Jump to content

Tworzenie mechanika [CoP]


Recommended Posts

NAZWA: Tworzenie mechanika [CoP]
TWÓRCA: Аристократ

 

LISTA PLIKÓW DO EDYCJI:

Spoiler

CONFIGS:

 • gamedata\configs\creatures\spawn_sections_zaton.ltx
 • gamedata\configs\gameplay\character_desc_general.xml
 • gamedata\configs\gameplay\character_desc_zaton.xml
 • gamedata\configs\gameplay\dialogs_zaton.xml
 • gamedata\configs\gameplay\info_zaton.xml
 • gamedata\configs\gameplay\npc_profile.xml
 • gamedata\configs\misc\stalkers_upgrade_info.ltx
 • gamedata\configs\misc\tm_zaton.ltx
 • gamedata\configs\text\rus\st_dialogs_zaton.xml
 • gamedata\configs\text\rus\st_quests_zaton.xml

Pliki, które utworzymy:

 • gamedata\configs\scripts\pr_meh.ltx

SCRIPTS:

 • dialogs_zaton.script

SPAWNS:

 • alife_zaton.ltx

 

TWORZENIE NPC:

Spoiler

1. Dopisujemy informacje do pliku spawn_sections_zaton.ltx:

;---------------------------------Mechanik--------------------------------------
[pr_meh]:stalker
$spawn = "respawn\pr_meh"
character_profile = pr_meh
spec_rank = veteran
community = stalker
story_id = pr_meh

 

2. Dopisujemy informacje do pliku character_desc_zaton.ltx:

<specific_character id="pr_meh" team_default="1">
<name>Mechanik</name>
<icon>ui_inGame2_neutral_1</icon>
<map_icon x="1" y="0">
</map_icon>
<bio>Doświadczony stalker. Brak szczegółowej informacji.</bio>
<class>pr_meh</class>
<mechanic_mode>1</mechanic_mode> ;- robimy z naszego NPC mechanika
<community>stalker</community>
<terrain_sect>stalker_terrain</terrain_sect>
<snd_config>characters_voice\human_02\stalker\</snd_config>
<rank>40</rank>
<money min="3500" max="3500" infinitive="0" />
<reputation>0</reputation>
<snd_config>characters_voice\human_02\stalker\</snd_config>
<crouch_type>-1</crouch_type>
<visual>actors\stalker_neutral\stalker_neutral_2</visual>
<supplies>

[spawn] \n
device_torch \n
wpn_ak74u \n
ammo_5.45x39_fmj = 1 \n
wpn_pm \n
ammo_9x18_fmj = 1 \n
detector_elite \n
wpn_binoc \n
#include "gameplay\character_items.xml"
#include "gameplay\character_food.xml"
#include "gameplay\character_drugs.xml"
</supplies>
#include "gameplay\character_criticals_4.xml"

<start_dialog>hello_dialog</start_dialog>
<actor_dialog>pr_toolkit_dialog_1</actor_dialog>
<actor_dialog>pr_toolkit_dialog_1_done</actor_dialog>
<actor_dialog>pr_toolkit_dialog_2</actor_dialog>
<actor_dialog>pr_toolkit_dialog_2_done</actor_dialog>
<actor_dialog>pr_toolkit_dialog_3</actor_dialog>
<actor_dialog>pr_toolkit_dialog_3_done</actor_dialog>
<actor_dialog>actor_break_dialog</actor_dialog>
</specific_character>

 

3. Dopisujemy informacje do pliku npc_profile.xml:

<character id="pr_meh">
<class>pr_meh</class>
<specific_character>pr_meh</specific_character>
</character>

 

4. Dopisujemy informacje do pliku alife_zaton.ltx:

[1866]
; cse_abstract properties
section_name = stalker
name = pr_meh
position = -25.115728378296,-4.3516597747803,329.95211791992
direction = 0,0,0

; cse_alife_trader_abstract properties
money = 5000
character_profile = pr_meh

; cse_alife_object properties
game_vertex_id = 1053
distance = 0
level_vertex_id = 904335
object_flags = 0xffffffbf
custom_data = <<END

[logic]
cfg = scripts\pr_meh.ltx

; cse
[smart_terrains]
none = true
END

; cse_visual properties
visual_name = actors\stalker_neutral\stalker_balon_2.ogf

; cse_alife_creature_abstract properties
g_team = 0
g_squad = 1
g_group = 2
health = 1
dynamic_out_restrictions =
dynamic_in_restrictions =

upd:health = 1
upd:timestamp = 0
upd:creature_flags = 0
upd:position = -25.115728378296,-4.3516597747803,329.95211791992
upd:o_model = 0
upd:o_torso = 0.0280130300670862,0,0.999607563018799
upd:g_team = 0
upd:g_squad = 1
upd:g_group = 2

