Jump to content

Reborn: Duplikaty - cz2. Źródło


Recommended Posts

Na stronie moda wyczytałem, że prawidłowym sposobem opuszczenia lokacji bar po odprowadzeniu Striełoka do teleportu, jest wjechanie transporterem w teleport. I tak zrobiłem.

Jazda do teleportu.  Choć jeszcze dzień, tak jest ciemno. I tu wylądowałem. Wyjechać nie było trudno, ale...ss_fred_03-03-20_18-27-57_(l05_bar).thumb.jpg.9f2d4ed181763c662e2ae6827affee74.jpgss_fred_03-03-20_18-37-38_(garbage).thumb.jpg.6df13ef4ca86970ec15087fcf1a26b12.jpg

..... wygrała niewidoczna anomalia. A przy okazji znikną HUD. Wczytałem zapis i poszedłem na piechotę.

ss_fred_03-03-20_18-50-17_(garbage).thumb.jpg.a04ca5d3d5e955c268a81d18ed74a6b4.jpg

A jeszcze w barze miła niespodzianka. Kilka razy zaczynałem moda, ale dopiero teraz na drodze do MW pojawił się duplikat Striełoka. Został stuknięty i jedno z zadań moda samo wykonane. Kursor pokazuje zaliczenie.

ss_fred_03-03-20_18-23-35_(l05_bar).thumb.jpg.372d94e5021384cc536499f0272b46fb.jpg

Na wysypisku mam zlikwidować maruderów, a ich ani śladu. :051:  Wysyp przetrząśnięty.

DODANO.

A jednak byli. Pochowali się po tych dolinkach i parowach, które są naokoło lokacji. Spawn losowy, więc trzeba szukać.

 

Link to comment
Share on other sites

PODBICIE TEMATU:

@LIQIDATOR

Есть у меня вопросы.
1. Можно подменить тесак на обыкновенный нож? Как это сделать?
2. Когда на Агропроме, в яме и в подземельях нет образца биоматериала прыгуна, а есть подсказка что нужно искать на других локациях, у тебя есть знание, примерно где искать?

3. В подземельях Агропрома с трупа двойника Шрама снял рюкзак. Его можно использовать. Как это сделал, мне не ясно, что случилось. Не вижу никаких изменений. В чем дело с нем?

TŁUMACZENIE.

Mam pytania.

1. Można podmienić tasak na zwykły nóż? Jak to zrobić?

2. Kiedy na Agropromie, w jamie i podziemiach nie ma próbki biomateriału "skakacza", a jest informacja że należy szukać na innych lokacjach,  masz wiedzę gdzie przykładowo szukać?

3. W podziemiach Agropromu z trupa duplikatu Szramy zabrałem plecak. Jego można użyć. Kiedy to zrobiłem, nie zrozumiałem co się stało. Nie widzę żadnych zmian. W czym rzecz?

Link to comment
Share on other sites

@kondotier

1)Я не пробовал нож менять,а если просто выбросить тесак обычный не появится нож?

2)В любом таком же снорке,но проще всего мне кажется просто переиграть с автосейва пока не появится в этом.

3)Рюкзаки здесь эти бракованные ,просто исчезают и всё.Автор не доделал нормально.

 

1) nie próbowałem zmienić noża,a jeśli po prostu wyrzucisz zwykły tasak, nie pojawi się nóż?

2) w każdym takim samym snorku,ale najłatwiej wydaje mi się po prostu odtworzyć z autoseivy, dopóki nie pojawi się w tym.

3) Plecaki tutaj są wadliwe, po prostu znikają i to wszystko.Autor nie ukończył normalnie.

Link to comment
Share on other sites

@LIQIDATOR  Спасибо.

С ножом, проверю.
Со снорком, я уже далеко зашел, чтоб повторять. Убил много снорков, но этого нужного не получилось. Так что выполнять задании наёмника пока не могу.
При разговоре с Бородой нет окошка разговора.

ss_fred_03-09-20_13-33-00_(jupiter).thumb.jpg.a2b7c5f26efd66cb300306a00f73b591.jpg

Есть кокой пач?

Tłumaczenie.

Dziękuję.

Z nożem sprawdzę.

Ze snorkiem, już za daleko zaszedłem, aby powtarzać. Zabiłem wiele snorków, ale tego potrzebnego nie znalazłem. Tak, że wykonywać zadań najemnika na razie nie mogę.

Przy rozmowie z Brodą, brakuje okienka dialogowego.

