Jump to content

S.T.A.L.K.E.R. F.M.


Pancerniak77
 Share

Recommended Posts

7 godzin temu, woj_body napisał:

Witam. Wrzuciłem do katalogu z grą pliki bin oraz gamedata, ale gra nie chce się uruchomić. Ktoś wie co z tym zrobic?

Przydałby się log, jeśli grę wywala bez loga, na początek sprawdź, czy na pewno postawiłeś moda na Cień Czarnobyla v 1.0004.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Gdy zainstalowałem moda według instrukcji oraz oczywiście dodałem skrót na pulpicie z dopisem -nointro, to gra się włącza lecz podczas ekranu ładowania po wyborze nowej gry, gdzieś prawdopodobnie pod koniec ładowania gra wyrzuca mnie do pulpitu bez żadnego komunikatu. Wyślę loga na wszelki wypadek. 

Spoiler

* Detected CPU: GenuineIntel P3 family, F6/M14/S9, 3409.00 mhz, 26-clk 'rdtsc'
* CPU Features: RDTSC, MMX, SSE, SSE2

Initializing File System...
using fs-ltx fsgame.ltx
FS: 33494 files cached, 5771Kb memory used.
Init FileSystem 1.264685 sec
'xrCore' build 3116, Aug 15 2007

Initializing Engine...
Executing config-script "user.ltx"...
[c:\users\public\documents\stalker-shoc\user.ltx] successfully loaded.
Starting INPUT device...
Loading DLL: xrRender_R1.dll
Loading DLL: xrGame.dll
! Unable to find InstallUserName entry in registry
* [win32]: free[4041020 K], reserved[57984 K], committed[95236 K]
* [ D3D ]: textures[0 K]
* [x-ray]: crt heap[8536 K], process heap[2380 K], game lua[0 K], engine lua[0 K], render[0 K]
* [x-ray]: economy: strings[1879 K], smem[0 K]
Executing config-script "d:\stim\steamapps\common\stalker shadow of chernobyl\gamedata\config\default_controls.ltx"...
! cant convert dik_name for dik[144], prop=[Poprzednia 
[d:\stim\steamapps\common\stalker shadow of chernobyl\gamedata\config\default_controls.ltx] successfully loaded.
Executing config-script "user.ltx"...
Executing config-script "d:\stim\steamapps\common\stalker shadow of chernobyl\gamedata\config\rspec_default.ltx"...
! Unknown command:  r__wallmark_ttl
! Unknown command:  rs_skeleton_update
[d:\stim\steamapps\common\stalker shadow of chernobyl\gamedata\config\rspec_default.ltx] successfully loaded.
Executing config-script "d:\stim\steamapps\common\stalker shadow of chernobyl\gamedata\config\default_controls.ltx"...
[d:\stim\steamapps\common\stalker shadow of chernobyl\gamedata\config\default_controls.ltx] successfully loaded.
[c:\users\public\documents\stalker-shoc\user.ltx] successfully loaded.
SOUND: OpenAL: enumerate devices...
SOUND: OpenAL: EnumerationExtension Present
devices Generic Hardware
SOUND: OpenAL: system  default SndDevice name is Generic Hardware
SOUND: OpenAL: default SndDevice name set to Generic Software
SOUND: OpenAL: All available devices:
1. Generic Software, Spec Version 1.1 (default)
2. Generic Software, Spec Version 1.1 (default)
SOUND: OpenAL: SelectBestDevice is Generic Software 1.1
SOUND: OpenAL: Required device: Generic Software. Created device: Generic Software.
* sound: EAX 2.0 extension: absent
* sound: EAX 2.0 deferred: absent
* sound : cache: 32773 kb, 3805 lines, 8820 bpl
Starting RENDER device...
* GPU [vendor:10DE]-[device:1C03]: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
* GPU driver: 26.21.14.3200
* CREATE: DeviceREF: 1
* Vertex Processor: PURE HARDWARE
*     Texture memory: 4072 M
*          DDI-level: 9.0
* GPU shading: vs(fffe0300/3.0/30), ps(ffff0300/3.0/30)
* GPU vertex cache: unrecognized, 16
* DVB created: 1536K
* DIB created: 512K
count of .thm files=186
load time=63 ms
* distortion: used, dev(30),need(14)
* SSample: 2048x2048
* SSample: enabled
- r__tf_aniso 16
- r1_tf_mipbias 0.
Starting engine...
[16-9] get_xml_name for[ui_mp_icon_rank.xml] returns [ui_mp_icon_rank.xml]
[16-9] get_xml_name for[ui_icons_map.xml] returns [ui_icons_map.xml]
[16-9] get_xml_name for[ui_common.xml] returns [ui_common.xml]
[16-9] get_xml_name for[ui_old_textures.xml] returns [ui_old_textures.xml]
[16-9] get_xml_name for[ui_ingame.xml] returns [ui_ingame.xml]
[16-9] get_xml_name for[ui_map_description.xml] returns [ui_map_description.xml]
[16-9] get_xml_name for[ui_models_multiplayer.xml] returns [ui_models_multiplayer.xml]
[16-9] get_xml_name for[ui_team_logo.xml] returns [ui_team_logo.xml]
[16-9] get_xml_name for[ui_team_logo_small.xml] returns [ui_team_logo_small.xml]
[16-9] get_xml_name for[ui_mainmenu.xml] returns [ui_mainmenu.xml]
[16-9] get_xml_name for[ui_mp_main.xml] returns [ui_mp_main.xml]
[16-9] get_xml_name for[ui_statistics.xml] returns [ui_statistics.xml]
[16-9] get_xml_name for[ui_hud.xml] returns [ui_hud.xml]
