Jump to content

Nowe informacje o S.T.A.L.K.E.R. 2


Recommended Posts

Aleksiej Sytianow w ekipie S.T.A.L.K.E.R 2

gsc-fan

Dla tych, którzy śledzą rozwój projektu S.T.A.L.K.E.R. poczynając od jego wczesnych etapów tworzenia, jest ciekawa nowinka. Dla nikogo nie jest sekretem, że Siergiej Grigorowicz, szef GSC Game World, informował podczas konferencji z prasowej z "Argumenty i fakty" i "Komsomolska prawda" o tym, że do prac nad S.T.A.L.K.E.R. 2 wciągnięto ludzi, pracujących nad pierwszą częścią. Ale których konkretnie ludzi, nie powiedział. Teraz cieszymy się, że możemy wam podać imię jednego z nich. W pracach nad drugą częścią czernobylskiego shootera weźmie udział Aleksiej Sytianow, główny ideolog-konceptualista oryginalnej gry z czasów, gdy jeszcze nosiła podtytuł Oblivion Lost.

Aleksiej jako główny game designer i scenarzysta, odpowiada za koncepcję S.T.A.L.K.E.R. 2. To, że u sterów nowego projektu stoi człowiek wartościowy, stojący za źródłami "tego właściwego Stalkera", nie może nie cieszyć. W pełni wierzymy, że Aleksieja nawet na minutę nie opuściło natchnienie, sprzyjające tworzeniu nowych pomysłów i idei.

http://gsc-fan.com/?...=article&id=468

  • Positive 2
Link to comment
Share on other sites

To ja troszkę rozszerzę ten temat. na http://gsc-game.ru/?t=vacancy możemy przeczytać o chęci zatrudnienia specjalistów do pracy nad S2

Oryginalny tekst:

В настоящий момент, для работы над проектом "S.T.A.L.K.E.R. 2", компания GSC Game World проводит набор специалистов следующих специальностей:

Программист 3D-графики

Требования к кандидату:

- отличное знание C++ (опыт использования среды Visual C++);

- опыт работы с STL;

- владение методами и паттернами ООП.

- хорошее знание математики и 3D графики.

Приветствуются:

- опыт програмирования графики для Demo;

- опыт участия в кросс-платформенных разработках.

Xbox 360 рендер программист

Требования к кандидату:

- отличное знание математики и 3D графики (DirectX 9);

- опыт профилирования и оптимизации приложений;

- хорошее знание C++ (опыт использования среды Visual C++);

- знание базовых принципов ООП.

Приветствуется:

- опыт программирования для Xbox 360.

PS3 рендер программист

Требования к кандидату:

- отличное знание математики и 3D графики (DirectX 9 + OpenGL);

- опыт профилирования и оптимизации приложений;

- хорошее знание C++;

- знание базовых принципов ООП.

Приветствуется:

- опыт программирования для PS3.

Разработчик утилит

Требования к кандидату:

- отличное знание C++ (опыт использования среды Visual C++);

- опыт работы с STL;

- владение методами и паттернами ООП;

- знание Managed C++;

- опыт работы с .NET Framework.

Приветствуется:

- опыт разработки своих контролов под .NET.

Программист игровой механики

Требования к кандидату:

- отличное знание C++ (опыт использования среды Visual C++);

- опыт работы с STL;

- владение методами и паттернами ООП.

Приветствуется:

- опыт работы на аналогичной должности.

Программист движка

Требования к кандидату:

- отличное знание C++;

- отличное знание ООП.

Приветствуется:

- опыт использования и программирования асинхронных API.

Программист звукового движка

Требования к кандидату:

- отличное знание C++;

- отличное знание ООП.

Приветствуется:

- приветствуется опыт использования и программирования звуковых движков.

Художник по эффектам

Обязанности:

- проектирование и создание всех необходимых realtime 2d и 3d эффектов;

- способность сотрудничать с программистами для создания инструментария разработки vfx;

- создания прототипов шейдеров и материалов для спецэффектов.

Требования к кандидату:

- знание и понимание современных игровых технологий (шейдеры, текстуры нормалей и так далее);

- отличное знание 3D пакета (Maya, Max и т.д.);

- наличие художественного вкуса;

- наличие портфолио (эффекты взрывов, выстрелов, огонь и так далее).

Приветствуется:

- художественное образование;

- опыт работы в игровой индустрии (кино) на схожей должности;

- опыт работы с Subversion(SVN) или другими системами контроля версий;

- опыт работы с любым багтрекером и CRM системой(к примеру: Jira);

- участие в выпущенных игровых проектах.

Дизайнер уровней

Обязанности:

- используя готовые объекты и инструментарий создавать игровые уровни;

- расставлять освещение, спецэффекты на уровнях;

- участвовать в проектировании уровня: поиск референсов, формирование ТЗ для 3D художников.

Требования к кандидату:

- наличие портфолио, которое продемонстрирует твердое понимание композиции, освещения и цвета;

- уверенное владение пакетами 3D графики;

- опыт работы с 2D графикой.

Приветствуется:

- художественное образование.

