Jump to content

Recommended Posts

Wycinek z jednego z dokumentów. ,, СТАЛКЕР Сценарий. Чтобы сгенерировать технологический сценарий, нам придется детально рассмотреть все существующие на данный момент - группы сталкеров, анамалий, тварей и артефектов, чтобы наметить ареал их обитания на существующей карте. Для этого так же надо выделить и соответсвующие зоны на карте. Главные цели в принципе совпадают с выработанными вами ранее: 1. Научиться выживать в Зоне. И приспособиться к правилам, позволяющим продвигаться в глубь Зоны. 2. Отыскать фрагменты информации, раскрывающие причины появления Зоны. Точнее, начать собирать отрывочные данные, которые должны нас вывести на цепь лабораторий и устройств, а в итоге привести к саркофагу и центральной лаборатории. 3. Обнаружить работающие психотропные установки и убрать все причины, мешающие проникнуть к саркофагу 4. Добраться до саркофага и центральной лаборатории. Если первый пункт, после расстановки сил на территории зоны и формулировку взаимодействия этих сил, решается в принципе автоматически (не научившись стрелять, распознавать аномалии и не «нащупав» правильной манеры поведения, мы в результате ни черта не заработаем, не научимся, не экипируемся и вперед ,, A tu translatorem GO:

STALKER Scenariusz. Aby wygenerować technologicznych scenariusz, możemy rozważyć szczegółowo wszystkie istniejące w tej chwili - grupa stalkerów anamaly, stworzeń i artefektov nakreślenie obszaru ich siedlisk na istniejących map. Aby to zrobić, wystarczy zaznaczyć i odpowiedni obszar na mapie. Główne cele w zasadzie takie same, jak pracowałeś wcześniej: 1. Dowiedz się, jak przetrwać w Strefie. I dostosować się do zasad, pozwalając, aby przejść do strefy. 2. Aby znaleźć informacje, które ujawniają przyczyn strefy. Dokładniej, zaczynają zbierać niepotwierdzonych, która powinna doprowadzić nas do łańcucha z laboratoriów i sprzętu, i ostatecznie doprowadzić do sarkofagu i laboratorium centralnym. 3. Znajdź pracę psychotropowych roślin i usunąć wszystkie przyczyny, które uniemożliwiają dostać się do sarkofagu 4. Aby dostać się do sarkofagu i laboratorium centralnym. Jeśli akapit pierwszy, po układ sił w regionie oraz formułowania oddziaływania tych sił, co do zasady, być rozwiązane automatycznie (bez uczenia się strzelać, jak rozpoznać nieprawidłowości i nie jest "wyczucie" właściwe sposoby, w wyniku, to cholerstwo nie działa, nie uczą się i nie wyposażyć naprzód

01_Предыстория.doc

02_Заставка.doc

03_Основные элементы.doc

04_Скриптовые объекты схема.doc

05_Случайные квесты схема.doc

Сюжет_коротко.doc

Сюжет_литературный.doc

Сюжет_технический.doc

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.