[16-9] get_xml_name for[ui_numpad.xml] returns [ui_numpad.xml]
[16-9] get_xml_name for[ui_inventory.xml] returns [ui_inventory.xml]
[16-9] get_xml_name for[ui_inventory2.xml] returns [ui_inventory2.xml]
[16-9] get_xml_name for[ui_iconstotal.xml] returns [ui_iconstotal.xml]
[16-9] get_xml_name for[ui_pda.xml] returns [ui_pda.xml]
[16-9] get_xml_name for[ui_icons_npc.xml] returns [ui_icons_npc.xml]
[16-9] get_xml_name for[ui_npc_monster.xml] returns [ui_npc_monster.xml]
[16-9] get_xml_name for[ui_npc_unique.xml] returns [ui_npc_unique.xml]
[16-9] get_xml_name for[ui_buy_menu.xml] returns [ui_buy_menu.xml]
[16-9] get_xml_name for[ui_asus_intro.xml] returns [ui_asus_intro.xml]
[16-9] get_xml_name for[ui_cop_hud.xml] returns [ui_cop_hud.xml]
[16-9] get_xml_name for[ui_cop_loot.xml] returns [ui_cop_loot.xml]
[16-9] get_xml_name for[ui_cop_loot_other.xml] returns [ui_cop_loot_other.xml]
[16-9] get_xml_name for[ui_cop_trade.xml] returns [ui_cop_trade.xml]
[16-9] get_xml_name for[ui_cop_trade_other.xml] returns [ui_cop_trade_other.xml]
[16-9] get_xml_name for[ui_cop_talk.xml] returns [ui_cop_talk.xml]
[16-9] get_xml_name for[ui_cop_pda.xml] returns [ui_cop_pda.xml]
[16-9] get_xml_name for[ui_cop_char_info.xml] returns [ui_cop_char_info.xml]
[16-9] get_xml_name for[ui_faction.xml] returns [ui_faction.xml]
[16-9] get_xml_name for[ui_cop_radblood.xml] returns [ui_cop_radblood.xml]
[16-9] get_xml_name for[color_defs.xml] returns [color_defs.xml]
[16-9] get_xml_name for[hint_item.xml] returns [hint_item.xml]
Loading DLL: xrGameSpy.dll
[16-9] get_xml_name for[message_box.xml] returns [message_box.xml]
[16-9] get_xml_name for[message_box.xml] returns [message_box.xml]
[16-9] get_xml_name for[message_box.xml] returns [message_box.xml]
[16-9] get_xml_name for[message_box.xml] returns [message_box.xml]
[16-9] get_xml_name for[message_box.xml] returns [message_box.xml]
[16-9] get_xml_name for[message_box.xml] returns [message_box.xml]
[16-9] get_xml_name for[message_box.xml] returns [message_box.xml]
[16-9] get_xml_name for[message_box.xml] returns [message_box.xml]
[16-9] get_xml_name for[message_box.xml] returns [message_box.xml]
[16-9] get_xml_name for[message_box.xml] returns [message_box.xml]
[16-9] get_xml_name for[message_box.xml] returns [message_box.xml]
[16-9] get_xml_name for[message_box.xml] returns [message_box.xml]
[16-9] get_xml_name for[message_box.xml] returns [message_box.xml]
[16-9] get_xml_name for[message_box.xml] returns [message_box.xml]
[16-9] get_xml_name for[message_box.xml] returns [message_box.xml]
[16-9] get_xml_name for[ui_mm_main.xml] returns [ui_mm_main.xml]
[16-9] get_xml_name for[scroll_bar.xml] returns [scroll_bar.xml]
! Invalid ogg-comment version, file:  d:\stim\steamapps\common\stalker shadow of chernobyl\gamedata\sounds\music\wasteland2_l.ogg
! Invalid ogg-comment version, file:  d:\stim\steamapps\common\stalker shadow of chernobyl\gamedata\sounds\music\wasteland2_r.ogg
[16-9] get_xml_name for[ui_mm_load_dlg.xml] returns [ui_mm_load_dlg.xml]
[16-9] get_xml_name for[scroll_bar.xml] returns [scroll_bar.xml]
* DVB created: 1536K
* DIB created: 512K
- r__tf_aniso 16
- r1_tf_mipbias 0.
* SSample: 2048x2048
* SSample: enabled
* GPU shading: vs(fffe0300/3.0/30), ps(ffff0300/3.0/30)
* GPU vertex cache: recognized, 24
*** RESET [46 ms]
"d:\stim\steamapps\common\stalker shadow of chernobyl\bin\xr_3da.exe" -nointro
* phase time: 0 ms
* phase cmem: 88866 K
Ładowanie obiektów...
Loading objects...
Loading models...
* [prefetch] time:    23253 ms
* [prefetch] memory:  135201Kb
* phase time: 50842 ms
* phase cmem: 214047 K
SERWER: Rozpoczynanie...
* phase time: 6614 ms
* phase cmem: 199995 K
SERWER: Wczytywanie symulatora Alife...
* phase time: 3722 ms
* phase cmem: 199995 K
Tworzenie nowej gry...
* Creating new game...
* Loading spawn registry...
* 8641 spawn points are successfully loaded
* Saving spawns...
* Saving objects...
* 16773 objects are successfully saved
* Game all.sav is successfully saved to file 'c:\users\public\documents\stalker-shoc\savedgames\all.sav'
* New game is successfully created!
* phase time: 5959 ms
* phase cmem: 230373 K
SERVER: Łączenie...
MaxPlayers = 32
* phase time: 4108 ms
* phase cmem: 230389 K
KLIENT: Łączenie z localhost...
Player not found
* client : connection accepted - <>
* phase time: 4187 ms
* phase cmem: 230414 K
Otwieranie strumienia...
* phase time: 4210 ms
* phase cmem: 230414 K
Wczytywanie CFORM...
* phase time: 5905 ms
* phase cmem: 290268 K
Wczytywanie shaderów...
 
