Jump to content

Opis... MOD "Właściwa ścieżka"


malakas

Recommended Posts

To opis moda który zmienia fabu?? gry...

S.T.A.L.K.E.R. "???????? ???? MOD" ????? ?????????? ??? ?? ??????? ???? ?????????. ????????? ?????????. ?????????: ????????? ????? ????? ??????. ????? ?????. ????? ???????. ????? ????????? (???, ?????????, ???) ????? ???????????: ????, ????. ???????? ????????????????? ????. ????? ?????? ??? ? ??? ???????, ?? ??????????. ????? ????????. ????? ???????. ?????????? ???????. ????? ????????. ????? ?????. ???????? ????????? ???? ??????. ?????????? ?????????? ???????. ? ?????? ?????? ?? ?????? ??????? ? ???? ???????? ????. ?????? ???? 1.0004 ??? ????? ???? ??????????? ? ???, ??? ?? ???????????? ? ??????????? ??? ??? ????? ?? ???????. ??? ????????? ???????? ??? ?????????. ??????? ???? ????? ?? ?????? ??????? ? ????? ????. ??????? ? ????????: ?????? - ?????? ??? ?? ????? ??? ???????? ? ????. ?? ????????? ?? ???????? ???????, ? ? ?????? ???????? ????? ?? ???????, ? ??????????? "????". ?????? ???? ?? ?? ?????? ???? ??????? ???????????, ?? ??????? ?????? ? "??????" ??????? ???????? ??? ?????. ?????? - ??????? ????? ?? ????? ????. ????? ??? ?? ?????? ??????????? ?????? ????????, ???? ???? ???????. ????? ????? ????? ????? ?? ?????? ?????????? ??????. ???? ????? ??? ??????? ???? ?? ????????? ???????. ???????? - ???????, ????????????? ?????? "????????". ???? ?? ?????? ?????????? ????????????? ?????? ??? ?????? ??? ???-?? ?????????, ? ??? ??????, ???????? ?????? ????? ??????????? "????". ??? - ??-???????? ??????? ???? ????????? ? ????? ??????. ? ????? ? ?????????? ???? ??????????? ? ???? "?????" ???????? ????????? ??? ??? ????. ?????????? ???? ??? ???????????, ?? ?? ????? ?? ?? ????. ??????? ????? - ? ??????? ????? ??????????, ?? ??? ???????? ?????????? ????? ????, ??? ??? ????? ???????? ?? ???????????? ??????. ??????? ??????? ??????????? ???????????? ? ?????? ????? ??????? ?? ??????, ?? ?? ?????? ??????? ????????? ????? ??? ?????, ??? ????-?? ?????-?????? ??????. ?????? - ???????: "???? ?? ?? ????????, ??? ????? ???? ?? ?????? ?? ??????" ? ???? ?? ??? ????? ???-?? ?????????, ?? ???? ?????????? ??? ??????. ??????? ?????? ???? ?????? ??? ????, ? ?? ?????, ????? ?? ???????? ???????. ??????? ?????? - ?? ????????? ????? ? ????? ????? ?????? ?? ??????????, ?? ???-?? ????????? ???? ? ??????????? ?????? ? ???????. ?????? ??? ???????, ? ????? ????? "??????" ? "????????" ????????????, ?????? ?????????? ????????????? ??????????? "???????". ????? - ????? ??? ??-????????. ???? "????????" ? ??????? ? ????. ?? ??????????? ?????????? ???-????????? ? ????????? ???????????? ? "????????". ??????? - ??? ??? ?? ????? ???????, ??????? ?????? ????? ?????, ? ??????? ?? ????? ???????? "???????".

Link to comment
Share on other sites

Mam propozycj?. Mo?e spróbujmy tak - niech ka?dy zrobi ile mo?e w danym momencie, a dalej pa?eczk? przejmie inna osoba z chwil? wolnego czasu. Potem, po korekcie, moderator wszystko scali i gra muzyka. B?dzie jeszcze szybciej :smile: . To pocz?tek ode mnie: ----------------------------------------------------------------------------------- S.T.A.L.K.E.R. MOD "W?a?ciwa ?cie?ka" Nowy globalny mod do gry STALKER Cie? Czernobyla. Zawiera bardzo du?o przeróbek. Zmiany: Dodano wiele nowych rodzajów broni. Nowa historia. Nowe zadania. Nowy interfejs (HUD, menu inwentarza, PDA). Nowe ugrupowania: OMON (takie ichnie ZOMO - przyp. t?um.) NATO. Zdrowie regeneruje si? teraz samo. Mo?na przej?? mod bez apteczek, ale jest to bardzo trudne. Nowe przedmioty. Nowe schowki. Zmienione lokacje. Nowe tekstury. Nowe d?wi?ki. Zmienione parametry wszystkich broni. Przywrócono wyci?te mutanty. I jeszcze du?o zmian b?dzie mo?na w tym modzie zobaczy?. Mod pod wersj? gry 1.0004