; cse_alife_monster_abstract properties

upd:next_game_vertex_id = 65535
upd:prev_game_vertex_id = 65535
upd:distance_from_point = 0
upd:distance_to_point = 0

; cse_alife_human_abstract properties
predicate5 = 1,2,2,1,2
predicate4 = 0,1,1,1

; cse_ph_skeleton properties

upd:start_dialog =

; se_stalker properties

Myślę, że z numerowaniem sekcji nie wystąpi błąd.

 

5. Dopisujemy informacje do pliku pr_meh.ltx:

Tworzymy plik logiki naszego NPC, aby nie spacerował po mapie.

[smart_terrains]
none = true

[logic]
active = remark
combat_ignore = combat_ignore

[combat_ignore]

[remark]
anim = ward
combat_ignore_cond = always
invulnerable = true
level_spot = mechanic
target = story | actor
meet = meet@1

[meet@1]
close_anim = nil
close_victim = nil
far_anim = nil
far_victim = nil
close_distance = 0
far_distance = 0
close_snd_distance = 3
abuse = false
use = {=actor_enemy} true
allow_break = true
meet_on_talking = true

Teraz nasz NPC będzie stał w miejscu i nigdzie nie odejdzie.

 

Mechanik został stworzony. Umie naprawiać bronie, ale nie umie ulepszać broni. Spróbujmy nauczyć go robić ulepszenia, ale po znalezieniu odpowiednich narzędzi.

 

DODANIE MOŻLIWOŚCI ULEPSZENIA DLA NASZEGO NPC:

Spoiler

Zacznijmy więc od ulepszeń. Otwieramy plik stalkers_upgrade_info.ltx i na samym dole piszemy to, co poniżej:

;************************************************
;****************** Механик *********************
;************************************************

[pr_meh]
wpn_pm
wpn_pb
wpn_fort

wpn_hpsa
wpn_beretta
wpn_walther
wpn_colt1911

wpn_usp
wpn_sig220
wpn_desert_eagle

wpn_bm16
wpn_toz34
wpn_wincheaster1300
wpn_spas12
wpn_protecta

wpn_mp5

wpn_ak74u
wpn_ak74
wpn_abakan

wpn_l85
wpn_lr300
wpn_sig550
wpn_fn2000
wpn_g36

wpn_val
wpn_vintorez
wpn_groza

wpn_svd
wpn_svu

wpn_pkm

wpn_rg-6
wpn_rpg7
wpn_gauss

novice_outfit
cs_heavy_outfit
stalker_outfit

wpn_pm_actor
wpn_sig550_luckygun
wpn_pkm_zulus
wpn_desert_eagle_nimble
wpn_groza_nimble
wpn_mp5_nimble
wpn_sig220_nimble
wpn_spas12_nimble
wpn_svd_nimble
wpn_svu_nimble
wpn_usp_nimble
wpn_vintorez_nimble
wpn_wincheaster1300_trapper
wpn_g36_nimble
wpn_fn2000_nimble
wpn_protecta_nimble
wpn_ak74u_snag
wpn_fort_snag

specops_outfit
military_outfit
stalker_outfit
scientific_outfit
exo_outfit
svoboda_light_outfit
svoboda_heavy_outfit
cs_heavy_outfit
dolg_outfit
dolg_heavy_outfit

helm_battle
helm_hardhat
helm_protective
helm_respirator
helm_tactic

stalker_outfit_barge
helm_respirator_joker
helm_hardhat_snag

[pr_meh_upgr]

 

 

LISTA ULEPSZEŃ DLA BRONI:

Spoiler
up_sect_firsta_ak74u = {+pr_meh_instrument_1_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_1)%
up_sect_firstc_ak74u = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_firstd_ak74u = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_firste_ak74u = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%

up_sect_secona_ak74u = {+pr_meh_instrument_1_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_1)%
up_sect_seconc_ak74u = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_secone_ak74u = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%
up_sect_seconf_ak74u = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%

up_sect_thirda_ak74u = {+pr_meh_instrument_1_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_1)%
up_sect_thirdc_ak74u = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_thirdd_ak74u = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_thirde_ak74u = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%

up_sect_fourta_ak74u = true
up_sect_fourtc_ak74u = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_fourte_ak74u = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%

