Jump to content

Wylot do pulpitu po rozpoczęciu nowej gry - Can't open section 'wpn_mossberg590'


Recommended Posts

Witajcie!

Po wielu zmarnowanych godzinach i trzech podejściach w ciągu kilku miesięcy, udało mi się wreszcie uruchomić grę z Soljanką. Jednak moja radość długo nie trwała, bo po rozpoczęciu nowej gry po paru sekundach wywala do pulpitu i pojawia się monit o tym, że aplikacja została nieoczekiwanie zamknięta. Wersja gry to 1.0004, system to Windows 7 64-bit. Ramu sześć giga, procesor AMD E2-3000M z zintegrowaną grafiką ATI HD 6380G (zintegrowana nie znaczy zła, bo ta jest całkiem niezła). Gram na cracku, bo do szału doprowadza mnie hałas napędu w laptopie. Mod instalowany na świeżo zainstalowanej grze, wszystkie aktualizacje i spolszczenie zainstalowane. Dodam, że vanilla działa jak powinna. Oto log:

FATAL ERROR[error]Expression  : fatal error[error]Function   : CInifile::r_section[error]File     : E:stalkerpatch_1_0004xrCoreXr_ini.cpp[error]Line     : 342[error]Description  : <no expression>[error]Arguments   : Can't open section 'wpn_mossberg590'stack trace:

Mi to wygląda na błąd związany z bronią, może ktoś by podesłał inną kopię pliku tej broni?

 

 

EDIT:

Przed chwilą odkryłem, że braknie pliku mossberga w folderze weapons. Przeszukałem również pliki od arsenala i innych, jednak szukając nie znajduje frazy "mossberg" w żadnym z plików. Moja hipoteza jest taka, że któryś z plików zawiera odniesienie do wpn_mossberg590, ale nie jest on obecny w plikach,  więc wywala do pulpitu...

 

EDIT2:

Razem brakowało trzech broni: Mossberga, G3 i M14. Skopiowałem istniejące pliki, pozmieniałem nazwy w konfigach i podpiąłem pod weapons.ltx. Zaczęło się normalnie ładować, ale przy "Przygotuj się do gry" wywaliło (tak po połowie minuty). Log następujący:

FATAL ERROR[error]Expression  : fatal error[error]Function   : CScriptEngine::lua_error[error]File     : E:stalkerpatch_1_0004xr_3daxrGamescript_engine.cpp[error]Line     : 73[error]Description  : <no expression>[error]Arguments   : LUA error: ...ow of chernobylgamedatascriptsbind_stalker.script:94: attempt to index global 'art_hit' (a nil value) 
Link to comment
Share on other sites

 

