Jump to content

Kostia


Recommended Posts

Kiedy Kostia b?dzie przechodzi? pod Mostem kolejowym na Kordonie, postarajcie sie by? w tym momencie jak najdalej (poza

polem widzenia). W offline pomi?dzy Kosti? i Wojskowymi nie b?dzie ?adnych nieporozumie?, i rozejd? sie pokojowo.

Hehehehe mi pacan wystrzela? wszystkich wojskowych pod mostem i transmutator si? poszed? jeb....

A czemu za nim szed?em bo jak to g?upi NPC wpadnie na zombiaka/mutanta i go zjedz? a giwera(potrzebna przewodnikowi) b?dzie moja :)

No nie bardzo wysz?o tak jak chcia?em. Co nie zmienia faktu ?e droga któr? idzie powinna by? inaczej poprowadzona ale komu? si? tego sprawdzi? nie chcia?o i s? kwiatki j/w.

Link to comment
Share on other sites

A czemu za nim szed?em bo jak to g?upi NPC wpadnie na zombiaka/mutanta i go zjedz? a giwera(potrzebna przewodnikowi) b?dzie moja :)

No nie bardzo wysz?o tak jak chcia?em. Co nie zmienia faktu ?e droga któr? idzie powinna by? inaczej poprowadzona ale komu? si? tego sprawdzi? nie chcia?o i s? kwiatki j/w.

Nie rozumiesz pewnego mechanizmu gry - jesli NPC jest "offline" tzn. poza zasi?giem Twojego wzroku, ni csi? znim nie dzieja - przez wszystkie anomalie przechodzi jak porzez wod? i z nikim nie wdaje sie w zatargi. Jednym s?owem - jesli chcesz ?eby prze?y? - wiej od niego jak najdalej. On sobie juz poradzi. A je?li b?dziesz pobli?u... Wyjdzie tak jak wysz?o. Po to by?a ta uwaga .

To samo tyczy sie odprowadzania Krug?owa na Jantar - w tunellu z ?arami lepiej pu?ci? go samego

Link to comment
Share on other sites

Nie zrozumieli?cie mojego posta je?eli po znalezieniu wszystkich schowków mam dosta? tylko teleport to po prostu sobie odpuszczam.

Je?li to dla ciebie jest 'tylko' teleport, to pewnie. W?a?ciwie ca?? gr? mo?esz sobie odpu?ci?, bo to jest 'tylko' chodzenie i strzelanie...

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.