Jump to content
Sign in to follow this  
FeRu

RMA Shadows Addon 0.8

Recommended Posts

3b1a10e048ad89f.png

Tytuł oryginalny: RMA Shadows Addon 0.8

Tytuł polski: RMA Dodatek do Cieni 0.8 lub Dodatek Shadowsa

Deweloperzy: Ray Twitty (aka Shadows)
Platforma: Cien Czarnobyla 1.0006
Premiera: 30.12.2018

 

 

Fabuła:

Spoiler

Celem dopełnienia RMA v1.1 pod tytułem "Shadows Addon" jest jak najwierniej przybliżyć grę S.T.A.L.K.E.R. Cień Czarnobyla pod względem fabularnym i gameplayowym do buildów gry z 2004-2005 roku,czyli mniej więcej odbuildu 1935 do 2232. Fabularnie jest to doskonale znana historia Naznaczonego rozszerzona o wszystkie wycięte kwesty,które pojawiły się w buildach.Screeny:

Spoiler

6e449fe412c2745.png

447995c083b3617.png

621589182.png

57381852.jpg

65763160.jpg

46717545.jpg83982160.jpg

 

Dodatkowe informacje:

Spoiler

Modyfikacja i rozszerzenie oryginalnej fabuły gry : np. quest na zdobycie pierwszego artefaktu dla Sidora,uwięzienie Naznaczonego w Martwym Mieście przez najemników,podróż przez generatory do laboratorium Świadomości oraz cała masa innych przywróconych questów z buildów.

Przywrócenie i realizacja wyciętych rozwiazań gameplayowych: Dzięki modyfikacji silnika udało się przywrócić takie "ficzery" jak: rozmowa z innymi Stalkerami przez PDA,modyfikacje i upgrade broni oraz pancerzy,tankowanie pojazdów oraz funkcjonalne bagażniki, obsługa stacjonarnych komputerów jak w Lost Alpha,nowe animacje broni,pragnienie głównego bohatera i wiele wiele więcej.

Przywrócono wycięte mutanty oraz ich zdolności specjalne: np.Pijawce przywrócono "Pocałunek śmierci" znany z Zewu Prypeci, Psi atak nibypsa czy chociażby Burer ma możliwość unieruchomienia gracza na pewien czas.

Przeprojektowano Dynamiczne oświetlenie: Graficznie i klimatycznie gra przypomina swoich buildowskich przodków z początków 2005 roku.Dodatkowo zaimplementowano wiele poprawek i nowych funkcji jak dynamiczny cień Naznaczonego,ślady po kulach na dynamicznych obiektach oraz ślady od kul i trafień nożem na ciałach stalkerów i mutantów,a takze wiele innych mniejszych lub większych pierdółek,które pojawiały się w buildach.

Przywrócono stary interface: Interface gry jest dopracowaną wersją tego co można było zobaczyć w buildach. Dodano opcje spania,można rozmawiać z innymi stalkerami,dodano opcje tagowania miejsc na mapie, oznaczono przedmioty ważne podczas wymiany handlowej,których nie można stracić,przywrócono pas z nabojami itd.

Naprawiono bugi oryginalnej gry jak i samego RMA:  Poprawiono zadania główne i poboczne pod względem spójności fabuły jak i logicznego ciągu.Poprawiono tekst i przeprojektowano niektóre dialogi by były zwięzłe i bardziej czytelne. Naprawiono i zoptymalizowano takze wiele mniejszych niedoróbek RMA oraz podstawki.

Shadows addon 0.7 i Phantomas Zone: Addon 0.7 jest tak na prawdę dopracowaną wersją powstającego moda Phantoms zone z początków 2013r

Zmiany od czasów wersji 0.6 (rus i eng):

Spoiler

1. СЮЖЕТ

- восстановлена сцена "Из глаз кровососа" в лаборатории X-10
- восстановлены вырезанные телепорты на севере ЧАЭС
- в игру введены "боссы", а также добавлена шкала их жизни
- добавлен подрыв белой Нивы во время штурма военных после выхода из лаборатории X-18
- убран невидимый кровосос из лаборатории X-18
- улучшены сцены "падения" ГГ во время сюжетных снов
- зона пси-излучения перед Припятью непроходима до выключения установки
- изменены эффекты разрушения кирпичной стены во время штурма базы "Свободы"
- ящик с динамитом теперь действительно тяжелый
- труп Психа удаляется из комнаты переговоров со временем
- убран таймер выброса с юга ЧАЭС во фриплее