FATAL ERROR
 
[error]Expression    : fatal error
[error]Function      : CBlender_default_aref::Compile
[error]File          : E:\stalker\patch_1_0004\xr_3da\xrRender_R1\Blender_default_aref.cpp
[error]Line          : 75
[error]Description   : <no expression>
[error]Arguments     : Not enought textures for shader, base tex: prop\prop_barbwire3
 

stack trace:

 

Link to comment
Share on other sites

@Artiem Diegtiariow Próbowałeś zmienić typ oświetlenia?

FATAL ERROR
 
[error]Expression  : fatal error
[error]Function   : CBlender_default_aref::Compile
[error]File     : E:\stalker\patch_1_0004\xr_3da\xrRender_R1\Blender_default_aref.cpp
[error]Line     : 75
[error]Description  : <no expression>
[error]Arguments   : Not enought textures for shader, base tex: prop\prop_barbwire3

 

Link to comment
Share on other sites

11 godzin temu, Artiem Diegtiariow napisał:

W ogóle ten mod zapowiada się całkiem ciekawie, jestem już po misji z odzyskaniem pendrive dla Pustułki.

W takim razie życzę przyjemnej gry.

Jeśli mogę coś podpowiedzieć, wejście do Baru jako powinnościowiec zmienia fabułę moim zdaniem na nieco uboższą, Leczonego ominie kilka rozmów i kilka zadań, nie pojawi się też ciekawy personaż. Proponowałbym ot tak dla sprawdzenia dostać się do Baru w kombinezonie Powinności, załatwić co trzeba, a następnie cofnąć się do zapisu sprzed wyjścia z Agropromu i opuścić Wysypisko korzystając z pomocy Wujaszka z dziupli. Oczywiście to tylko moja sugestia, każdy gra po swojemu.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

@kondotier jest dokładnie tak, jak napisał @tom3kb. Po rozpakowaniu repacka z .7z, od razu był w takim folderze.