Zrzut.

Jest jakiś patch?

Link to comment
Share on other sites

@kondotier Ну без прохождения квестов сейчас  игра не будет иметь смысла ,потому что Лесник не будет разговаривать и сюжет основной не пойдёт,поэтому надо потроха снорка всё равно искать,либо переигрывать чтобы появились у норы.

Борода у всех так разговаривает,это не исправляется.

 

Cóż, bez przechodzenia questów teraz gra nie będzie miała sensu, ponieważ Leśnik nie będzie rozmawiał, a główna fabuła nie pójdzie,więc nadal musisz szukać podrobów snorka lub odtworzyć, aby pojawiły się w norze.

Broda wszyscy tak mówią,to się nie poprawia.

Edited by LIQIDATOR
Link to comment
Share on other sites

@LIQIDATOR Про обязанности выполнения задань наёмника знаю. Только это вред мода, не дать спавна части снорка в следующих убитых на многих локациях.
Пытался с ножом, но тесака выбросит не возможно. Его в инвентаре нет.

TŁUMACZENIE:

O obowiązku wykonywania zadań najemnika, wiem. Tylko, ze to złośliwośc moda, nie spowodować spawnu części snorka w kolejnych zabitych na wielu lokacjach.

Próbowałem z nożem, ale tasaka wyrzucić się nie da.  Nie ma go w inwentarzu.

DODANO:

Fajnie się grało, ale sytuacja w modzie wymusiła na mnie rezygnację z dalszej gry. Po wielu "odwiedzonych" lokacjach i zabitych na nich snorkach, nadal nie mam biomateriału z 2. zadania najemnika, choć mam do 10 następnych. To nie jest rebornowskie utrudnienie, ale dziura w skrypcie. A już dość się nabiegałem po lokacjach bez możliwości wykonania zadań. A nawet jak bym teraz tę biomaterię znalazł, to część lokacji na których już byłem, stała się niedostępna.

Pozostawiam moda tym, którzy lubią zwiedzać Strefę, dużo strzelać, mieć "wypasione" pancerze i "kosmiczną" broń. I grać, długo, długo, długo.

Jeszcze tylko dla własnej ciekawości sprawdzę, czy gdybym za pierwszym razem  cofnął się w zapisie, to mod dałby mi item.

Link to comment
Share on other sites

20 hours ago, kondotier said:

@LIQIDATOR Только это вред мода, не дать спавна части снорка в следующих убитых на многих локациях.
 

 

Основной минус,что квесты эти на биоматериал все скучные и однообразные...одна беготня и больше ничего.Из 30 квестов только один с грибами в Долине Шорохов интересный,остальные только скучная беготня и закрывание переходов.Я просто квесты не выполнял,а собирал биаметериал из убитых монстров пока не наберу на все квесты.а потом мог на одной локации закрыть сразу 15-20 квестов,лишь бы сталкеры были,которые будут задания давать.Автору это не нравилось,он хотел  обязать бегать по этим скучным квестам и он убрал выпадение биоматериала до минимума.Но как обычно перестарался и теперь не выпадает часто даже там где надо.Короче очередная дурость,из нормальной игры делать какую то непроходимую чушь.

Edited by LIQIDATOR
 • Dodatnia 1
Link to comment
Share on other sites

@LIQIDATOR

Загрузил сохранку ранее задания и тоже само. Нет био. Загрузил ранее входа на локацию. Тоже не было. Наконец взял задание у другого непися ( наёмника ) и тогда био получилось. Видно зависит это тоже y кого берём задание. Но следующие мне нужно искать по другому чем в первой моей игре. Не в Рыжем Лесу, но на Болотах. А там мне ещё рано идти. С этой дырности ты прав. Pешил попытаться ещё раз проиграть. Tеперь много мне знакомые как двигаться и что получится, будет легче.
Но у меня есть непонятка. Куда двигаться, после смерти Ангела и найденя её флешки. В предыдущей игре в баре был, ничто не случилось.

TŁUMACZENIE:

Wgrałem zapis wcześniejszy od wzięcia zadania i to samo. Brak bio. Załadowałem zapis sprzed wejścia na lokację. Też nie było. W końcu wziąłem to zadanie u innego NPCa ( najemnika ) i wtedy bio się pojawiło.  Widocznie jest to też zależne u kogo bierzemy zadanie. Ale kolejnego muszę szukać inaczej niż w mojej pierwszej grze. Ne v Rudym Lesie, lecz na Bagnach. A tam jeszcze za wcześnie dla mnie iść.  Z tym idiotyzmem, masz całkowitą rację. Zdecydowałem się jeszcze raz powtórzyć grę. Teraz wiele już wiem jak się poruszać i co się wydarzy, będzie mi lżej.

