Jump to content

Recommended Posts

Файлы .xrdemo (для тех,кто нечаянно удалил).  Plik .xrdemo (dla tych, którzy przypadkowo usunęli).

Яркий фонарик (распаковать в папку mods). Jasna latarka (rozpakuj do folderu mods).

 

В 15.12.2019 в 02:06, kondotier сказал:

W żaden sposób nie mogę zmienić jasności.

Правка (распаковать в mods, с заменой).  Edycja (rozpakuj w mods, z wymianą).

 

Если возникнут сложности с установкой, смотрите видео в "шапке" темы, под спойлером "ссылки". 

W przypadku problemów z instalacją obejrzyj wideo w „nagłówku” tematu, pod spoilerem „link”.

Edited by Fаgot

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Fagot От имении всех будущих игроков - СПАСИБО.
Скажи ещё. В сравнении с лицензией, ты ввел в файлы  actor.ltx и system.ltx какое нибудь изменяя? Как сам их добавлю, не будут испортить?
Ну и, догадался причины выступающих у меня временно призрачных добавлении предыдущих текстур?

TŁUMACZENIE:

W imieniu wszystkich przyszłych graczy - DZIĘKUJĘ.

Powiedz jeszcze. W porównaniu z podstawką, wprowadziłeś jakieś zmiany w plikach actor.ltx i system.ltx? Jak sam je dodam, nie będą psuć moda?

No i, czy domyśliłeś się przyczyny występujących u mnie co jakiś czas, przezroczystych dodatków poprzednich tekstur?

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, kondotier сказал:

actor.ltx i system.ltx

Да, там много изменений.  

Tak, jest wiele zmian. 

Цитата

Jak sam je dodam, nie będą psuć moda?

Будут проблемы с игрой, 100% ! И вылеты, скорее всего... 

Będą problemy z grą, 100%!  I odjazdy, najprawdopodobniej ...

 

1 час назад, kondotier сказал:

czy domyśliłeś się przyczyny występujących u mnie co jakiś czas, przezroczystych dodatków poprzednich tekstur?

Даже ничего придумать на этот счёт не могу. Мод Р-2 на многих сайтах, и в него уже играло множество людей. Ни у кого такого не было. Adm_RAL тоже не знает в чём дело. Говорит, что таких изменений в графике, чтобы они могли вызвать подобную проблему, не делал. 

Насколько я понял, это только один раз, в начале игры, а после перезагрузки пропадает и больше не появляется? 

Nie mogę nawet o tym myśleć.  R-2 mod na wielu stronach i wiele osób już w to grało.  Nikt tego nie miał.  Adm_RAL również nie wie o co chodzi. Mówi, że nie wprowadził takich zmian w harmonogramie, aby mogły spowodować podobny problem. 

 Jak rozumiem, to tylko raz, na początku gry, а znika po ponownym uruchomieniu i już się nie pojawia?

Edited by Fаgot

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Fagot

С этими призраками, по другому. Когда начинаю игу, всё в порядке. Но когда вхожу в меню, на пример для седлания сохранения или изменения чего нибудь, по возврате к игре - не всегда - мод запоминает сцену предыдущую выходу.
А теперь личная просьба. Дай мне в личку эти два файла. Легче мне будет познакомится с модом, немножко читерять.

Tłumaczenie.

Z tymi duchami, trochę inaczej. Kiedy zaczynam grę, wszystko jest w porządku. Ale kiedy wychodzę do menu, n.p. zrobić zapis albo inne zmiany, po powrocie do gry, mod zapamiętuje obraz sprzed wyjścia.

Ostatnie zdanie nieistotne do tłumaczenia.

ДОБАВЛЕНО:
Изменил файл для яркости и ничто не изменилось. Заметил во время синхронизации, что с её начала яркость изменена, а в самом ей конце возвращается к предыдущей.

Не поиграю в этот мод, в таким его виде. Была проблема с входом на Агропром. Вылетел с таком логом.

Expression  : fatal error
Function   : CScriptEngine::lua_error
File     : E:\stalker\patch_1_0004\xr_3da\xrGame\script_engine.cpp
Line     : 73
Description  : <no expression>
Arguments   : LUA error: ...ody\rÓwnowaga\gamedata\scripts\agroprom_tasks.script:73: attempt to index field 'actor' (a nil value)


Когда уже получилось, а на заводе пригодилось погибнуть, с этого места вылетаю с таким логом, на всех сохранениях.

