Jump to content

Przewodnik po Kwestach cz. 2


trurl3
 Share

Recommended Posts

RIABINUSZKA

U FINA (kwadrat A5 - ćwiartka 3)

1. Achmed ( ) (Gdzie znaleźć NPC: przy wejściu)

>> Przynieść nogi dzika 10szt. (CODZIENNIE)

nagroda - reputacja: handlarze -24, kramarze -24, bandyci +12, wojskowi +12, myśliwi +120, uczeni -12, starzy stalkerzy +120; pieniądze: 10000r; doświadczenie: bojowe +11, przetrwanie +110

2. Ojboli ( ) (Gdzie znaleźć NPC: w pokoju za Finem) (handluje apteczkami)

>> Iść do ogrodzonego siatką obszaru ze szczurami, kwadrat А6, aktywować mikrokomputer i czekać 10 min., w czasie wypełniania kwestu nie zabijać szczurów (CODZIENNIE)

nagroda - pieniądze: 1000r; doświadczenie: przetrwanie +110; rzeczy: opatrunki

3. Fin ( ) (Gdzie znaleźć NPC: za stoiskiem) (handluje bronią i amunicją) kwestów nie daje

4. Inni NPC u Fina: Mechanik

OBÓZ PRZY WIEŻY RADIOWEJ (kwadrat Д3 - ćwiartka 2, górny prawy narożnik ćwiartki)

1. Zelenkin ( ) (Gdzie znaleźć NPC: w namiocie)

>> Przynieść 20 języków głupich blaków (CODZIENNIE)

nagroda - pieniądze: 32000r; doświadczenie: przetrwanie +550, wsparcie +330

2. Okradziony handlarz ( ) (Gdzie znaleźć NPC: w obozie)

>> Zabić złodzieja (złodziej idzie prawą stroną po drodze w stronę wieży radiowej), po zabiciu złodzieja można albo oddać artefakt, albo zostawić go sobie.

Jeśli oddać артефакт: nagroda - reputacja: handlarze +10, bandyci -1, wojskowi +2, najemnicy +2; pieniądze: 11000r; doświadczenie: przetrwanie +1100

Jeśli zostawić sobie: nagroda - reputacja: handlarze +10, bandyci -1, wojskowi +2, najemnicy +2; doświadczenie: przetrwanie +1000; артефакт: stabilizator

3. Inni NPC w Obozie: Aptekarz, Mechanik, Sprzedawcy: broni, amunicji

KAMIENIOŁOM (kwadrat И3 - ćwiartka 4, w Jaskini)

1. NPC w Kamieniołomie: Baryga (wymienia: Pancerz dragin, hełm Wiking, Wojskowy plecak, spodnie Charwat, TASH - spodnie i pancerz, Czapka Mazaj, Maska English, maska gazowa Słonik), Sprzedawcy: broni, pancerzy, amunicji

OBÓZ UCZONYCH (kwadrat З8 - ćwiartka 4)

1. Patisson ( ) (Gdzie znaleźć NPC: w klatce, nie dochodząc do obozu)

>> po rozmowie pojawia się kwest: zapytać uczonych o Patissona > porozmawiać z Docentem Simonowem

>> Simonow poprosi o namówienie Patissona na wyjście z klatki > porozmawiać z Żywodierowem

>> Żywodierow daje kwest na zabicie szczurów w ćwiartce Патiссona 30szt., albo nie zabijając szczurów porozmawiać z Patissonem

>> pogadać z Patissonem, potem do Ojboli

>> Wziąc od Ojboli analizator i iść ponownie do klatki Patissona

>> Przeanalizować szczury w klatce patissona: aktywować analizator stojąc przy klatce, w trakcie wypełniania kwestu nie zabijac szczurów, potem ponownie do Ojboli.

