Jump to content

Mały opis dodatku do TS 2


malakas

Recommended Posts

Do t?umaczenia...

??????????? ?????????????? ????? ?????? ? ????, ? ????? ??? ???????????. ???????? ?????? ???????? ? ???????? ?????? ? ???????????, ???-?? ??????? ??????? ??????????. ?????? ??? ????????? ?????? ?????????? ???? ?????????, ??? 5?56, ? ??? ?????? ??? ?????? 7.62 ???? - 762ar. ??????? ??????? ? 80% ?????? (??????????? ????? ?????@ ??????, ??????? ??? ?? ???!). ????? ???????? ? ?????????? ??????? (????????? ??? ????? ??????). ? ??? ???? ?????? ??????, ?? ???? ???????? ??? ?????????????. ????????? 17 ?????? ?????? ??????.

??????????? ????? ??????? ? ????? ??????????? ????? ????? ???????? ? ??????? ?? ??????, ? ????? ????? ? ???????? (?????? ????? ?? "???????????? ????????" - ?????? ????, ??? ? ??? ???????? ????? ????? ??? ??????). ?.?. ?????? ?? ?????? ??????? ??????????? ????, ? ???????? ?????, ?? ??????? ???????? ????? ??? ????????, ??? ???????? ????????? ??? ????? ?????? (????? ??????) ?????? ?? ?????????, ??????, ???????? ?? ???? - ??????????? ??????? ??????? ? ???? ???????. ????? ???? ?? ?????.

Link to comment
Share on other sites

Moje t?umaczenie do ewentualnej poprawy.

Sprawdzono charakterystyki ca?o?ci broni znajduj?cej si? w grze, a tak?e dane taktyczno-techniczne wyposa?enia.

Poprawiono braki w opisach broni i uzbrojenia, dodano nowe informacje.

Ca?o?? broni natowskiej kalibru 5x56 mm, oraz 7,62mm zosta?a wyposa?ona w odpowiednie t?umiki.

Zmieniono odg?osy 80% broni (d?wi?ki dopasowa? Ku?ma@ Mistrz wielkie dzi?ki)

Zmieniono teksture Abakana, graj?c zobaczycie jego nowy wygl?d. Wiele innych zmian, nie b?d? ich tutaj wymienia?.

Dodano 17 nowych modeli broni.

Wiele nowego uzbrojenia i egzoszkieletów b?dzie mo?na otrzyma? jako nagrod? za wykonane zadania. Graj?c na ustawionej opcji schowki klasyczne b?dziemy mogli znale?? wyj?tkowe wyposa?enie i bro? w ukrytych schowkach.

Przechodz?c dalsze etapy gry bardzo drog? bro? i wyposa?enie otrzymamy od jednego z handlarzy o którym nic nie powiem. Uwa?nie czytajcie dialogi sami zobaczycie.

Nowa gra nie jest wymagana.

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.