Ale jednej rzeczy nie rozumiem. Dokąd się udać po śmierci Angela i zabraniu jej fleszki. Byłem w barze w poprzedniej grze i nic się nie wydarzyło.

 • Dodatnia 1
Link to comment
Share on other sites

21 minutes ago, kondotier said:

@LIQIDATOR


Но у меня есть непонятка. Куда двигаться, после смерти Ангела и найденя её флешки. В предыдущей игре в баре был, ничто не случилось.

В Баре делать нечего,тебе надо идти к Леснику на Выжигатель 2,но чтобы он с тобой начал говорить тебе там несколько условий надо.Вот они.image.png Если их выполнить вроде можно и не все квесты проходить,по десятку надо гранат световых и Молний.У меня шёл  квест на огнемёт и Лесник уже разговаривал.

Edited by LIQIDATOR
Link to comment
Share on other sites

@LIQIDATOR

Уже пригодилось попасть в подземелья, тогда проверил действие световых гранат. К удивлению, после взрыва, только искры сверкали через несколько секунд и всё. Освещения не было.
Но пока будет возможно играть, буду мода проверят и страдать.

TŁUMACZENIE

Już mi się przytrafiło wpaść w podziemia i wtedy sprawdziłem działanie granatów oświetlających. Zdziwiło mnie, bo po wybuchu przez kilkanaście sekund tylko błyskały iskry i tyle. Oświecenia nie było.

Ale dopóki będę mógł grać, będę moda sprawdzał w męczarniach.

Link to comment
Share on other sites

@kondotier можно и без гранат освещать всё правда недолго ,автор забыл с тестов это убрать.Надо нажать Esc + NUM 9,а если там же на NUM будешь другие цифры нажимать,то будет погода меняться .А вообще то тебе надо налобный фонарь в тайниках найти,чтобы свет и ПНВ опять появились,но с собой фонари таскать нельзя,а то в любой лаборатории или подземелье ,где пропадает свет,все фонари пропадут тоже.

Edited by LIQIDATOR
Link to comment
Share on other sites

@LIQIDATOR

Про эти фонарики я знаю. Но двигаться в эгзо в подземельях очень сложно. А без эгзы количество инвентаря маленькое. Не всегда хватает весовых артефактов.
В актуальной игре, мод для меня очень недружебный. На складах в тайнике не было этого желтого эгзо, нет у меня бинокли и какой то бюрер или карлик своровал мне тесак. Я на Кордоне, а запасный на Юпитере.
И на конец мне уже надоело убивать такое количество переменьцев. Мод пока уходит в запас.

Забыл, как включать свободную камеру. Подскажешь?

TŁUMACZENIE.

O tych latarkach wiem. Ale poruszać się w egzo w podziemiach jest bardzo trudno. A bez egzy ilość inwentarza niewielka. Nie zawsze wystarcza artefaktów na udźwig.

W aktualnej grze, mod jest dla mnie nieprzyjazny. W schowku na MW nie było tego żółtego egzo, nie mam lornetki i jakiś burer czy karlik ukradł mi tasak. Jestem na Kordonie, a zapasowy jest na Jupiterze.

I na koniec, już mi się znudziło zabijanie takiej ilości przemieńców.  Na razie więc mod idzie do rezerwy.

Zapomniałem jak włączać swobodną kamerę. Przypomnisz?

Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...

Zrobiło się cicho o tym modzie, więc dla przypomnienia i "wspomożenia" tych którzy jednak zdecydują się zagrać, zrobiłem mały opis jak grać na początku moda, aby było dobrze i nie za trudno.

Jest ego sporo więc daję odsyłacz do pliku z opisem, a w spojlerze to samo, tylko od razu do poczytania.

