Jump to content

Tworzenie kombinezonu dla Soljanki


trurl3

Recommended Posts

Tworzenie kombinezonów

Dziś nauczymy się tworzyć kombinezony dla gry na przykładzie nano-kombinezonu. Będziemy go dodawać do Narodnoj Solianki

Do stworzenia kombinezonu potrzebujemy:

1. ikonki kombinezonu, do pokazywania w inwentarzu

2. wizual kombinezonu ( dzieli się na dwa: model kombinezonu, leżącego na ziemi i model gracza ubranego w kombinezon)

3. dodać sam kombinezon do gry

4. dodać opis naszego kombinezonu

5. samej tekstury naszego kombinezonu

6. wyznaczyć procent uderzeń, które docierają do obiektu przy trafieniu

1. TWORZENIE IKONKI:

Plik gamedata\textures\ui\ui_icon_equipment.dds zawiera ikonki przedmiotów, pokazywane w inwentarzu.

Do stworzenia ikonki przyda się nam Adobe Photoshop i plugin do pracy z obrazami .dds.

Otwieramy nasz plik. Ikonki rozłożone są w siatce 50х50 pikseli. Żeby włączyć pokazywanie siatki, idź do menu:

Edycja -> Preferencje -> Linie, siatki i odcięcia

i ustaw wartości:

Linia siatki co: 50

Jednostki: piksele

Podziałka: 1

Następnie wybierz punkt:

Widok -> Pokaż -> Siatka

Teraz siatka jest właściwie przygotowana i jest widoczna. Wybieramy miejsce dla ikonki.

Ikonka będzie miała rozmiar 2х6, to znaczy 100х300 pikseli. To jest standardowy rozmiar ikonki dla pancerza.

Teraz rysujemy samą ikonkę: można rysować od zera swoją, albo znaleźć w internecie fotografię złożonego kombinezonu (albo w pełnej wielkości), lub wziąć już istniejącą ikonkę, na przykład egzoszkieletu, i zmienić ja według swoich upodobań.

Jeśli bierzemy ikonkę z internetu, to:

Znajdujemy wysokiej jakości fotografie kombinezonu na jednorodnym tle, otwieramy w Photoshop-ie, wydzielamy przy pomocy drugiego rodzaju narzędzia "Lasso"( Ctrl+C). Otwieramy plik z ikonkami, naciskamy Ctrl+V, potem Ctrl+T, trzymając Shift ("Zachowanie proporcji") i przeciągamy za skraj wydzielenia, zmniejszając obraz do koniecznego rozmiaru.

Następnie stosujemy transformację, przerzucamy obraz na właściwe miejsce i naciskamy Shift+Ctrl+E ("Scalić warstwy").

Teraz zmienimy ikonce kanał-alfa:

Wydzielamy ikonkę broni, i przechodzimy w oknie z warstwami na zakładkę:

Kanały -> Alpha

Po czym zalewamy wydzielenie białym. Stworzyliśmy ikonce kanał-alfa.

Teraz trzeba zapisać plik w prawidłowym formacie.

Wybieramy:

Plik -> Zapisz

I wstawiamy w pojawiającym się oknie następujące ustawienia:

Screen:

Dołączona grafika

Sprawdzamy czy ustawione są nastepujące parametry

Save Format: DXT5 (Interpolated Alpha)

MIP maps: No MIP maps

Teraz trzeba dołączyć ją do naszego kombinezonu. Ale to trochę później.

2. MODELE:

Nie będziemy robili nowych modeli, po prostu posłużymy się skopiowanymi modelami kombinezonów.

Ponieważ dodajemy nano-kombinezon, dlatego modele weźmiemy:

gamedata\meshes\equipments\stalker_nano_suit.ogf --- To model kombinezonu leżącego na ziemi.

gamedata\meshes\actors\nano\stalker_nano.ogf --- To model gracza, ubranego w kombinezon.

P.S. dla innych kombinezonów bierzemy odpowiadający model, i dajemy mu swoja nazwę.