>> przekazać rezultaty doświadczenia z Ojboli i wrócić do Patissona

nagroda - pieniądze: 1000r; doświadczenie: przetrwanie +330; rzecz: opatrunki

>> Patisson podziekuje za wysiłki, ale z klatki nie wyjdzie > porozmawiać z Żywodierowem

nagroda - pieniądze: 8000r; doświadczenie: przetrwanie +330, wsparcie +220

>> Żywodierow zaproponuje wziąć Patissona głodem, a potem iść do Patissona i zobaczyć jak wyszło

>> Patisson odmówi poddania się. Teraz są dwa warianty postepowania: albo przynieśc mu konserwy albo czekać 24 godziny. Po 24godz. znowu porozmawiać z Patissonem, który nadal odmówi wyjścia, trzeba wrócić do Żywodierowa

>> Żywodierow zaproponuje nie dawać mu wody. Można albo poczekać jeszcze 24 godz., albo przynieść mu wodę i konserwy. I tak: jeśli odczekać i podejść do Patissona, to on i tak będzie z uporem siedział w klatce, ale wyżebrze jedzenie i wodę, potem do Żywodierowa

>> Żywodierow też nie wytrzyma i w końcu da ci wodę i konserwy dla Patissona

nagroda - pieniądze: 6000r; doświadczenie: przetrwanie +110

>> Karmimyi poimy Patissona, po czym wracamy do Simonowa

nagroda - doświadczenie: przetrwanie +110, wsparcie +55

>> Opowiadamy Simonowowi o teorii Patissona

nagroda - doświadczenie: przetrwanie +330, wsparcie +110; rzecz: zestaw sanitarny

(Ja nie nosiłem konserw i wody Patissonowi, jeśli spróbować pójść na spotkanie z nim biorąc ze sobą konserwy i wodę, możliwe, że to jakoś zmieni przechodzenie kwestu. Wodę bierze się od Batmana, konserwy od handlarzy takich jak Sztach i inni)

2. Docent Simonow ( ) (Gdzie znaleźć NPC: w obozie pod nawisem)

>>Jest kwest, ale on na razie go nie daje (co trzeba zrobić (niepewne): wypełnić kwesty wszystkich uczonych w obozie, oraz reputacja u uczonych+10000)

3. Docent Krasnow ( ) (Gdzie znaleźć NPC: w prawej części obozu przy latarni)

>> Przynieść łapę pająkana. Kwest brać przed wejściem do jaskini pająkana! Jeśli już macie kwest na wejście do jaskini, spróbujcie go usunąć i wziąć ponownie u Krasnowa

nagroda - reputacja: myśliwi +10, uczeni +50; pieniądze: 5000r; doświadczenie: przetrwanie +550, wsparcie +275; rzecz: apteczka polowa

>> Potem daje kwest na 8 łap pająkana, w zamian otrzymacie rekomendację dla zakupu тела CHIZ

nagroda -

4. Profesor Czeresznikow ( ) (Gdzie znaleźć NPC: przy wejściu do namiotu)

>> Zabić klona idącego po drodze w kwadracie К8 (CODZIENNIE)

nagroda - reputacja: bandyci -5, wojskowi -5, najemnicy -5, myśliwi +10, uczeni +50, starzy stalkerzy -5, mutanty zony +10; doświadczenie: przetrwanie +110, wsparcie +55

>> Potem znowu zabić klona (CODZIENNIE)

nagroda - reputacja: bandyci -5, wojskowi -5, najemnicy -5, myśliwi +10, uczeni +50, starzy stalkerzy -5, mutanty zony +10; doświadczenie: przetrwanie +110, wsparcie +55

5. Doktor Żywodierow ( ) (Gdzie znaleźć NPC: za przyczepą)

>> Przynieść: ręce szybkiego biesa 2szt. (Szybki Bies w kwadracie И5 - ćwiartka 4) (CODZIENNIE)

nagroda - reputacja: najemnicy -20, myśliwi +40, uczeni +200, starzy stalkerzy -20; pieniądze: 5000r; doświadczenie: przetrwanie +220

