Jump to content

Tworzenie ekwipunkowego kompleksu


Recommended Posts

NAZWA: Tworzenie ekwipunkowego kompleksu
AUTOR: FantomICW

 

WSTĘP:

Spoiler

Być może zastanawiałeś się kiedyś nad stworzeniem przedmiotu, który po użyciu wrzuci do Twojego ekwipunku kilka innych na raz, jak np. uniwersalna zestaw medyczny. Efekt ten można osiągnąć za pomocą callbacków na użycie przedmiotów.
Co to jest „callback”? Krótko mówiąc, jest to coś w rodzaju skryptu infoportion. Jednakże callback może działać jednorazowo lub stale: podczas podnoszenia przedmiotów, podczas ich używania, podczas strzelania, po trafieniu NPC i tak dalej. Interesuje nas callback użycia przedmiotu, który będzie działał stale.

 

POTRZEBNE PLIKI:

Spoiler
 • configs/misc/items.ltx
 • configs/text/pol/st_items_equipment.ltx
 • scripts/_g.script
 • scripts/bind_stalker.script
 • scripts/my_callbacks.script

 

ZEW PRYPECI (CZYTAĆ, NAWET JEŚLI INTERESUJE WAS CZYSTE NIEBO LUB CIEŃ CZARNOBYLA):

Spoiler

Część I - tworzymy przedmiot:

1. Otwieramy items.ltx i kopiujemy sekcję jakiegoś boostera. Wstawmy nową sekcję gdzieś w tym samym pliku.

2. Skonfigurujmy to tak, jak chcemy.

[medkit_complex]:booster
$spawn   = "food and drugs\medkit_complex"
visual  = dynamics\devices\dev_aptechka\dev_aptechka_mid.ogf
description  = st_medkit_complex_desc
inv_name  = st_medkit_complex
inv_name_short     = st_medkit_complex
inv_weight  = 1.8
inv_grid_width   = 2
inv_grid_height  = 2
inv_grid_x     = 10
inv_grid_y     = 27
cost  = 30000
attach_angle_offset = 0.440521, 1.378287, -0.644026
attach_position_offset     = 0.104196, -0.010821, 0.076969
attach_bone_name = bip01_r_hand
auto_attach  = false
bone_name  = bip01_r_hand
position_offset  = 0.0,0.0,0.0
angle_offset  = 1.570790,1.570790,3.92699
use_sound  = interface\inv_medkit

Nie zabawimy tu długo. Wszystko jest proste. Można tylko powiedzieć, że przy użyciu będzie odtwarzany dźwięk apteczki, a model wzięto z wojskowej apteczki.

3. W st_items_equipment.ltx tworzymy opis i nazwę przedmiotu:

<string id="st_medkit_complex">
             <text>Uniwersalny zestaw medyczny</text>
             </string>
             <string id="st_medkit_complex_desc">
             <text>Specjalny zestaw medyczny, opracowany dla służb specjalnych w Strefie. Zawiera w sobie wszystkie podstawowe medykamenty.</text>
             </string>

To wszystko, jeśli chodzi o konfigi.

Część II - tworzymy callbacki:

1. Tworzymy plik my_callbacks.script w folderze scripts.
2. Wypełniamy go w następujący sposób:

function on_use_item(sect)
--Zmienne
local actor=db.actor
local item_name=sect:section()
local actor_pos=db.actor:position()
local active_slot=db.actor:active_slot()
local active_item=db.actor:active_item()
local pistol_in_slot=db.actor:item_in_slot(2)
local rifle_in_slot=db.actor:item_in_slot(3)
local outfit_in_slot=db.actor:item_in_slot(7)
local helm_in_slot=db.actor:item_in_slot(12)
--Callbacki
if item_name=="medkit_complex" then
give_object_to_actor("drug_anabiotic")
give_object_to_actor("antirad")
give_object_to_actor("bandage")
give_object_to_actor("drug_radioprotector")
give_object_to_actor("drug_antidot")
give_object_to_actor("drug_psy_blockade")
give_object_to_actor("drug_coagulant")
give_object_to_actor("drug_booster")
end
end

give_object_to_actor - to jest dokładnie skrypt wydający przedmiot GG, polegający na callbacku. Nazwa elementu jest w nawiasach. Ogólnie rzecz biorąc, kontynuujemy w ten sam sposób i dodajemy, co chcemy. Zasada jest jasna.

