Jump to content

Reborn: Duplikaty - cz2. Źródło


Recommended Posts

@kondotier отдать это барахло,как и остальные всякие старые КПК с этой локации ты сможешь только учёному Круглову на Янтаре,в обмен на деньги.Но Круглова ещё надо будет провести на Янтарь из Рыжего Леса.Зато сможешь всё время у него получать деньги,как в моём последнем видео...посмотри,так я как раз я у него покупаю и опять ему продаю эти вещи с Затона.

 • Dodatnia 2
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

No i pobiegałem sobie jeszcze po lokacjach, natłukłem dziesiątki mutantów i przekształciuchów. W kilku momentach mod postawił mi zapory nie do przeskoczenia. No i zapadła ostateczna moja - zaznaczam, to tylko moja, wyłącznie moja - decyzja, dać sobie z nim spokój. Tym razem nie udało mi się zjednoczyć toku rozumowania z autorem moda. Więc nasze drogi się rozeszły. Jednak nikogo od moda nie odstręczam.

Kto chce szwendać się po z'ONIE, a lubi sobie postrzelać, będzie miał frajdę.

A to zrzuty ekranu z błądzenia po Strefie bez sensu i zadań.

ss_administrator_02-23-20_16-18-59_(l15lostterritory).thumb.jpg.14ce237cddb535807e9e5ee628e13d8b.jpg

ss_administrator_02-23-20_13-02-22_(garbage).thumb.jpg.82ca0ed55b5e7d9ead44116f50a392f7.jpgss_administrator_02-23-20_13-12-31_(agroprom).thumb.jpg.43c7320f19d509ead9f2e3b6dd4f2afb.jpgss_administrator_02-23-20_16-31-10_(coc_trucks_cemetery).thumb.jpg.eb1831173cdde5bf7e195971e84084fd.jpgss_administrator_02-23-20_13-14-03_(agroprom).thumb.jpg.598f120a88160bbbf066a8f9b17d21ef.jpg

Nie dane mi było napić się ze źródła życia. Chyba dla mnie ono wyschło :052: .

 • Dodatnia 1
Link to comment
Share on other sites

@tom3kb  Ja to przeczuwałem, zanim stał się dostępny, oglądając filmiki z wersji testowej. I się teraz potwierdziło. Przy ładowaniu lokacji pojawiają się napisy z informacją o modzie. Jest tam też opisany cel moda: Isliedowanie zony = badanie zony. No i chodzisz, i "badasz", raz tu, raz tam, nic sobie nie zaplanujesz, nic nie zrobisz na logikę. Jest w modzie jakaś linia kolejności wykonywania zadań, ale ją zna tylko ER. Nie trafisz na nią i dupa chlup.

Na dodatek, od grania w Duplikaty minęło sporo czasu i trudno sobie momentami skojarzyć, o czym mówią NPCe. Czy jest to gadka aktualna, czy wspomnienie z przeszłości. Na upartego mógłbym dalej ganiać po lokacjach, bo mod daje taką możliwość, nigdy nie jest się zablokowanym. Tak aby znaleźć się na każdej z 80ciu. Może coś by samo wyskoczyło. Ale wolałbym więcej konkretów, a mniej przekształciuchów. Bo jak mi ostatnio przyszło rozwalić 8 niewidzialnych pijawek, które przekształcały się w burery, a te z kolei w 2 snorki, a one w 4 snorki. Lub pijawka na pancernego wojaka, ten na nieumrłego, a ten na ślepe psy. Prawie 1000 sztuk amunicji, a zostały resztki i połowa pijawek.

Z ręką na sercu, już mi się grać w tego typu mody nie chce. Ale forum ma "wojownika", który ponoć ma w grze postępy i sukcesy. To będzie się miał czym pochwalić. Szczerze życzę mu powodzenia i skończenia moda.

 • Dodatnia 1
Link to comment
Share on other sites

@tom3kb  Jest co robić. Strzelać, strzelać i jeszcze raz strzelać. Albo uciekać, uciekać i jeszcze raz uciekać. Bez jedzenia, amunicji, ze znikającymi artefaktami i teleportami albo nie działającymi, albo rzucającymi do mysiej dupy. I tak na okrągło.

Poprzednie Reborny wytyczały Ci cel, a tu na lokacjach pojawiają Ci się okna, z opisami co można, co trzeba, a czego robić nie wolno.