Początek Źródła.txt

Spoiler

To jest krótkie wprowadzenie dla tych, którzy zdecydują się kontynuować tego moda, ale również dla tych, dla których będzie pierwszym z trylogii.
Mod jest trzecią częścią, trylogii, po Artefaktach Śmierci i kontynuacją Duplikatów - Odmiennych Światów. W Odmiennych Światach wykonał mnóstwo zadań, a za niektóre, jak np. przyprowadzenie Powinnościowców z Dziczy do Baru nie dostał nagrody. Odnalazł karty dostępu do laboratoriów i takie specyficzne artefakty teleportacyjne. A na koniec dotarł do Rostoka, gdzie przy rowie z blaszanym mostkiem, obok siedliska psów spotkał się ze Striełokiem. Po krótkiej wymianie zdań, rozpoczął się lot nad terytorium Rostoka - baru. Na tym mod Duplikaty się zakończył.
Mod Źródło zaczyna się właśnie od tego lotu, podczas którego mamy pisemne przypomnienie zdarzeń. To dla nie grających w poprzednie części, jest wystarczającym wprowadzeniem do gry w Źródło. Po zakończeniu lotu, lub przerwaniu go opcją zapis-wczytanie ( jest informacja ) zaczyna się właściwa gra. Nasz GB pojawia się za płotem, na rozbitym śmigłowcu i dostaje informację o pojawieniu się Striełoka, oraz słyszy wezwanie Powinności do odparcia ataku mutantów na jej terytorium. I tu pierwsza rozterka grającego co wybrać. Ale każdy wybór jest prawidłowy. Ale od tego wyboru mocno zależy rozwój wydarzeń na początku gry. Możemy zeskoczyć ze śmigłowca za płot uważając aby nie wpaść w anomalię i podejść do Striełoka, przeprowadzić z nim rozmowę i zacząć działania. Ale możemy tak przeprowadzić dialog, że Striełok pozostanie na miejscu, a my pójdziemy likwidować mutanty i wrócimy do niego po likwidacji. Wiąże się to jednak z ryzykiem, że w czasie gdy my gadamy, w barze i na terenie Rostoka zginą nam kwestowi NPCe, lub przemieszczą się w pogoni za mutantami w bardzo niedogodne dla późniejszej gry miejsca i będą mocno narażeni na zginięcie podczas kolejnych fal mutantów. Szczególnie rozchodzi się o Pilota i Azota.
Ale zeskoczyć ze śmigłowca możemy też na stronę za płotem, podejść do narożnika ściany i płotu. Tu dodana została z daleka widoczna czerwona skrzynia i z jej pomocą pokonać płot. Teraz mocno uważając aby nie zostać postrzelonym przez NPCów z posterunku walących na oślep do mutantów, pomagając im przebijamy się do części zasiedlonej. Podczas tego przebijania możemy się natknąć na wiele niespodzianek, takich jak "przemieńce" które po zabiciu wyrzucają z siebie kolejne mutanty. I to obojętne, czy mutanta zabijemy my, czy NPC. Takich nowo powstałych mutantów może pojawić się kilka, lub jeden, ale zabijający impulsem, o ile znaleźliśmy się za blisko. Lub pojawi się żywy NPC, który wyrwie nam broń i nią nas zabije.
Na zabiciu takiego nowo powstałego mutanta się nie kończy, bo przy jego zabiciu pojawiają się nowe, czasem jeszcze bardziej niebezpieczne. Tak, że zabijać je należy ze znacznej odległości. Z daleka omijamy leżących zombiaków, bo są mocno promieniotwórczy, a my lekarstw prawie nie mamy. Na razie nic nie zbieramy, ani broni, ani artefaktów, bo udźwig GB jest mocno ograniczony. Będzie na to czas i możliwość. Tym bardziej, że należy jak najszybciej dotrzeć na zasiedloną część. Wsłuchując się gdzie jest strzelanina, udajemy się tam i korzystając dobrej posiadanej broni likwidujemy mutanty, a szczególnie szczury. UWAGA, snorki nie skaczą a raczej latają. Jeśli leży trup stalkera, dobrze jest sprawdzić, co on za jeden. Jeśli to Azot, Pilot, Woronin czy Barman, trzeba będzie powtarzać. Ale o tym że któryś z nich zginął, dostaniemy czerwoną informację od moda. Przy innych NPCach zabieramy z nich tylko jedzenie. Jak najszybciej, aby nas nie uprzedzili inni NPCe, obszukujemy trupa w tej przejściowej przybudówce. Przy odrobinie szczęścia, znajdziemy sporo jedzenia, będącego w tym modzie na wagę złota. OSTRZEŻENIE - w barze nie kradniemy jedzenia, za kradzież kara śmierci !!! Tę część lokacji sprawdzamy aż do ciężarówki na drodze do magazynów. Warto zajrzeć na pakę. Coś jest pod sufitem. Idąc do ciężarówki lub wracając od niej, podchodzimy do teleportu na dzicz i szybko odbiegamy do posterunku. Likwidujemy to, co z Dziczy się pojawi. Gdy ucichnie wezwanie do likwidacji mutantów, udajemy się do Woronina. W odpowiedzi na jego propozycję, wybieramy tę na fioletowo. Będzie niespodzianka, jaka, nie napiszę, ale ustawiająca nas w grze. Teraz sprawdzamy, choćby patrząc na minimapę, czy mechanik Azot jest na swoim miejscu, czyli w baraku na terenie Powinności, oraz w barze, czy jest Pilot. Sprawdzamy też obecność Arniego. Są to NPCe z którymi trzeba porozmawiać. O konieczności rozmowy dostajemy info od moda, jak przeprowadzimy Striełoka do teleportu na Wysypisko i przeprowadzimy z nim rozmowę wyjaśniającą. Ale całkiem dobrze możemy te rozmowy przeprowadzić zanim wrócimy do Striełoka. Nie łamie to scenariusza. Informacja jest dla tych, co od razu Striełoka prowadzili i nie czyścili baru. Muszą tam wrócić i porozmawiać z ważnymi NPCami. Tu mała informacja na temat Azota, Aby wejść w opcje naprawy i ulepszeń, wchodzimy w opcje dialogowe i naciskamy klawisz "S". To samo z innymi napotkanymi mechanikami.
Z każdym "gadającym" ważnym NPCem, należy wykonać wszystkie możliwe dialogi i zadać wszystkie możliwe pytania. Uzyskujemy wtedy głębsze dialogi, co np. u barmana skutkuje ( po dialogu o handlu i Sidorowiczu ) otrzymaniem zadania na znalezienie NPCami oddaniem mu detektora Weles. A do czasu oddania możemy z niego korzystać.
Teraz uwagi ogólne. W modzie nie ma handlu bronią, z małymi wyjątkami. Dlatego nie ma najmniejszego sensu jej zbierania, o ile nie chcemy jakiejś zostawić dla siebie. A co zostawiać, powie nam Azot. Jedzenia nie kupimy u żadnego handlarza. Zabieramy je tylko ze skrytek i trupów "obcokrajowców" . Czasem oże się zdarzyć, że mieć ją będzie NPC który ją nam sprzed nosa zwinął z takiego "obcokrajowca".
Jest mnóstwo artefaktów o bardzo mocnych pozytywnych właściwościach, lub silnym zwiększeniu udźwigu. Jednak szybko ulegają rozkładowi ( bo są to "dusze" poległych stalkerów ), kiedy mamy je w plecaku. Dlatego nigdy nie należy nosić wszystkich posiadanych artów ze sobą, a "nadwyżkę"
nalezy trzymać w schowkach na różnych lokacjach. Arty można doprowadzać znów do pełnej aktywności u mechaników za opłatą, ale zanim zamieniły się w bezwartościowe kamienie, których można się pozbyć tylko przenosząc do schowka. Czas przemijania artów biegnie też, gdy korzystamy z opcji przewijania czasu, dlatego przed takim przewinięciem należy przenieść je do schowka. Niektóre z nich są dość perfidnie skonstruowane. Art podnoszący udźwig o 102 kg, sam waży aż 100. Ale za to jego cena u handlarza jest wysoka.
Mamy dwa rodzaje pieniądza, elektroniczny i papierowy. Jeśli na jakimś przejściu zostaniemy obrabowani, jesteśmy w stanie odzyskać zawartość plecaka, ale elektronicznych pieniędzy nie. Dlatego jeśli po handlu zostaną nam pieniądze elektroniczne, to kupujemy za nie papierowe. Pamiętać trzeba też, że przy sprzedaży czegoś NPCom nie będącym handlarzami, elektroniczne pieniądze nie przelewają się na nasze konto. Przepadają.
Wódka, tak jak i w poprzednich częściach, jest lekarstwem uniwersalnym. Posiadanie kilku butelek w plecaku, to "życiowa" konieczność.
Jeśli zastrzelimy biegającego NPCa i proszącego o nie zabijanie, a on nie przekształci się w zombiaka, nie przeszukujemy go, bo próba zabrania jego przedmiotów kończy się wylotem. Za to przeszukujemy wszystkie mutanty, w poszukiwaniu w nich ich genetyków. Na te genetyki dają zadania NPCe i dobrze płacą. Moja rada jest taka, aby od takiego NPCa dowiedzieć się czego potrzebuje, ale zadania nie brać, dopóki się tego nie znajdzie, lub już się nie ma. Są to zadania cykliczne i na dany genetyk daje zadanie NPC na każdej lokacji.