-- kumul 04.08.10 tłumaczenie trurl3-- patch 08.04.13 PL Yurek-- ôŕéë čç ěîäŕ "Íŕđîäíîé ńîë˙íęč 2009" îň 14.06.-- Ŕäŕďňčđîâŕí äë˙ Ěĺíĺäćĺđŕ îđóćč˙. Rulix aka Bak îň 2.07.09-- Ŕäŕňčđîâŕë: Idler.local upd_timelocal upd_time1local upd_time2local upd_time3local upd_time4local table_sort = table.sortlocal math_ceil = math.ceilfunction init(obj) xr_motivator.AddToMotivator(obj)endfunction actor_init(npc) npc:bind_object(actor_binder(npc)) -- level_tasks.add_location(707,"blue_location","Łukasz") -- level_tasks.add_location(702,"blue_location","Maks") -- level_tasks.add_location(728,"blue_location","Kuchmistrz")endlocal det_suit_id = nillocal game_difficulty_by_num = { [0] = "gd_novice", [1] = "gd_stalker", [2] = "gd_veteran", [3] = "gd_master" }lasthealth = 0lasttime = 0post_process = 0local weapon_hide = false-- local arts = false----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------class "actor_binder" (object_binder)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------function actor_binder:__init (obj) super(obj) self.bCheckStart = false self.weather_manager = level_weathers.WeatherManager() self.actor_detector = xr_detector.actor_detector() self.is_saved = falseend----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------function actor_binder:net_spawn(data)  --amk.updateGameTime() spawn_level_changer.remove_old_teleport()  printf("actor net spawn")-- skunk.dbglog("actor net spawn") zamok.restore() babah.collectBombs() level.show_indicators() self.bCheckStart = true self.weapon_hide = false -- ńďđ˙ňŕíî čëč íĺň îđóćčĺ ďđč đŕçăîâîđĺ. weapon_hide = false -- óńňŕíŕâëčâŕĺě ăëîáŕëüíűé äĺôîëňîâűé ôëŕă. if object_binder.net_spawn(self,data) == false then--  skunk.dbglog("actor net spawn 1")    return false end-- skunk.dbglog("actor net spawn 2")  db.add_actor(self.object) if self.st.disable_input_time == nil then  level.enable_input() end self.weather_manager:reset()-- game_stats.initialize () if(actor_stats.add_to_ranking~=nil)then  actor_stats.add_to_ranking(self.object:id()) end --' Çŕăđóćŕĺě íŕńňđîéęč äđîďŕ death_manager.init_drop_settings()  -- added by xStream for AMK miniSDK if xrs_ai then  xrs_ai.actor_net_spawn(self) end if rx_ai then 	rx_ai.actor_net_spawn() end  amk.on_game_load(obj) art_hit.net_spawn()--===============================--[[local bad_object_names = {"wpn_lr30053522", "wpn_lr30058409" } --"wpn_lr30025601", "wpn_lr30028817","wpn_lr30033589"local i, se_name, se_objfor i, se_name in ipairs(bad_object_names) do se_obj = alife():object(se_name) if se_obj then  news_manager.send_tip(db.actor,"Usunięto błędną broń:"..se_name,nil,nil,1000)  alife():release(se_obj, true) endend]]--=============================== sak.add_tail() braad_test.false_info() -- end of addition meceniy_work.main() meceniy_utils.net_spawn_callback() -- kostya_level --	spawn_teleport.spawn_teleport_exit()	spawn_teleport.spawn_teleport_hospital()  bind_det_arts.start_update()  netpacket_pda_id = netpacket_pda_create.create_pda() return trueend----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------function actor_binder:net_destroy() -- added by xStream for AMK miniSDK amk.on_game_save(obj) -- end of addition if(actor_stats.remove_from_ranking~=nil)then  actor_stats.remove_from_ranking(self.object:id()) end-- game_stats.shutdown () db.del_actor(self.object)  sr_light.clean_up () self.object:set_callback(callback.inventory_info, nil) self.object:set_callback(callback.article_info, nil) self.object:set_callback(callback.on_item_take, nil) self.object:set_callback(callback.on_item_drop, nil) --self.object:set_callback(callback.actor_sleep, nil) self.object:set_callback(callback.task_state, nil) self.object:set_callback(callback.level_border_enter, nil) self.object:set_callback(callback.level_border_exit, nil) self.object:set_callback(callback.take_item_from_box, nil) if sr_psy_antenna.psy_antenna then  sr_psy_antenna.psy_antenna:destroy()  sr_psy_antenna.psy_antenna = false end valerich_treasures.net_destroy() xr_sound.stop_all_sound_object() if iniStatistic then  get_console():execute("load ~~~ amk.dump_table(iniLines):")  amk.dump_table(iniLines)  get_console():execute("load ~~~ amk.dump_table(iniOtherLines):")  amk.dump_table(iniOtherLines)   get_console():execute("load ~~~ amk.dump_table(iniStat):")   local t = {}   for sect, count in pairs(iniStat) do     table.insert(t, {sect, count})   end   table_sort(t, sortStat)  amk.dump_table(t) end object_binder.net_destroy(self)endfunction sortStat(t1, t2)	return t1[2] > t2[2]end----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------function actor_binder:reinit() object_binder.reinit(self)  local npc_id = self.object:id() db.storage[npc_id] = { } self.st = db.storage[npc_id] self.st.pstor = nil self.next_restrictors_update_time = -10000 self.object:set_callback(callback.inventory_info, self.info_callback, self) self.object:set_callback(callback.article_info, self.article_callback, self) self.object:set_callback(callback.on_item_take, self.on_item_take, self) self.object:set_callback(callback.on_item_drop, self.on_item_drop, self) self.object:set_callback(callback.trade_sell_buy_item, self.on_trade, self) -- for game stats --self.object:set_callback(callback.actor_sleep, self.sleep_callback, self) self.object:set_callback(callback.task_state, self.task_callback, self) --self.object:set_callback(callback.map_location_added, self.map_location_added_callback, self) self.object:set_callback(callback.level_border_enter, self.level_border_enter, self) self.object:set_callback(callback.level_border_exit, self.level_border_exit, self) self.object:set_callback(callback.take_item_from_box, self.take_item_from_box, self) self.object:set_callback(callback.use_object, self.on_use_object, self) self.object:set_callback(callback.death, self.death_callback, self)end----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------function