 • Dodatnia 1
Link to comment
Share on other sites

@kondotier Тут цель и прохождения Истока просто менее уловимы чем раньше и ещё автор всякой лишней суеты напихал в мод. На самом деле у автора явно появились проблемы в голове,если он весь мод переделал  из за того,что я его просто легко  прошёл.

Сам же сюжет сообразить несложно,ещё в первом разговоре со Стрелком в Баре будут мысли куда нужно идти в первую очередь.Сначала нужно идти на Промзону,поговорить с Ангелом и потом спасти Фейка на Затоне и вернуться к Ангелу,а затем идти к Леснику на Выжигатель 2 и там и начнётся основной сюжет.

Но вот тут автор и сделал кучу лишних вещей,Лесник теперь не будет говорить о сюжете пока не выполните все квесты от сталкеров.Причем там 30 квестов и все однообразные ...одна беготня по локациям за этими баночками из монстров.

Короче автор превратил нормальную игру в какой то скучный и  бесполезный марафон.Очень жаль.

 

Tutaj cel i przejście Źródła są po prostu mniej chwytliwe uchwytne niż wcześniej, a autor wszystkich wszelkich zbędnych kłopotów wpychał  problemów nawpychał do moda. W rzeczywistości autor wyraźnie miał problemy w głowie z głową, jeśli przerobił cały Mod, ponieważ po prostu przeszedłem go łatwo i szybko.

Sama historia jest łatwa do zrozumienia, nawet w pierwszej rozmowie ze strzelcem  Striełokiem w barze będą myśli, gdzie iść w pierwszej kolejności. Najpierw musisz udać się do strefy przemysłowej, porozmawiać z Aniołem, a następnie uratować Fake ' a Fejka na Zatonie i wrócić do Anioła, a następnie udać się do Leśnika na palniku Zwęglaczu 2 i tam rozpocznie się główna fabuła.

Ale tutaj autor zrobił kilka dodatkowych rzeczy, Leśnik nie będzie teraz mówił o fabule, dopóki nie wykonasz wszystkich zadań od stalkerów.I jest 30 questów i wszystkie monotonne ...jeden bieg na miejscach dla tych słoików potworów  tylko bieganina po lokacjach po słoiczki próbek mutantów.

Krótko mówiąc, autor zamienił normalną grę w nudny i bezużyteczny maraton.Szkoda.

 • Dodatnia 1
Link to comment
Share on other sites

@LIQIDATOR

Ты прав. Мы об этом уже ранее говорили.
Я у Ангеля был, Фейка на Затоне спасл, но вернутся к Ангелу никак не могу. На подходе к заводу выступает выброс в таком расстоянии, что еле успеваю добежать в завод.
Но спрятаться не могу, убивают химические аномалии, хотя у меня костиум данный Фейком и арты уменьшающие химические действие. И мод добавляет информацию, что какая то важная персона погибла. И как дальше играть? Осталась бесполезная, тупая бегота.
Круглова тоже перевести не могу. У телепорта на Янтаре находится 7-10 невидимых кровососов, оставшихся после убитя других мутантов.
И тут есть вопрос. Кому нужен такой мод? Только оконченным  мазохистам.

TŁUMACZENIE.

Masz całkowita rację. Już o tym wcześniej rozmawialiśmy.

Byłem u Anioła, Fejka na Zatonie uratowałem, lecz wrócić do Anioła nie mogę. Na podejściu do zakładu łapie mnie emisja, w takiej odległości, że ledwie dobiegam do zakładu. Ale ukryć się nie mogę, zabijają chemiczne anomalie, choć mam kostium od Fejka i artefakty zmniejszające oddziaływanie chemicznych anomalii. I mod daje informację, że zginęła jakaś ważna postać. Więc jak dalej grać? Pozostała bezcelowa, głupia bieganina.

Krugłowa też przeprowadzić nie mogę. Bo na teleporcie na Jantarze znajduje się 7-10 niewidocznych pijawek, pozostałych po zabitych innych mutantach.

I tu się pojawia pytanie. Komu potrzebny taki mod? Tylko skończonym masochistom.

 • Dodatnia 1
Link to comment
Share on other sites

10 hours ago, kondotier said:

@LIQIDATOR

На подходе к заводу выступает выброс в таком расстоянии, что еле успеваю добежать в завод.
Но спрятаться не могу, убивают химические аномалии, хотя у меня костиум данный Фейком и арты уменьшающие химические действие. И мод добавляет информацию, что какая то важная персона погибла. И как дальше играть? 