Po rozmowie ze Sriełokiem za barem, rozmowach ze wskazanymi NPCami w Rostoku i ulepszeniem strzelby ( UWAGA: Nie ulepszać lufy), rozpoczynamy właściwą grę. Priorytetowe zadanie to znalezienie Zwierzoboja, a o jest w Lesie Fiej. Udajemy się więc na Wysypisko.

POWODZENIA W GRZE.

Przebijamy się do zamieszkałej części Rostoka.

ss_fred_07-11-20_18-41-33_(l05_bar).thumb.jpg.deee6f0159b3bb5aa2bcc2421f68c73a.jpg

A na Wysypisko można na piechotę znanym teleportem                     Albo tu widocznym. Można jechać BTRem, albo na nóżkach,

na drodze, koło obozowiska kopaczy.                                                   Pojawiamy się w innym miejscu.

ss_fred_07-12-20_14-22-01_(l05_bar).thumb.jpg.16813a47d28a2e07ce637f2808099e5a.jpgss_fred_07-12-20_21-18-10_(l05_bar).thumb.jpg.013dbb7b9d979c1cf89f58d0fe9b6309.jpg

:viva:

 

 • Like 1
 • Dodatnia 4
Link to comment
Share on other sites

Mod postawiony i uruchomiony, by zmienić i zapisać własne ustawienia.

Pobrałem z ModDb i od razu mam w grze 3 zapisy od Angeliki. Być może to jakieś sejwy "ratunkowe" gdzie jest zrobione, że nikt kwestowy nie zginął? Zobaczymy...

Ale mam zagwozdkę, bo na ModDb nie znalazłem żadnej wzmianki dotyczącej patchy i poprawek. I nie wiem, czy muszę je dorzucać, ten z #1 w temacie, czy tu już to wszystko jest.

Link to comment
Share on other sites

Poszperałem w necie i znalazłem grupę Reborn na VK. Źródło: [KLIK] 

..... i znalazłem taką wiadomość pod tym filmikiem [LINK DO WIDEO]:

Cytat

Boję się, że of. strona "zechciała długo żyć". Przyczyny wyjaśnić ciężko...i nie ma powodu. Wejdźcie tutaj: https://bar-stalk.forum2x2.com. Wszyscy pozostali członkowie klanu Reborn przenieśli się na tę stronę. Tam także są tematy związane z grami Reborna i wasze pytania nie będą bez odpowiedzi.

 

 • Like 1
 • Dodatnia 3
Link to comment
Share on other sites

 

@wariat  Przypuszczam, że to co pobrałeś jest już z patchem 20.05. Zobacz czy tak jest opisana paczka. A te zapisy, to raczej aby można coś zobaczyć.

Zajrzałem do tego LINK DO WIDEO i przy okazji znalazłem bardzo przydatną rzecz. Jest to filmik z pierwszego wejścia na Wysypisko, zrobiony przez samego ERa. Widać na nim, co można znaleźć, jak się wie gdzie szukać. A zdradził naprawdę wiele. Radzę obejrzeć ten filmik. Bariera językowa nie występuje, bo nie pada ani jedno słowo. Potrzebne są tylko oczy i pamięć.

Popatrzyłem też co jest pod tym odsyłaczem w cytacie. A jest to Bar Samotnego Stalkera. Wszedłem z zakładkę dla Źródła i doczytałem się kilku bardzo pożytecznych informacji, których nawet na macierzystej stronie nie było. Są na niej dawni testerzy Rebornów, więc to teraz chyba jest aktualna strona moda.

Choćby takiej informacji, która mi pozwoli dłużej zachować arty "żywymi". A przekształcały mi się w skorupki bardzo szybko. Przyczyną zaś było wczytywanie zapisu sprzed akcji, aby ją powtórzyć z lepszym wynikiem. Wynik uzyskiwałem lepszy, ale traciłem cenne arty. Teraz jestem mądrzejszy.

I mała korekta do tego, co napisałem w opisie początku gry. Aby Azot miał opcję naprawiania wchodzimy z nim w okno dialogowe i klikamy klawisz pod którym mamy ustawiony bieg. Każdy grający może mieć to inaczej.