up_sect_fiftha_ak74u = true

up_sect_firsta_mp5 = true
up_sect_firstc_mp5 = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_firstd_mp5 = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_firste_mp5 = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%

up_sect_secona_mp5 = {+pr_meh_instrument_1_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_1)%
up_sect_seconc_mp5 = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_secone_mp5 = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%
up_sect_seconf_mp5 = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%

up_sect_thirda_mp5 = {+pr_meh_instrument_1_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_1)%
up_sect_thirdc_mp5 = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_thirdd_mp5 = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_thirde_mp5 = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%

up_sect_fourta_mp5 = {+pr_meh_instrument_1_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_1)%
up_sect_fourtc_mp5 = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_fourte_mp5 = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%
up_sect_fourtf_mp5 = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%

up_sect_fiftha_mp5 = true
up_sect_fifthc_mp5 = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%

up_sect_firsta_sig550 = {+pr_meh_instrument_1_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_1)%
up_sect_firstc_sig550 = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_firstd_sig550 = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_firste_sig550 = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%

up_sect_secona_sig550 = {+pr_meh_instrument_1_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_1)%
up_sect_seconc_sig550 = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_secone_sig550 = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%
up_sect_seconf_sig550 = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%

up_sect_thirda_sig550 = true
up_sect_thirdc_sig550 = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_thirdd_sig550 = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_thirde_sig550 = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%

up_sect_fourta_sig550 = {+pr_meh_instrument_1_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_1)%
up_sect_fourtc_sig550 = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_fourte_sig550 = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%
up_sect_fourtf_sig550 = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%

up_sect_fiftha_sig550 = true

up_sect_firsta_groza = {+pr_meh_instrument_1_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_1)%
up_sect_firstc_groza = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_firstd_groza = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_firste_groza = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%
up_sect_firstf_groza = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%

up_sect_secona_groza = {+pr_meh_instrument_1_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_1)%
up_sect_seconc_groza = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_secone_groza = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_seconf_groza = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%

up_sect_thirda_groza = true
up_sect_thirdc_groza = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_thirdd_groza = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_thirde_groza = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%
up_sect_thirdf_groza = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%

up_sect_fourta_groza = true
up_sect_fourtc_groza = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_fourte_groza = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_fourtf_groza = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%

up_sect_fiftha_groza = true

up_sect_firsta_l85 = {+pr_meh_instrument_1_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_1)%
up_sect_firstc_l85 = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_firste_l85 = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%
up_sect_firstf_l85 = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%

up_sect_secona_l85 = true
up_sect_seconc_l85 = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_second_l85 = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_secone_l85 = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%

up_sect_thirda_l85 = {+pr_meh_instrument_1_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_1)%
up_sect_thirdc_l85 = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_thirde_l85 = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%
up_sect_thirdf_l85 = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%

up_sect_fourta_l85 = true
up_sect_fourtc_l85 = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_fourte_l85 = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%

up_sect_fiftha_l85 = true
up_sect_fifthc_l85 = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%

up_sect_firsta_abakan = {+pr_meh_instrument_1_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_1)%
up_sect_firstc_abakan = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_firste_abakan = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%
up_sect_firstf_abakan = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%

up_sect_secona_abakan = {+pr_meh_instrument_1_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_1)%
up_sect_seconc_abakan = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_second_abakan = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_secone_abakan = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%

up_sect_thirda_abakan = {+pr_meh_instrument_1_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_1)%
up_sect_thirdc_abakan = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_thirdd_abakan = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_thirde_abakan = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%

up_sect_fourta_abakan = {+pr_meh_instrument_1_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_1)%
up_sect_fourtc_abakan = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_fourte_abakan = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%
up_sect_fourtf_abakan = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%

up_sect_fiftha_abakan = true

up_sect_firsta_g36 = {+pr_meh_instrument_1_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_1)%
up_sect_firstc_g36 = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_firste_g36 = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%
up_sect_firstf_g36 = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%

up_sect_secona_g36 = {+pr_meh_instrument_1_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_1)%
up_sect_seconc_g36 = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_second_g36 = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_secone_g36 = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%

up_sect_thirda_g36 = {+pr_meh_instrument_1_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_1)%
up_sect_thirdc_g36 = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_thirde_g36 = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%
up_sect_thirdf_g36 = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%

up_sect_fourta_g36 = true
up_sect_fourtc_g36 = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_fourte_g36 = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%
up_sect_fourtf_g36 = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%

up_sect_firsta_vintorez = {+pr_meh_instrument_1_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_1)%
up_sect_firstc_vintorez = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_firstd_vintorez = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_firste_vintorez = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%
up_sect_firstf_vintorez = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%