Это так и должно быть и Ангел тоже должна погибнуть,а вот как спрятаться от выброса я нашёл хитрость.Посмотри на 28:40 

 

 • Dodatnia 1
Link to comment
Share on other sites

@LIQIDATOR 

Спасибо за подсказку. Проверил с сохранки и место укрытия занял спрыгивая с холма в ангар с Ангелом. Но раннее оно было в другом месте, там где ворота у дороги. Не было проблемы двигаться по химическим аномалиям. И я тоже тебя подскажу хитрость. У ГГ есть возможность поднимать бочки и ящики. Принёс себя несколько бочков, и с них выпрыгнул снова к этим двери у потолка.

ss_administrator_02-27-20_13-05-57_(garbage_old).thumb.jpg.181009517612d97e9c0d83ae8e4558dc.jpgss_administrator_02-27-20_13-07-30_(garbage_old).thumb.jpg.7dfa511efd0be533ec8458e3780bf4da.jpgss_administrator_02-27-20_13-08-45_(garbage_old).thumb.jpg.970fae8266739acb26af3625268a7b73.jpgss_administrator_02-27-20_13-08-54_(garbage_old).thumb.jpg.abf26cc17556b80caf5eb808b01dc7dc.jpg

И такой вопрос. Есть возможность починить костиум от Фейка? Кажется нужно это сделать самому, механики не смогут.

Tłumaczenie.

Dziękuję za podpowiedź. Sprawdziłem z zapisu i miejsce ukrycia zająłem zeskakując ze wzgórza do hangaru z Aniołem. Ale wcześniej ono było w innym miejscu, tam gdzie brama przy drodze. Nie było więc problemu z łażeniem po chemicznych anomaliach.

A ja też podpowiem Ci sztuczkę. GB ma mozliwość podnosić skrzynki i beczki. Przyniosłem sobie wiec kilka beczek i z nich wskoczyłem znowu do tych drzwi pod sufitem.

I jeszcze pytanie. Czy jest możliwość naprawić ten pancerz od Fejka? Wydaje ię, że trzeba to zrobić samemu, bo mechanicy nie potrafią.

 • Dodatnia 1
Link to comment
Share on other sites

17 hours ago, kondotier said:

@LIQIDATOR 

И такой вопрос. Есть возможность починить костиум от Фейка? Кажется нужно это сделать самому, механики не смогут.

 

Я же тебе показывал уже как его чинить у механиков? 

 

 • Dodatnia 1
Link to comment
Share on other sites

@LIQIDATOR

Я пытался с нем подходить к механикам. Тогда получал справку " сделан в космической технологии, никто не справит" . Или как то похоже.
Когда буду на Топях, ещё раз попытаюсь.
На твоих роликах не было мной замечено убивание мутантов электричеством с него, когда они коснутся костюма. И в таком случае, костюм испортится.

ss_administrator_02-19-20_13-32-35_(rusty_valley).thumb.jpg.249f262555c196350e5e6e28958f30e6.jpgss_administrator_02-19-20_13-34-00_(rusty_valley).thumb.jpg.48c1f080ad77988c73fc3e1fd3121543.jpg

 

TŁUMACZENIE:

Próbowałem z nim podchodzić do mechaników. Ale wtedy otrzymywałem informację " jest wykonany w kosmicznej technologii , nikt go nie naprawi ". Albo coś podobnie.

Jak będę na Topielach, jeszcze raz sprawdzę.

Na Twoich filmikach nie zauważyłem zabijania mutantów prądem z niego, kiedy dotkną wdzianka. I w takim przypadku kostium się psuje.

 

I kilka innych obrazków.

ss_administrator_02-08-20_15-49-40_(darkvalley).thumb.jpg.6fb45a2bcaf2aefbbf5414df92846951.jpgss_administrator_02-08-20_15-50-55_(darkvalley).thumb.jpg.6e8e22a9007a6e360034be94da0150af.jpgss_administrator_02-23-20_14-43-47_(yantar).thumb.jpg.cac3c612558cbd7bcd44ea51ed9eccd1.jpgss_administrator_02-22-20_18-32-29_(red_forest).thumb.jpg.85d5e6fe2654ed1e3de9113b09a51117.jpg

 

 • Dodatnia 1
Link to comment
Share on other sites

@kondotier потому что тебе надо не просто чинить костюм,а чинить именно так как показано у меня на видео.Посмотри внимательно и повтори каждый шаг,иначе ничего не починят тебе.У меня тоже была надпись,что починка невозможна,но это не мешает починить его если знать как.