>> Przynieść: nogi dzika 5szt. i kły dzika 5szt. (Dzik w kwadracie Е1) (CODZIENNIE)

nagroda - reputacja: najemnicy -20, myśliwi +40, uczeni +200, starzy stalkerzy -20; pieniądze: 10000r; doświadczenie: przetrwanie +300

>> Przynieść: język blaka 1szt. i pazur blaka 1szt. (Blak w Nowikowie, w piwnicy poczty) (CODZIENNIE)

nagroda - reputacja: najemnicy -20, myśliwi +40, uczeni +200, starzy stalkerzy -20; pieniądze: 20000r; doświadczenie: przetrwanie +?

6. Doktor Dom ( ) (Gdzie znaleźć NPC: w namiocie)

>> Przekazać pozdrowienie batmanowi >>(patrz Batman)

7. Doktor Dom2 (poprzedni kwest: Batman)

>> Przynieść 300000r

8. Inni NPC w Obozie: Laborant, Przechowalnia, Przewodnik

BAZA WOJSKOWA (kwadrat З9 - ćwiartka 4, za obozem uczonych)

1. Batman ( ) (Gdzie znaleźć NPC: w najdalszym domu, za kontenerami) (poprzedni kwest: Doktor Dom)

>> Przekazać wiadomośc od Doktorа Dom, wrócić >>(patrz Doktor Dom2)

nagroda - pieniądze: 300r

2. Inni NPC w Bazie: Szczególne towary, Sprzedawca: broni

LIKERO ZAKŁAD WODNY (kwadrat В9 - ćwiartka 3, dolna część ćwiartki, bar pod zakładem)

1. Żmyr ( ) (Gdzie znaleźć NPC: barman)

>> Przynieść: palnik lampy 1szt.(w czerwonych skrzynkach), taśmy izolacyjne 1szt.(w czerwonych skrzynkach), benzynową zapalniczkę 1szt.(w czerwonych skrzynkach), skalpel 1szt.(u Ojboli) (CODZIENNIE)

nagroda - reputacja: kramarze +5, bandyci +50, wojskowi -30, najemnicy -20, myśliwi -5, starzy stalkerzy +5; pieniądze: 800r; doświadczenie: wsparcie +110

>> Przynieść: drut miedziany 1szt.(w czerwonych skrzynkach), kulki stalowe 5szt. (w czerwonych skrzynkach), śruba z gwintem 1szt.(w czerwonych skrzynkach), zestaw narzędzi 1szt.(u dowolnego mechanika za 100r), rolka taśmy izolacyjnej 2szt.(w czerwonych skrzynkach) (CODZIENNIE)

nagroda - reputacja: kramarze +5, bandyci +50, wojskowi -30, najemnicy -20, myśliwi -5, starzy stalkerzy +5; pieniądze: 1000r; doświadczenie: wsparcie +110

>> Przynieść: chirurgiczny skalpel 1szt.(u Ojboli), brezent 1szt.(w czerwonych skrzynkach), nadtlenek wodoru (perhydrol) 1szt.(w czerwonych skrzynkach), pajęczy jad 1szt.(w Obozie Uczonych na Riabie), jedwabna nić 1szt.(w czerwonych skrzynkach) (CODZIENNIE)

nagroda - reputacja: kramarze +5, bandyci +50, wojskowi -30, najemnicy -20, myśliwi -5, starzy stalkerzy +5; pieniądze: 1000r; doświadczenie: wsparcie +110

2. NPC sprzedający bilet do Tunguzki. 10 butelek spirytusu można wymienić na jeden bilet (spirytus kupuje się u Sztachа, barmana Plusza itp...)