Expression  : fatal error
Function   : CBlender_default_aref::Compile
File     : E:\stalker\patch_1_0004\xr_3da\xrRender_R1\Blender_default_aref.cpp
Line     : 75
Description  : <no expression>
Arguments   : Not enought textures for shader, base tex: prop\prop_bed1a

885552545_Beztytuu.thumb.jpg.76ac2b25461c8d0c899ebb62c9c27351.jpg

 

И зачем, если я не добавлял твоего личного патча, у меня уже от Свалки выступает постоянная радиация. С инвентаря устранил все артефакты радиационные, а не успеваю принимать противорадиационных препаратов и аптечек.

Tłumaczenie:

Plik pozwalający zmieniać jasność dodałem i nic się nie zmieniło. zauważyłem podczas synchronizacji, że na jej początku jasnośc zostaje zmieniona, lecz pod sam koniec wraca do poprzedniej.

Nie pogram v moda w taki stanie. Miałem problemy z wejściem na Agro. Wyleciałem z takim logiem.

LOG

Kiedy już wszedłem i zdarzyło mi się zginąć, to od tego miejsca wylatuję z takim logiem na na wszystkich poprzednich zapisach.

LOG

I dlaczego, jeśli nie dodawałem twojego osobistego patcha, mam już od Wysypiska stale podwyższoną radiację. Wyłożyłem z inwentarza wszystkie artefakty radiacyjne, a i tak nie nadążam z przyjmowaniem preparatów radiacyjnych i apteczek.

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 19.12.2019 в 00:04, kondotier сказал:

личная просьба. Дай мне в личку эти два файла

Дам, чуть позднее. Сейчас нет возможности. 

Только уговор - лично для тебя и всё, никому не давать, потому что получается, что я сам ломаю то, что делал. Увеличишь прыжок, скорость бега, выносливость, течение времени и т п. - часть мода Р-2 выбрасывается на помойку. В моде всё продумано и не только одним мной, и всё находится в единой концепции. Изменение параметров "актора" влияют негативно на ту самую концепцию... 

А также, изредка могут возникнуть проблемы с прохождением, например, если ты увеличишь скорость бега... 

П.С. : это поначалу кажется, что ГГ медленно бегает, быстрее устаёт... Так сперва и должно быть. Вспомни начало игры - откуда, при каких обстоятельствах появляется Меченый? 

Чем дольше играешь, тем будет проще, т.к. появятся новые артефакты и броники.  

Не рекомендую править характеристики ГГ, но если ты иначе не можешь, ладно, скину файлы... 

 

Dam, trochę później.  Teraz nie ma mowy.

 Tylko umowa jest dla ciebie osobiście i to nikomu nie dajesz, bo okazuje się, że ja sam łamie to, co zrobiłem.  Zwiększ skok, prędkość biegu, wytrzymałość, upływ czasu itp. - część moda R-2 wyrzucana jest do kosza.  W modzie wszystko jest przemyślane i nie tylko przeze mnie, a wszystko jest w jednej koncepcji.  Zmiana parametrów „aktora” negatywnie wpływa na samą koncepcję ...

 A także czasami mogą wystąpić problemy z podaniem, na przykład, jeśli zwiększysz prędkość biegu ...

 P.S.  : na początku wydaje się, że GG działa powoli, męczy się szybciej ... Tak powinno być na początku.  Pamiętasz początek gry - gdzie, w jakich okolicznościach pojawia się Tagged?
 Im dłużej grasz, tym łatwiej będzie.  pojawią się nowe artefakty i brąz.

 Nie polecam edytowania cech GG, ale jeśli nie możesz zrobić inaczej, dobrze, upuszczę pliki ... 

 

В 19.12.2019 в 00:04, kondotier сказал:

Изменил файл для яркости и ничто не изменилось

Странно... Ладно, при первой возможности посмотрю, может чего не доглядел... 

 

Dziwne ... Okej, przy pierwszej okazji zobaczę, może nie wyglądałem .. 

 

В 19.12.2019 в 00:04, kondotier сказал:

textures for shader, base tex: prop\prop_bed1a

Вопрос: ты играешь на статическом освещении или на динамическом? 