actor_binder:death_callback(victim, who)	if victim:id() == db.actor:id() then		difficulty_manager.deathStatCollect()	endendfunction actor_binder:take_item_from_box(box, item)------------	if string.sub(item:section(),1,10)=="val_zapis_" then		valerich_treasures.spawn_next( tonumber(string.sub(item:section(),11,-1)) )	end	if box:is_inv_box_empty() then	 if box:section()=="m_inventory_box" then 		level.start_stop_menu(level.main_input_receiver(), true)		alife():create("treasure_item",box:position(),db.actor:level_vertex_id(),db.actor:game_vertex_id())		alife():release(alife():object(box:id()))	 elseif string.sub(box:section(),1,11)=="val_taynik_" then 		level.start_stop_menu(level.main_input_receiver(), true)		alife():create("treasure_item",box:position(),db.actor:level_vertex_id(),db.actor:game_vertex_id(),0)		alife():release(alife():object(box:id()))	 end	end------------ local story_id = box:story_id() if story_id == nil then  return end treasure_manager.take_item_from_box(box, story_id)zamok.remove(box, item)	--AMK UTILS--	amk.on_item_take_from_box(box,item)	amk_utils.actor_item_from_box(box, item)	--AMK UTILS--end----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------function actor_binder:level_border_enter(npc, info_id) self.actor_detector:actor_enter()  --AMK UTILS-- amk_utils.actor_level_border_enter(npc, info_id) --AMK UTILS-- end----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------function actor_binder:level_border_exit(npc, info_id) self.actor_detector:actor_exit()   --AMK UTILS--  amk_utils.actor_level_border_exit(npc, info_id)  --AMK UTILS--  end----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------function actor_binder:info_callback(npc, info_id) printf("*INFO*: npc='%s' id='%s'", npc:name(), info_id) --' Ńţćĺň level_tasks.proceed(self.object) -- Îňěĺňęč íŕ ęŕđňĺ	hidden_slots.on_info(info_id) level_tasks.process_info_portion(info_id)       --AMK UTILS--      amk.on_info(npc,info_id)       amk_utils.actor_info(npc, info_id)       inventory.on_inventory_info(info_id)        --AMK UTILS--	if npc:id() == db.actor:id() then		meceniy_spawn.respawn(info_id)  endend----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------function actor_binder:on_trade (item, sell_bye, money)  if sell_bye == true then    game_stats.money_trade_update (money)  else       game_stats.money_trade_update (-money)   end  end----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------function actor_binder:article_callback(npc, group, name) --printf("article_callback [%s][%s]", group, name) if device().precache_frame >1 then return end  if group == "Diary" then  news_manager.send_encyclopedy("diary", group) else  news_manager.send_encyclopedy("encyclopedy", group) end  --AMK UTILS-- amk.on_info(npc,info_id) amk_utils.actor_article(npc, group, name) --AMK UTILS-- end--------------------------------------------------------------------------------------------------function actor_binder:on_item_take (obj)  level_tasks.proceed(self.object)  --game_stats.update_take_item (obj, self.object)     local item = obj      --AMK UTILS--     amk.on_item_take(obj)     amk_utils.actor_item_take(obj)     if obj:clsid() == clsid.wpn_ammo then 	dunin_ammo.on_take(obj) 	end 	sak.check_used_item(obj)	braad_test.checking_use_item(obj)	if xrs_ai then xrs_ai.actor_item_take(obj)	end 	art_hit.hit_by_art(obj) --AMK UTILS--  babah.on_item_take(obj) inventory.on_item_take(item)spawn_zombi.checking_taken_item(obj)spawn_zombi.checking_taken_item2(obj)spawn_zombi.checking_taken_item3(obj)spawn_zombi.checking_taken_item4(obj)spawn_zombi.checking_taken_item5(obj)spawn_zombi.checking_taken_item6(obj)spawn_zombi.checking_taken_item7(obj)spawn_zombi.checking_taken_item8(obj)spawn_zombi.checking_taken_item9(obj)spawn_zombi.checking_taken_item10(obj)spawn_zombi.checking_taken_item11(obj)spawn_zombi.checking_taken_item12(obj)spawn_zombi.checking_taken_item13(obj)spawn_zombi.checking_taken_item14(obj)spawn_zombi.checking_taken_item15(obj)spawn_zombi.checking_taken_item16(obj)spawn_zombi.checking_taken_item17(obj)spawn_zombi.checking_taken_item18(obj)spawn_teleport.checking_taken_item19(obj)spawn_teleport.checking_taken_item20(obj)spawn_teleport.checking_taken_item21(obj)spawn_teleport.checking_taken_item22(obj)new_spawn.checking_taken_item23(obj)spawn_teleport.checking_taken_item24(obj)spawn_teleport.checking_taken_item25(obj)spawn_teleport.checking_taken_item26(obj)spawn_teleport.checking_taken_item27(obj)spawn_teleport.checking_taken_item28(obj)spawn_restrictor.checking_taken_item29(obj)spawn_restrictor.checking_taken_item30(obj)spawn_teleport.checking_taken_item31(obj)spawn_restrictor.checking_taken_item32(obj)spawn_teleport.checking_taken_item33(obj)spawn_teleport.checking_taken_item34(obj)spawn_teleport.checking_taken_item35(obj)spawn_teleport.checking_taken_item36(obj)new_spawn.checking_taken_item37(obj)arhara_dialog.checking_taken_item38(obj)spawn_zombi.checking_taken_item39(obj)spawn_zombi.checking_taken_item40(obj)meceniy_utils.on_item_take_callback(obj)spawn_zombi.checking_taken_item41(obj)spawn_zombi.checking_taken_item42(obj)spawn_zombi.checking_taken_item43(obj)arhara_dialog.checking_taken_item44(obj)arhara_dialog.checking_taken_item45(obj)arhara_dialog.checking_taken_item46(obj)arhara_dialog.checking_taken_item47(obj)arhara_dialog.checking_taken_item48(obj)arhara_dialog.checking_taken_item49(obj)arhara_dialog.checking_taken_item50(obj)arhara_dialog.checking_taken_item51(obj)arhara_dialog.checking_taken_item52(obj)arhara_dialog.checking_taken_item53(obj)arhara_dialog.checking_taken_item54(obj)arhara_dialog.checking_taken_item55(obj)arhara_dialog.checking_taken_item56(obj)arhara_dialog.checking_taken_item57(obj)arhara_dialog.checking_taken_item58(obj)	valerich_treasures.on_item_take(obj)	-- Ňŕéíčęč Valerich'a	if rx_ai then		rx_ai.actor_item_take(obj)	end