2. Rejestrujemy nasz plik w bind_stalker.script. Znajdujemy tam function actor_binder:use_inventory_item(obj) i pod drugim end piszemy:

if obj~=nil then
              my_callbacks.on_use_item(obj)
              end

Ogólnie wygląda tak:

function actor_binder:use_inventory_item(obj)
             if(obj) then
             local s_obj = alife():object(obj:id())
             if(s_obj) and (s_obj:section_name()=="drug_anabiotic") then
              xr_effects.disable_ui_only(db.actor, nil)
              level.add_cam_effector("camera_effects\\surge_02.anm", 10, false, "bind_stalker.anabiotic_callback")
              level.add_pp_effector("surge_fade.ppe", 11, false)
              give_info("anabiotic_in_process")
              _G.mus_vol = get_console():get_float("snd_volume_music")
              _G.amb_vol = get_console():get_float("snd_volume_eff")
              get_console():execute("snd_volume_music 0")
              get_console():execute("snd_volume_eff 0")
             end
             end
             if obj~=nil then
              my_callbacks.on_use_item(obj)
              end
end

3. Pozostaje dodać funkcję globalną give_object_to_actor do _g.script.

Piszemy na dole:

-- 'Tworzenie przedmiotu w plecaku GG.
function give_object_to_actor(obj,count)
             if count==nil then count=1 end
             for i=1, count do
               alife():create(obj,db.actor:position(),db.actor:level_vertex_id(),db.actor:game_vertex_id(),db.actor:id())
             end
end

Pozostaje tylko dopisać pakiet GG i przetestować go!

 

CZYSTE NIEBO LUB CIEŃ CZARNOBYLA:

Spoiler

Przeanalizujemy wyłącznie skrypty. Możesz przyjrzeć się konfigom i innym rzeczom w poprzednim spoilerze. Wiele osób zadawało mi pytanie jak przenieść callback na używanie przedmiotu w CCz i CzN. Powodem braku pracy callbacka w tych grach, jest brak funkcji function actor_binder:use_inventory_item(obj) w bind_stalker.script. Dla działającego kompleksu powinno to wyglądać tak:

function actor_binder:use_inventory_item(obj)    
              if(obj) then    
               local s_obj = alife():object(obj:id())    
               if(s_obj) and (s_obj:section_name()=="drug_anabiotic") then    
          xr_effects.disable_ui_only(db.actor, nil)    
          level.add_cam_effector("camera_effects\\surge_02.anm", 10, false, "bind_stalker.anabiotic_callback")    
          level.add_pp_effector("surge_fade.ppe", 11, false)    
          give_info("anabiotic_in_process")    
          _G.mus_vol = get_console():get_float("snd_volume_music")    
          _G.amb_vol = get_console():get_float("snd_volume_eff")    
          get_console():execute("snd_volume_music 0")    
          get_console():execute("snd_volume_eff 0")    
               end    
              end    
              if obj~=nil then    
          my_callbacks.on_use_item(obj) --Odsyłacz do naszego skryptu z funkcją on_use_item(obj)
           end     
end

Tak więc, zarejestrujmy ją i dodajmy. Wszystkie funkcje typu actor_binder są zarejestrowane w innej funkcji w tym samym pliku. Nazywa się to funkcją function actor_binder:reinit(). W CzN i CCz jest tak:

function actor_binder:reinit()
        object_binder.reinit(self)

        local npc_id = self.object:id()

        db.storage[npc_id] = { }

        self.st = db.storage[npc_id]
        self.st.pstor = nil

        self.next_restrictors_update_time = -10000

        self.object:set_callback(callback.inventory_info, self.info_callback, self)
        self.object:set_callback(callback.article_info, self.article_callback, self)
        self.object:set_callback(callback.on_item_take, self.on_item_take, self)
        self.object:set_callback(callback.on_item_drop, self.on_item_drop, self)
        self.object:set_callback(callback.trade_sell_buy_item, self.on_trade, self) -- for game stats
        --self.object:set_callback(callback.actor_sleep, self.sleep_callback, self)
        self.object:set_callback(callback.task_state, self.task_callback, self)
        --self.object:set_callback(callback.map_location_added, self.map_location_added_callback, self)
        self.object:set_callback(callback.level_border_enter, self.level_border_enter, self)
        self.object:set_callback(callback.level_border_exit, self.level_border_exit, self)
        self.object:set_callback(callback.take_item_from_box, self.take_item_from_box, self)
end