Тут вылезла такая штука: эта графическая версия Р-2 не совместима со "статикой". 

Adm-RAL сказал, что этот вылет может быть только на статическом освещении. 

Моя вина - сразу не информировал, извиняюсь. Сейчас добавлю информацию в "шапку" темы . 

Я, к сожалению, не имею возможности лично протестировать эту версию мода, т.к. он слишком требователен к ресурсам компьютера, а у меня - "дрова"! "Калькулятор", а не компьютер... ) 

Но тот, кто делал этот репак, а также другие люди, которые в него играли - они тестировали и прошли мод до конца... 

 

 

Pytanie: Czy grasz w statycznym lub dynamicznym oświetleniu?

 Potem pojawiło się coś takiego: ta graficzna wersja R-2 nie jest kompatybilna z „statyką”.

 Adm-RAL powiedział, że ta katastrofa może nastąpić tylko przy oświetleniu statycznym.

 Moja wina - nie od razu poinformowałem, przepraszam.  Teraz dodam informacje do nagłówka tematu. 

Niestety nie mam okazji osobiście przetestować tej wersji modu, ponieważ  jest zbyt wymagający od zasobów komputerowych, a ja mam „drewno opałowe”!  „Kalkulator”, nie komputer ...)

 Ale ten, który dokonał tego przepakowania, a także inni ludzie, którzy w to grali - przetestowali i przeszli przez mod do końca ...

Edited by Fаgot

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Fagot

CYT: "Только уговор - лично для тебя и всё"

Ведь это очевидно. По этому, я просил не откровенно, но в личку.

T: Przecież to jest oczywiste. Dlatego prosiłem nie otwarcie, ale na PW.

Знаю, авторы хотят, чтоб играть по их закону. Но кому захочется, добреется к этим файлам.

T: Wiem, autorzy chcą aby grać według ich zasad. Ale jak ktoś zechce, to dobierze się do tych plików.


Уже написал, железо имею для игры на полном динамическим и так начал играть. Статическое, это проверка после вылетов на Агропроме.

T: Już pisałem, komputer mam do gry na pełnej dynamice. Statyczne, to sprawdzenie po wylotach na Agropromie.


И как с этой радиацией? Зачем выступает, как пача не ставил?

T: A jak z tym promieniowaniem? Dlaczego występuje, jeśli patcha nie dodałem?

Share this post


Link to post
Share on other sites
W dniu 22.12.2019 o 12:28, kondotier napisał:

: A jak z tym promieniowaniem? Dlaczego występuje, jeśli patcha nie dodałem?

Исправлю.  Вероятно, это случайно попало в общий патч. Последнее время я наполнял его, а также свой личный патч, одновременно, поэтому возможно ошибся - правка, которая должна была быть только для меня, появилась для всех... 

На Свалке появляется представитель Равновесия - Саня Заяц.  У него есть задание для игрока (квест), выполни его , и награда будет весьма кстати (касаемо радиации)... 

 

Naprawię to.  Prawdopodobnie przypadkowo wpadło to w ogólną łatkę.  Ostatnim razem, kiedy go wypełniłem, a także moją osobistą łatkę, więc może się pomyliłem - edycja, która miała być tylko dla mnie, pojawiła się dla wszystkich ...

 Na składowisku + pojawia się przedstawiciel Balance Równowagi, Sania Zając   .  Ma zadanie dla gracza (kwest), wykonaj je, a nagroda będzie bardzo przydatna (w odniesieniu do promieniowania) ...

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 22.12.2019 в 17:00, Fаgot сказал:

Okej, przy pierwszej okazji zobaczę, może nie wyglądałem

 

В 22.12.2019 в 21:28, kondotier сказал:

A jak z tym promieniowaniem?

Ссылка (Link).

 

В 22.12.2019 в 21:28, kondotier сказал:

Статическое, это проверка после вылетов на Агропроме.

Играй на полном динамическом освещении. 

Graj w pełnym dynamicznym oświetleniu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо.

Нескоро буду играть. Раньше нужно окончит перевод другого мода.

Какая может быть причина вылетов на Агропроме? Тяжело будет после погибнутя начинать с начала локации.

TŁUMACZENIE.

Dziękuję.

Nie szybko będę grał. Wcześniej trzeba zakończyć tłumaczenie innego moda.

Jaka może być przyczyna wylotów na Agropromie? Trudno będzie po każdym zginięciu, zaczynać od początku lokacji.

