Jump to content

Problem z Dyskiem SATA 2


Łobuz

Recommended Posts

Mam komputer zabytek confused.gif

AMD FX 4400/radeon 2600 pro 512 ram /2*1 G ram w Dual/twardziel 160 G

Wszystko mi ?adnie dzia?a w rozdzielczo?ci 1280*720 na max ale o?wietlenie statyczne :D

mod 21 artów powodowa? umnie straszne problemy :)

Gram bez niego

Mam mody

ud?wig 500 kg

Autosave

Wi?cej nic nie potrzeba confused.gif

Mam Kupiony twardziel 500 G Samsung HD502HJ ale moja p?yta g?ówna(Abit AV8 Golden Eye) go nie widzi:s

Widzi tylko dyski na SATA 1 a samsung jest na SATA 2 i nie potrafi? zmusi? p?yty ?eby wykry?a tego twardziela (cho? powinna go wykry? ):)

MO?E KTO? z was wie jak to zrobi? :)biggrin.gif

Link to comment
Share on other sites

Id? na stron? producenta Twojej MoBo i poszukaj uaktualnienia BIOS-u. To jedyny sposób na przekonanie p?yty do obs?ugi nowszych technologii. O ile oczywi?cie producent zadba? o taki upgrade.

Hmm, rzeczywi?cie, chyba si? troch? zap?dzi?em z porad?. Pomijaj?c fakt, ?e staram si? regularnie uaktualnia? oprogramowanie i mam wpraw?, to do mojej p?yty by? do??czony program aktualizuj?cy BIOS 'w locie' z poziomu Windowsa, nie mówi?c o tym, ?e sam BIOS jest podwójny... W ka?dym razie je?li tak, to utrata transferu jest mniejszym z?em w stosunku do zupe?nej niemo?no?ci korzystania z dysku.

Link to comment
Share on other sites

Inna opcja to zworka zmuszaj?ca dysk sata2 do pracy w trybie sata1 ..obetnie to max. transfer z 3gb/s do 1,5GB/s, ale zapobiegnie konieczno?ci zmiany biosu. Zworka jest opisana na nalepce dysku.

...je?eli nie umiesz wgra? nowego biosu to si? za to nie bierz (popro? kogo? kto ma do?wiadczenie)... w razie b??dnego wprowadzenia bios, p?yta poleci, albo do ponownego programowania , albo na ?mietnik. Je?eli PC jest bardzo stary to na pewno poleci na ?mietnik.

Zworka jest na dysku twardym i tam mo?na zmieni? Sata2 na Sata1 ...powinna by? nalepka na górze z ustawieniami zworki.

?obuz ma star? p?yt? i mo?e by? problem ze zmian? biosu. W nowych ..tak jak pisa?e?..s? narz?dzia lub oprogramowanie do tego przeznaczone. Nie dobrze jest te? zawsze wgrywa? ostatni, by mie? w razie czego awaryjn? furtk?. Ju? raz wdepn??em ...i zosta?em bez p?yty, ale to dawno temu.

chyba si? troch? zap?dzi?em z porad?

przeciwnie porada jak najbardziej na miejscu..z wykonaniem mo?e by? ró?nie.

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.