No i parę zrzutów z mojej aktualnej wędrówki.

ss_fred_07-13-20_21-47-59_(military).thumb.jpg.5a41a6454b787dd305852fff7688b6c7.jpgss_fred_07-14-20_13-13-01_(military).thumb.jpg.8670bc27b6628d3687bf26c55ea8d3f2.jpgss_fred_07-14-20_15-04-59_(pripyat).thumb.jpg.3feff63444b5c06a040c5dd6c1f03d69.jpgss_fred_07-14-20_18-14-57_(jupiter).thumb.jpg.07cca23fc09c6bf5dafd2288abe26467.jpg

ss_fred_07-14-20_18-20-09_(jupiter).thumb.jpg.97731ac6bb71df72c15ed76c1dd9dcac.jpgss_fred_07-14-20_18-37-12_(jupiter).thumb.jpg.ae0e9fd77707487e3c701225d88b6bc8.jpgss_fred_07-14-20_18-41-31_(jupiter).thumb.jpg.c70bef3392aaf96e97b837fe51f26524.jpgss_fred_07-14-20_18-35-55_(jupiter).thumb.jpg.3f225b999a1642fb1251f70c2bed4611.jpg

 

 • Like 2
 • Dodatnia 1
Link to comment
Share on other sites

Dziękuję @kondotier:) Bardzo przydatne informacje.

A ja na wysypisku mam coś nie tak. Co chwila schodzi mi zdrowie, nie wiem dlaczego. Próbowałem wszystkiego - jadłem, piłem, używałem apteczek/wódki/antyradów, wszystkie radioaktywne arty wsadziłem do skrzyni na Pchlim, i co trochę podjem, zdrowie się poprawi - za 5 minut znowu je tracę. Dziwne....

Strasznie mnie też irytuje fakt że nie działa nam to elektroniczne konto i przepadają pieniądze... Denerwujące to:huh:

Na sprzęt i zapasy na razie nie narzekam.

No i jeszcze jedno - najważniejsze pytanie - skąd wezmę latarkę?

Na razie się nie poddaję, dopiero się rozgrzewam, zobaczę jakie jeszcze kłody pod nogi rzuci mi ten mod...:happy:

Link to comment
Share on other sites

@wariat Najbardziej prawdopodobnym jest to, że masz w slocie jakiegoś arta z ujemną sytością, a nie masz takiego z dodatnią. Tak się dziej wtedy, jak mieliśmy oba, ale ten dodatni się zamienił w skorupkę. Chyba pamiętasz, że jak nie ma chleba, to "jemy" wódkę. Po zjedzeniu radioaktywnej części mutanta, ja potrzebowałem dwa antyrady do naprawy zdrowia. Za drogi interes.

A z filmiku ERa też skorzystam, bo akcja w modzie wymusza na mnie przejście przez wysypisko, to trochę posprzątam na nim :) .

Link to comment
Share on other sites

@wariat  Tak, w tunelu są rzeczy zabrane Odrodzonemu. Ale elektronicznej kasy nie odzyskasz.

Doświadczeni testerzy przekazali informację o regeneracji artów. Trzeba je zanim staną się "skorupkami", czy jak już były we wcześniejszych modach nazywane "brukowcam", wsadzić do jakiegokolwiek schowka i wyjść z lokacji. Po powrocie znów mają pełną wartość. Sugerują aby mieć tych najlepszych dwa komplety i używać zamiennie. Radzą też, aby swoją bazę urządzić w Rostoku-Barze. Schowki nie są w modzie okradane, więc spoko. I aby nie łączyć zadań na zbyt wielu lokacjach, tak aby zdążyć wrócić do baru zanim arty się przemienią. Pozwalają na to Skoczki. Trzeba tylko przed wypadem ustalić drogę powrotu, tak aby się nie wsadzić na lokację z wyjściem tylko przez podziemia. Na takie lokacje idziemy z kombinezonami stalkerów lub odmianami sewy, bo w nich da się wrócić.

Potrzebne jest dużo granatów oświetlających, albo jak przeciwnik pozwoli, trzymać w ręce te arty wybuchowe. Latarki i noktowizory, oraz motonapęd egzy nie działa i się rozładowuje. Latarki też się wyładują i znikną. Dlatego nosimy tylko jedną ze znalezionych. Pierwsze z nich to skrzynia w bunkrze na posterunku i w plecaku koło Arniego. Ten plecak może być jednym naszych schowków  w barze na arty do odnawiania ich mocy.