 • Dodatnia 3
Link to comment
Share on other sites

@LIQIDATOR

Спасибо за все подсказки, но мне уже этого мода хватит. Чёрт с модои и этим чей мод. Надоело мне. Прощай ИСТОК.

Dziękuję za wszystkie podpowiedzi, ale mnie już tego moda wystarczy. Do diabła z modem i z tym czyj mod. Pożegnanie dla ŹRÓDŁA,

 • Dodatnia 1
Link to comment
Share on other sites

@cichy  To nie jest zniechęcenie, tylko w... ienie. Jak byłem zwolennikiem poprzednich modów i zachęcałem do gry w nie, tak teraz szlag mnie trafia, jak jeden zabity mutant czy NPC, w geometrycznym postępie przemienia się ileś tam razy w następne. I ten brak określonego celu. Łaź, może na coś natrafisz.  Kilka postów wyżej, Likwidator wyraźnie określił psychikę autora moda. To już nie jest science fiction, ale schizo fiction

Nie wzorowałem się na grze żadnego filmikowca, grałem sam i momentami ręce mi opadały.

Jednak, jest to mod dla tych, którym nie zależy na jakiejś sztywnej fabule liniowej, lubią dużo strzelać do wszystkiego co się rusza i niepowodzenia w grze uważać za hardkor moda. To jest coś właśnie dla nich. I im moda polecam.

A, że akurat nie ma nic świeżego do gry, już bez jakiegoś obciążenia psychicznego, dalej biegam po lokacjach, zbieram doświadczenie z pułapek jakie zastawia autor moda. Skończę moda czy nie, znajomość tego może się przydać przy podpowiedziach innym, aby tak nie skończyli.

ss_administrator_02-23-20_16-23-12_(l15lostterritory).thumb.jpg.84eba4ab682ac67fa14c216673c18f45.jpg

Zgadnij, który prawdziwy?

ss_administrator_02-29-20_12-24-37_(escape_enhanced_mix).thumb.jpg.c84837cfade03dd7afa344601be06d7b.jpgss_administrator_02-29-20_12-31-16_(escape_enhanced_mix).thumb.jpg.657405538a5bdd33c088d08acad7a10d.jpg

Widoczki

ss_administrator_02-29-20_12-20-48_(escape_enhanced_mix).thumb.jpg.eedb720d0ce055ba67a125cde2a1cd07.jpgss_administrator_02-29-20_12-22-05_(escape_enhanced_mix).thumb.jpg.2e38a10cfcc58ab4bffac7647ecbcdf9.jpg

 

 

 • Dodatnia 3
Link to comment
Share on other sites

W/w - walisz z odległości cel - człowiek lub mutant, tenże zamienia się w kolejnego człowieka lub mutanta, trudność polega na tym, że gdy w połowie w/w przemian zamienia się w pijawkę którą możesz zabić wręcz lub z broni ale z bliska, jak tzw. "niewidzialność" u niej nie działa, potem zawsze jest jakiś rozbójnik lub natowiec i tak czasem 4 - 6 "twarzy" masz do zaliczenia.

A lot nad kukułczym gniazdem to jest w tzw. martwym mieście, gdy koło pomnika uljanowa jest pełno zombiaków które zamienia się w 10 pijawek.

Częściowo ten problem, tak na 60 - 70 % załatwia kombinezon elektryczny agenta monolitu, ale dalej jest istne kino.

p.s. przy każdej przemianie nomen omen "przemienieńca" wypada ci broń z ręki jak nie zabijesz przeciwnika który po przemianie w w/w rozbójnika lub natowca czy też najmusa zabiera ci broń, jak nie masz zapasowej to sama lipa, bez sosny.

I tak w kółko - od Ajdara do Wardara, ni wspomnę o artefaktach które się szybciej utleniają niż magnez, sód czy potas w kontakcie z wodą.

Najlepszy kombinezon w tym modzie, najbardziej adekwatny to sado-maso.

Link to comment
Share on other sites

Do powyżej opisanych przemian, dodać należy jeszcze pojawianie się takich stworków, które zabijają na b.dużą odległość.

