Jump to content

[Tutorial] Wyznaczenie pozycja gracza w CS


Recommended Posts

Komuś się może to przydać, mi się przydało, więc może i komuś też się to przyda to wyznaczenia pozycji dla nowych NPC'ów lub mutantów. 

 

Autor: Smoq2

 

 

Należy otworzyć plik ui_main_menu.script i znaleźć tą funkcję:

function main_menu:OnKeyboard(dik, keyboard_action) --virtual function    CUIScriptWnd.OnKeyboard(self,dik,keyboard_action)    local bind = dik_to_bind(dik)    local console = get_console()        if keyboard_action == ui_events.WINDOW_KEY_PRESSED then        if dik == DIK_keys.DIK_ESCAPE then            if level.present() and                (    ((db.actor ~= nil)and(db.actor:alive())) or                    (false==IsGameTypeSingle())                ) then                self.OnButton_return_game()           --' xStream 02.2008                -- console:execute("main_menu off")                            --' xStream 02.2008                         end        end        --       if dik == DIK_keys.DIK_S then--           self:OnButton_load_spawn()            --       else        if dik == DIK_keys.DIK_Q then            self:OnMessageQuitWin()        end        end      return trueend 

Następnie zamienić ją na to:

function main_menu:OnKeyboard(dik, keyboard_action) --virtual function    CUIScriptWnd.OnKeyboard(self,dik,keyboard_action)    local bind = dik_to_bind(dik)    local console = get_console()        if keyboard_action == ui_events.WINDOW_KEY_PRESSED then        if dik == DIK_keys.DIK_ESCAPE then            if level.present() and                (    ((db.actor ~= nil)and(db.actor:alive())) or                    (false==IsGameTypeSingle())                ) then                self.OnButton_return_game()           --' xStream 02.2008                -- console:execute("main_menu off")                            --' xStream 02.2008                         end        end        --       if dik == DIK_keys.DIK_S then--           self:OnButton_load_spawn()            --       else        if dik == DIK_keys.DIK_Q then            self:OnMessageQuitWin()        end    --smoq2        if dik == DIK_keys.DIK_C then            if level.present() and db.actor ~= nil then                                local pos = db.actor:position()                          local lv = db.actor:level_vertex_id()                local gv = db.actor:game_vertex_id()                local l = level.name()                error_log("---------------")                error_log("ACTOR DATA:")                error_log(string.format("position = [x] %s, [y] %s, [z] %s", tostring(pos.x), tostring(pos.y), tostring(pos.z)))                error_log(string.format("lvid = %s",tostring(lv)))                error_log(string.format("gvid = %s",tostring(gv)))                error_log(string.format("level = %s",tostring(l)))            end        end      --smoq2    end      return trueend 

Od teraz po naciśnięciu klawisza "C" w menu głównym konsola wyświetli następujące dane:

 

Pozycję [x,y,z]

Pozycję na siatce AI - level vertex ID

Pozycję na grafiku map - game vertex ID

ID aktualnej mapy

 

Dla tych co nie bardzo "kumają" powyższą instrukcję napiszę w punktach poniżej:

 

1. Menu główne

2. Naciskamy klawisz "C"

3. Wciskany tyldę (~)

 

 

Jeszcze raz podziękowania dla kolegi @ Smoq2 za udzieleni mi tej informacji, która komuś też się przydać może :)

 • Positive 1
Link to comment
Share on other sites

 • Meta locked this topic
Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.