Jump to content

Mały opis dodatku do TS 2


malakas
 Share

Recommended Posts

Do t?umaczenia...

??????????? ?????????????? ????? ?????? ? ????, ? ????? ??? ???????????. ???????? ?????? ???????? ? ???????? ?????? ? ???????????, ???-?? ??????? ??????? ??????????. ?????? ??? ????????? ?????? ?????????? ???? ?????????, ??? 5?56, ? ??? ?????? ??? ?????? 7.62 ???? - 762ar. ??????? ??????? ? 80% ?????? (??????????? ????? ?????@ ??????, ??????? ??? ?? ???!). ????? ???????? ? ?????????? ??????? (????????? ??? ????? ??????). ? ??? ???? ?????? ??????, ?? ???? ???????? ??? ?????????????. ????????? 17 ?????? ?????? ??????.

??????????? ????? ??????? ? ????? ??????????? ????? ????? ???????? ? ??????? ?? ??????, ? ????? ????? ? ???????? (?????? ????? ?? "???????????? ????????" - ?????? ????, ??? ? ??? ???????? ????? ????? ??? ??????). ?.?. ?????? ?? ?????? ??????? ??????????? ????, ? ???????? ?????, ?? ??????? ???????? ????? ??? ????????, ??? ???????? ????????? ??? ????? ?????? (????? ??????) ?????? ?? ?????????, ??????, ???????? ?? ???? - ??????????? ??????? ??????? ? ???? ???????. ????? ???? ?? ?????.

Link to comment
Share on other sites

Moje t?umaczenie do ewentualnej poprawy.

Sprawdzono charakterystyki ca?o?ci broni znajduj?cej si? w grze, a tak?e dane taktyczno-techniczne wyposa?enia.

Poprawiono braki w opisach broni i uzbrojenia, dodano nowe informacje.

Ca?o?? broni natowskiej kalibru 5x56 mm, oraz 7,62mm zosta?a wyposa?ona w odpowiednie t?umiki.

Zmieniono odg?osy 80% broni (d?wi?ki dopasowa? Ku?ma@ Mistrz wielkie dzi?ki)

Zmieniono teksture Abakana, graj?c zobaczycie jego nowy wygl?d. Wiele innych zmian, nie b?d? ich tutaj wymienia?.

Dodano 17 nowych modeli broni.

Wiele nowego uzbrojenia i egzoszkieletów b?dzie mo?na otrzyma? jako nagrod? za wykonane zadania. Graj?c na ustawionej opcji schowki klasyczne b?dziemy mogli znale?? wyj?tkowe wyposa?enie i bro? w ukrytych schowkach.

Przechodz?c dalsze etapy gry bardzo drog? bro? i wyposa?enie otrzymamy od jednego z handlarzy o którym nic nie powiem. Uwa?nie czytajcie dialogi sami zobaczycie.

Nowa gra nie jest wymagana.

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.

Comunity