Jump to content

Recommended Posts

Dołączona grafika

Oryginalny tekst(RU)

Радар

Делает: Лестат - Чугай

Время изготовления: 31.07.05-17.08.05

 • Открыть путь к Центру Зоны на станцию. (задание дается Барменом)
 • Отключить Антенны (карта дается)
 • Пройти через Припять (остерегаться групировки Монолит)

 • Исходящая
 • Найти вход к Монолиту на ЧАЭС (задание дается сном после Антенн)

file:///C:/DOCUME%7E1/Tig/USTAWI%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg

Сделать на данном уровне рашевое прохождение. Два пути по которому может пойти актер: 1. Дорога 2. Лес.

 • Схемы наполнения дороги, антенн, перехода на Припять и телепорта из Припяти:
 • Схема 49 и Схема 5. Пост, который охраняет вход на Радар. В некоторых точках можно добавить чатер.
 • Схема 51 и 5. (51) Несколько монолитовцев патрулируют вход в лес. По одному сидят в вагончиках (5).
 • Схема 5. Засады на всей протяженности дороги, за техникой и на ней будут стоять снайперы, ракетчики и обычные сталкеры (они будут находится в рестрикторах без возможности удаления, могут быть или убиты или отправлены в оффлайн).
 • Схема 51. Патрули регулярно ходят по все протяженности дороги.
 • Схема 49. Телепорт из Припяти – постоянно пополняет монолитовцев. И там у них разбит хорошо укрепленный лагерь, так же используются схемы 5 и 51.
 • Схема 49 и 5. Крепкий пост монолитовцев охраняет вход на Припять.
 • Схема 49. Антенны. Крупный лагерь монолитовцев в количестве 20 человек. Включает так же схемы 5, 51. Снайперы на вышках. Засады в зданиях и других строениях. Не должны дать возможным проникнуть к центру управлению антеннами.
 • Схема 90. Зомбированные сталкеры бродят вокруг столба и отыгрывают звук, при виде игрока она его игнорируют како-то время если только он их не атакует, но потом все равно его атакуют (если тот близко). Если игрок атакует они так же нападают на игрока.

 • Если игрок идет через лес.
 • Схема 15. Монстры держат всю территорию и не пускают на нее чужаков.
 • Схема 5. Засада монстров при приближении игрока выпрыгивают или выбегают сзади пытаясь застать врасплох.
 • Схема 16. Монстры прорываются из леса, тем самым отвлекают монолитовцев, срабатывает когда игрок проходит рестриктор. (Вход в лес).
 • Схема 23. Монстры бегут из одной точки в другую, потом возвращаются в начальную точку, атакуют игрока когда он приближается близко или атакует их.
 • Схема 33. Монстры прыгают с холма на игрока.
 • Схема 40. Аномалии преграждают проезд машине, а так же пройти очень сложно из-за большого их количества. Перекрывают секретный проход.

После отключения антенн.

Схема 37. Вертолет 1 или 2 высаживает десант (8 военных каждый вертолет) на территорию антенн после их отключения. Дальше они зачищать оставшихся монолитовцев, если оные остались, или начинают патрулировать территорию и соответственно атакуют игрока как только он появляется. Игроку не обязательно видеть высадку, достаточно услышать звук вертолета, звуки стрельбы. Потом тишина и кто то приближается к входу в подземелье (военные).

Схема 49 и 5. Пост который перекрывает выход на Милитари.

Что нужно:

Добавить геометрию для усложнения проезда по дороге. Так же это дополнительные укрытия для засад.

Убрать заборы в лесу увеличить площадь леса. Добавить больше холмов в лесу на которые можно залезать.