3. Inni NPC na Zakładzie: Przewodnik, Sprzedawcy: pancerzy, amunicji

NOWA ZIEMIA

Punkt początkowy (tutaj przyprowadzi was przewodnik, stoi tutaj jeszcze jeden)

MAGAZYNY WOJSKOWE (kwadrat Б3 - ćwiartka 3)

1. NPC na Magazynach Wojskowych: mechanik, sorzedawca broni

2. Plujka-Baryga ( ) (Gdzie znaleźć NPC: w Jaskini pod mostem, Jaskinia naprzeciw ogniska) (poprzedni kwest: Kola Kwaśny) wymienia artefakty na amunicję przeciwpancerną

>> Przekazuje pozdrowienia Kwaśnemu >>(patrz Kola Kwaśny3)

OGNISKO (kwadracie Г3 - ćwiartka 1, przy torach kolejowych)

1. NPC przeprowadzający do Tunguzki (Przewodnik) Do przejścia potrzeba 10k i Bilet (bilet załatwia się na Likero - Zakładzie Wodnym)

2. NPC przy Ognisku: przechowalnia, szczególne towary

ZNACZNIK (kwadrat Д3 - ćwiartka 3)

1. NPC przy Znaczniku: przewodnik

TUNGUZKA (informacja o Tunguzce jest niepełna)

Pposterunek Wojskowy (tutaj trafiacie po przejściu do Tunguzki)

1) Odstawny pułkownik ( ) (Gdzie znaleźć NPC: po schodach na górę) Można wymieniać: RPG, amunicję do RPG, granaty, Wojskowy plecak, Zestawy modyfikacji wypoisażenie

>>Przynieść, albo 25000r, albo 6 łap uжачающегo pająka (kwest konieczny dla normalizacji statusu PK) (CODZIENNIE)

2) Odstawny pułkownik2 (poprzedni kwest: Tatarzyn)

>> Przekazać dokumenty (CODZIENNIE)

nagroda - reputacja: bandyci +25, uczeni -10; pieniądze: 900r; doświadczenie: wsparcie +30

3) Stalker Sztopor ( ) (Gdzie znaleźć NPC: ...)

>> Można wymieniać: zestaw pancerzy SHIZ

DODATKI

BONUS NA POŻEGNANIE

Wymiana w Bazach:

WSS - 2 poduszki, 4 tarcze, 2 stabilizery, 1 paszka

Śrutówka Jack Hammer - 4 gumy, 1 paszka

SWD- 2 poduszki, 2 tarcze, 2 antygrawy

Pistolet maszynowy UZI - 4 stabilizery

Groza 4 - 2 poduszki, 2 tarcze, 2 antygrawy

МК48 - 2 poduszki, 2 стаба, 1 antygraw, 1 угорь

Groza 1 (pod naboje 7,62Х39) - 6 mgiełek, 4 gumy, 2 antygrawy, 1 mars

Dragon - 2 poduszki, 2 tarcze, 2 stabilizery , 2 gumy

Wiking - 2 gumy, 2 antygrawy

Wojsk. plecak - 1 wezuwiusz

Spodnie Horwat - 2 poduszki, 2 stabilizery , 1 guma, 1 antygraw

Kamizelka pancerna TASH - 2 poduszki, 2 stabilizery, 1 guma, 1 antygraw

Spodnie TASH - 2 poduszki, 2 tarcze, 2 stabilizery , 2 gumy

Mazaj - 2 poduszki, 2 tarcze, 1 guma, 1 antygraw

English - 4 ekrany, 4 stabilizery

Słonik - 4 ekrany, 3 stabilizery

Amunicja przeciwpancerna

Można także kupić dowolne rzeczy, w tym takie, których nie można znaleźć nigdzie indziej, jak na bazach.

Wymiana pancerzy w Kamieniołomie jest prawie taka sama, jak na bazie, ale w Kamieniołomie poza wymienionymi artami potrzebna jest mgiełka.