end----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------function actor_binder:on_item_drop (obj)babah.li(obj)   -- Vergas ogg-player	player_ogg.lose_item(obj)		 level_tasks.proceed(self.object)  --game_stats.update_drop_item (obj, self.object)  -- if level.vertex_position(db.actor:level_vertex_id()):distance_to(db.actor:position())>1 then   -- amk.mylog("Çäĺńü íĺň âĺđňĺęńîâ")  -- else   -- amk.mylog("Âĺđňĺęń "..db.actor:level_vertex_id().." "..db.actor:game_vertex_id())  -- end    --AMK UTILS-- amk.on_item_drop(obj) amk_utils.actor_item_drop(obj) --AMK UTILS-- inventory.on_item_drop(obj) sak.check_droped_item(obj) braad_test.drop_actor(obj) braad_test.drop_lim(obj) --Čçáŕâë˙ĺěń˙ îň Çîěáčđîâŕíč˙-- meceniy_work.on_item_use(obj) meceniy_utils.on_item_drop_callback(obj) -------------------------------spawn_level_changer.checking_droped_obj(obj)--[[spawn_level_changer.checking_droped_item(obj)spawn_level_changer.checking_droped_item2(obj)spawn_level_changer.checking_droped_item3(obj)spawn_level_changer.checking_droped_item4(obj)spawn_level_changer.checking_droped_item5(obj)spawn_level_changer.checking_droped_item6(obj)spawn_level_changer.checking_droped_item7(obj)spawn_level_changer.checking_droped_item8(obj)spawn_level_changer.checking_droped_item11(obj)spawn_level_changer.checking_droped_item12(obj)spawn_level_changer.checking_droped_item13(obj)spawn_level_changer.checking_droped_item14(obj)]]--spawn_level_changer.checking_droped_item10(obj)zamok.add(obj)end----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------function actor_binder:task_callback(_task, _objective, _state) task_manager.task_callback(_task:get_id(), _objective:get_idx(), _state) if _objective:get_idx() == 0 then  if _state == task.fail then   news_manager.send_task(db.actor, "fail", _task, _objective)  elseif _state == task.completed then   task_manager.reward_by_task(_task)   news_manager.send_task(db.actor, "complete", _task, _objective)  else   news_manager.send_task(db.actor, "new", _task, _objective)  end else  if _task:get_objective(0):get_state() == task.in_progress then   news_manager.send_task(db.actor, "update", _task, _objective)  end end  --AMK UTILS-- amk_utils.actor_task(_task, _objective, _state) --AMK UTILS-- end----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------function actor_binder:map_location_added_callback(spot_type_str, object_id) if (false==app_ready()) or (device().precache_frame>1) then return end --'news_manager.send_task(db.actor, "new")end------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ malandrinus--watch_value = 0-- malandrinusscopeUsed = falsefunction actor_binder:update(delta)-- malandrinus--  watch_value = game.time()-- /malandrinus amk.oau_watchdog=200 amk.oau_reason="actor_binder:update" --amk.updateGameTime() amk.oau_watchdog=2001 object_binder.update(self, delta) amk.oau_watchdog=199 local time = time_global()  game_stats.update (delta, self.object)if db.actor:item_in_slot(6) and db.actor:item_in_slot(6):section() == "exo_doktor_outfit" thenif not det_suit_id thenif db.actor:object("detector_suit") thendet_suit_id = db.actor:object("detector_suit"):id()elsedet_suit_id = (alife():create("detector_suit",db.actor:position(),db.actor:level_vertex_id(),db.actor:game_vertex_id(),db.actor:id())).idendendelseif det_suit_id and alife():object(det_suit_id) thenalife():release(alife():object(det_suit_id),true)det_suit_id = nilendendlocal fov = device().fovlocal wpnif fov < 35 and xr_logic.pstor_retrieve(db.actor, "use_scope", 0) == 0 thenwpn = db.actor:item_in_slot(db.actor:active_slot())if wpn and wpn:section() == "wpn_crossbow" thenlevel.add_pp_effector("bast.ppe", 1034, true)get_console():execute ("r2_sun_lumscale_amb 3")get_console():execute ("r2_mblur 0.6")xr_logic.pstor_store(db.actor, "use_scope", 1)endelseif fov > 35 and xr_logic.pstor_retrieve(db.actor, "use_scope", 0) == 1 thenxr_logic.pstor_store(db.actor, "use_scope", 0)level.remove_pp_effector(1034)get_console():execute ("r2_sun_lumscale_amb 1")get_console():execute ("r2_mblur 0.")end if upd_time3 == nil then  upd_time3 = time + 500 elseif upd_time3 < time then  upd_time3 = time + 500   local accuracy = math_ceil(db.actor:accuracy()*1000)  if accuracy == 1 then    if not scopeUsed then      local item = db.actor:active_item()      if item then        --get_console():execute("load ~#I#: db.actor:active_item():section()="..tostring(item:section()))        if item:section() == "wpn_binoc" then          scopeUsed = true        elseif IAmAWeapon[item:clsid()] then          local t = amk.get_weapon_data(alife():object(item:id()))          scopeUsed = (bit_and(t.addon_flags, 1) == 1 or rx_utils.get_addon_status(item, "sc") == 1)          --amk.dump_table(t)        end      end    end  else    scopeUsed = false  end end -- $DreamMod ŕďäĺéň ńőĺěű ńíŕ if sleep_manager.is_sleep_active() and xr_conditions.actor_dead() then  xr_logic.issue_event(db.actor, db.storage[db.actor:id()]["ar_sleep"], "update") end amk.oau_watchdog=198 -- ŕďäĺéň ďîăîäű self.weather_manager:update() amk.oau_watchdog=197 -- ŕďäĺéň ńőĺěű äĺňĺęňîđŕ self.actor_detector:update() amk.oau_watchdog=196  --ms_ai.sleep_manager() amk.oau_watchdog=195 -- ŕďäĺéň çâóęîâîé ńőĺěű ŕęňĺđŕ xr_sound.update_actor() amk.oau_watchdog=194 meceniy_work.set_invisible() amk.oau_watchdog=193 --  meceniy_utils.on_actor_update_callback()-- by Monnoroch	if upd_time == nil then		upd_time = time + 10000	elseif upd_time < time then		upd_time = time + 10000		monnoroch.upd_time(time)	end amk.oau_watchdog=1931	 if upd_time1 == nil then   upd_time1 = time + 1000 elseif upd_time1 < time then   upd_time1 = time + 1000--   meceniy_work.set_invisible()	 meceniy_utils.on_actor_update_callback()    amk.oau_watchdog=1932   sak.show_time()    amk.oau_watchdog=1933   arc_main.actor_update()    amk.oau_watchdog=1934	 meceniy_work.mainw() end amk.oau_watchdog=1935--	 sak.out_teleport() --â