Jump to content

Stalker - Tarkowskiego


Recommended Posts

Stalker (ros. ???????) – radziecki film fabularny w re?yserii Andrieja Tarkowskiego z 1979 roku. Film powsta? na motywach powie?ci Piknik na skraju drogi autorstwa braci Strugackich.

Polecam osobi?cie film fanom stalkera jak i tej ksi??ki któr? wymieniono wy?ej. Je?li spodziewacie si? akcji jak w grze to zapomnijcie o tym. Dla wielu b?dzie wydawa? si? nudny a? do szpiku ko?ci. Ale to nie jest film aby obejrze? i po prostu go "zaliczy?". Trzeba go zrozumie?. Polecam na samotne noce.

Link to comment
Share on other sites

Zgadzam si? z obydwoma stwierdzeniami poprzednika. Film jest obowi?zkowy dla ka?dego fana Stalkera i Zony, natomiast ta konkretna ekranizacja k?adzie nacisk raczej na filozoficzne aspekty natury cz?owieka poprzez ukazanie jego zachowania w Zonie. Niemniej jednak sama próba ukazania Zony oraz wiele znanych nam elementów mo?e by? interesuj?ce do obejrzenia. Mnie zaciekawi? pomys? dowi?zywania do rzucanych ?rub/nakr?tek kawa?ków bia?ego materia?u, ?eby ?atwo odnale?? i odzyska? rzucona ?rub?. Niby drobiazg, ale w ko?cu ile kilogramów ?elastwa mo?na ze sob? nosi? - a tak, du?a cz??? jest do odzyskania. Ten aspekt ?ycia codziennego w grze nie istnieje - ka?dy stalker ma nieograniczona ilo?? ?rub których nigdy nie musi uzupe?nia?.

Link to comment
Share on other sites

  • Meta locked this topic
Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.