Za to teraz mam kolejna zagwozdkę, a nawet hurtowo - dwie.

Pierwsza dotyczy Kordonu i okolicy wykolejonej lokomotywy - nie mogę się  tam zbliżyć, nawet do ogniska nie podejdę, bo od razu wywala z mocno zakrzaczonym logiem: olałem, nie chodziłem do lokówki odebrać dowodów wdzięczności Żwawego...

Raz miałem taki:
Expression  : fatal error
Function   : CInifile::r_section
File     : E:\stalker\patch_1_0004\xrCore\Xr_ini.cpp
Line     : 342
Description  : <no expression>
Arguments   : Can't open section 'F�ü‹Ç_^Â�'

Innym razem:
blah, blah, blah j/w
Arguments   : Can't open section 'M~®µŽ-�žĎ��‡Q�ÂJ�#ŮSÓpôx’AďaU×®.�ćµ7×µ��–„��Y��‚�©'

Druga, na Agropromie, kiedy idę do Kancelisty po "miłej rozmowie" z Pyżem i mam iść do zejścia z deskami, mam natychmiastowy wylot z takim logiem:

blah, blah, blah j/w
Arguments   : Can't open section ''

Ciekawa zbieżność: ten sam plik, ta sama linia, tylko różne argumenty... na dwóch różnych lokacjach.

Link to comment
Share on other sites

@bacenty  Pierwszy błąd, to grażdanka w nazwach folderów lub plików.

Drugi, to jakiś brak w sekcji w pliku.

Wszystkie Twoje tarapaty z modem, są jakieś dziwne. Przed Tobą grało wielu, bez tych problemów.

 

Na jaki wpis mi odpowiadasz i gdzie jest ten od @tom3kb ? Bo ja tu się w tym temacie nie widzę. Nie pomyliłeś tematów?

Link to comment
Share on other sites

@kondotier a to nie będą te jakieś problemy, że system nie rozpoznaje opisów folderów w grażdance? Kiedyś ty miałeś problemy takie z jednym modem, jak zmieniłeś język to akurat tego jednego moda odpalałeś ale za to znowu inne mody ci się nie uruchamialy.

Bo tak jak piszesz w tego moda grało dużo osób, w tym ja i takich problemów nie było.

A @ do mnie te złe skopiowanie posta bo @bacenty pomyłkowo te błędy wpisał w innym temacie i kopiował tutaj ;)

Link to comment
Share on other sites

@bacenty  @tom3kb  Postawiłem tego moda, ale na razie tylko z Sidorem pogadałem. Życie wymusiło przerwę.

Ale zajrzałem do plików moda i przynajmniej na razie, żadnych z grażdanką nie znalazłem. Ale to może być wewnątrz jakiegoś pliku, a błędu nie można wywnioskować. Ten błąd który kiedyś u mnie wystąpił, to jak przeszedłem na WIN10 i on nie widział grażdanki. Kiedy dodałem strefę czasową grażdanki, to WIN nie widział moich podstawek, które mam jako kopie.

FM jest na razie jedynym modem na kompie, a już ganc nie pamiętam o co w nim biega, to sobie polatam i zobaczę czy też u mnie to wystąpi. Ale najlepiej, aby się włączył @gawron jako tłumacz i chyba to on zestawiał paczkę.

Link to comment
Share on other sites

@kondotierze, dla sprawdzenia postawiłem dzisiaj moda na rus podstawce. Wszystko śmiga po polsku, jak należy - Leczony może skakać po lokomotywie. Nie wiem, w czym problem, ale na pewno nie leży po stronie modyfikacji. Dziwne, że przyczyna wylotu wyświetla się w takim dziwnym kodzie, jeśli już to powinna być w "normalnych" robakach.

Link to comment
Share on other sites

@bacenty Ja moda mam na polskiej podstawce. I też przy lokomotywie nie miałem problemów. Część lokacji do torów przebiegana.

ss_fred_12-29-20_17-06-01_(l01_escape).thumb.jpg.fc0dd06b073f58f1a970557540e61566.jpg                     ss_fred_12-29-20_17-08-15_(l01_escape).thumb.jpg.bd974dd50618fd97ef35d723efce05f4.jpg

Inne miejsca.         Ładne kwiatki.                                                                   psy też bardziej podwórzowe, tak jak powinno być daleko od centrum.                   

ss_fred_12-29-20_16-19-45_(l01_escape).thumb.jpg.8d3c96dcdcd1f841719c2eb577dfab3b.jpg                   ss_fred_12-29-20_17-13-25_(l01_escape).thumb.jpg.f86023018da57b23a8cfc941a1dcc367.jpg

 

 

 • Dodatnia 1
Link to comment
Share on other sites

@bacenty Jak to się nie instaluje? Musisz przecież mieć podstawkę w v.1.0004, na nią nałożyć moda i spolszczenie pobrane z naszej pobieralni.