Wymiana na Bagnach:

Ninja - ekran 2, stabilizer 1, łapа pająkana 1, Kombinezon угорь 1

Żelazny szczur - ekran 4, poduszka 2, stabilizer 1, łapa pająkana 2, Tash 1

Ak-107 - przewodnik 1, dragon M2, шашкi 10szt. i chyba jeszcze coś, ale nie pamiętam co

Czitowanie w kwestach:

TUNGUSKA

Mitka

>>przekazać pozdrowienia - reputacja: starzy stalkerzy +30, doświadczenie przetrwanie +220, wsparcie +110

Emerytowany Pułkownik

(wymiana: granaty - 12 szt (4 mgiełki, 3 tarcza), 8 szt (1 poduszka, 2 tarcza), 6 szt (2gumy))

Sztorop

>> prosi przynieść 3 butelki spirytusu

>> prosi przynieść 3 mgiełki

podwyższacie reputację u starych stalkerów i dostajecie WSS

RIABINUSZKA

W centrum bagien jest domek a w nim mieszka stalker. Wypełniając dla niego kwest można otrzymać odwar riabinuszki. W zasadzie rzecz idzie o tuszonkę, tylko zioła na kwest nie wiadomo gdzie znaleźć.

Jeśli chodzi o kwest "do piekła i z powrotem", zgubiłem tekst z opisem, wstyd.

Komendy w Czacie:

Nacisnij Enter i wpisz komendę w czacie gry.

Wiadomośc tekstowa w czacie gry:

@[nick] [tekst wiadomości] – prywatna wiadomość (może przeczytać tylko adresat wiadomości)

%[tekst] – wiadomość dla Klanu (Przeczytać może każdy kto jest w tym samym klanie, o ile jest on-line).

Komendy systemowe:

/defaultmeplease – usunięcie wszystkich posiadanych przedmiotów i reset statystyk (konieczne ponowne uruchomienie)

/iwannadie – umrzeć. (Możliwe wypadnięcie przedmiotów z plecaka).

/ichangedmymind - reset zainwestowanych punktów skilowych.

/fixpos - teleport w przypadku uwięźnięcia w teksturach.

Działa raz na dobę.

/playername – pokazywanie nicka gracza. Żeby wyłączyć - wpisz komendę jeszcze raz.

/trade 0 - wyłączenie barteru, automatyczne odrzucanie propozycji wymiany

/trade 1 - aktywacja barteru

/help – instrukcja o komendach - bardziej szczegółowa , niż tutaj

Zarządzanie ugrupowaniem:

/clanleave – opuszczanie klanu (jeśli chcesz porzucić klan)

/war – lista klanów z którymi Twój klan jest w stanie wojny.

Przydaje się do szybkiego określenia statusu klanu innego gracza.

Przeciwnicy w grze mają nazwę klanu na czerwono.

Zarządzanie grupą:

/mygroup – lista uczestników grupy w której się znajdujesz

/leavegroup – opuszczanie grupy

/invite [nick] – zaproszenie do grupy (tylko twórca)

/kick [nick] – usunięcie z grupy(tylko twórca)

/pkstatus – Twój status PK

Resp artefaktu Wezuwiusz!