2. ИНТЕРФЕЙС

- восстановлено старое окно загрузки игры
- улучшен и частично изменен интерфейс КПК, инвентаря, HUD, окна торговли, окна обыска, окна разговора
- исполнительный файл игры оформлен под старый стиль
- улучшены иконки некоторых НПС и предметов
- сделана адаптация большей части интерфейса под широкоформатное разрешение
- в окне описания предметов у ножа убраны шкалы с отображением параметров стрелкового оружия
- окно с вводом кода для кодовой двери теперь можно закрыть по кнопке использования (по умол. F)
- улучшен шрифт Letterica 25 на некоторых разрешениях

КПК
- восстановлено общение через КПК
- улучшена система установки меток на карту
- восстановлена биография сталкеров во вкладках Контакты и Ранги
- исправлен расчет статистики (очки)

Инвентарь
- восстановлены полноценные слоты для ножа, бинокля и фонарика
- восстановлена шкала сытости
- восстановлено использование патронов на поясе (ручные гранаты используются из рюкзака)
- улучшена система сна
- восстановлена кнопка "Выбросить", при помощи которой можно выбросить выделенный предмет
- добавлено закрытие окна инвентаря по кнопке (F)

HUD
- восстановлены старые индикаторы урона ГГ
- добавлен индикатор необходимости перезарядки оружия
- добавлена панель текущего времени и даты (пункт "Показывать часы" в настройках игры)
- изменена панель с отображением шкал освещенности, слышимости и выносливости на манер билда 2232
- улучшен индикатор выносливости
- восстановлен старый индикатор режима неуязвимости (God Mode)
- восстановлен круглый прицел вместо перекрестия
- заменен шрифт под прицелом на билдовский
- исправлены пропорции иконок подбираемых предметов и иконок патронов на различных разрешениях
- исправлено перекрытие сообщений о заклине оружия, высокой радиации и т.д.

Окно торговли
- восстановлена подсветка предметов в слотах и на поясе
- добавлена горячая клавиша (Shift) для осуществления действия "Торговать"

Окно обыска
- восстановлена подсветка предметов в слотах и на поясе
- добавлена горячая клавиша (Shift) для осуществления действия "Взять все"
- исправлен сброс полосы прокрутки при перекладывании вещей

Главное меню
- новое главное меню игры, созданное с прицелом на билдовские варианты
- восстановлена возможность выбора спавна при начале новой игры
- добавлена горячая клавиша (L) для загрузки последней сохраненной игры
- добавлены новые опции в настройках: Показывать часы, Музыка в квестах, Радиус отрисовки травы, Размытие во время бега, Угол обзора

3. ОРУЖИЕ

- восстановлена раскачка оружия
- восстановлены анимации бега у бинокля, болта, ручных гранат и ножа
- восстановлены случайные анимации бега у большинства оружия
- добавлен удар прикладом (пункт "Удар прикладом" в настройках управления)
- восстановлено билдовское расположение пистолетов
- восстановлен билдовский внешний вид трассеров
- восстановлено свечение мушки и целика у некоторых пистолетов
- переработана модель FN 2000, теперь есть полноценная поддержка подствольника и глушителя, а также несколько случайных анимаций бега и перезарядки
- восстановлен билдовский внешний вид болта
- изменены звуки оружия
- реализовано масштабирование прицеливания в зависимости от текущего угла обзора
- теперь оружие скрывается не только при открытии инвентаря, но и при обыске, торговле и использовании КПК
- введен запрет на использование любого оружия в машине и на лестнице
- исправлены позиции партиклов выстрела и гильз
- исправлено прицеливание у некоторого оружия
- исправлен читерский удар ножом по ПКМ
- исправлены многочисленные косяки в моделях оружия
- подправлена текстура прицельной сетки бинокля
- исправлен сброс анимации при попытках включить подствольник, стрелять, перезаряжаться и использовать автомобили на расстоянии
- исправлен "возврат" гильз у дробовиков после стрельбы и перезарядки

