Jump to content

Więcej pieniędzy przy trupach - dla Solijanki/DMX'a


Recommended Posts

Znalazłem plik odpowiadający za pieniądze przy trupach kto chce może to zrobić sobie samemu - działa w przypadku modów z zaimplementowanym skryptem lootmoney.script jak np. Solijanka/DMX.!
Otwieramy folder gamedatascripts tam odnajdujemy plik lootmoney.script, a teraz jego zawartość:

-- DMX 1.3.4 PL trurl3 & Yurekfunction lootmoney(npc)if monnoroch_options.mone == 0 then return endif dmx_mod.have_lootmany() ~= false then -- äĺřčôđŕňîđif npc ~= nil and not string.find(npc:section(),"arena") and npc:character_community()~="arena_enemy" thenlocal money = npc:money()if money ~= nil and money ~=0 thenlocal deadmoney = moneyif monnoroch_options.money_real == 1 thenlocal npc_ranknpc_rank = ranks.get_obj_rank_name(npc)if npc_rank ~= nil thenif npc_rank == "novice" and deadmoney >=400 then deadmoney=math.random(25,400)elseif npc_rank == "experienced" and deadmoney >=500 then deadmoney=math.random(50,500)elseif npc_rank == "veteran" and deadmoney >=600 then deadmoney=math.random(100,600)elseif npc_rank == "master" and deadmoney >=700 then deadmoney=math.random(200,700)endendendlocal news_texti = "n%c[255,255,0,0]Martwy stalker: %c[default]"..npc:character_name().."n%c[255,255,0,0]Znaleziono pieniędzy: %c[default]"..game.translate_string(tostring(deadmoney).."rub.")db.actor:give_game_news(news_texti, "uiui_iconsTotal", Frect():set(0,0,83,47), 1, 4000)db.actor:give_money(deadmoney)game_stats.money_quest_update(deadmoney)npc:give_money(-money)game_stats.money_quest_update(-money)endendendend

Wartości stojące przy wpisie poniższym, tj (400, 500, 600, 700):

deadmoney >=

oraz występujące w drugiej części nawiasu przy parametrze (400, 500, 600, 700):

math.random

Rozpatrując całościowo linijkę tj.

elseif npc_rank == "experienced" and deadmoney >=500 then deadmoney=math.random(50,500)

Możemy modyfikować, pamiętając by dany wiersz posiadał w miejscu wymienionych parametrów tę samą wartość. Widzimy iż dla powyższego przykładu jest to 500. Liczby które zaznaczę na kolorowo można zmienić (wartość gotówki). Działa na 100% sprawdziłem. Pamiętajmy o zgodności wpisów dla danej linijki odpowiedzialnej za rangę postaci tj. novice, experienced, veteran, master.

Edited by The Emperor
Regulamin działu Warsztat Modera, pkt.8 - funkcje i fragmenty plików tagujemy w [code] [/code]
Link to comment
Share on other sites

  • Meta locked this topic
Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.

Comunity