Skąd wziąłeś to, co nazywasz "repackiem" ?

Jeśli dokonasz instalacji moda zgodnie z opisem z #1, to nie ma prawa być jakichkolwiek problemów. Wczoraj dotarłem już do Doliny Mroku i oddałem fleszkę Pustułce. Jakichkolwiek problemów z działaniem moda nie miałem. Jedynie mały problem fabularny, bo przy pierwszym podchodzenie do "Handlarza szafą", najpierw poszedłem pogadać enpecami w chlewni, a w tym czasie mutanty zabiły mi Pustułkę. Powtórka i najpierw Pustułka. Przeżył, aż do czasu powrotu z fleszką.

Czyli, że @Anton Gorodecki ma rację. Schrzaniłeś instalację. Zrób ją na nowo, zgodnie z wymaganiami.

 

 • Dodatnia 2
Link to comment
Share on other sites

 • Agrael unfeatured this topic

Spolszczenie, które jest w naszej pobieralni, zawiera też moda. I jest przystosowane do stawiania na podstawkę. Jeśli pobierzemy jakiegokolwiek "obcego" repacka, zawierającego grę + moda i na to nałożymy spolszczenie, to gra z repacka i gra ze spolszczenia mogą być konfliktowe. Nie będę wchodził w szczegóły, ale dodatki do spolszczenia mogą nie pasować.

Jak w instalacji nie ma nic o repackach, to nie używać. Stawiać na podstawkę.

 • Dodatnia 1
Link to comment
Share on other sites

Przepraszam  @kondotier, masz rację, to nie był repack, o którym wspomniał vidkunsen...

Za dużo pracy, za mało snu - pomyliłem mody. Oczywiście, że instalowałem na podstawkę 1.0004.

Zmiany, jakich zwykle (i teraz też) dokonuję, to: zwiększenie udźwigu, lekko podkręcony skok i odporność na uderzenie, żeby skok z dużą ilością złomu mnie nie zabił.

Chyba ściągnę jeszcze raz, postawię bez żadnych zmian "odręcznych" i zobaczę, czy będzie wywalało mimo wszystko.

A tak w ogóle, to: Поздравляю с Рождеством и Новым 2021 годом! Желаю Вам счастья, здоровья, благополучия и успехов!

 • Dodatnia 1
Link to comment
Share on other sites

Uruchomiłem moda, aby pomóc w problemach. A że całkiem zapomniałem o co w nim biega, pociągnąłem grę dalej. Również zachęciły mnie zmiany teksturowe, jakie dokonał @gawron . Mod już nie jest tak siermiężny, jak oryginalne. Ma kilka zakończeń, a ja już zrobiłem trzy, teraz robię czwarte. Więc mod jakby ukończony.

Mogę więc śmiało stwierdzić, że wart jest zagrania. Mimo że osnową jest fabuła CCz, z niej zostało tak niewiele, że można powiedzieć, jest całkiem nowy.

Na poparcie kilka zrzutów, a pozostałe w Klimatycznych.

Nic tak nie cieszy, jak seria z pepeszy.

ss_fred_01-01-21_13-29-11_(l08_yantar).thumb.jpg.eeb1289d84b3f05b04d059f9d1620ef6.jpg       ss_fred_01-01-21_12-37-11_(l06_rostok).thumb.jpg.ccdae4a28d3d00b4f2c64df5db20fed8.jpg

  ss_fred_01-01-21_13-30-11_(l08_yantar).thumb.jpg.9c49206949a4627c0c3f33135e67eb48.jpg  ss_fred_12-31-20_14-39-59_(l04_darkvalley).thumb.jpg.6e5ad96413ba5047e418f4aee80daa41.jpg

                                              Ładne kwiatki.

ss_fred_12-31-20_16-08-15_(l02_garbage).thumb.jpg.ada7e8339d48bc4636e53a5b92e5f54f.jpg

 

Kto mam problem z wyborem moda, to mu polecam.

@FilmisterPL Prosiłeś o podpowiedź moda. Temu modowi na pewno warto się przyjrzeć pod kątem nagrywania.

 

 • Dodatnia 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.

Comunity