Добавить геометрии которая скрывает пост (КАМ

Translatorem go:

Radar

Sprawia, że: Lestat - Chugai

Czas wykonania: 31.07.05-17.08.05

1. Otworzyć drogę do strefy Center na stacji. (Zadanie, biorąc pod uwagę barmana)

a. Wyłącz Anteny (mapa w zestawie)

b. Przejazd przez Prypeć (uwaga grupirovki Monolith)

2. Wychodzący

a. Znajdź wejście do monolitu w elektrowni jądrowej w Czarnobylu (ze względu na pracę po przejściu do Anteny łóżko)

Aby to zrobić na tym poziomie przejście Rashev. Dwa sposoby, w jakie aktor może przejść: 1. Road 2. Forest.

1. System napełniania dróg, anteny, przejdź do Prypeci Prypeć i teleportować się z:

a. Schemat 49 i Schemat 5. Post, który strzeże wejścia do radaru. W pewnym momencie, możesz dodać Chater.

b. Schemat 51 i 5. (51) Kilka Monolith patrolujący wejście do lasu. W jednym siedzi w przyczepach (5).

c. Rysunek 5. Zasadzka na całej długości drogi, technika i będzie snajperów, załóg rakiet i śledzą zwykle (będą one w ogranicznik, bez możliwości usuwania mogą być zabijane lub wysyłane do offline).

d. Schemat 51. Patrole regularnie go do całej długości drogi.

e. Schemat 49. Teleport z Prypeci - stale uzupełnia Monolith. I nie pokonali dobrze ufortyfikowany obóz, również obwodu 5 i 51.

f. Schemat 49 i 5. Silnej straży po wejściu do Prypeci Monolith.

g. Schemat 49. Anteny. Duża Monolith obozie 20 osób. Zawiera w tym samym obwodzie 5, 51. Snajperzy w wieże. Zasadzki w domach i innych budynkach. Jeżeli nie można przeniknąć do centrum sterowania anteną.

h. Schemat 90. Stalkerów Zombie wędrówki wokół bieguna i odzyskać dźwięk, widok gracza jest ignorowane czas kako, jeśli nie ich atakować, ale wtedy jeszcze go zaatakować (jeśli jest blisko). Jeśli gracz atakuje sam sposób zaatakować gracza.

2. Jeśli gracz przechodzi przez las.

a. Schemat 15. Potwory zachować całe terytorium i nie wpuszczaj obcych na jej temat.

b. Rysunek 5. Ambush potwory zbliża się do skoku zawodnika lub uruchomić zza próbując złapać z zaskoczenia.

c. Schemat 16. Potwory wybuchnął z lasu, co rozprasza Monolith jest uruchamiane, gdy odtwarzacz przechodzi ogranicznika. (Zaloguj w lesie).

d. Schemat 23. Potwory są począwszy od jednego punktu do drugiego, a następnie wrócić do punktu wyjścia, atakuje gracza, kiedy zbliża się w pobliżu lub atakuje je.

e. Schemat 33. Potwory skoki ze wzgórza, na odtwarzaczu.

f. Schemat 40. Anomalie blokują maszyny podróży, a także przejść przez bardzo trudne ze względu na dużą ich liczbę. Przykryć tajne przejście.

Po odłączeniu anteny.

Schemat 37. 1 lub 2, helikopter wylądował żołnierzy (8 wojskowego helikoptera każdy) na terytorium po ich anteny off. Następnie czyszczone Monolith pozostałych, jeśli jest on udostępniony w tym samym lewo lub rozpocząć patrolowanie okolicy i dlatego atakuje gracza, jak tylko się pojawi. Gracz nie musi widzieć lądowania, wystarczy usłyszeć dźwięk helikoptera, dźwięk strzałów. Potem cisza, a ktoś w pobliżu wejścia do jaskini (wojsko).

Schemat 49 i 5. Post, który obejmuje dostęp do Wojskowego.

Co jest potrzebne:

Dodaj skomplikować geometrii transportu drogowego. Również w tym dodatkowe pokrycie zasadzki.

Aby usunąć ogrodzenia w lesie w celu zwiększenia powierzchni leśnej. Dodaj więcej wzgórz w lesie, na których możesz się wspiąć.

Dodaj geometrii, która ukrywa post (WAC

Pobierz:Mój odnośnik

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.

Comunity