Jump to content

Pistolet Gaussa


Recommended Posts

Tu chyba innej rady nie ma jak przypisa? pistolet do sprzedarzy np. barmanowi.

Nie jestem pewna który z tych dwóch gaussów odpowiada akurat za pistolet, by? musia? przypisa? chyba oba, dla pewno?ci:

wpn_gauss

wpn_gungauss

Daje przyk?ad na przypisanie towaru Sidorowi, wszystkie pliki znajduj? si? w gamedata/config/misc:

Trzeba zmieni? dwa pliki: sidr_supl.ltx i sidr_trade.ltx

Ka?dy handlarz ma w pliku jedn? lub wi?cej sekcji, okre?laj?cych zakres kupca przed lub po wyst?pieniu zdarzenia w grze. Nazwy zdarze? w nawiasach kwadratowych []

Sidor:

[supplies_start]-pocz?tek gry

[supplies after fabric]- po odzyskaniu fleszki od

Link to comment
Share on other sites

Prosz? bardzo, ju? zmienione pliczki barmana w razie gdyby po spawnerze Petrenko nie chcia? gaussa (mnie si? tak zdarzy?o wi?c wole dopisa? od razu do plików handlarza). barman_trade.ltx i barman_supl.ltx wklejamy do gamedata/config/misc/shop_barman. A i jeszcze jedno, dziewczyn? jestem

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.