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 часов назад, kondotier сказал:

Jaka może być przyczyna wylotów na Agropromie?

Забавный вылет, особенно учитывая то, что строка 73 в скрипте agroprom_tasks, на которую ссылается лог, пустая. На этой строке нет вообще ничего. Что и как исправлять - не понятно... 

Я этого вылета не припоминаю у других игроков, да и заданий на той локации давным-давно не делалось, все старые, проверенные. Поэтому надеюсь, что это был единичный сбой... 

Zabawna awaria, szczególnie biorąc pod uwagę, że wiersz 73 w skrypcie agroprom_tasks, do którego odwołuje się dziennik, jest pusty.  Na tej linii nie ma nic.  Co i jak naprawić nie jest jasne ...

 Nie przypominam sobie odejścia od innych graczy, a zadania w tym miejscu nie były dawno wykonane, wszystkie stare zostały sprawdzone.  Dlatego mam nadzieję, że była to pojedyncza awaria ...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как буду играть, раньше добавлю этот измененый фикс дла артов и проверю входом со Свалки. Или совсем новой игрой. Пожывем, увидим.
Это не первый мод, с которым есть такая проблема.

TŁUMACZENIE.

Kiedy będę grał, najpierw dodam ten poprawiony fiks na artefakty i sprawdzę wchodząc z Wysypiska, albo zaczynając całkiem nową grę.

To nie jest pierwszy mod, z którym jest taki problem.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Fagot  Спасибо. Tеперь занимаюсь ИСТОКом, слишком позже проверю новую версию. Извини. Меже кто другой, проверить её раньше.

TŁUMACZENIE:

Dziękuję. Teraz zajęty jestem Źródłem, za jakiś czas sprawdzę nową wersję. Przepraszam. Może ktoś inny sprawdzi ją wcześniej.

Share this post


Link to post
Share on other sites

PODBICIE TEMATU:

@Fagot

 Качать из зелёного заглавия? Обязательный пач уже включен, или самому добавлять?

 Pobierać z zielonego Nagłówka? Obowiązkowy patch już włączony, czy dodawać samodzielnie?

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Fagot

Пока ты ответил, успел поиграть немножко. У же добрел в бар и отдал бармену документы из Агропрома.
Том разом в подземке свет был правильной.

Zanim mi odpowiedziałeś, zdążyłem trochę pograć.Już dotarłem do baru i oddałem Barmanowi dokumenty z Agropromu.

Tym razem światło w podziemiach było prawidłowe.

ss_administrator_01-16-20_20-22-03_(l03u_agr_underground).thumb.jpg.322fd35ee45da3d1634b13fe77eb8f90.jpgss_administrator_01-16-20_20-43-13_(l03u_agr_underground).thumb.jpg.2be2cc848e23b67b2828dfb4272b3dc5.jpg

Но эти призраки выступают в дальнейшим, когда войду в меню или сброшу мод на линейку. Устраняет призрака только перезагрузка. Ты должен передумать, откуда они берусь.

Ale te zjawy dalej występują, jak wejdę w menu, albo zrzucę mod na listwę. Zlikwidować zjawę można tylko przeładowaniem.

ss_administrator_01-17-20_13-55-27_(l02_garbage).thumb.jpg.58efe55bd7bfc823b1e9d6c21d89c2cb.jpgss_administrator_01-17-20_13-55-09_(l02_garbage).thumb.jpg.1038a7df230c52355cd04f7b53749cdf.jpg

Эти надписи в верхним углу снимки после призрака,  к чему нужны?

Te napisy na zrzucie po zjawie, do czego są potrzebne?

A dla forumowiczów kilka zrzutów ekranu z mojej gry.

ss_administrator_01-17-20_12-51-46_(l02_garbage).thumb.jpg.1ce597ac938a8af8682169d6542eb1d7.jpgss_administrator_01-17-20_14-02-17_(l02_garbage).thumb.jpg.9adc4f01659871791c9f11164250974b.jpgss_administrator_01-17-20_14-09-10_(l02_garbage).thumb.jpg.84847c910de44b56f1f856104a197a7f.jpgss_administrator_01-17-20_14-30-46_(l05_bar).thumb.jpg.644fd8c94c1dd0d36e80e68e083fdc83.jpg

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.