net_spawn() ýňîěó ěĺńňî! if upd_time2 == nil then  upd_time2 = time + 5000 elseif upd_time2 < time then  upd_time2 = time + 5000  if not self.object:is_talking() then   dunin_ammo.on_update()  end  amk.oau_watchdog=1936  sak.nepis_umer()  amk.oau_watchdog=1937  braad_test.dead_npc()  amk.oau_watchdog=1938  braad_test.check_info()  amk.oau_watchdog=1939  braad_test.new_info()  amk.oau_watchdog=19391  braad_test.kot_info()  amk.oau_watchdog=19392  braad_test.forest_info()  amk.oau_watchdog=19393  braad_test.grib_respawn()  amk.oau_watchdog=19394  braad_test.update_new()  amk.oau_watchdog=19395  braad_test.kot_update() end amk.oau_watchdog=192 valerich_treasures.update() art_hit.update()-- ----------------------------------------------------- ARENA_EXTENSION_MOD-------------------------------------------------------- aem_manager.get_aem():update()-- ----------------------------------------------------- ARENA_EXTENSION_MOD-------------------------------------------------------- amk.oau_watchdog=191 --' Ďđîâĺđęŕ ďîňĺđč ćčçíč--[[ if self.object.health - lasthealth > 0.001 or   self.object.health - lasthealth < -0.001 then  printf("%f | %f", self.object.health, self.object.health - lasthealth, game.time() - lasttime)  lasthealth = self.object.health  lasttime = game.time() end]]  -- Îáíîâëĺíčĺ îňęëţ÷ĺíč˙ ââîäŕ ń ęëŕâčŕňóđű. if self.st.disable_input_time ~= nil and   game.get_game_time():diffSec(self.st.disable_input_time) >= self.st.disable_input_idle  then  level.enable_input()  self.st.disable_input_time = nil end -- Îáíîâëĺíčĺ ńíŕ ń ďĺđĺíîńîě ÷óâŕęŕ â óęŕçŕííóţ ďîçčöčţ if self.st.sleep_relocate_time ~= nil and   game.get_game_time():diffSec(self.st.sleep_relocate_time) >= self.st.sleep_relocate_idle  then  self.object:set_actor_position(self.st.sleep_relocate_point)  local dir = self.st.sleep_relocate_point:sub(self.st.sleep_relocate_look)  self.object:set_actor_direction(dir:getH())  self.st.sleep_relocate_time = nil end -- Ŕďäĺéň ďđ˙ňŕíčĺ îđóćč˙ čăđîęŕ âî âđĺě˙ äčŕëîăŕ if weapon_hide == true or self.object:is_talking() then  if self.weapon_hide == false then   self.object:hide_weapon()   self.weapon_hide = true  end else  if self.weapon_hide == true then   self.object:restore_weapon()   self.weapon_hide = false  end end  amk.oau_watchdog=191 -- îáíîâëĺíčĺ đĺńňđčęňîđîâ, ęîňîđűĺ ďîä ëîăčęîé, ńđŕáŕňűâŕĺň ÷ĺđĺç číňĺđâŕëű âđĺěĺíč if self.next_restrictors_update_time < time then  bind_restrictor.actor_update(delta)		-- Ŕďäĺéňčě íŕř ňĺëĺďîđň (Kostya_level)	bind_mteleport.actor_update(delta)  self.next_restrictors_update_time = time + 200  task_manager.actor_update() end amk.oau_watchdog=190 -- îáíîâëĺíčĺ ďîńňďđîöĺńńîâ if post_process ~= 0 then  if post_process:update () == true then    post_process = 0  end end -- îáíîâëĺíčĺ ďńč-ŕíňĺííű if sr_psy_antenna.psy_antenna then  sr_psy_antenna.psy_antenna:update(delta) end      --[[ local hud_demo = get_hud()  local custom_static_demo = hud_demo:GetCustomStatic("cs_demo_play")  if custom_static_demo == nil then		hud_demo:AddCustomStatic("cs_demo_play", true)		hud_demo:GetCustomStatic("cs_demo_play"):wnd():SetTextST("st_demo_play")	end	]]    inventory.update()  --' Âűâîä ńîîáůĺíč˙ î áîëüřîé đŕäčŕöčč if self.object.radiation >= 0.7 then  local hud = get_hud()  local custom_static = hud:GetCustomStatic("cs_radiation_danger")  if custom_static == nil then   hud:AddCustomStatic("cs_radiation_danger", true)   hud:GetCustomStatic("cs_radiation_danger"):wnd():SetTextST("st_radiation_danger")  end else  local hud = get_hud()  local custom_static = hud:GetCustomStatic("cs_radiation_danger")  if custom_static ~= nil then   hud:RemoveCustomStatic("cs_radiation_danger")  end end amk.oau_watchdog=189-- if not self.object:is_talking() then --	dunin_ammo.on_update()-- end  amk.oau_watchdog=188 if self.bCheckStart then  printf("SET DEFAULT INFOS")    if not has_alife_info("storyline_actor_start") and    (level.name() == "l01_escape")  then   self.object:give_info_portion("storyline_actor_start")   _G.g_start_avi = true   printf("*AVI* RUN START AVI")     end--  if not has_alife_info("encyclopedy") then--   self.object:give_info_portion("encyclopedy")--  end  if not has_alife_info("global_dialogs") then   self.object:give_info_portion("global_dialogs")  end  if not has_alife_info("level_changer_icons") then   self.object:give_info_portion("level_changer_icons")  end  level_tasks.add_lchanger_location()  self.bCheckStart = false   end  amk.oau_watchdog=187 --AMK UTILS-- amk.on_actor_upade(delta)-- amk_utils.actor_update(delta) --AMK UTILS-- amk.oau_watchdog=186-- amk.oau_reason="actor_binder:update" -- sak.out_teleport() -- amk.oau_watchdog=185-- sak.nepis_umer()-- amk.oau_watchdog=184-- braad_test.dead_npc()-- braad_test.check_info()-- braad_test.new_info()-- braad_test.kot_info()-- braad_test.forest_info()-- braad_test.grib_respawn()-- braad_test.update_new()-- braad_test.kot_update()-- amk.oau_watchdog=183  -- added by Red75. Ęîíňđîëü çŕ ďĺđĺďîëíĺíčĺě  if self.warning then  self.warning=nil  get_hud():AddCustomStatic("hud_save_warning")  local wnd=get_hud():GetCustomStatic("hud_save_warning"):wnd()  if self.critical==1 then   wnd:SetTextST(game.translate_string("amk_warn_trans"))   self.critical=nil  elseif self.critical==2 then   wnd:SetTextST(game.translate_string("amk_warn_trans_critical"))   self.critical=nil  else   wnd:SetTextST(game.translate_string("amk_warn_attention"))  end elseif self.wt and self.wt<time_global() then  self.wt=nil  if get_hud():GetCustomStatic("hud_save_warning") then   get_hud():RemoveCustomStatic("hud_save_warning")  end end  amk.oau_watchdog=182 if xrs_ai then xrs_ai.actor_update(delta) end if rx_ai then rx_ai.actor_update() end amk.oau_watchdog=181     -- end of addition if biodetector then biodetector.update() end  amk.oau_watchdog=180 --------- meceniy_work.mains()	--/îáüĺęňű-- amk.oau_watchdog=179-- meceniy_work.mainw()	