4. МОНСТРЫ

- полностью переделаны новые возможности монстров: "поцелуй" кровососа, ослепляющий пси-удар псевдособаки, телепатия бюрера и пси-аура бегающего контролера
- восстановлен билдовский внешний вид полтергейста
- добавлена мертвая пси-зона вблизи контролера
- крысы теперь нейтральны ко всем остальным
- добавлены и изменены некоторые звуки монстров
- исправлен неестественный выгиб костей монстров

5. ТРАНСПОРТ

- добавлен спидометр
- добавлен ремонт машины при наличии ремонтного набора (пункт "Ремонт" в настройках управления)
- добавлен клаксон некоторому транспорту (пункт "Клаксон" в настройках управления)
- реализовано переключение позиции камеры при виде от первого и третьего лица
- добавлено окно со списком клавиш управления при первом использовании машины
- восстановлен звук неудачного пуска двигателя
- добавлено выключение фонарика при входе в машину
- заменена модель белой Нивы на более качественную, а также сделана ее разрушенная модель
- исправлено зависание машин в воздухе после спавна

БТР

- реализована стрельба из пулемета
- при использовании пулемета от первого лица доступно изменение зума в иллюминаторе (при помощи колеса мыши)
- добавлен звук поворота башни

Багажник

- восстановлен багажник, который имеется у большинства видов транспорта
- при уничтожении машины, вещи находящиеся в багажнике будут повреждены и выкинуты взрывной волной

Бензин

- восстановлена необходимость в топливе, у каждой машины есть свои параметры потребления бензина и емкости бака
- добавлена шкала количества топлива
- в игру введена топливная канистра для заправки автомобилей (пункт "Заправить бензином" в настройках управления), канистры можно найти в продаже или на локациях
- исправлен сброс количества топлива после загрузки

6. ГРАФИКА

- добавлена тень от ГГ
- восстановлено отображение солнца
- добавлена регулировка дальности отрисовки травы (консольная команда r__detail_radius)
- восстановлена тень от травы (консольная команда r2_sun_details)
- исправлено периодическое пропадание травы из кадра (мигание)
- добавлена возможность автопереключения эффекта размытия во время бега (консольная команда r2_mblur_toggle)
- восстановлены отметины от пуль на динамических объектах, а также увеличено время их жизни (консольная команда r__bloodmarks)
- восстановлена работа некоторых шейдеров на худе
- исправлена отрисовка самосветящейся геометрии
- исправлена работа параметра вертикальной синхронизации
- исправлен вылет при переполнении видеобуфера, который возникал в высоконагруженных сценах
- восстановлена возможность задавать виртуальный радиус источника света
- добавлены новые значения командной строки для установки размера карты теней: -smap8192 и -smap16384
- расширены диапазоны значений консольных команд: r__detail_density, r__geometry_lod, r1_tf_mipbias, r2_tf_mipbias, r2_sun_near, r2_sun_near_border
- скорректированы пресеты консольных команд (пункт "Установки качества" в настройках видео), исходя из новых шейдеров и других настроек
- добавлена очистка текстур G-Buffer, что позволило избавиться от "ореолов" на небе
- увеличена скорость обновления hemi-освещения для динамической геометрии

7. ОБЩЕЕ

- реализован апгрейд и ремонт предметов через специальное окно у механиков
- добавлена необходимость пить воду для утоления жажды, в игру введена минеральная вода
- восстановлены фонарики на трупах
- НПС теперь используют фонарики на новых подземных локациях и не используют во время сна
- улучшен свет от фонарика
- восстановлены билдовские эффекторы аномалий и повреждения от мобов
- улучшены эффекторы взрыва, ауры контролера, пси-здоровья ГГ
- добавлены динамические новости
- улучшены сообщения о смерти НПС и новых данных в КПК
- исправлен вид от третьего лица, добавлен эффект приближения во время прицеливания
- добавлен эффект "Замедление времени" (пункт "Замедление времени" в настройках управления)
- улучшен выброс пси-излучения на Янтаре
- восстановлены отладочные консольные команды
- восстановлено воздействие трамплина на ГГ
- исправлено неотключение света аномалии при ее разрядке
- настроен свет от костра и телепорта
- изменена анимация безоружного ГГ
- уменьшена скорость ГГ во время бега
- исправлено отсутствие бампа у модели ГГ в костюме Стрелка
- исправлен внешний вид ГГ в костюме "Страж Свободы"
- удалены билдовские модели ГГ в костюме новичка и бандита (некорректные анимации)
- скорректирована торговля новыми предметами
- убрана возможность подбора декоративной рации в Темной долине
- убран физический импульс в момент гибели мобов
- опция "Музыка в квестах" теперь по умолчанию выключена
- увеличено время жизни осколков разрушаемых объектов, а также изменены звуки разрушения
- улучшено разрушение динамического забора
- модель бегающего контролера теперь таскается как все остальные
- исправлены текстуры кровавых отметин на трупах
- почищена консоль игры от отладочных сообщений
- убрано упоминание мультиплеера из игры
- исправлены ошибки и оптимизированы некоторые скрипты
- исправлены и улучшены тексты в игре, добавлены недостающие