3. TERAZ ŻEBY DODAĆ NASZ KOMBINEZON DO GRY, TRZEBA DOPISAĆ GO W PLIKU outfit.ltx :

Otwieramy plik outfit.ltx znajdujący się w ścieżce: gamedata\config\misc\

I dopisujemy w tym pliku:

;---------------------------------------------------------------------------------------------

; Kombinezon nanoochronny

;---------------------------------------------------------------------------------------------


[nano_outfit]:outfit_base ------ nazwa sekcji naszego pancerza 
GroupControlSection = spawn_group 
$spawn   = "outfit\exo_outfit" 
$prefetch   = 32 
class   = E_STLK 
cform  = skeleton 
visual  = equipments\stalker_nano_suit.ogf ----- model kombinezonu, leżącego na ziemi (standardowo w katalogu gamedata\meshes\equipments) 
actor_visual  = actors\nano\stalker_nano.ogf ---- model gracza, ubranego w kombinezon (standardowo w katalogu gamedata\meshes\actor\hero , ale w naszym przypadku jest inaczej) 
ef_equipment_type = 5 ---- prawdopodobieństwo ubierania pancerza przez NPC (nie wykorzystane) 
cost   = 160000 --- to chyba oczywiste - cena 
inv_name  = nano_outfit_name ---- link do linii, zawierającego nazwę kombinezonu w pliku string_table_outfit.xml 
inv_name_short  = nano_outfit_name --- link do linii z nazwą kombinezonu na ziemi 
description  = nano_outfit_description --- link do linii z opisem kombinezonu 
power_loss   = 0.01 
power_restore_speed = 0.0036 
health_restore_speed = 0.0036 
bleeding_restore_speed  = -0.006 
satiety_restore_speed = 0.0002 
inv_weight  = 12.0 --- waga ( w kg) 
slot   = 6 --- slot, na który wieszamy kombinezon (dla pancerza zawsze 6) 
inv_grid_width  = 2 --- rozmiar ikonki w osi X 
inv_grid_height  = 3 --- rozmiar ikonki w osi Y 
inv_grid_x  = 24 --- koordynata X lewego górnego narożnika ikonki inwentarza z pliku gamedata\textures\ui\ui_icon_equipment.dds 
inv_grid_y  = 22 --- koordynata Y lewego górnego narożnika ikonki inwentarza z pliku gamedata\textures\ui\ui_icon_equipment.dds 
full_scale_icon  = 24,0 --- ikonka gracza w postawie wyprostowanej w inwentarzu (standardowo z pliku gamedata\textures\ui\ui_icons_nazwa kombinezonu.dds) 
full_icon_name  = npc_icon_nano_outfit --- nazwa ikonki 

immunities_sect  = sect_nano_outfit_immunities --- link do sekcji odporności na zużycie kombinezonu( standardowo znajduje się po współczynnikach ochrony) 

; NANO RESISTANCE -- współczynniki ochrony gracza naszym kombinezonem(im wieksze, tym wieksza będzie ochrona) 
burn_protection  = 0.8 --- oparzenie 
strike_protection  = 0.75 --- uderzenie 
shock_protection  = 0.8 --- szok elektryczny 
wound_protection  = 0.75 --- rozerwanie 
radiation_protection  = 0.8 --- radiacja 
telepatic_protection  = 0.8 --- telepatia 
chemical_burn_protection = 0.8 --- oparzenie chemiczne 
explosion_protection  = 0.75 --- wybuch 
fire_wound_protection  = 0.75 --- kuloodporność 

bones_koeff_protection = nano_helmet_damage 

sprint_allowed = true --- czy można biegać w kombinezonie- tak (true), nie (false) 

[sect_nano_outfit_immunities] --- sekcja odporności na zużycie samego kombinezonu (im mniejsze, tym wolniej kombinezon będzie się "zużywał". A jesli 0, to wieczny kombinezon) 
burn_immunity  = 0.08 
strike_immunity  = 0.075 
shock_immunity  = 0.08 
wound_immunity  = 0.075 
radiation_immunity  = 0.08 
telepatic_immunity  = 0.08 
chemical_burn_immunity = 0.08 
explosion_immunity  = 0.075 
fire_wound_immunity = 0.075

