Jump to content

Tworzenie profilu postaci


Recommended Posts

NAZWA: Tworzenie profilu postaci
TWÓRCA: Болотный Доктор

 

Aby stworzyć postać, musisz utworzyć jej profil, opis i sekcję spawnu.

Aby utworzyć profil postaci, musisz dodać następujące linie do pliku «gamedata\configs\gameplay\npc_profile.xml»:

<character id="<id_profilu>">
<class><id_klasy></class>
</character>

Identyfikator profilu ma postać <przedrostek_poziomu>_<id_sceny>_<frakcja_postaci>_<nazwa_opisowa>, na przykład zat_b7_stalker_raider_leader. Aby uniknąć nieporozumień, klasa postaci jest taka sama jak identyfikator profilu. Klasa postaci służy do łączenia profilu i opisu postaci.

 

TWORZENIE OPISU POSTACI:

Spoiler

Z jednym profilem postaci można skojarzyć wiele opisów postaci.
To pozwala, dodając do gry kilka postaci o tym samym profilu, na uzyskanie w rezultacie postaci o innym zestawie rzeczy, innym wyglądzie (visual), itp.

Aby utworzyć opis postaci, musisz do pliku "gamedata\configs\gameplay\character_desc_<nazwa_poziomu>.xml" dodaj następującą konstrukcję:

<specific_character id="<id_opisu>" team_default = "1">
<name><id_linii_nazwy></name>
<icon><id_tekstury_ikonki></icon>
<map_icon x="1" y="0"></map_icon>
<bio><id_linii_biografii></bio>
<class><id_klasy></class>
<community><frakcja_postaci></community> <terrain_sect>stalker_terrain</terrain_sect>
<rank><ranga></rank>
<reputation><reputacja></reputation>
<money min="<minimum_pieniędzy>" max="<maksimum_pieniędzy>" infinitive="<uzupełnialność>"/>
<visual><wygląd></visual>
<snd_config><folder_ze_ścieżką_dźwiękową></snd_config>
<supplies>
[spawn] \n
<przedmiot>\n
<przedmiot>\n
#include "gameplay\character_items.xml"
#include "gameplay\character_food.xml"
#include "gameplay\character_drugs.xml"
</supplies>
#include "gameplay\character_criticals_4.xml"
<start_dialog><id_startowego_dialogu></start_dialog>
<actor_dialog><id_dialogu_aktora></actor_dialog>
<actor_dialog><id_dialogu_aktora></actor_dialog>
#include "gameplay\character_dialogs.xml"
</specific_character>

 

 

OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCJI:

Spoiler

Aby uniknąć nieporozumień, identyfikator opisu:
a) jest podobny do identyfikatorów klasy i profilu w przypadku, gdy z profilem powiązany jest tylko jeden opis;
b) ma postać - <identyfikator_profilu>__default_<liczba> (zaczynając od zera), jeśli z profilem powiązanych jest wiele opisów.

<id_linii_nazwy> - Id linii nazwy ma postać, jak <id_opisu>_name

Linia nazwy postaci jest dodawana do pliku "gamedata\configs\text\<lokalizacja>\st_characters.xml" za pomocą konstrukcji:

<string id="<id_linii_nazwy>">
<text><tekst_nazwy></text>
</string>

Nazwę można również wygenerować umieszczając w opisie postaci zamiast identyfikatora linii nazwy konstrukcję - GENERATE_NAME_<nazwa_frakcji>.

<id_tekstury_ikonki> - Id tekstury ikony jest wczytywany z pliku "gamedata\configs\ui\textures_descr\ui_npc_unique.xml". Ta ikonka jest widoczna podczas dialogu z postacią.

<id_linii_biografii> - aktualnie nieużywane w grze, więc to pole można pozostawić puste.

<id_klasy> - Id klasy, które łączy opis postaci z odpowiednim profilem postaci.

<frakcja_postaci> - nazwa frakcji, do której należy ta postać.

<ranga> - liczba określająca względne "bycie cool" postaci:

  • 0 - 300 – nowicjusz (novice)
  • 301 - 600 – doświadczony (experienced)
  • 601 - 900 – weteran (veteran)
  • 901 - 999 – mistrz (master)

<reputacja> - aktualnie nieużywane w grze, więc to pole może pozostać puste.

<minimalne_pieniądze>
<maksymalne_pieniądze>
<uzupełnialność>

Ilość pieniędzy jaką posiada postać będzie losowo wybierana od określonego minimum do określonego maksimum. Uzupełnialność może przyjmować wartości 0 lub 1. W tym drugim przypadku ilość pieniędzy, którymi dysponuje postać, będzie uzupełniana po każdej transakcji, ale każda pojedyncza transakcja będzie ograniczona ilością pieniędzy posiadanych przez postać.

<wygląd> - ścieżka do pliku "*.ogf" z folderu "gamedata\meshes", zawierającego wygląd (visual) postaci. Określone bez początkowego "odwrotnego ukośnika” ("\"), bez kropki i bez rozszerzenia pliku. Pancerz postaci zależy od wyglądu.

<folder_ze_ścieżką_dźwiękową> - ścieżka do folderu uniwersalnego ze ścieżką dźwiękową postaci z folderu "gamedata\sounds". Ma postać: characters_voice\human_<numer>\<frakcja>\. W tej konstrukcji <numer> może wynosić 01 lub 02 (zwykłe głosy) lub 03 (głos stłumiony przez maskę do oddychania, maskę przeciwgazową lub kopułę).

<przedmiot> \n
<przedmiot> \n

Za pomocą konstrukcji <przedmiot> określa się listę przedmiotów, które dana postać powinna posiadać. Struktury wyglądają tak: <id_przedmiotu>< = ilość><, dodatek>
Jednak < = ilość> i <, dodatek> są opcjonalne. Parametr dodatek ma znaczenie tylko dla broni i może przyjmować następujące wartości:

  • scope (celownik optyczny)
  • silencer (tłumik)
  • launcher (granatnik podlufowy)

Możesz dodać wiele konstrukcji <, dodatek>, ale wszystkie muszą wystąpić po konstrukcji < = ilość>. Na końcu całej opisanej powyżej konstrukcji muszą znajdować się symbole \n (podziały linii/końce linii). Przykład:

wpn_abakan = 1, scope, launcher

#include "gameplay\character_items.xml" — ta i wszystkie pozostałe linie #include muszą znajdować się na początku linii (bez wcięcia przed nią). Dodaje lornetkę, latarkę, detektor i najprawdopodobniej gitarę do listy przedmiotów postaci.

#include "gameplay\character_food.xml" - ta linia dodaje chleb, kiełbasę i wódkę do listy przedmiotów postaci.

#include „gameplay\character_drugs.xml” — ta linia prawdopodobnie dodaje do listy przedmiotów postaci, bandaże i apteczki pierwszej pomocy.

<id_startowego_dialogu> - Id dialogu, który jest początkowym dialogiem dla postaci. Jeśli ten parametr (wraz ze znacznikami <start_dialog></start_dialog> nie zostanie określony, zostanie użyty standardowy startowy dialog.

<id_dialogu_aktora> — Id dialogu aktora. Możesz określić wiele okien dialogowych aktora - w tagach <actor_dialog></actor_dialog>
#include "gameplay\character_dialogs.xml".

 

ŹRÓDŁO:

https://ap-pro.ru/forums/topic/1181-sozdanie-profilya-personazha/

  • Important 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.

Comunity