Spoiler

1. STORY

- restored the scene "From the eyes of a bloodsucker" in the laboratory X-10
- restored teleporters restored in the north of the Chernobyl NPP
- "bosses" are introduced into the game, and also the scale of their life is added
- added undermining of white Niva during the storming of the military after leaving the laboratory X-18
- Removed the invisible bloodsucker from the laboratory X-18
- improved scenes of the "fall" of GG during plot dreams
- the psi-radiation zone in front of Pripyat is impassable before shutting down the installation
- changed the effects of the destruction of the brick wall during the storming of the base "Freedom"
- the box with dynamite is now really heavy
- The psychos corpse is removed from the meeting room with time
- removed the Chernobyl ejection timer in free play

2. INTERFACE

- Restored the old game loading window
- improved and partially modified interface of PDA, inventory, HUD, trading window, search window, talking window
- the executive file of the game is designed under the old style
- improved icons of some NPCs and items
- adaptation of the most part of the interface for widescreen resolution
- in the window of the description of objects at the knife, the scales with the display of the parameters of small arms are removed
- the window with the code entry for the code door can now be closed using the use button (default F)
- improved font Letterica 25 on some resolutions

PDA
- communication via the PDA is restored
- improved tagging system on the map
- Restored biography of stalkers in the Contacts and Ranks tabs
- fixed calculation of statistics (points)

Inventory
- restored full slots for a knife, binoculars and flashlight
- restored the scale of satiety
- restored the use of cartridges on the belt (hand grenades are used from a backpack)
- improved sleep system
- the button "Throw away" was restored, with which you can throw away the selected object
- added closing inventory window by button (F)

Hud
- old GG damage indicators restored
- Added indicator of the need to reload weapons
- added the panel of the current time and date (the item "Show clock" in the game settings)
- the panel was changed with the display of scales of illumination, hearing and endurance in the manner of build 2232
- improved endurance indicator
- restored the old indicator of invulnerability mode (God Mode)
- restored round sight instead of crosshairs
- replaced the font at gunpoint
- corrected the proportions of icons of selected items and icons of cartridges at various resolutions
- fixed overlapping messages about the spell of weapons, high radiation, etc.

Trade window
- restored lighting items in the slots and on the belt
- added a hot key (Shift) for the implementation of the action "Trade"

Search window
- restored lighting items in the slots and on the belt
- added a hot key (Shift) for the action "Take all"
- fixed reset the scrollbar when shifting things

Main menu
- a new main menu of the game, created with an eye to build versions
- restored the ability to select spawn when starting a new game
- added a hot key (L) to load the last saved game
- added new options in the settings: Show clock, Music in quests, Grass rendering radius, Blur while running, Viewing angle

3. WEAPONS

- the buildup of weapons was restored
- restored running animations with binoculars, bolts, hand grenades and a knife
- random running animations of most weapons were restored
- butt kick added (item "Butt kick" in control settings)
- Restored builds pistols
- the build appearance of tracer was restored
- restored the glow of the front sight and the pillar of some pistols
- the FN 2000 model has been redesigned, now there is full support for a grenade launcher and a silencer, as well as several random animations of running and reloading
- restored boltovsky appearance of the bolt
- changed weapon sounds
- scaling of aiming is implemented depending on the current viewing angle
- now the weapon is hidden not only when opening the inventory, but also during search, trade and use of the PDA
- a ban on the use of any weapon in the car and on the stairs
- fixed positions of shot shot and liner
- fixed aiming at some weapon
- fixed cheat knife strike on PKM
- Fixed numerous jambs in weapon models
- Fixed the texture of the reticle binoculars
- fixed animation reset when trying to turn on a grenade launcher, shoot, reload and use cars from a distance
- fixed "return" of shotgun sleeves after firing and reloading

