Jump to content

Sejf dla Siaka, piwo Dana, radiostacja dla Sacharowa


Recommended Posts

Jak w temacie:

1. Gdzie w x18 znajduje si? sejf dla Siaka?

2. Czy piwo dla Dana (to z x18) to jedyne tego typu piwo w zonie? Tzn. czy tylko tam mog? je znale??, czy ew. mo?na je gdzie? kupi? – bo obawiam si?, ?e podczas poprzedniej wizyty w laboratorium ju? je znalaz?em (i znaj?c siebie pewnie wypi?em)... jedno mi si? osta?o...

3. Radiostacja dla Sacharowa – ekolodzy mieli by? na Rostoku (Dziczy). Dwóch z radiostacj?. Zapewne w swoich nie rzucaj?cych si? w oczy pomara?czowych skafanderkach. I raczej trudno by?oby ich nie zauwa?y?. Ale ich nie ma... Bug czy te? pojawi? si? gdzie?, kiedy?, w bli?ej nieokre?lonej przysz?o?ci po wype?nieniu 64 tysi?cy innych misji.

4. Dlaczego niektórych zmodyfikowanych artefaktów nie da si? za?o?y? na pas, je?li inne takie same ju? si? na nim znajduj?? Dotyczy to np. rubinowej spr??yny i plazmowej g?sienicy. Po wrzuceniu 3 sztuki na pas pojawia si? komunikat o usuni?ciu zb?dnego artefaktu z pasa.

5. I ostatnie – da si? jako? usun?? z listy zada? w PDA zadanie? Bo Sidor strzeli? focha i nie chce ode mnie gwiazdy wieczornej. Próbowa?em wszelkich opisanych sposobów. Nie chce i ju?. Wi?c ja te? chcia?bym strzeli? focha (jak si? da) – nie chce gwiazdy nie ma zadania.

Link to comment
Share on other sites

ad. 1 Sejf dla Siaka znajduje si? w ciemnym pomieszczeniu (jest tam taka zielona, chyba, anomalia w wannie) obok zej?cia do hali z pseudogigantem.

ad. 2 Piwo dla Dana to z tego co wiem jedyne tego typu piwo w zonie, a przynajmniej ja nie spotka?am si? z podobnym (nie robi?am kwestów bandytów, mo?e t? drog? da si? je zdoby?)

ad.3 Ekolodzy nie s? na Rostoku, spawnuj? si? przy przej?ciu Jantar-Rostok (Dzicz) i nie maj? na sobie pomara?czowych kombinezonów (jeden bodaj?e nosi egzo, a przynajmniej u mnie je mia?)

Co do 4 pytanie to nie wiem, natomiast 5-je?li nie jest to zad. czasowe to nie zniknie z PDA do ko?ca gry.

Mam nadziej?, ?e cho? odrobin? pomog?am koledze w zawi?o?ciach Soljanki :) . Jak znajd? gdzie? obrazek z tym pomieszczeniem z pyt. 1 to wrzuc?.

Link to comment
Share on other sites

Dzi?ki za podpowiedzi. Pomog?a? i to bardzo. W?a?nie sta?em si? posiadaczem sejfu – mo?e warto by?oby w poradniku napisa?, ?e to bydle wa?y 195 kilo?

Co do piwa u bandytów... troch? za pó?no by z nimi rozmawia?.

Co do radiostacji dla Sacharowa – spawnuj? si? zaraz po wzi?ciu tego zadania, czy jako? pó?niej? Po stronie Jantaru czy jeszcze na Dziczy? Chocia? i tak mam wra?enie, ?e sko?czenie tego questu jest troche za pó?no...

A co do zada? w pda – nie da si? edytowa? jakiego? pliku by si? tego zadania dla Sidora pozby??

Link to comment
Share on other sites

Co do piwa to jak si? nie myl? (takie bia?e puszeczki z napisem beer) to jest w x18 w przedostatniej sali tej z wielk? "galaret?" za siatka w kartonie trzeba go rozstrzela?.

Jest ono tam na na nieszcz??cie od pocz?tku gry i zd??y?em je sprzeda? kto? mo?e wie czy jak bym wióz? zadanie na ten browarek to by si? zespanowa? ponownie o ile o ten chodzi.

Link to comment
Share on other sites

Piwo w X-18 nie jest jedyne w Zonie, chocia? jest dost?pne od pocz?tku. Po wzi?ciu kwesta na przyniesienie piwa (jest taki kwest w jednej z alternatywnych nitek scenariusza chyba historii Szczura, nie pami?tam), piwo spawnuje si? na Kordonie, na ??czce gdzie biegaj? dziki na linii ??cz?cej stara fabryk? z wioska kotów na wysoko?ci przepustu pod drog? z posterunku do mostu kolejowego. Ale zaznaczam - pojawia si? tam dopiero po wzi?ciu kwesta.

Co do zadania na Gwiazde Wieczorn? - trzeba uparcie próbowa?. Nie mo?e byc w kontenerze. Trzeba wychodzi? i wchodzi? do Sidora do skutku. Nawet spróbowa? wyrzuci? na pod?og? (albo do skrzynki) i podnie??. Za którym? razem Sidor za?apie

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.