up_sect_secona_vintorez = {+pr_meh_instrument_1_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_1)%
up_sect_seconc_vintorez = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_second_vintorez = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_secone_vintorez = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%

up_sect_thirda_vintorez = {+pr_meh_instrument_1_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_1)%
up_sect_thirdc_vintorez = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_thirde_vintorez = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%
up_sect_thirdf_vintorez = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%

up_sect_fourta_vintorez = true
up_sect_fourtc_vintorez = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_fourte_vintorez = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%
up_sect_fourtf_vintorez = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%

up_sect_firsta_ak74 = {+pr_meh_instrument_1_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_1)%
up_sect_firstc_ak74 = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_firste_ak74 = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%
up_sect_firstf_ak74 = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%

up_sect_secona_ak74 = {+pr_meh_instrument_1_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_1)%
up_sect_seconc_ak74 = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_second_ak74 = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_secone_ak74 = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%

up_sect_thirda_ak74 = {+pr_meh_instrument_1_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_1)%
up_sect_thirdc_ak74 = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_thirdd_ak74 = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_thirde_ak74 = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%

up_sect_fourta_ak74 = {+pr_meh_instrument_1_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_1)%
up_sect_fourtc_ak74 = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_fourte_ak74 = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%

up_sect_fiftha_ak74 = true
up_sect_fifthc_ak74 = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%

up_sect_firsta_lr300 = {+pr_meh_instrument_1_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_1)%
up_sect_firstc_lr300 = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_firstd_lr300 = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_firste_lr300 = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%

up_sect_secona_lr300 = {+pr_meh_instrument_1_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_1)%
up_sect_seconc_lr300 = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_secone_lr300 = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%
up_sect_seconf_lr300 = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%

up_sect_thirda_lr300 = {+pr_meh_instrument_1_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_1)%
up_sect_thirdc_lr300 = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_thirdd_lr300 = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_thirde_lr300 = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%

up_sect_fourta_lr300 = {+pr_meh_instrument_1_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_1)%
up_sect_fourtc_lr300 = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_fourte_lr300 = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%
up_sect_fourtf_lr300 = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%

up_sect_fiftha_lr300 = true

up_sect_firsta_val = {+pr_meh_instrument_1_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_1)%
up_sect_firstc_val = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_firstd_val = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_firste_val = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%
up_sect_firstf_val = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%

up_sect_secona_val = {+pr_meh_instrument_1_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_1)%
up_sect_seconc_val = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_secone_val = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%
up_sect_seconf_val = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%

up_sect_thirda_val = {+pr_meh_instrument_1_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_1)%
up_sect_thirdc_val = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_thirdd_val = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_thirde_val = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%
up_sect_thirdf_val = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%

up_sect_fourta_val = {+pr_meh_instrument_1_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_1)%
up_sect_fourtc_val = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_fourte_val = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%
up_sect_fourtf_val = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%

up_sect_fiftha_val = true

up_sect_firsta_fn2000 = {+pr_meh_instrument_1_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_1)%
up_sect_firstc_fn2000 = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_firstd_fn2000 = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_firste_fn2000 = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%
up_sect_firstf_fn2000 = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%

up_sect_secona_fn2000 = {+pr_meh_instrument_1_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_1)%
up_sect_seconc_fn2000 = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_second_fn2000 = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_secone_fn2000 = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%
up_sect_seconf_fn2000 = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%

up_sect_thirda_fn2000 = true
up_sect_thirdc_fn2000 = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_thirdd_fn2000 = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_thirde_fn2000 = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%
up_sect_thirdf_fn2000 = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%

up_sect_fourta_fn2000 = true
up_sect_fourtc_fn2000 = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_fourte_fn2000 = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%
up_sect_fourtf_fn2000 = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%

up_sect_firsta_pkm = {+pr_meh_instrument_1_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_1)%
up_sect_firstc_pkm = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_firstd_pkm = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_firste_pkm = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%

up_sect_secona_pkm = {+pr_meh_instrument_1_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_1)%
up_sect_seconc_pkm = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_secone_pkm = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%
up_sect_seconf_pkm = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%

up_sect_thirda_pkm = {+pr_meh_instrument_1_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_1)%
up_sect_thirdc_pkm = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_thirdd_pkm = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_thirde_pkm = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%

up_sect_fourta_pkm = {+pr_meh_instrument_1_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_1)%
up_sect_fourtc_pkm = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_fourte_pkm = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%