--/Çîěáčđîâŕíčĺ -- amk.oau_watchdog=179-- by Monnoroch--	if upd_time == nil then              --		upd_time = time + 10000         --	elseif upd_time < time then            --		upd_time = time + 10000         --		monnoroch.upd_time(time)         --	end -- by Monnoroch  --ďđîâĺđęŕ çŕâčńŕíč˙ áčíäĺđîâ ÍĎÖ č ěîáîâ đŕç â 0,5ńĺę --çŕęîěěĺíňčđîâŕíî íŕ ńëó÷ŕé đŕçáîđŕ ďîë¸ňîâ--[[ if upd_time3 == nil then  upd_time3 = time + 500 elseif upd_time3 < time then  upd_time3 = time + 500   if db and db.storage then   for k,v in pairs(db.storage) do    if v.us ~= nil and v.us ~= 0 then     abort("binder(%s) zavis(%s)", db.creatures[k]:name(), v.us)     v.us = nil				     break    end   end   self.is_saved = false  end end]]--	drrr.dropgg() if upd_time4 == nil then   upd_time4 = time + 500 elseif upd_time4 < time then   upd_time4 = time + 500   doc_viewer.update()   amk.oau_watchdog=181babah.update(delta)   amk.oau_watchdog=182stco.update()-- if upd_time5 == nil then--   upd_time5 = time + 1500-- elseif upd_time5 < time then--   upd_time5 = time + 1500--îí č ňŕę âĺřŕĺňń˙ íŕ áűńňđűé âűçîâ ń ďîěîůüţ db.actor:set_fastcall(update, db.actor)   --bind_det_arts.update()   amk.oau_watchdog=183 end--[[ňĺńňîâűé ńďŕâí äĺňĺęňîđîâ â číâĺíňŕđĺ ŕęňîđŕalife():create('det_artefact_indy', db.actor:position(), db.actor:level_vertex_id(), db.actor:game_vertex_id(), db.actor:id())alife():create('detektor_amorf', db.actor:position(), db.actor:level_vertex_id(), db.actor:game_vertex_id(), db.actor:id())alife():create('det_artefact_super', db.actor:position(), db.actor:level_vertex_id(), db.actor:game_vertex_id(), db.actor:id())end]] amk.oau_watchdog=0 amk.oau_reason=""  end----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------function actor_binder:save(packet)	 if rx_ai then rx_ai.actor_save(packet) end art_hit.save() local pk1=fake_net_packet.fake_net_packet() self:save_old(pk1) amk.mylog("Packet size is "..pk1:w_tell()) if pk1:w_tell()>7500 then  self.warning=true  self.critical=1  self.wt=time_global()+60000  amk.emergency_cleanup()  self:save_old(packet)  amk.mylog("Actor packet size is "..packet:w_tell().."!")-- amk.send_tip("Actor packet size critical=2 >7500 ","Rozmiar netpakietu GG krytyczny:"..pk1:w_tell(),0,15,"gen_info") -- ýňî äîáŕâë˙ĺě  amk.emergency_restore() elseif pk1:w_tell()>6000 then  self.warning=true  self.wt=time_global()+60000  self:save_old(packet)-- amk.send_tip("Actor packet size critical=1 >6000 ","Rozmiar netpakietu GG dopuszczalny:"..pk1:w_tell(),0,15,"gen_info") -- ýňî äîáŕâë˙ĺě else  self:save_old(packet)  self.wt=time_global()-- amk.send_tip("Actor packet size <6000 ","Rozmiar netpakietu GG mały. Wszystko O.K.:"..pk1:w_tell(),0,15,"gen_info") -- ýňî äîáŕâë˙ĺě end self.is_saved = trueendfunction actor_binder:save_old(packet) 	local save_treasure_manager = true		printf("actor_binder:save(): self.object:name()='%s'", self.object:name())	object_binder.save(self, packet)	--' Ńîőđŕí˙ĺě óđîâĺíü ńëîćíîńňč	if save_treasure_manager == true then		packet:w_u8(level.get_game_difficulty() + 128)	else		packet:w_u8(level.get_game_difficulty())	end	--' Ńîőđŕí˙ĺě äŕííűĺ îá îňęëţ÷ĺííîě ââîäĺ	if self.st.disable_input_time == nil then		packet:w_bool(false)	else		packet:w_bool(true)		utils.w_CTime(packet, self.st.disable_input_time)	end	amk.oAmkLauncher:SaveData(self.object)	xr_logic.pstor_save_all(self.object, packet)	self.weather_manager:save(packet)	sr_psy_antenna.save( packet )		if save_treasure_manager == true then		treasure_manager.save(packet)   	end                 	task_manager.save(packet)	self.actor_detector:save(packet)	end----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------function actor_binder:load(reader)	printf("actor_binder:load(): self.object:name()='%s'", self.object:name())	object_binder.load(self, reader)	printf("actor_binder:object_binder.load(): self.object:name()='%s'", self.object:name())	--' Çŕăđóćŕĺě óđîâĺíü ńëîćíîńňč	local game_difficulty = reader:r_u8()		local load_treasure_manager = false   	if game_difficulty >= 128 then      		game_difficulty = game_difficulty - 128		load_treasure_manager = true      	end                   		get_console():execute("g_game_difficulty "..game_difficulty_by_num[game_difficulty])	if reader:r_eof() then		abort("SAVE FILE IS CORRUPT actor_binder:load "..self.object:name().." çŕâčń ŕęňîđ - ńóřčňĺ âĺńëŕ!")	end	local stored_input_time = reader:r_u8()	if stored_input_time == true then		self.st.disable_input_time = utils.r_CTime(reader)	end	xr_logic.pstor_load_all(self.object, reader)  amk.oAmkLauncher:LoadData(self.object)  	self.weather_manager:load(reader)	sr_psy_antenna.load(reader)		if load_treasure_manager == true then		treasure_manager.load(reader)   	end                 		task_manager.load(reader)	self.actor_detector:load(reader)  if xr_logic.pstor_retrieve(self.object,"emerg",false) then -- íĺëüç˙ čńďîëüçîâŕňü amk.load_varible(), ňŕę ęŕę db.actor ĺů¸ íĺ îďđĺäĺë¸í  self.warning=true  self.critical=2  self.wt=time_global()+60000 endend------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ńňŕđň ďđĺôĺň÷ŕ çâóęîâ--if string.find(command_line(), "-noprefetch") == nil then-- sound_prefetch.prefetch_sounds()--end-- Weapon functionsfunction hide_weapon() weapon_hide = trueendfunction restore_weapon() weapon_hide = falseend--// this is test for section iteration--/**local function test_section_iteration(file_name, section_name) printf   ("file  : %s",file_name) printf   ("section : %s",section_name)  local   file = ini_file(file_name) local   n = file:line_count(section_name) printf   ("lines  : %d",n)  local   id, value = "", "", result for i=0,n-1 do  result, id, value = file:r_line(section_name,i,"","")  printf  ("line %d : %s = %s",i,id,value) endendtest_section_iteration("system.ltx","space_restrictor")--/**/function actor_binder:on_use_object(obj)	--medkit_use.lose_item(obj)	meceniy_outfit.on_item_drop(obj)end