A z tą utratą zdrowia. Tak też jest sygnalizowany głód. Widocznie za długo nie jadłeś i teraz trzeba zjeść więcej od razu. A artów na sytość można znaleźć sporo. Przy prawie każdym spalaczu jest taki Jeż na +1. Ale detektor musi być w ręce. Las Feii koło Zwierzoboja i nie tylko, to kopalnia cennych artów.

Piwo z piwnicy na Pchlim jest kwestowe, Nie wypij go, bo :021: .

DODANO:  Mała informacja o plecaku.

Jego pojemność jest ograniczona. Nawet jeśli artami uzyskamy spory udźwig, to nie zabierzemy dużej ilości przedmiotów. W poprzedniej części było wiadomo ile sztuk i czego można zabrać, teraz jest z tym problem. Spotkałem się z sytuacją, że chcąc przenieść przedmioty ze schowka na jednej lokacji, do takiego na drugiej, ciągle z plecaka wylatywała mi rzecz najcenniejsza jaką była żywność i woda. A kursować się nie dało.

 

 • Like 1
 • Dodatnia 3
Link to comment
Share on other sites

Nie ma innych wpisów, więc muszę sam pod sobą.

Wszystko szło pięknie ładnie, ale wpadłem w jedną z pułapek moda. Przeszedłem z Agro na Jantar, zabrałem schowane tam rzeczy i obciążony ponad miarę, ratując się artefaktami, wszedłem z Jantaru na Agro. Zmienił się Agroprom, ale też i w stosunku do tego co było w Duplikatach. Jedyne możliwe wyjście, to przez metro. A tam egza traci udźwig i ruchliwość, gasną noktowizory i latarki, a wkracza do działania alternatywna historia. Wyjście trwać będzie całą wieczność.

Jeśli ktoś gra, lub będzie grał w tego moda, to niech zapamięta, że po pokonaniu na Jantarze X16 nie wyjdzie znów na Jantar, ale znajdzie się aż na lokacji Martwa Pętla. No i powrotna droga może być zbyt długa ( teleportów kilka, ale nie oznaczonych, Skoczki nie mają opcji ) aby z niej się wydostać i dotrzeć do jakiegoś schowka dla złożenia maneli. A ta lokacja to skarbnica różnorakiego sprzętu, a przede wszystkim pancerzy. Aż szkoda tego zostawiać i kombinować jak dotrzeć znowu aby zabrać. I jeszcze jedno o niej. Jak ktoś grał w moda Nowicjusz, to nie będzie miał problemu z poruszaniem się po niej.

Ale mam pomysł, jak wybrnąć z tego impasu. Czeka mnie jednak spore cofnięcie się w zapisach. Jak się uda, to opiszę.

DODANO: Mimo że skoczek nie ma takiej opcji, aby z X16 wydostać się na Jantar, można wykorzystać ten z opcją Jantar - Bunkier. Przeniesie nas przed wejście do labu. Teraz możemy wydostać się teleportami. Sprawdziłem teleport do Rostoka. Zadziałał, ale przy podchodzeniu nie ma czasu na zastanawianie się, bo naruszony podejściem znika bezpowrotnie. Trzeba od razu przechodzić. Jest też taka możliwość, że Skoczka używamy ponownie, pojawiamy się w bunkrze na zapleczu i tam znajdującym się teleportem przenosimy się na Jupiter koło bunkra.

Tyle tylko, że po teleportowaniu się z labu, nie mogłem wczytać żadnego ze świeżo zrobionych zapisów. Tak, że drogę do teleportu do Rostoka, musiałem pokonać bez zginięcia. Teleportuje nas do baru - z automatycznym pominięciem dziczy - mod sam przenosi po krótkiej potyczce na nieznanej lokacji . Wybrałem opcję przez Jupiter. Teraz nawet po przypadkowym znalezieniu się na Jantarze, wiem, że z dużym bagażem należy unikać przejścia na Agro. A do Martwej Pętli i tak się wybiorę, pozabierać to, co tam zostało.

@LIQIDATOR Как появишься, подскажи,  "прыгун" то какой зверь? Это второе задание на часть мутанта.

Jak się zjawisz, to podpowiedz, "prygun" to jakie zwierzę? To z drugiego zadania na część mutanta.

 

 • Dodatnia 3
 • Dzięki ! 1
Link to comment
Share on other sites

 • Pancerniak77 changed the title to REBORN Źródło
 • Agrael changed the title to Reborn: Duplikaty - cz2. Źródło

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.

Comunity