Jump to content

Wojna nuklearna.


Recommended Posts

Przed wczoraj, o poznej porze, odbylem rozmowe z kolega na gg... Dotyczyla ona glownie wschodu, wojny nuklearnej i zwiazanych z nia zlych konsekwencji... Myslicie, ze jest to realne zagrozenie? Taka rzeznia na globalna skale... Strasznie sporo teraz o tym mysle. Przeraza mnie ten fakt, czuje naprawde realne zagrozenie- bo przeciez to nie jest zadna kosmiczna dla ludzkosci technologia, w kazdej chwili jedna z takich rakiet/bomb moze juz leciec nad Polske (czy inny kraj)... Nie boje sie samej wojny, wybuchu czy innych takich fizycznych i politycznych spraw, boje sie samej smierci w taki sposob- i smierci innych osob. Wygladajac za okno, w nocy, kiedy robi sie jasno, widzisz takiego atomowego grzyba... smierc staje przed oczyma, a cale zycie- marzenia, sny, cele- znika w ciagu sekund. Zal w moim gardle podczas pisania tego postu jest nie do opisania. Ten temat tak ogarnal moja glowa, ze nawet napisalem o tym piosenke... Nie chodzi mi tu o sama wojne jaka taka, ktora mialaby sie rozpaczyc za chwile. Martwi mnie unicestwienie zycia w tak brutalny sposob. Tyle niewinnych osob i zwierzat zgineloby z przyczyn ludzkich glupstw... Smutne. Myslicie, ze naszej planecie grozi taka masowa wojna atomowa?

Link to comment
Share on other sites

A moim zdaniem to realne zagro?enie. Patrzcie jak na ?wiecie si? pieprzy mi?dzy mocarstwami Nuklearnymi b?d? innymi. Korea si? zbroi nie reaguj? na gro?by i to samo teraz Irak ( albo Iran nie pami?tam ) + Rosja i Stany Zjednoczone. Polska najgorsze g?upoty robi = tarcze antyrakietowe ... Po ciul komu takie ? ?eby broni? Ameryk?. Zamiast trzyma? z Rosj? albo sta? si? niezale?nym pa?stwem to Polska pcha si? w dupsko Ameryce a Ameryka zwyczajnie ich olewa. Gdyby?my mieli ?cis?y sojusz z Rosj? by?o by na pewno lepiej. Patrzcie w latach zimnej wojny, "Polska" sta?a si? jednym z najlepiej uzbrojonych pa?stw na ?wiecie o ile nie najlepiej. Ciul z tymi zomo co biegali po ulicach ale nie by?o by teraz tych JP. Ka?dy dba? o siebie i s?siada a teraz ka?dy ka?dego sprzedaje na policji albo na z?o?? robi w jakikolwiek sposób. P.S - Polska swojego czasu mia?a g?owice Atomowe :D I J?drow? któr? przechwycili w latach 90 jak Rosjanie chcieli wywie?? z kraju ale na ile to prawda nie wiem.

Link to comment
Share on other sites

Tak w Polsce by?y g?owice nuklearne (radzieckie) gdzie? w latach 60 i to ca?kiem sporo Realne zagro?enie? Tylko Korea Pó?nocna jest takim zagro?eniem. Rz?dzi ni? jaki? psychopata który tylko czeka na pretekst na pokazanie swojej si?y np. niedawne zatoni?cie Fregaty Korei Po?udniowej wed?ug wywiadu i z bada? wraku wynika ?e dosz?o prawdopodobnie do storpedowania przez okr?t podwodny Korei Pó?nocnej

Link to comment
Share on other sites

Daniel- mowisz, ze jak bylo Zomo, to polska byla fajna bo bezpieczna (pelno milicji na ulicach, duzo wojska, te glowice atomowe). Ale czy nie fajniej by bylo gdyby te wszystkie zlosci miec w dupie i powystrzeliwac kazda glowice atomowa na swiecie w kosmos? Nie byloby zagrozenia, nie byloby panstw slabsze/mocniejsze, nie byloby strachu. A jakie fajerwerki...

Link to comment
Share on other sites

wed?ug mnie wojna nuklearna jest jak najbardziej realna poniewa? wystarczy by terrory?ci przej?li by kilka z nich i za czeli by wystrzeliwac je w miejsca gdzie w tym czasie s? g?owy danych pa?stw lub w miasta o du?ej ludno?ci . I zacz??a by si? tak wojna i mo?e by po takiej wojnie prze?y?o by tak oko?o 500-tys lub 1 milion ludzi i cz?owiek by mia? nowy pocz?tek lub koniec jego istnienia .