Proszę bardzo. A czy ma ktoś może pliki od tych broni, których u mnie brakowało? To jest G3, Mossberg 590 i M14.

Link to comment
Share on other sites

Pierwsza sprawa - edytuj poprzedni post, dodając całość w spoiler - tak duże pliki należy odpowiednio tagować. Popraw też 1 post - zanim administrator zareaguje. Jeśli chodzi o błąd - w swojej wersji pliku bind_stalker.script z Solijanki którą ukończyłem pół roku temu - nie znalazłem wpisu art_hit.net_spawn(), który w twoim pliku znajduje się w wierszu nr. 94 - o czym wspomina log.

Spróbuj zakomentować ten wiersz dopisując przed wyróżnionym wpisem --

W praktyce ma wyglądać tak:

--art_hit.net_spawn()

W/w sposobem wyłączasz funkcje z użycia...ciekaw tylko jestem konsekwencji.  Ponadto wpis odsyła do funkcji net_spawn() zawartej w pliku art_hit.script, którego brakuje w mojej wersji Solijanki.

Jeśli nie będzie działać - podrzuć mi spakowany cały folder skryptów, wrzucając na bezpłatny hosting plików.

Link to comment
Share on other sites

Ja w skryptach nie taki nowy, możesz mi bardziej w naszym (programistów) języku tłumaczyć. Mi się wydaje, że z loga wynika to, że funkcja/zmienna net_spawn nie może być pusta. W każdym bądź razie moja specjalizacja to php i pochodne C, więc mogę się mylić. Zaraz napiszę, jak zareagowała gra po tym, co mi kazałeś zrobić.

FATAL ERROR[error]Expression : fatal error[error]Function : CScriptEngine::lua_error[error]File : E:stalkerpatch_1_0004xr_3daxrGamescript_engine.cpp[error]Line : 73[error]Description : <no expression>[error]Arguments : LUA error: ...ow of chernobylgamedatascriptsbind_stalker.script:265: attempt to index global 'hidden_slots' (a nil value) 

Z tą zmienną to samo zrobić?

EDIT:

Wywaliłem, kolejne błędy się posypały (choćby niepoprawne ścieżki do modeli czy dźwięków broni).

EDIT2:

Teraz już natrafiłem na coś, z czym nie dam rady:

w modelu bizona braknie jointa/grupy/bipa "muzzle". To już jest dla mnie problem nie do przejścia, bo ja kuśkę zrobię w modelu, programów brak, umiejętności też.