- знание и опыт работы в Zbrush/Mudbox/3DCoat;

- опыт создания концептов;

- опыт работы с Subversion (SVN) или другими системами контроля версий;

- опыт работы с любым багтрекером и CRM системой(к примеру: Jira);

- участие в выпущенных игровых проектах.

Dołączona grafika

Ждем Ваших резюме по e-mail: job@gsc-game.kiev.ua

Translatorem go

W chwili obecnej prace nad projektem

"STALKER 2", firma GSC Game World chcę zatrudnianić specjalistów z następujących specjalności:

Programista grafiki 3D

Wymagania:

- Bardzo dobra znajomość C + + (doświadczenie korzystania ze środowiska Visual C + +);

- Doświadczenie z STL;

- Posiadanie metod i wzorców OWP.

- Dobra znajomość matematyki i grafiki 3D.

Witamy:

- Doświadczenie harmonogramów programowania Demo;

- Doświadczenie w cross-platform rozwoju.

Xbox renderowania programista 360

Wymagania:

- Doskonała znajomość matematyki i grafiki 3D (DirectX 9);

- Doświadczenie w profilowanie i optymalizacja aplikacji;

- Dobra znajomość C + + (doświadczenie korzystania ze środowiska Visual C + +);

- Znajomość podstawowych zasad OWP.

Zapraszamy do:

- Doświadczenie w programowaniu dla Xbox 360.

PS3 programista rendering

Wymagania:

- Doskonała znajomość matematyki i grafiki 3D (DirectX 9 + OpenGL);

- Doświadczenie w profilowanie i optymalizacja aplikacji;

- Dobra znajomość C + +;

- Znajomość podstawowych zasad OWP.

Zapraszamy do:

- Doświadczenie w programowaniu na PS3.

Narzędzia dla programistów

Wymagania:

- Bardzo dobra znajomość C + + (doświadczenie korzystania ze środowiska Visual C + +);

- Doświadczenie z STL;

- Posiadanie metod i wzorców OWP;

- Znajomość Managed C + +;

- Doświadczenie w NET Framework..

Zapraszamy do:

- Doświadczenie w rozwoju ich kontroli w ramach NET..

Programista mechaniki gry

Wymagania:

- Bardzo dobra znajomość C + + (doświadczenie korzystania ze środowiska Visual C + +);

- Doświadczenie z STL;

- Posiadanie metod i wzorców OWP.

Zapraszamy do:

- Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.

Silnik Programmer

Wymagania:

- Bardzo dobra znajomość C + +;

- Doskonała znajomość OWP.

Zapraszamy do:

- Doświadczenie w programowaniu i API asynchroniczne.

Dźwięk programista silnika

Wymagania:

- Bardzo dobra znajomość C + +;

- Doskonała znajomość OWP.

Zapraszamy do:

- Czy jest mile widziane, i doświadczenie w programowaniu przy użyciu dźwięku silników.

Artysta skutków

Obowiązki:

- Projektowanie i tworzenie wszystkich niezbędnych w czasie rzeczywistym efektów 2D i 3D;

- Umiejętność pracy z programistów do tworzenia narzędzi rozwoju VFX;

- Materiały prototypowania i shadery do efektów specjalnych.

Wymagania:

- Wiedza i zrozumienie nowoczesnych technologii gier (shadery, tekstury, normalne, i tak dalej);

- Bardzo dobra znajomość pakietu 3D (Maya, Max, itp.);

- Obecność smaku artystycznego;

- Dostępność portfela (skutki wybuchów, strzelania, ogień, i tak dalej).

Zapraszamy do:

- Edukacja Art

- Doświadczenie w branży gier (film) na podobnym stanowisku;

- Doświadczenie z Subversion (SVN) lub innych systemów kontroli wersji;

- Doświadczenie z dowolnym systemem CRM i bugtracker (na przykład: Jira);

- Udział w projektach wydana gra.

Projektant poziomów

Obowiązki:

- Korzystając z gotowych obiektów i narzędzia do tworzenia poziomów gry;

- Porządkowanie oświetlenie, efekty specjalne na poziomie;

- Wejdź na poziomie projektu: poszukiwanie odniesienia, tworzenie TK dla artystów 3D.

Wymagania:

- Dostępność portfela, który pokazuje solidne zrozumienie kompozycji, oświetlenia i koloru;

- Biegła znajomość pakietu grafiki 3D;

- Doświadczenie w pracy z grafiką 2D.

Zapraszamy do:

- Edukacja art.

- Wiedza i doświadczenie w Zbrush/Mudbox/3DCoat;

- Doświadczenie w tworzeniu koncepcji;

- Doświadczenie z Subversion (SVN) lub innych systemów kontroli wersji;

- Doświadczenie z dowolnym systemem CRM i bugtracker (na przykład: Jira);

- Udział w projektach wydana gra.

Dołączona grafika

Czekamy na CV na e-mail: job@gsc-game.kiev.ua

malaks // dlaczego rozwalasz stronę..

  • Positive 1
Link to comment
Share on other sites

  • Meta locked this topic
Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.