Jump to content

Ulubiona lokacja


Recommended Posts

Jaka jest wasza ulubiona lokacja tej gry ....ja jak si?gam pami?ci? zawsze stawiam na ..........

Janów/Jupiter dlaczego ..? Nareszcie d?ugo wyczekiwana przeze mnie lokacja gdzie by?aby poka?na ilo?? torów, dróg i mostów. Mo?e tych ostatnich mog?oby by? wi?cej, ale w porównaniu do innych stalkerowych map i tak jest sukces. Poza tym mamy przytuln? baz? stalkerów, bunkier naukowców i kup? ciekawych ludzi. Od Wujka Jara poczynaj?c, ko?cz?c na W?ócz?dze. Poza tym sam Jupiter to prawdziwa poezja, opuszczona fala fabryczna, zaro?ni?ty dziedziniec, kompleks biurowy do przemierzania, wa??saj?ce si? psy. Muzyczka jednak mog?aby by? lepiej dobrana, ale nie mo?na mie? wszystkiego.

Link to comment
Share on other sites

A moj? ulubion? lokacj? jest Prype?. Jest tam klimat i ogólnie wszystko czego potrzeba do filmu grozy. Chocia? ja bym usun?? spawn Monolitu bo za du?o tego jest zdecydowanie. Za du?o wszystkiego za ma?o stalkerów. Jak kiedy? 2 stalkerów spotka?em w Prypeci non stop szed?em za nimi.

Link to comment
Share on other sites

A ja najbardziej lubi? Zaton, urzek? mnie swoim krajobrazem i miejsca jakie tam s?. Np. Schadowsk bezpieczne miejsce.. gdzie schodz? si? wszyscy stalkerzy, lubi? tak?e tartak i ?elazny las...mo?na znalez? ciekawe, niektóre mniej nie które wi?cej cenne artefakty. Do tego s? bandyci którzy si? panosz? po ca?ej lokacji :D Prype? mo?e by?...jest opustosza?a i tak powinna wygl?da?, niewiele stalkerów ma tam dost?p...mo?na pozwiedza? i wczu? si? w klimat tam panuj?cy.

Link to comment
Share on other sites

  • 5 months later...

Prype? mo?e by?...jest opustosza?a i tak powinna wygl?da?, niewiele stalkerów ma tam dost?p...mo?na pozwiedza? i wczu? si? w klimat tam panuj?cy

W?a?nie dlatego prype? jest moj? ulubion? lokacj? w grze.No i jeszcze klimatyczne laboratorium x8 pod centrum us?ugowym :D Niestety przesadzili z ewakuacj? podczas której Prype? zamienia si? w centrum wojny i Monolit jest wsz?dzie :D

Link to comment
Share on other sites

Moja ulubion? lokacj? jest ZATON, bo przypomina mi Bagna z Czystego Nieba i modów do SHOC. Rozleg?a, klimatyczna lokacja i brak blokowisk ...

Ja te? uwa?am, ?e bitwa na koniec podstawki Zewu, to fajne zako?czenie (jak ktos nie chce gra? we freeplayu), trudniejsze ni? zazwyczaj w innych Stalkerach bywa?o i przez to zapadaj?ce na d?ugo w pami??.

A to, ?e w Prypeci mnóstwo Monolitu - to konsekwentno?? autorów gry. No bo przecie? w Prypeci zawsze roi?o sie od monolitowców, wi?c kto inny mia?by tam przebywa? ?

Link to comment
Share on other sites

A to, ?e w Prypeci mnóstwo Monolitu - to konsekwentno?? autorów gry. No bo przecie? w Prypeci zawsze roi?o sie od monolitowców, wi?c kto inny mia?by tam przebywa? ?

Jak dla mnie w ko?cowej misji jest ich stanowczo za du?o.Mog?oby by? wi?cej stalkerów to by jako? to zrekompensowa?o.Zako?czenie jest zbyt trudne w stosunku do wcze?niejszych etapów gry(wcze?niej nie by?o wielu wrogów na raz a na zako?czeniu wrogowie s? wsz?dzie :D )Chocia? faktycznie zako?czenie zapada w pami?ci :D

Link to comment
Share on other sites

Ja to w?a?nie lubi?, bardzo trudne zako?czenie. Niez?a ostatnia bitwa przed ko?cem gry. Uwa?am,?e to dobry zamys? autorów.Co Wy na to.?

Nie malakasie to nie jest ten klimat. Powinno by? ogó?em 300 stalkerów w ca?ej strefie. Przecie? spi?cia, mutanty i anomalie powinny wyt?pi? 90 % ludzi przebywaj?cych w strefie. To si? zrobi?o na ko?cu taki ma?e Call Of Duty - "Napierdalaj do wszystkiego co si? rusza"

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
  • 2 months later...

To si? zrobi?o na ko?cu taki ma?e Call Of Duty - "Napierdalaj do wszystkiego co si? rusza"

Heh , tez mia?em podobne odczucia a nie wiedzia?em ze to ju? koniec , jako? nie wierzy?em ze gra jest tak krótka ;/ . Przeszed?em koniec kilka razy na poziomie mistrz ale z?by to by?o jakie? trudne ? Nie raczej i tak jeste?my wyposa?eni w najlepsze zabawki , bardziej zdziwi? mnie Strie?ok :blink: który nagle pojawi? si? na sam koniec.

Co b?d? Prype? jest moja ulubion? lokacja w zewie w Sc by?y to bagna a w SChoC Bar . Pokocha?em te mapke za jej klimat i opustosza?y teren mo?na tam spotka? tylko mutanty i co jaki? czas kilku stalkerów co bardziej pasuje do stalkera w koncu tonie piknik n skraju drogi szczer.gif

Link to comment
Share on other sites

  • Guest locked this topic
Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.