Edited by metek58
Usunięcie wulgara
Link to comment
Share on other sites

Za-komentowany fragment odsyła do funkcji net_spawn() w pliku art_hit.script, o czym pisałem powyżej. Przywróć poprzednią wersję skryptu i sprawdź ten fragment ze swoją wersją funkcji:

function net_spawn()local sim=alife()local sobjfor i=1,65534 do   sobj=sim:object(i)   if sobj and art_hit[sobj:section_name()] and sobj.parent_id == 0 then      art_cnt=art_cnt+1   endendend

Drugi błąd świadczy o źle wykonanym modelu, więc rozważ ponowną instalację gry z uwagi na bardzo dużą ilość błędów. Czy aby nie masz wersji z Torrent'a? z najnowszym patchem 8.04.2013 ?

Link to comment
Share on other sites

Spróbuj wyłączyć antywirusa podczas wypakowywania plików. Czasami taka błahostka może wpłynąć na brak kompletu wymaganych do gry plików. Jeśli chodzi o modele broni - niewykluczone, że akurat ten może zawierać błędy. Jeśli błąd z modelem bizona lub inną bronią - powtórzy się, postaram się wysłać pliki z mojej wersji. Pamiętaj o sprawdzeniu podanej funkcji z posta nr. 6  - ze swoją wersją w pliku art_hit.script.

Link to comment
Share on other sites

Akurat antywirusa to ja nie miałem, nie mam i nie będę miał ;) A co do pliku art_hit.script, to dziwne wydaje się to, że go również nie mam. W bind_stalker.script doszukałem się kolejnego odwołania do nieistniejącego pliku - hiddenslots.script. Wygląda to na to, że wgrałem jakiegoś złego patcha... Dzisiaj zainstaluję wszystko od nowa, tylko z inną wersją spolszczenia, tą bez patcha z 2013. Wczoraj nie miałem siły się za to zabrać, poza tym cały wieczór prądu nie było.

EDIT:

Cóż, działać to działa, ale lagi są niebotyczne... Czyste Niebo z TFW + AF też niezbyt dobrze chodzi, ale nieporównywalnie lepiej. Zauważyłem jeszcze to, że jeżeli kamera zwrócona jest na ziemię, to wszystko bardzo płynnie chodzi, więc chyba problem leży w renderowaniu nieba. Mi chyba format tylko został, bo karta graficzna sprawia wrażenie, jakby chciała odmówić posłuszeństwa (ostatnio w ogóle musiałem przeinstalować sterowniki, bo gry ledwo chodziły).

Edited by Szachraj
Link to comment
Share on other sites

Zanim zaczniesz realizować pomysł z formatowaniem...wpierw przeczytaj ten dział dot. optymalizacji gry. Może spróbuj zainstalować Solijankę, wg. tej porady. Skoro brakuje wielu plików - zainstaluj bez ostatniego patcha - dobrym pomysłem będzie przeczytanie pozostałych postów ze wspomnianego powyżej linka.

Link to comment
Share on other sites

Soljanka ruszyła, zero błędów, tylko właśnie te lagi (około 10fps, więc gra na tym mija się z celem). Czyste Niebo na TFW + AF niewiele lepiej. Dopiero teraz ogarnąłem, że mój folder z danymi i innym ścierwem jest na dysku C i waży... 70 giga!!! Powywalam wszystko, co niepotrzebne, przeniosę na D, zrobię totalne oczyszczanie systemu i wszystko raczej pójdzie.

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Mam problem z Soljanką, podstawa 1.0004. Po następnej x wizycie wywala mnie z Baru - nie mogę podejść do budynku 100 radów , to samo przed Monolitem w sarkofagu.Proszę o pomoc. Pozdrawiam. FATAL ERROR [error]Expression : xml_doc.NavigateToNode(path,index) [error]Function : CUIXmlInit::InitStatic [error]File : E:stalkerpatch_1_0004xr_3daxrGameuiUIXmlInit.cpp [error]Line : 172 [error]Description : XML node not found [error]Arguments : target_dot_26

Link to comment
Share on other sites

@Arni68

niech pomyślę...masz bioradar na pasie, czyż nie? Znany błąd występujący, gdy w naszym otoczeniu przebywa więcej niż 20 NPC'ów. Najprostsze rozwiązanie to zdjęcie bioradaru przed wejściem na dany obszar: Bar, baza Wolności, Pieczara (kryjówka monolitu), Stara Wieś, Warlab. Możesz również zmodyfikować bioradar - przeczytaj ten temat, wątek opisany przez Kobala (przedostatnia z porad w pierwszym poście).

Link to comment
Share on other sites

@Arni68

niech pomyślę...masz bioradar na pasie, czyż nie? Znany błąd występujący, gdy w naszym otoczeniu przebywa więcej niż 20 NPC'ów. Najprostsze rozwiązanie to zdjęcie bioradaru przed wejściem na dany obszar: Bar, baza Wolności, Pieczara (kryjówka monolitu), Stara Wieś, Warlab. Możesz również zmodyfikować bioradar - przeczytaj ten temat, wątek opisany przez Kobala (przedostatnia z porad w pierwszym poście).

@Arni68

niech pomyślę...masz bioradar na pasie, czyż nie? Znany błąd występujący, gdy w naszym otoczeniu przebywa więcej niż 20 NPC'ów. Najprostsze rozwiązanie to zdjęcie bioradaru przed wejściem na dany obszar: Bar, baza Wolności, Pieczara (kryjówka monolitu), Stara Wieś, Warlab. Możesz również zmodyfikować bioradar - przeczytaj ten temat, wątek opisany przez Kobala (przedostatnia z porad w pierwszym poście).

Dziękuję za pomoc.Pozdrawiam.

Pomogło, dzięki.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.