Nabrałem już pewnego doświadczenia i jak jest do zabicia kilku NPCów czy mutantów, załatwiam ich pojedynczo. Wtedy łatwiej jest policzyć się z przemieńcami, bo jest ich mniej. I tak po kolei, aż znikną wszyscy. Część z NPCów zamienia się w leżących zombi. Nigdy nie wiadomo, czy "zabity na śmierć", czy to niedokończona forma przemieńca, która się uaktywni w najmniej odpowiednim momencie. No i nieśmiertelne "kosmiczne " stwory ( jest taki kontroler ), usadowione na drodze prowadzenia kwestowych postaci.

Kombinezon O-soznanja szybko się zużywa, a sposób naprawy podany przez @LIQIDATOR u mnie nie chce na razie zadziałać. Nie ma opcji ulepszania. Może dlatego, że od samego początku gry, Azot nie siedzi w swoim baraku, ale szwenda się po drodze przy posterunku. Teraz wlazł mi tak w krzaki, że trudno znaleźć opcję dialogową.

ss_fred_02-29-20_23-08-42_(l05_bar).thumb.jpg.5ea116e5d2f393bf8b61f4810383e35b.jpg

Jeszcze nie sprawdziłem, jak to jest u mechaników po prawej stronie mapy ( konkretnie na Topielach ).

Popalić też mi daje sytuacja, że od pewnego czasu wszystkie napotkane mutanty ( nawet kiedy noszę inny pancerz niż Osoznaia ) są elektryczne. 

Ale jak nie pojawi się jakiś nowy mod, to z nudów chyba zacznę ten jeszcze raz od początku, ale w innej kolejności odwiedzania lokacji. Zebrane doświadczenie powinno mi pozwolić na spokojne pokonywanie "problemów" i działania zgodnie z logiką autora moda. Bo zgodnie z przysłowiem, "W każdym szaleństwie jest metoda". Tylko trzeba ją znaleźć.

Link to comment
Share on other sites

Tylko po to aby sprawdzić cziterkę w naprawianiu tego kombinezonu, dotarłem na Topiele. Najpierw próbowałem z wyzerowanym AK. Bez skutku. No to sprawdziłem ze SPAS. A że miałem jeden, musiałem zabawę powtarzać. Bo za pierwszym razem mi go nie naprawiło, choć mogłem ulepszać jego i pozostały sprzęt. Dopiero za kolejnym razem, został naprawiony i mogłem przejść do naprawy kombinezonu.

Jednak przy próbie dalszej gry wystąpił poważny problem. Na moście doszło do "wielkiej bitwy" wojaków z mutantami. I tak się tych mutantów rozmnożyło, że przy dodatkowych efektach wizualnych komp zaczął mi nie wyrabiać. FPSy spadły do 7 - 10 i poruszanie stało się problematyczne. Ale tylko dla GG, bo SI dalej działała na pełnych obrotach. Szukanie "ognistych kul" stało się praktycznie niemożliwe. Tym bardziej że ich nie widziałem.

@vidkunsen - Wiem, że już tu byłeś i to zadanie robiłeś. Po której stronie mostu je znalazłeś? Po tej co jest WERNER, czy tej co Dżil?

Zmieniłem system na WIN10, wprowadziłem te poprawki jakie mu są potrzebne, ale zaczęły się problemy. Bez powodu gra potrafi się zawiesić tak, że nawet Menadżer się nie daje uruchomić. Zacząłem więc nową grę. I znów na początku w barze cicho i spokojnie, bez tej fali mutantów, wszyscy przeżyli, Azot nareszcie w swojej budzie, a przy prowadzeniu Striełoka tylko 1 zombiak i mało aktywny pseudo gigant. Tak, że do teleportu doszliśmy bezproblemowa.

Link to comment
Share on other sites

@vidkunsen - nie pytałem o "anomalną strefę", ale o "kule ogniste" z drugiego zadania WERNERA . Mają być po "rosyjskiej stronie " Topieli. Za rzekę  przeniósł mnie teleport, w część krótszą na wysokości zagrody. Nic tu nie było, więc poszedłem za tunel, aż do końca mapy. Też nić ognistego nie ma. bliżej mostu znów chmary półmartwych zombi, łażących i stada psów obu rodzai, plus pająki.  Wszystko przemieńce.  A ja jak mucha w smole.

Link to comment
Share on other sites

 • Pancerniak77 changed the title to REBORN Źródło
 • Agrael changed the title to Reborn: Duplikaty - cz2. Źródło

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.

Comunity