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Panowie wszyscy troch? przesadzacie;) Za du?o filmów, gier i ksi??ek, za ma?o realnego spojrzenia na ?wiat. Wi?c, aby rozwia? Wasze obawy, zacznijmy od podstaw... Czy ktokolwiek z Was wie dla czego USA i Rosja podpisa?y pakt o rozbrojeniu arsena?u nuklearnego? W?a?nie dla tego, aby zostawi? sobie tyle g?owic j?drowych, które b?d? spe?nia?y wymagania doktryny wojennych obu pa?stw, jednocze?nie nie nara?aj?c ?wiata na totaln? zag?ad?. Dla tego równie? powsta? ró?ne konwencje zabraniaj?ce wykonywania testów j?drowych, do których dochodzi?o podczas zimnej wojny. Druga sprawa, trzeba zda? sobie spraw? jakie jest tak naprawd? przeznaczenie u?ycia broni j?drowej. Otó? w przypadku ewentualnego jej u?ycia, chodzi o zastosowanie taktyczne, nie totalnie destrukcyjne. Bro? j?drow? jest broni? masowego ra?enia, owszem, jednak jest broni? taktyczn?. Koszty jej produkcji oraz utrzymania automatycznie wymuszaj? na rozs?dne jej u?ywanie. Nikt nie wyrzuci w b?oto tych ca?ych pieni?dzy, marnuj?c g?owic? nuklearn? wystrzeliwuj?c j? w miejsce, którego zniszczenie nie przyniesie korzy?ci. Dla przyk?adu Polska: mamy 3 miejsca na które op?aca?o by si? u?y? broni j?drowej podczas ewentualnej wojny. Jest to Warszawa, Trójmiasto oraz Katowice. Warto jednak zauwa?y?, ?e agresor mimo wszystko nie zniszczy? by tych miast, chyba ?e w ostateczno?ci. W przeciwnym razie wola? by ponie?? straty i zaj?? np. Trójmiasto, aby przej?? port co u?atwia?o by transport wojsk drugoliniowych oraz wojsk pancernych. Warszawa: najwi?ksze lotnisko w Polsce. Katowice: mówi? nie trzeba. Bogate z?o?a naturalne. Jaki by?by sens niszczenia takiej infrastruktury, która mog?a by przynie?? korzy?ci? Co do komentarza Naznaczonego na temat armii Rosyjskiej. Wojsko rosyjskie to banda niezdyscyplinowanych, ?le wyszkolonych, wzi?tych z poboru m?odych ch?opaków, wspieranych przestarza?ym sprz?tem. Przyk?ad? 70% Rosyjskich samolotów nie nadaj? si? nawet by wystartowa? z lotniska! A co dopiero wykonywa? zadania bojowe. Wracaj?c do tematu: o atak broni? j?drow? nie ma co si? martwi?, bardziej obawia? bym si? o bro? chemiczn?. Druga poruszana kwestia: fanatycy. Na to równie? prosz? zwróci? uwag?, ?e oni te? nie d??? do zniszczenia ?wiata, a jedynie swoich wrogów. Iran? W pierwszej kolejno?ci Iran d??y do zniszczenia Izraela, a pó?niej ewentualnie atakowano by "niewierne" pa?stwa. O Ira?skie instalacje nuklearne nie ma co si? martwi?. 6 wrze?nia 2007r. Izrael przeprowadzi? udany nalot na Syryjski reaktor atomowy. Zosta? zniszczony doszcz?tnie. To przyk?ad ?e Izrael trzyma w szachu ca?y ?wiat arabski. A dostanie si? g?owic nuklearnych w r?ce terrorystów? Bez przesady. G?owice nuklearne oraz instalacje do ich wystrzeliwania s? jednymi z najbardziej strze?onych obiektów na ziemi. Przyk?ad: Izraelski o?rodek atomowy Dimona na pustyni Negaw. Jedyne informacje jakie wyp?yn??y na temat tego o?rodka, to s?owa jego by?ego wspó?pracownika. Warto zauwa?y? ?e za to izraelski wywiad ?ciga? go, a? z?apa? w Rzymie i uprowadzi? z powrotem do Izraela. Tak wi?c g?owicy nuklearnej nie da si? wynie?? w kieszeni z o?rodka nuklearnego. Do tego dochodzi jej transport, przechowywanie oraz wystrzelenie. Nawet kraje fanatyczne nie dadz? ?adnym terrorystom broni j?drowej, w obawie ?e zostanie u?yta przeciwko nim. Mam nadziej? ?e rozwia?em Wasze obawy.:D

Link to comment
Share on other sites

Sianie wirusów to akurat bro? biologiczna tak dla ?cis?o?ci. I w sumie to bro? biologiczna jest tak naprawd? chyba ostateczno?ci?, bo jaki sens zrzuci? na jaki? teren ?adunek z wirusem/zatru? wod?, skoro pó?niej wprowadzi si? tam w?asne wojska? Tak jak ju? pisa?em wcze?niej, aktualnie najwi?kszym zagro?eniem jest bro? chemiczna. Podczas 2 wojny w Zatoce Perskiej si?y koalicji bardzo, bardzo cz?sto alarmowane by?y o u?yciu przez Husajna rakiet SCUD. Wtedy ?o?nierze musieli zak?ada? jak najszybciej na siebie kombinezony przeciwchemiczne, i pozostawa? w nich- czasem nawet kilka godzin w 40+ stopniowym upale.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...

Zagro?enie Nuklearne jest realne ale raczej nie dla Polski, jeste?my tylko ma?ym pa?stwem w ?rodku Europy które niekiedy denerwuje Rosj?. Gdyby taka wojna ju? nast?pi?a to zapewne by?y by w ni? zaanga?owane Chiny, Rosja, USA, Korea P?n. terroryst? raczej ci??ko b?dzie zdoby? tak? bro? ale to tylko moje zdanie :P

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.