Jump to content

Frakcja Grzech.


 Share

Recommended Posts

Nie raz mo?na us?ysze? o tej frakcji, mnie osobi?cie ona bardzo zainteresowa?a ale ma?o wiemy na jej temat. Kr??? o niej ró?ne plotki i mo?na si? czasami dowiedzie? ciekawych rzeczy, ale mnie si? uda?o tylko z modem Narodnaya Soljanka, przyk?adowo gdy chcia?em zobaczy? informacje o p?aszczu bandytów to by?o napisane ?e pocz?tkowo oni je nosili...niewielka informacja ale zawsze co?. Ponadto mo?emy chyba spotka? t? frakcje w tym modzie, ale ja jeszcze nie doszed?em tak daleko bo powoli gram ( delektuj? si? :) ) Ja osobi?cie uwa?am ?e to frakcja stalkerów którzy dotarli do samego centrum, i uda?o im si? prze?y?.. ale co? tam widzieli, i tak wp?yn??o to na ich psychik? i teraz snuj? si? po zonie grup? tylko oni lub samotnie. Drugie moje przypuszczenie to takie ?e mogli by to by? przest?pcy, by? mo?e jacy? eksperci ?wiata kryminalnego by? mo?e byli cz?onkowie bandytów..ale ich nazwa frakcji sama mówi za siebie, ?e mieli sporo na sumieniu.

Jak by?cie zebrali jakie? informacje na temat tej frakcji..a tak?e przypuszczenia to dawajcie tutaj.

Link to comment
Share on other sites

Nie ta frakcja to stalkerzy hmm no co? w stylu zombie ale wi?cej kumaj? no i utworzyli frakcje. Tak maj? powi?zania ze ?wiatem przest?pczym. Wiele jest o nich opowie?ci. To s? tzw. Mroczni Stalkerzy o których tyle s?yszymy.

By?a tak?e jeszcze jedna frakcja - Dzie? S?du - Duch zabi? ich przywódc? no i s?uch o nich zagin?.

Link to comment
Share on other sites

By?a tak?e jeszcze jedna frakcja - Dzie? S?du - Duch zabi? ich przywódc? no i s?uch o nich zagin?.

Poka?? si?, poka??... ale o frakcji 'Grzech' niewiele by?o w tekstach.

Co do tego, ?e stalkerów co? wabi do centrum Zony i co? si? z nimi tam dzieje - to s?uszne przypuszczenia. Nawet bardzo... ale nie b?d? psu? przyjemno?ci odkrywania...

Link to comment
Share on other sites

Znalaz?em ciekaw? informacj? na ich temat, otó? byli w wersjach pocz?tkowych gry. Tak zwanych alphah które potem zosta?y wyci?te jak wiemy. Oto informacja o nich..:

Mroczni stalkerzy „Grzech” – to uzombifikowana grupa stalkerów. Niegdy? cz?onkowie tego ugrupowania byli religijnymi fanatykami, którzy wierzyli w bosk? istot? Strefy, ostatnie odkupienie ludzko?ci. Maj? konflikt ze wszystkimi grupami – atakuj? ka?dego. Ubrani s? w ciemne p?aszcze z silnie nasuni?tymi kapturami, tak ?e nie wida? osoby. Je?eli ?ci?gnie kaptur, to otworzy sie ?ysa g?owa z krwawymi dziurami, wyrwanych oczu.

Nie wiele ale zawsze co?..warto poszpera? na Rosyjskich stronach tam jest o wiele wi?cej..ale ci??ko przez cokolwiek przebrn?? z powodu j?zyka jak sami wiecie.

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.

Comunity