Skocz do zawartości
pacjent1972

«R.E.B.O.R.N. DOPPELGANGER: ŹRÓDŁO» Podsumowanie wiadomości.

Rekomendowane odpowiedzi

@LIQUIDATOR 

Хотел познакомится со свежими сведениями об Истоке, но нет ссылок к нему. Показывается только главная сторона сайта и нажатие кнопки Исток не действует. Тоже самое с Двойниками. В чем дело?

Chciałem zapoznać się ze świeżymi wiadomościami o Źródle, ale nie ma linków do niego. Pokazuje się tylko główna strona moda, a naciśniecie przycisku Źródło nic nie daje. To samo jest z Duplikatami. Co jest przyczyną?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

@kondotier Не знаю почему у тебя не получается.Форумы не закрытые у нас.Вот эту ссылку попробуй. http://www.reborn-stalker.ws/forum/69-521-5.Мы уже 3-ю версию игры обкатываем и форума было 100 страниц.Сейчас начали новый,чтобы не было путаницы.

Nie wiem dlaczego u ciebie nie działa.Forum nie jest zamknięte u nas.Oto ten link spróbuj :

http://www.reborn-stalker.ws/forum/69-521-5

Już 3-cią wersję gry обкатываем i forum było 100 stron.Teraz zaczął się nowy,aby nie było nieporozumień. 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

@LIQUIDATOR  Ничего не получилось. Нажатие кнопки ИСТОК не действует. Смотри снимка.

                        Nic się nie zmieniło. Kliknięcie przycisku ŹRÓDŁO nie działa. Patrz na screena.

37504348_Beztytuu.thumb.jpg.c02134ec7a115e153fcef148b897eaf5.jpg

 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

@kondotier Я вижу.Значит администрация сайта закрыла форумы Истока от всех,кроме постоянных посетителей сайта.У нас просто вся страна пытается получить Исток.Взламывают сайт и личную переписку,пытаются узнать пароли и любую другую информацию.Но Er всё продумал,у нас у каждого индивидуальный пакет в игре.Без него игра не будет работать.Но попытки его получить у кого нибудь или украсть из почты всё равно постоянно бывают.По этому и закрыли форумы.

 

Widzę.Znaczy administracja zamknęła fora Źródła od wszystkich,z wyjątkiem stałych odwiedzających.U nas po prostu cały kraj próbuje uzyskać Źródło.Włamują się do nas stronę internetową i korespondencji osobistej,próbują dowiedzieć się hasła i inne informacje.Ale Er działa,u nas każdy indywidualny pakiet w grze.Bez niego gra nie będzie działać.Ale próby, aby uzyskać od kogoś lub kradzieży z poczty i tak ciągle są.W tej i zamknięte fora

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

@LIQUIDATOR  И так мне казалось. Пусть будет. Поживём, дождём. А как не дождём, не поиграем.

                       Tak przypuszczałem. Niech będzie. Pożyjemy, doczekamy. A jak nie doczekamy, to nie pogramy.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

@DaarMoo  - Jak ER utrzyma zasadę "tylko dla swoich", to "Źródło" pooglądamy sobie gdzieś w naturze, na górskim stoku.

Nawet Duplikaty zostały objęte embargiem. Może za jakiś czas odpuści, ale może być że "Jaś nie doczekał".

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Сделал лучше свой компьютер ,чтобы видео стало более качественным и Er наконец то разрешил опубликовать что то интересное из Истока.

Вот серия на Свалке и  встреча с  с Ангелом в Промзоне.

Zrobił lepiej swój komputer ,aby film stał się lepszy i Er w końcu pozwolił opublikować coś ciekawego z tego Źródła.

Oto seria na Śmietniku i spotkanie z Aniołem w Промзоне.

А вот интересная серия "выбивания" Луки из убитых бойцов Монолита и спасение Фейка на Затоне.За своё спасение Фейк даёт элитный экзоскелет монолита.Но даже эти экзоскелеты в

Истоке разные,в одном можно шпионить в Монолите и вызывать отряды через меню ESc+F,а в других нет. 

A oto ciekawa seria "wybijanie" Łukasza z zabitych żołnierzy Monolitu i zbawienie Фейка na Zaton.Za swoje zbawienie Fake daje elity egzoszkielet monolitu.Ale nawet te egzoszkielety w Źródła różne,w jednym można być szpiegiem w Monolicie i powodować oddziały w menu Esc+F2,a w innych takich nie ma.

 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

 

@LIQUIDATOR  Спасибо за очереднойе ролики. Ты-счастливчик. Нам остается играть в другую игру, созданную Эром. Называется "Терпение игрока".

Фейк = Fejk   Фейка = Fejka

Dziękuję za kolejne filmiki. Jesteś szczęściarzem. Nam pozostaje grać w inną grę stworzoną przez Era. Nazywa się "Cierpliwość gracza".

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Cześć,Polska.Mogę wpoić Wam nadzieję,Er już prawie skończyłem pracę nad pełną wersją gry, a wkrótce planuje wydać ją dla wszystkich stalkerów w świecie.A na razie ciągle ulepszać swoje filmy i już robię pod nowe monitory .Mam nadzieję,że wkrótce też będzie można grać w tę wspaniałą grę.