4. MONSTERS

- Completely reworked new features of the monsters: the "blood kiss" of the bloodsucker, the blinded psi-shock pseudodogs, the telepathy of the burer, and the psi-aura of the running controller
- Restored poltergeist bildovsky appearance
- added a dead psi zone near the controller
- rats are now neutral to everyone else
- added and changed some monster sounds
- fixed unnatural bend of monster bones

5. TRANSPORT

- added speedometer
- added car repair in the presence of a repair kit (item "Repair" in the control settings)
- added horn to some transport (the horn item in the control settings)
- switching the camera position at the first and third person view is implemented
- Added a window with a list of control keys when first using the machine
- sound of unsuccessful engine start was restored
- added off flashlight when entering the car
- the model of the white Niva was replaced with a better one, and also its destroyed model was made
- fixed crash of cars in the air after spawn

Armored personnel carrier

- implemented the shooting of a machine gun
- when using a machine gun from the first person, you can change the zoom in the window (using the mouse wheel)
- added the sound of the rotation of the tower

Trunk

- restored the trunk, which is available in most modes of transport
- when you destroy the car, things in the trunk will be damaged and thrown out by the blast wave

Petrol

- the need for fuel was restored, each car has its own parameters of gasoline consumption and tank capacity
- added fuel amount scale
- a fuel canister for refueling cars was introduced into the game (the item “Refuel with gasoline” in the control settings), cans can be found on sale or in locations
- fixed reset of the amount of fuel after loading

6. GRAPHICS

- added shadow of GG
- restored sun display
- added adjustment of the range of grass rendering (console command r__detail_radius)
- grass shadow restored (r2_sun_details console command)
- fixed periodic disappearance of grass from the frame (blinking)
- added the ability to auto-switch the blur effect while running (console command r2_mblur_toggle)
- recovered bullet marks on dynamic objects, and also increased their lifetime (console command r__bloodmarks)
- the work of some shaders was restored
- fixed rendering of self-luminous geometry
- fixed vertical sync parameter operation
- fixed crash when the video buffer overflowed, which occurred in high-loaded scenes
- restored the ability to set the virtual radius of the light source
- Added new command line values to set the size of the shadow map: -smap8192 and -smap16384
- extended range of console commands: r__detail_density, r__geometry_lod, r1_tf_mipbias, r2_tf_mipbias, r2_sun_near, r2_sun_near_border
- presets of console commands were adjusted (the “Quality settings” item in the video settings), based on the new shaders and other settings
- added cleaning textures G-Buffer, which allowed to get rid of the "ghosting" in the sky
- increased hemi-lighting update rate for dynamic geometry

7. GENERAL

- an upgrade and repair of objects was implemented through a special window from mechanics
- added the need to drink water to quench thirst, mineral water is introduced into the game
- restored lanterns on corpses
- NPS now use lanterns in new underground locations and do not use during sleep
- improved light from the flashlight
- Restored build effects of anomalies and damage from mobs
- improved effectors of explosion, aura controller, psi-health GG
- added dynamic news
- Improved messages about the death of NPCs and new data in the PDA
- fixed third person view, added zoom effect while aiming
- added the effect of "Slowing down time" (item "Slowing down time" in the control settings)
- improved psi emission on Yantar
- debug console commands were restored
- restored impact springboard on GG
- Fixed not turning off the light anomaly when it is discharged
- set the light from the fire and teleport
- changed unarmed GG animation
- reduced GG speed while running
- fixed the lack of a bump in the model of GG in the suit of the Arrow
- Fixed the appearance of GG in the suit "Guardian of Liberty"
- removed the GG build models in the novice and the gangster costume (incorrect animations)
- adjusted trade in new items
- removed the possibility of selecting a decorative radio in the Dark Valley
- removed the physical impulse at the time of the death of mobs
- option "Music in quests" is now disabled by default
- increased the lifetime of the fragments of destructible objects, as well as the sounds of destruction
- improved destruction of the dynamic fence
- the model of the running controller is now dragged along like everyone else
- fixed bloody markings on corpses
- cleaned the game console from debugging messages
- removed the mention of multiplayer from the game
- bugs fixed and some scripts optimized
- corrected and improved texts in the game, added missing

Linki do pobrania:

Instrukcja instalacji:

Spoiler

Gre instalujemy na Cień Czarnobyla  v1.0006 w wersji Rosyjskiej. Do instalacji na polskiej podstawce potrzebne typowe zmiany w pliku localization.ltx

Archiwum po wypakowaniuzajmuje prawie 3GB. Mod jest w spakowanych .dbx jednak wypakowują się bez problemu unpackerem. Instalacja polega na wklejeniu plików moda do katalogu gry z zamianą plików (to raczej oczywiste :P )

 

Temat AP-PRO.ru i dodatkowe informacje:

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

W zasadzie masz racje,zastanawiałem się  nad kilkoma opcjami i wybrałem tą mniej logiczną:D  Mogłem po prostu napisać po naszemu : "Szadołs addon Zero Siedem"....gdzie  0.7 raczej dobrze się kojarzy :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ciekawie wygląda ten modzik, ograłbym jakbym miał sobie "czystego" Cienia przechodzić. :)

@FeRu changelogi są po angielsku to i mod też jest po takiemu gdzieś czy tylko wersja po rosyjsku?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Changelog po angielsku to translator google z wersji rus. Niestety mod tylko po rusku w tej chwili ale mam nadzieję,że ktoś się zlituje i przetłumaczy na nasz rodzimy język.

Gdyby był po angielsku to sam bym się zabrał za tłumaczenie.

Edited by FeRu

Share this post


Link to post
Share on other sites

Wyszedł finalny patch do moda z numerkiem 0.8.3. Dodany do pierwszego postu.

Autor wydał też Developer Pack i liczy, że w przyszłości powstaną różne dodatki do moda także możliwe, że to nie koniec nowości.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

qk4hIpw.png

Platforma: Shadow of Chernobyl 1.0006 ☢ Autor: Avgust1n ☢ Aktualna wersja ⇒ 0.9

Opis:

Spoiler

Unofficial Patch – próba doprowadzenia Shadows Addon 0.8.3 do idealnego stanu. Zmiany dotknęły absolutnie wszystkich zasobów zarówno samej modyfikacji, jak i oryginalnych Cienia Czarnobyla.