Respawnuje się co 6 godzin

Jak określić czas respawnu: Wezuwiusz respawnuje się co 6 godzin, ale skąd wziąć punkt odniesienia? To proste: po resecie serwera Wezuwiusz respawnuje się najpierw na Riabinuszce (lokacja Wezuwiusz) w godzinę po restarcie, albo po 3 godzinach, trzeba cierpliwie czekać, a potem po 2-3 godzinach na Nowej Ziemi. Trzeba umieć obliczyć nie tylko godziny, ale i minuty: na przykład, jeśli Wezuwiusz respawnuje się w 11 minucie na Riabinuszce t.j. o 2:11, to następny respawn w tej samej lokacji będzie o 8:22 - 8:23, czyli dokładnie po 6 godzinach i 11-12 minutach po poprzednim respawnie. Tak samo na Nowej Ziemi, tylko jak juz wspomniałem, z różnicą 2-3 godzin. I jeszcze jedno! Obliczywszy minuty na Ribinuszcze będziecie znali dokładne minuty respawnu na Nowej Ziemi, ponieważ są identyczne z różnicą znowu 11-12 minut. Jest tylko 5 punktów respawnu artefaktu Wezuwiusz, zarówno w anomalii na Riabinuszcze jak i na Nowej Ziemi. Jeśli mieliście szczęście widzieć je wszystkie, to znajdując się we właściwym punkcie wystarczy przecisnąć się obok przeciwnika i podnieść mu artefakt spod nóg, albo szybko zareagować obserwując pozostałe 4 punkty w przypadku, jeśli jesteś sam. Na Riabinuszce podstawowym problemem są anomalie, dlatego dobrze jest mieć kbo w kieszeni i biegać 'na golasa' dla poprawy szybkości, a także mieć duży zapas apteczek. Anomalie cały czas obniżają parametry gracza, ale wyliczywszy właściwą minutę nie musicie stale znajdować się w centrum i ponosić uszkodzeń zadawanych przez anomalię, a po prostu podbiec w odpowiednim momencie. Na Nowej Ziemi głównym problemem jest zimno, które spowalnia i obniża poziom zdrowia. Nie zapominajcie grzać się przy ognisku i zabrać ze sobą grzałkę i kilka puszek tuszonki. Niedźwiedź nie jest taki straszny a moment jego respawnu też można wyliczyć i on często pojawia się w momencie spawnu Wezuwiusza. Doświadczeni gracze potrafią wykorzystać niedźwiedzia jako broń. Na Nowej Ziemi dobrze jest mieć punkt odradzania i to on lepiej niż jakikolwiek niedźwiedź powstrzyma przeciwnika. W każdym razie życzę powodzenia. Raz wziąwszy Wezuwiusza zrozumiecie zasadę.

Na temat czasu respawnu przewodnika nie będę nic mówił, tam wszystko jest znacznie prostsze dlatego sami musicie się sprężyć i postarać wyliczyć czas. Powiem tylko jedno! Ten czas jest zawsze taki sam, nawet po restarcie. Musi w grze pozostać jakaś tajemnica

Upadek czarnego jastrzębia "Kwest na helikoptery"

1. Сначала походите по вокзалу, по зданию милиции, поспрашивайте у людей, что им известно о падении вертолетов, крушении поезда и т.д.

2. Потом сделайте начальные квесты у Дибенко(в шапке темы смотрите)

3. После этого возьмите у Дибенко квест - узнать судьбу пилотов, в разбившихся вертолетах.

4. После этого выходите в Любеч-лес, к стадиону, возле него стоят бомжы. Один из бомжей скажет вам, что первого пилота увели Белые. (Бомж сразу не говорит, сначала надо выполнить его кв на медикаменты вроде, там рядом в универмаге)

5. Идете в деревню белых, говорите с Мухомором у костра, потом говорите со Светлым наставником Михаилом(на 2-м этаже здания) (Тут стоит уточнить что сразу не говорит. Нужно либо прийти через сутки, либо повысить рейтинг у Белых выполняя их кв (тут точной информации нет))

6. После этого идите на Рябинушку, говорите с Отшельником Тимохой(который настойки делает, на болотах в домике), он вас пошлет далеко и по русски)

7. После этого идете в лагерь Морзе(радиовышка) и там говорите с Зеленкиным, он вам скажет, что Отшельник Тимоха барыга тот еще, мол пытай его лучше.

8. Возвращаемся обратно к Отшельнику Тимохе, и говорим ему - эй, ты че, совсем берега попутал?)) Ну и Тимоха сознается, мол да, помогал Белым.

9. После этого идем в квадрат Д2(на Рябинушке), там у дороги, в низине будет костер потухший, берем из его углей записку. (стоит уточнить что ходить надо вдоль дороги Д2-1, Д2-2. Часто спрашивают и не в тот костер тычутся) )

10. Затем идем в деревню Новиково(там же, на Рябинушке), там находим 2-х этажный домик, в его подвале находим труп первого пилота, прикованного цепью. Берем у него записку. Всё, первый пилот найден.