  • Positive 1
Link to comment
Share on other sites

To kawa?ek t?umaczenia ode mnie, tylko tyle, bo syn mnie nie dopuszcza do kompa, bo ma lab? weekeendow? od szko?y: Sama fabu?a gry rozpoczyna si? tak, ?e budzisz si? w nieznanym dla Ciebie miejscu na Kordonie. Musisz wyja?ni?, co si? wydarzy?o. Ogólnie, to ca?? fabu?? mo?na zaobserwowa? w samym modzie. Troch? teraz o lokacjach: Kordon - teraz to nie miejsce dla nowicjuszy w Zonie. Na posterunku, po staremu, s? wojskowi, a w obozie kotów, wcale nie nowicjusze, a ugrupowanie "OMON". Kordon nieomal ka?dego dnia atakuj? Monolitowcy, lecz Wojskowym wraz z cz?onkami ugrupowania Omon, udaje si? te ataki odpiera?. Wysypisko - okropne miejsce na mapie Zony. Tu nie ma ani jednej normalnej ?ywej istoty, jedynie monstra. Przez takie miejsce, nie?atwo si? przedosta? w pojedynk?. Cz??ciej udaje si? to chocia?by niedu?ym oddzia?om. Agroprom - lokacja, nale??ca teraz do "Monolitu". S?dz?c po tak licznej obronie, to oni przechowuj? tam co? wyj?tkowego, a co to takiego jest, próbuj? si? dowiedzie? cz?onkowie ugrupowania "Omon". Bar - jak dawniej, kryjówka wszystkich Stalkerów i miejsce odpoczynku. Z powodu konfliktu pomi?dzy dwoma ugrupowaniami, "Powinno??" musia?a opu?ci? Bar jako baz?. Nie wiadomo dok?d si? udali, ale na pewno nie opu?cili z Zony. Stanowisko Alfa - poprzednio Dzikie terytorium, ale nazw? lokacji zmieniono, gdy to miejsce opustosza?o po ataku nieznanego wirusa. Uczonym co prawda uda?o si? uruchomi? teleport z jednego kra?ca lokacji na drugi, lecz nie ka?dy zaryzykuje przej?cie przez ten teren bez jakiejkolwiek ochrony. Jantar - mówi?: "Gdyby nie czystki, to miejsce by?oby podobne do Wysypiska". Tam niedawno co? si? wydarzy?o, lecz na razie nie wiadomo, co to w?a?ciwie by?o. Uczeni ?ami? sobie nad tym g?owy, a w tym czasie bunkier ochraniaj? Wojskowi. Magazyny Wojskowe - w ostatnim czasie ogólnie tu si? nic nie zmieni?o, tylko kto? rozpu?ci? plotk?, o nieznanym wirusie w wiosce. Teraz stoi pusta, a wojna mi?dzy "Powinno?ci?" i "Wolno?ci?" trwa, mimo przewagi liczebnej ugrupowania "Wolno??". Radar - tu wszystko jak dawniej. Kupa "Monolitu" i pe?no zjaw w lesie. Wyj?tkiem jest braku psi-promieniowania i specjalistycznej broni u "Monolitowców". Prype? - to miasto-widmo, skrywa jakie? tajemnice, których nie chce ?wiatu ujawni? "Monolit".

  • Positive 1
Link to comment
Share on other sites

To dalszy ci?g: Jantar - mówi?: "Gdyby nie czystki, to miejsce by?oby podobne do Wysypiska". Tam niedawno co? si? wydarzy?o, lecz na razie nie wiadomo, co to w?a?ciwie by?o. Uczeni ?ami? sobie nad tym g?owy, a w tym czasie bunkier ochraniaj? Wojskowi. Magazyny Wojskowe - w ostatnim czasie ogólnie tu si? nic nie zmieni?o, tylko kto? rozpu?ci? plotk?, o nieznanym wirusie w wiosce. Teraz stoi pusta, a wojna mi?dzy "Powinno?ci?" i "Wolno?ci?" trwa, mimo przewagi liczebnej ugrupowania "Wolno??". Radar - tu wszystko jak dawniej. Kupa "Monolitu" i pe?no zjaw w lesie. Wyj?tkiem jest braku psi-promieniowania i specjalistycznej broni u "Monolitowców". Prype? - to miasto-widmo, skrywa jakie? tajemnice, których nie chce ?wiatu ujawni? "Monolit".

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.