up_sect_fiftha_pkm = true

up_sect_firsta_svd = {+pr_meh_instrument_1_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_1)%
up_sect_firstc_svd = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_firstd_svd = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_firste_svd = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%
up_sect_firstf_svd = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%

up_sect_secona_svd = {+pr_meh_instrument_1_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_1)%
up_sect_seconc_svd = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_second_svd = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_secone_svd = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%

up_sect_thirda_svd = {+pr_meh_instrument_1_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_1)%
up_sect_thirdc_svd = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_thirde_svd = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%

up_sect_fourta_svd = true
up_sect_fourtc_svd = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_fourte_svd = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%
up_sect_fourtf_svd = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%

up_sect_firsta_svu = {+pr_meh_instrument_1_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_1)%
up_sect_firstc_svu = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_firste_svu = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%
up_sect_firstf_svu = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%

up_sect_secona_svu = {+pr_meh_instrument_1_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_1)%
up_sect_seconc_svu = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_second_svu = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_secone_svu = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%
up_sect_seconf_svu = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%

up_sect_thirda_svu = {+pr_meh_instrument_1_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_1)%
up_sect_thirdc_svu = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%

up_sect_fourta_svu = true
up_sect_fourtc_svu = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_fourte_svu = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%
up_sect_fourtf_svu = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%

up_sect_fiftha_svu = true

up_sect_firsta_bm16 = true
up_sect_firstc_bm16 = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%

up_sect_secona_bm16 = true
up_sect_seconc_bm16 = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_second_bm16 = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%

up_sect_thirda_bm16 = {+pr_meh_instrument_1_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_1)%
up_sect_thirdc_bm16 = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%

up_sect_firsta_toz34 = true
up_sect_firstc_toz34 = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_firstd_toz34 = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_firste_toz34 = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%
up_sect_firstf_toz34 = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%

up_sect_secona_toz34 = true
up_sect_seconc_toz34 = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_second_toz34 = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%

up_sect_thirda_toz34 = {+pr_meh_instrument_1_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_1)%
up_sect_thirdc_toz34 = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_thirde_toz34 = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%
up_sect_thirdf_toz34 = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%

up_sect_firsta_wincheaster1300 = true
up_sect_firstc_wincheaster1300 = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_firstd_wincheaster1300 = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_firste_wincheaster1300 = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%

up_sect_secona_wincheaster1300 = true
up_sect_seconc_wincheaster1300 = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_second_wincheaster1300 = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_secone_wincheaster1300 = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%

up_sect_thirda_wincheaster1300 = {+pr_meh_instrument_1_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_1)%
up_sect_thirdc_wincheaster1300 = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_thirdd_wincheaster1300 = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_thirde_wincheaster1300 = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%
up_sect_thirdf_wincheaster1300 = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%

up_sect_firsta_spas12 = true
up_sect_firstc_spas12 = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_firstd_spas12 = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_firste_spas12 = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%
up_sect_firstf_spas12 = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%

up_sect_secona_spas12 = true
up_sect_seconc_spas12 = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_second_spas12 = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%

up_sect_thirda_spas12 = {+pr_meh_instrument_1_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_1)%
up_sect_thirdc_spas12 = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_thirdd_spas12 = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_thirde_spas12 = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%
up_sect_thirdf_spas12 = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%

up_sect_firsta_protecta = true
up_sect_firstc_protecta = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_firstd_protecta = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_firste_protecta = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%
up_sect_firstf_protecta = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%

up_sect_secona_protecta = true
up_sect_seconc_protecta = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_second_protecta = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%

up_sect_thirda_protecta = {+pr_meh_instrument_1_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_1)%
up_sect_thirdc_protecta = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_thirdd_protecta = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%
up_sect_thirde_protecta = {+pr_meh_instrument_3_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_3)%

up_sect_fourta_protecta = {+pr_meh_instrument_1_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_1)%
up_sect_fourtc_protecta = {+pr_meh_instrument_2_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_2)%

 

 

WYJAŚNIENIE:

Spoiler
up_sect_firsta_ak74u = {+pr_meh_instrument_1_brought}, false %=upgrade_hint(st_upgr_toolkit_1)%

Warunek, według którego NPC może wykonać to ulepszenie (w tym przypadku, gdy NPC otrzyma narzędzia do podstawowej pracy, bez nich ulepszenie nie zostanie wykonane, a w grze na ulepszeniu zostanie napisane: "potrzebne narzędzia do podstawowej pracy"

 

ŹRÓDŁO:

https://ap-pro.ru/forums/topic/1278-cop-sozdanie-mehanika/

 • Positive 1
 • Important 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.