11. Затем идем в квадрат З1-сектор 3, там же, на Рябинушке. В болоте будет лежать вертушка, около неё скелет пилота, щелкаем ему по носу). Всё, второй пилот найден.

12. Далее валим на Тунгуску, в квадрат А2-сектор 4, там, под скалой, в яме с серым туманом - будет лежать третья вертушка, и скелет третьего пилота, тоже ему щелкаем по носу). Всё, 3-й пилот найден.

13. Возвращаемся к Дибенко и говорим:

- одного пилота забрали Белые.

если выберите этот ответ, то у вас появится новая линейка квестов(на получение арм.рюкзака и Грозы-1).

- потом говорим - все пилоты мертвы. Квест завершается, Дибенко вам дарит пистолет-пулемет МАС-10.Падение черного ястреба "Квест на вертолеты" (P.S. Спасибо DegtMayor (он отписал на 49 стр. темы) плюсы ставьте ему это прохождение писал не я)

1. Сначала походите по вокзалу, по зданию милиции, поспрашивайте у людей, что им известно о падении вертолетов, крушении поезда и т.д.

2. Потом сделайте начальные квесты у Дибенко(в шапке темы смотрите)

3. После этого возьмите у Дибенко квест - узнать судьбу пилотов, в разбившихся вертолетах.

4. После этого выходите в Любеч-лес, к стадиону, возле него стоят бомжы. Один из бомжей скажет вам, что первого пилота увели Белые. (Бомж сразу не говорит, сначала надо выполнить его кв на медикаменты вроде, там рядом в универмаге)

5. Идете в деревню белых, говорите с Мухомором у костра, потом говорите со Светлым наставником Михаилом(на 2-м этаже здания) (Тут стоит уточнить что сразу не говорит. Нужно либо прийти через сутки, либо повысить рейтинг у Белых выполняя их кв (тут точной информации нет))

6. После этого идите на Рябинушку, говорите с Отшельником Тимохой(который настойки делает, на болотах в домике), он вас пошлет далеко и по русски)

7. После этого идете в лагерь Морзе(радиовышка) и там говорите с Зеленкиным, он вам скажет, что Отшельник Тимоха барыга тот еще, мол пытай его лучше.

8. Возвращаемся обратно к Отшельнику Тимохе, и говорим ему - эй, ты че, совсем берега попутал?)) Ну и Тимоха сознается, мол да, помогал Белым.

9. После этого идем в квадрат Д2(на Рябинушке), там у дороги, в низине будет костер потухший, берем из его углей записку. (стоит уточнить что ходить надо вдоль дороги Д2-1, Д2-2. Часто спрашивают и не в тот костер тычутся) )

10. Затем идем в деревню Новиково(там же, на Рябинушке), там находим 2-х этажный домик, в его подвале находим труп первого пилота, прикованного цепью. Берем у него записку. Всё, первый пилот найден.

11. Затем идем в квадрат З1-сектор 3, там же, на Рябинушке. В болоте будет лежать вертушка, около неё скелет пилота, щелкаем ему по носу). Всё, второй пилот найден.

12. Далее валим на Тунгуску, в квадрат А2-сектор 4, там, под скалой, в яме с серым туманом - будет лежать третья вертушка, и скелет третьего пилота, тоже ему щелкаем по носу). Всё, 3-й пилот найден.

13. Возвращаемся к Дибенко и говорим:

- одного пилота забрали Белые.

если выберите этот ответ, то у вас появится новая линейка квестов(на получение арм.рюкзака и Грозы-1).

- потом говорим - все пилоты мертвы. Квест завершается, Дибенко вам дарит пистолет-пулемет МАС-10.

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.

Comunity