Jump to content

Kodeks Stalkerów


Recommended Posts

Ze strony: https://bar100rentgen.ucoz.ru/publ/raznoe/1/3-1-0-32

(tłum. własne)

Spoiler

Многие из вас не представляет что такое сталкинг, многие считают себя сталкерами сидя у компа проходя игру СТАЛКЕР ...дцатый раз. Нет, это не сталкерство, это - ЗАНУДСТВО. Так вот настоящий сталкер - не тот, который сидит у компа с надписью на лбу: "я прошел сталкер за 3 часа 421 раз!" и не тот у кого заставка "сталкерА". Настоящий сталкер - тот, кто не боится выйти из дома, пойти в соседний лес поискать чего-нибудь с дозиметром в руках, создать реальное общество для РЕАЛЬНЫХ вылазок - вот эта жизнь сталкера. 

Кодекс сталкера
1. Всё разнообразие мест на которые ходим называем Объектами. Объекты бывают разные.Заброшенные военные базы,катакомбы,бункеры,руины замков или города призраки. Сталкер (проводник, англ.) - человек, способный без ущерба для своего здоровья и жизни длительно находится в таких местах.
 2. Сталкер - гость. Сталкер объекты не изменяет. Не ломает, не жжет, не разбивает,не оставляет следов своего прибывания. 
3. То, что находится на объекте - принадлежит объекту,создаёт его атмосферу. Сталкер не берёт ничего ради своей выгоды, лишь изредка, на память. Сталкер не притащит домой предметы, которые могут причинить вред родным и близким. Лучшие сувениры сталкера - фотографии.
4. Если на Объект пришли строители - Объект в этом месте для сталкера перестает существовать.
5. Объекты любят тишину. Сталкер без причины не шумит.
 6. Сталкер никогда не рискует. Делает всё наверняка. Если в конечных результатах деятельности сталкера есть неопределенность - это не сталкер, а искатель приключений на свою ... голову. 
7. Сталкер не тащит на объект случайных людей.
8. Сталкер понимает, что на объекте можно встретить реально опасные вещи - радиацию, яды, газы, ненадёжные конструкции, биологическую угрозу. Сталкер должен уметь распознать опасности и избежать их.
9. Сталкер - сталкеру брат. При встрече на Зоне сталкеров из разных групп не должно быть необоснованного конфликта - объекты не принадлежат никому - значит они принадлежат всем.
Кодекс сталкера не исключает, а дополняет общие для всех нормальных людей правила морали, здравого смысла, здорового патриотизма и т.д. Но это уже другая история.

Wielu z was nie ma pojęcia, czym jest Stalkerstwo, wielu uważa się za Stalkerów siedzących przy komputerze podczas gry STALKER ... po raz dwunasty. Nie, to nie jest Stalkerstwo, to Nudziarstwo. Tak więc prawdziwy Stalker - nie ten siedzący przy komputerze z napisem na czole: „Przeszedłem Stalkera w 3 godziny 421 razy!” ani ten z wygaszaczem ekranu „Stalkera”. Prawdziwy Stalker to taki, który nie boi się wyjść z domu, udać się do sąsiedniego lasu, aby poszukać czegoś z dozymetrem w swoich rękach, stworzyć prawdziwe społeczeństwo dla PRAWDZIWYCH wypadów - to życie Stalkera.

Kod prześladowcy
1. Cała różnorodność miejsc, do których się udajemy, nazywamy Obiektami. Przedmioty są różne: opuszczone bazy wojskowe, katakumby, bunkry, ruiny zamków lub miast-duchów. Stalker  - w takich miejscach przebywa i jest to osoba, która jest w stanie bez uszczerbku na zdrowiu i życiu przez długi czas.
 2. Stalker jest gościem. Stalker nie zmienia obiektów. Nie pęka, nie pali,  nie pozostawia po sobie śladów pobytu.
3. Co znajduje się na obiekcie - należy do obiektu, tworzy jego atmosferę. Stalker nie bierze niczego dla własnej korzyści, tylko sporadycznie, jako pamiątkę. Prześladowca nie przyniesie do domu przedmiotów, które mogłyby wyrządzić szkodę rodzinie i przyjaciołom. Najlepsze pamiątki Stalkera to - zdjęcia.
4. Jeśli do obiektu przybyli budowlańcy/właściciele - obiekt przestaje istnieć dla Stalkera.
5. Przedmioty kochają ciszę. Stalker bez powodu nie hałasuje - nie drze japy jak świr jakiś.
 6. Stalker nigdy nie ryzykuje. Robi wszystko na pewno. Jeśli ostateczne wyniki działalności Stalkera są niepewne, nie jest to Stalker, ale poszukiwacz przygód dla własnych korzyści.
7. Stalker nie ciągnie za sobą przygodnych osób na obiekt.
8. Stalker rozumie, że w obiekcie można spotkać naprawdę niebezpieczne rzeczy - promieniowanie, trucizny, gazy, zawodne struktury, zagrożenia biologiczne. Stalker musi być w stanie rozpoznać niebezpieczeństwa i ich unikać.
9. Stalker - Stalkerowi bratem. Podczas spotkań ze Stalkerami z różnych grup w Strefie nie powoduj nieuzasadnionego konfliktu - przedmioty nie należą do nikogo - co oznacza, że należą do wszystkich.
Kodeks Stalkera nie wyklucza, ale uzupełnia zasady moralności, zdrowego rozsądku, zdrowego patriotyzmu itd. Wspólne dla wszystkich normalnych ludzi. No ale to inna historia.

Od Stalkera: Keda98_ (17.08.2011)

Link to comment
Share on other sites

Cieńka jest granica  między rzeczywistością a fikcją - jak widać . Nie przekraczajmy jej ... bo dalej czekają smoki.

BTW: ciekawe czy jakiś akadenik doktoryzował sie w  temacie  Stalker-czy to jeszcze niewinna rozrywka ...... . Cisną mi sie do głowy określenia typu - neurotyzm , niskie kompetencje społeczne , wycofanie , dysfunkcja społeczna etc......

  • Positive 1
Link to comment
Share on other sites

Termin/zajęcie? z lat 70-tych, kiedy nie masz perspektyw rozwoju, podniesienia legalnie poziomu życia a nie pchasz się do pudła to zostaje ci zbieractwo.

Piknik na skraju.... , Stalker (1978), Dzień drogi do Meorii (M.Oramus - jego książkę splagiatował pewien wierszokleta z Włoch dostał za to nagrody i nazwał ten swój kicz Imie Róży), powrót do korzeni, zbieractwo.

Jeżeli dzisiejsza "młodzież" - tam mniej więcej do 30-tego roku życia termin Stalker kojarzy z jakimś zbokiem podglądaczem to nie dziwcie się, że te nieuki zaimek osobowy względny (łaciński) piszą przez ch zamiast poprawnie w wołaczu (vocativus): hui - ten, ów, zacz.

Powiedzenie - nie używaj słów, terminów których znaczenia nie znasz jest jak najbardziej adekwatne do w/w grupy wiekowej.

A kodeks mimo upływu lat jest jak najbardziej aktualny i życiowy.

Swojego czasu zwiedziłem prawie wszystkie bunkry i fortyfikacje na Śląsku (Dolny i Opolski czyli Górny, Łużyce także jako część Śląska), zakamarki, nawet odwiedziłem poletka na których pewna niebieskooka blondynka ( M.S.) szukała blendy smółkowej zwaną uranową.

Ilu młodych "grało" w Stalkera w "realu" - zwiedzało i łaziło po dziwnych miejscach a nie tylko po swoim melino szałasie - komp - kibel - wyro.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.