A w ZP:

function actor_binder:reinit()
    object_binder.reinit(self)
    local npc_id = self.object:id()
    db.storage[npc_id] = { }
    self.st = db.storage[npc_id]
    self.st.pstor = nil
    self.next_restrictors_update_time = -10000
    self.object:set_callback(callback.inventory_info, self.info_callback, self)
    self.object:set_callback(callback.article_info, self.article_callback, self)
    self.object:set_callback(callback.on_item_take, self.on_item_take, self)
    self.object:set_callback(callback.on_item_drop, self.on_item_drop, self)
    self.object:set_callback(callback.trade_sell_buy_item, self.on_trade, self)
    self.object:set_callback(callback.task_state, self.task_callback, self)
    self.object:set_callback(callback.level_border_enter, self.level_border_enter, self)
    self.object:set_callback(callback.level_border_exit, self.level_border_exit, self)
    self.object:set_callback(callback.take_item_from_box, self.take_item_from_box, self)
    self.object:set_callback(callback.use_object, self.use_object_callback, self)
end

Można zauważyć, że w ZP pojawia się:

self.object:set_callback(callback.use_object, self.use_object_callback, self)

Ta sama potrzebna funkcja.

1) Dodamy ją do rejestru CCz/CzN:

function actor_binder:reinit()
        object_binder.reinit(self)

        local npc_id = self.object:id()

        db.storage[npc_id] = { }

        self.st = db.storage[npc_id]
        self.st.pstor = nil

        self.next_restrictors_update_time = -10000

        self.object:set_callback(callback.inventory_info, self.info_callback, self)
        self.object:set_callback(callback.article_info, self.article_callback, self)
        self.object:set_callback(callback.on_item_take, self.on_item_take, self)
        self.object:set_callback(callback.on_item_drop, self.on_item_drop, self)
        self.object:set_callback(callback.trade_sell_buy_item, self.on_trade, self) -- for game stats
        --self.object:set_callback(callback.actor_sleep, self.sleep_callback, self)
        self.object:set_callback(callback.task_state, self.task_callback, self)
        --self.object:set_callback(callback.map_location_added, self.map_location_added_callback, self)
        self.object:set_callback(callback.level_border_enter, self.level_border_enter, self)
        self.object:set_callback(callback.level_border_exit, self.level_border_exit, self)
        self.object:set_callback(callback.take_item_from_box, self.take_item_from_box, self)
        self.object:set_callback(callback.use_object, self.use_object_callback, self)
end

2) Teraz dodajmy samą funkcję gdzieś w pliku. W takim przypadku nie warto przenosić całej funkcji z ZP. Jest tam kilka zbędnych rzeczy. W CCz/CzN funkcja actor_binder:use_inventory_item(obj) powinna wyglądać następująco:

function actor_binder:use_inventory_item(obj)
        if obj~=nil then
        my_callbacks.on_use_item(obj)
        end
end

3) I to wszystko, pozostaje tylko utworzyć skrypt my_callbacks.script z callbackiem umożliwiającym użycie elementu. Jak to zrobić, możesz zobaczyć wyżej. Tylko nie zapominaj, że w CCz i CzN nie ma czegoś takiego jak "anabiotyk" i "herkules".

 

PRZYKŁAD TEGO, JAK PRZEDMIOT TAKIEGO RODZAJU DZIAŁA:

Spoiler

 

 

ŹRÓDŁO:

https://ap-pro.ru/forums/topic/1317-sozdanie-inventarnogo-kompleksa/

 • Positive 2
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.

Comunity