● Przywrócony wycięty dialog edukacyjny u Sidorowicza i poprawiono wszystkie timingi.
● Przywrócono wszystkie utwory embient na lokacjach od MoozE z niektórymi zmianami. W menu głównym dodano drugi utwór z buildów i muzykę dla napisów z Priboi Story. W barze i do megafonu przywrócono oryginalną muzykę.
● Przywrócono standardowy kursor z Cienia Czarnobyla.
● Przywrócono wszystkie fabularne CGI filmy od GSC.
● Przywrócono oryginalne dźwięki Monolitu i psi-oddziaływania.
● Globalnie zmieniono handel i ilość asortymentu u handlarzy dla ulepszenia równowagi w grze.
● Globalne zmiany dźwięku składającego się z wielu dodatków i poprawek. 
● Zamieniono wszystkie siatki tekstur z adaptacją pod szerokoformatowe i «kwadratowe» monitory.
● Zamieniono dźwięki ranienia GG, syreny, deszczu i PDA.
● Zamieniono pliki dźwiękowe w laptopie wojskowych na bardziej klimatyczne.
● Zamieniono tekstury pasków postępu w inwentarzu wraz z napisami.
● Zamieniono tekstury rąk GG na bardziej odpowiednie wizualnie.
● Dodana możliwość sprzedawać latarki Sidorowiczowi.
● Dodane brakujące «gorące» klawisze dla interakcji (klawisze X, LSHIFT, F). Teraz można handlować i przełączać się pomiędzy oknami interfejsu ze wszystkimi NPC bez używania myszy.
● Dodano dla telewizoru zdjęcia z sowieckiego filmu Tarkowskiego «Stalker».
● Dodane brakujące zdjęcia w informacji o lokacjach w grze i anomaliach. Dodano do encyklopedii fotografie o Zonie i artefaktach.
● Dodane nowe anekdoty dla stalkerów wszystkich ugrupowań.
● Dodane nowe wizualne efekty (hitmarki) od trafienia w gracza.
● Zmienione prawdopodobieństwo pojawienia się części mutantów i schowków dla polepszenia równowagi w grze.
● Zmieniono praktycznie wszystkie opisy ulepszeń broni, z wieloma edycjami tekstu.
● Zmienione klawisze sterowania dla najwygodniejszego układu (dla przywrócenia oryginalnych ustawień jest klawisz «Domyślnie» w ustawieniach).
● Zmieniony widok wyświetlania cech bojowych broni na bardziej wygodny. Wszystkie unikalne bronie dostały brakujący opis.
● Poprawiony permanentny wylot przy strzelaniu w Barmana w barze «100 Rentgen».
● Poprawione wszystkie możliwe błędy z wylotami typu «a nil value», co znacznie podwyższyło ogólną stabilność gry.
● Poprawiono wiele błędów w ogg-komentarzach dźwięków broni, stalkerów, potworów i innych plikach.
● Poprawione błędy w skryptach, konfiguracyjnych i teksturach plików gry.
● Poprawione błędy w tekstach biografii. Poprawiono brak biografii u niektórych stalkerów.
● Poprawione błędy rysunków w encyklopedii PDA. Zamieniono ikonki na bardziej jakościowe.
● Poprawione błędy z wyświetlaniem się na mapie znaczników kwestowych zadań, nawet po ich wypełnieniu.
● Poprawiono położenie tekstu i tekstur w menu gry.
● Wiele poprawek interfejsu, okien handlu i dialogu. Poprawiono nieprawidłowe położenie większości elementów interfejsu przy formacie ekranów 5:4 i 16:9.
● Zoptymalizowane opcje w początkowych ustawieniach jakości gry.
● Zoptymalizowane tekstury map Martwego Miasta, Kordonu, ikonek i logotypów.
● Wyłączono cheaterskie ramki i dźwięk w lornetce przy wykryciu stalkerów i potworów.
● Dostosowano głośność niektórych soundtracków (muzyka w misjach), które zakłócały dźwiękowym wiadomościom.
● Dostosowano wagę przedmiotów i globalnie zmieniono ceny u handlarzy dla ulepszenia balansu w grze.
● Zmieniony wskaźnik rzucania śrub i granatów. Przywrócono wskaźniki zdrowia i zbroi na oryginalne.
● Podwyższono niezawodność szybkich zapisów (quicksave'ów) i wczytań z pomocą «gorących» klawiszy.
● W pełni zmieniono tekstowy samouczek na początku gry, a także poprawiono błędy w kolejności wydawania i długości trwania uczących wiadomości.
● Całkowicie zmieniony zoom we wszystkich celownikach. Teraz, na przykład, 4-krotny celownik jest naprawdę 4-krotny ze specjalnie ustawionymi wartościami. Kąt widzenia (fov) absolutnie wszystkich broni jest ręcznie dostosowywany do milimetra zgodnie z nowymi parametrami.
● Całkowicie usunięto kołysanie kamery i inercja. Kąt widzenia kamery GG ustawiony domyślnie.
● Poprawiony promień i odległość oświetlenia latarki do 20 metrów.
● Poprawiono wszystkie wykryte dźwięki z nieprzyjemnym efektem «klikania».
● Poprawiono pomylone charakterystyki kombinezonów «SEVA» i SSP-99m jeszcze w oryginale CC.
● Przeprowadzono globalną kontrolę absolutnie wszystkich tekstów. Porpawiono dziesiątki tysięcy(!) różnych gramatycznych błędów i literówek we wszystkich tekstach, opisach i dialogach.
● Przeprowadzono optymalizację tekstur broni i bump'ów, co pozwoliło obniżyć kilka razy ogólny rozmiar plików bez znacznej utraty jakości.
● Synchronizowano wszystkie dźwiękowe wiadomości z częścią tekstową.
● Obniżony promień słyszalności dźwięku wojskowej propagandy na Kordonie.
● Tekstura śruby zamieniono na bardziej ciemny wariant.
● Zwiększona szybkość regeneracji psi-zdrowia GG.
● Zwiększony promień ataku nożem do użytecznej odległości.
● Zwiększony wzrost GG do poziomu pozostałych NPC. Zmieniono system zwykłego i niskiego przysiadu (teraz, np., można wejść do rur, pod transportem lub w inne obiekty lokacji).
● Usunięta dodatkowy napis strony z buildowskiej tekstury ekranu wczytywania.
● Usunięto dźwięk działającego noktowizoru i poprawiono głośność włączania/wyłączania.
● Usunięto zbędny dźwięk zmęczenia u NPC w czasie biegu lub w czasie walki. Dźwięk zmęczenia GG zamieniony został na bardziej jakościowy wariant.
● Jedzenie teraz nie leczy zdrowia. Równowaga działania apteczek, antyradu, wódki i picia.
● Usunięty promień ograniczników. NPC więcej nie będą się krzątać i przeszkadzać w wąskich przejściach.
● Usunięte ikonki GG i «Świadomości-Z» dla większego dopasowania fabulanej linii.
● Usunięte zbędne dźwięki przy używaniu noża.
● Usunięte zbędne punkty w głównym menu, niektóre elementy przemieszczono dla większej wygody.
● Usunięte powtarzające się repliki postaci, typu ("«Да-да», «Проходи не задерживайся»") itd.
● Usunięte z ekranu gry migający znaczek PDA przy otrzymaniu nowych zadań/informacji i cheaterskie dźwięki wykrycia NPC, razem z wyświetleniem ilości kontaktów.