Filmik został usunięty na życzenie autora ~ Agrael. 

 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Здравствуй   @LIQUIDATOR. В конце концов дождался. Твоя информация меня очень порадовала. Тоже вижу, что начало мода можно будет играть более по-человечески, без лишних комбинаций. Это радует.

TŁUMACZENIE.

Witaj. W końcu się doczekałem. Twoja informacja bardzo mnie ucieszyła. Widzę też, że początek moda będzie można rozegrać bardziej po ludzku, bez zbędnych kombinacji. To cieszy.

 

ДОПОЛНИТЕЛьНО:
Посмотри в личку.

DODANO:

Popatrz w PW.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

@LIQUIDATOR   Ты был мной замечен, но никакого сидения не вижу. Смотрел YT, там ты уже далеко зашёл.

Zauważyłem Twoją obecność, ale żadnej wiadomości nie widzę. Widziałem na YT, że daleko zaszedłeś.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

@kondotier это снимаю уже совсем в другом качестве ролики, для широкоформатных мониторов и все прошлые свои видео буду так же переснимать.Сегодня ночью загружу на YT хороший ролик,я уже начинаю работать с цветом на видео,буду раскрашивать Сталкера поярче.:)Скачал

профессиональную программу для видеомонтажа.Завтра утром увидишь здесь.

@kondotier to czapki już zupełnie w innym charakterze rolki, dla wielkoformatowych monitorów i wszystkie poprzednie swoje filmy będę tak samo ładne.Dziś w nocy ściągnę na YT dobry film,ja już zaczynam pracować z kolorem na wideo,będę malować Stalkera wylansować.Ściągnąłem

profesjonalny program do edycji wideo.Jutro rano zobaczysz tutaj

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

@kondotierВот очень хорошая серия получилась.7 локаций снято и без обрезки всё .И цвет поправил,чтобы не слишком было много.Сам посмотри..я думаю будешь доволен новым качеством моего видео:026:    

А про релиз,это не ко мне ...я уже говорил.:unsure:Я уже очень устал отвечать на этот вопрос, видео ведь все смотрят и каждый задаёт вопрос "А где и когда мне можно будет скачать игру?"  

 

To bardzo dobra seria była.7 miejsc cięcie i bez przycinania .I kolor poprawił,aby nie było zbyt wiele.Sam się przekonaj..myślę, że będziesz zadowolony z nową jakością mojego wideo    

A o zwolnienie z pracy,to nie do mnie ...już mówiłem.Jestem już bardzo zmęczony odpowiadać na to pytanie, wideo, bo wszyscy patrzą i każdy zadaje pytanie "A skąd wziąć grę"

Edytowane przez LIQUIDATOR

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

@LIQUIDATOR  Очевидно, теперь совсем лучше. Красота. Но и наверно, можеш уже сделать playlist?

Oczywiście, teraz o wiele lepiej. Pięknie. Ale i chyba możesz już zrobić playlistę?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

@kondotierCпасибо,я знал что тебе понравится:wavingyellow:Да плейлист и делать не надо...он у меня есть уже по Истоку,но там было 22 ролика не очень хорошего качества и под старые мониторы и игра не до конца пройдена,а сейчас я 10 роликов уже заменил на новые и собираюсь заменить остальные 12,а потом и игру до конца пройти.Тогда плейлист будет полный,а сейчас пока вот такой 

Если надо такой,скажи куда у вас поместить -я размещу там.И ещё я хотел попросить,чтобы в этой теме убрали остатки YT где пустые окна просто чёрные, а не моё видео.Я то не могу уже этого сделать,но ты наверняка знаешь кто сможет.:cool:

 

 

Dzięki,wiedziałem że ci się spodobaTak playlistę i robić nie trzeba...to mam już z samego Źródła,ale tam było 22 rolki bardzo dobrej jakości i pod stare monitory i gra nie jest do końca potwierdzona,a teraz jestem 10 rolek już wymieniłem na nowe i zamierzam wymienić pozostałe 12,a potem do końca gry, aby przejść.Wtedy playlista będzie pełna,a teraz jeszcze taki 

Jeśli będę taka,powiedz mi gdzie masz umieścić -umieszczę tam.I jeszcze chciałem zapytać,aby w tym temacie, usunięto resztki YT gdzie puste okna po prostu czarne, a nie mój film.Ja to nie mogę już tego zrobić,ale ty na pewno wiesz kto może.

Edytowane przez LIQUIDATOR

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

@LIQUIDATOR  Теперь эти новые ролики на YT разброшены и тяжело их найти в очередно. Ссылку к плейлисте дай, как будет окончена.

Teraz te nowe filmiki na YT są rozrzucone i ciężko je znaleźć po kolei. Linka do playlisty daj jak będzie ukończona.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

@kondotier Вот здесь все по очереди видео идут. В левом верхнем углу,можно нажать  и выбрать любой из 22 видео для просмотра.

Tutaj wszystko po kolei filmy idą. W lewym górnym rogu,można kliknąć i wybrać dowolny z 22 do oglądania.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się

×

Powiadomienie o plikach cookie

Używają strony akceptujesz regulamin Warunki użytkowania.

Społeczność
Discord