■ Adaptowano dodatki od _professor_Sakharov_:
-    paczka broni na hybrydowych rękach CN + CSS (adaptacja z NLC 7.5.3 i NLC 3.0);
-    zamieniono całą oryginalną broń (RG-6 wzięto z FWR, FN P90 wzięto z Lurk 1.1);
-    ikonki interfejsu z NLC 7;
-    wyłączono wszystkie auto-kwesty;
-    wszystkie zbroje (oprócz kurtek) mają noktowizor;
-    amunicji 7.62х54 zmieniono pojemność na 20 (było 10);
-    nabój 7.62x54 7h1 teraz używa się jak 7.62х54 mm R taśma-pudełko ("лента-короб") na 100 naboi dla PKM;
-    zmiany modeli unikalnej broni;
-    zmiana czasu początku gry na rano;
-    zwiększono udźwig w kombinezonie Striełoka z +5 do +10 kg.

■ Adaptowano dodatki od Hicks:
-    usunięcie anomalii w Prypeci;
-    poprawka braku opisu w zadaniu Sacharowa na znalezienie kombinezonu Ducha;
-    poprawka warunków wydania schowków w  Х-18;
-    usunięto znacznik «Wyjść z podziemi».

■ Adaptowano dodatki od Disel:
-    wyłączenie automatycznego wstąpienia do «Wolności»;
-    wyłączono obrażenia od ognisk, aby uniknąć samozapalenia się postaci.

Screeny:

Spoiler

PTBd9C8.pngruhcRoY.png2YwYRWf.png6XGiJUk.png

Linki:

Spoiler

Patch ►► Unofficial Patch ◄◄ w wersji 0.9 [771 MB]
Opcjonalnie ► Wyłączenie trawy ◄ [514 KB]
■ Dodatek w pełni usuwa trawę na wszystkich lokacjach i zwiększa wydajność, co szczególnie dotyczy słabych komputerów. ■

Opcjonalnie ► Siatki celownicze 5:4 ◄ [10 MB]
■ Tekstury siatek celowniczych dla starych «kwadratowych» monitorów (1280х1024 itd.) ■

© Credits: GSC Game World, RayTwitty, buka, Dezodor, Disel, E.Nigma42, Hicks, lvg_brest, _professor_Sakharov_, zorgl.

Instalacja:

Spoiler

➀ Zainstalować licencjonowany Shadow of Chernobyl w wersji 1.0006.
➁ Pobrać i zainstalować Shadows Addon w wersji 0.8 + obowiązkowo patch 0.8.3.
➂ Uruchomić pobrany «exe» plik Unofficial Patch i zainstalować w folderze z grą.
➃ Opcjonalnie dodać dodatki, po prostu wrzucając do głównego folderu z grą.
➄ Włączyć grę. Ustawić rozdzielczość ekranu i skonfigurować (jak się chce) opcje w menu głównym. Enjoy!

Źródło: ap-pro.ru

Share this post


Link to post
Share on other sites

Pamiętacie 1-szy trailer Phantoms Zone 15 lut. 2015r.?
Shadows Addon 0.8.5 jest warty uwagi, ponieważ dostał stare prace Phantoms Zone. Pomieszczenie sarkofagu ze spiralnym cieniem i podziemie Agropromu ze zmienionym oświetleniem.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.

Discord
Comunity