P.S.Post Sciriptum --- można usunąć(to opis parametrów)

4. OPIS NASZEGO KOMBINEZONU:

Otwieramy plik string_table_outfit.xml w ścieżce: gamedata\config\text\pol

I na koniec, ALE KONIECZNIE PRZED !!! tagiem zamykającym
dopisujemy nastepujące:


 
%c[255,1,255,255]Uderzenie:%c[255,1,255,1] +75%\n%c[255,1,255,255]Rozerwanie:%c[255,1,255,1] +75%\n%c[255,1,255,255]Wybuch:%c[255,1,255,1] +75%\n%c[255,1,255,255]Kuloodporność:%c[255,1,255,1] +75%\n%c[255,1,255,255]Oparzenie:%c[255,1,255,1] +80%\n%c[255,1,255,255]Oparzenie chem.:%c[255,1,255,1] +80%\n%c[255,1,255,255]Elektryczność:%c[255,1,255,1] +80%\n%c[255,1,255,255]Zdrowie:%c[255,1,255,1] +800\n%c[255,1,255,255]Krwawienie:%c[255,1,255,1] -200%\n%c[255,1,255,255]Radiacja:%c[255,1,255,1] +80%\n%c[255,1,255,255]Telepatia:%c[255,1,255,1] +80%\n%c[default] 
To bardzo rzadki kombinezon! Stalker o imieniu volazar znalazł go w laboratorium pod Sarkofagiem. To pierwszy i jedyny prototyp Nano-kombinezonu, opracowany na bazie PSZ-9. Nie wszedł do produkcji z powodu znacznego kosztu materiałów i braku rzadkich artefaktów. To wyjątkowy kombinezon ochronny dla Zony, ponieważ łączy w sobie doskonałe właściwości ochronne przed anomaliami, wspaniałą kuloodporność, ochronę od psi-emisji i może przywracać zdrowie noszącego. Strzeż go! Nie znajdziesz nigdzie podobnego kombinezonu, bo istnieje tylko w jednym egzemplarzu!

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO, WŁAŚNIE ZAKOŃCZYLIŚMY TWORZENIE KOMBINEZONU!!! [/spoiler]

A tu sam kombinezon (instalować w Narodnoj Soljance!): Nano-kombinezon (pliki)

Screeny:

Dołączona grafika Dołączona grafika Dołączona grafika Dołączona grafika

Tłumaczenie by trurl3 artykuły autorstwa Leshik ze strony Bar 100 Rentgen

http://stalker-worlds.ru/forum/4-382-1

Nano kombinezon [/code] Teraz mamy już opis! 5. TERAZ TEKSTURA NASZEGO KOMBINEZONU: Można postąpić tak, jak z ikonkami kombinezonu. Ja wziąłem tekstury z SIMBION MOD-а : [code] act_nanosuit_dark.dds act_nanosuit_bump.dds act_nanosuit_bump#.dds [/code] Wszystko to znajduje się w ścieżce: gamedata\textures\act\ 6.POZOSTAŁO ZAPISAĆ PROCENT TRAFIENIA DOCHODZĄCY DO GG (ALBO DO INNEGO NPC) UBRANEGO W KOMBINEZON W TRAKCIE PIERWSZEGO TRAFIENIA: Idziemy po ścieżce: gamedata\config\creatures\ i znajdujemy tam plik: damages.ltx Otwieramy go i po linii: ;*************************************************************** ; BODY SECTIONS ;*************************************************************** Dopisujemy co następuje: [code] [body_speed_damage] bip01_pelvis = 1.0, 0.69 bip01_spine = 1.0, 0.69 bip01_spine1 = 1.0, 0.69 bip01_spine2 = 1.0, 0.69 bip01_l_clavicle = 1.0, 0.69 bip01_l_upperarm = 1.0, 0.69 bip01_l_forearm = 1.0, 0.69 bip01_l_hand = 1.0, 0.69 bip01_r_clavicle = 1.0, 0.69 bip01_r_upperarm = 1.0, 0.69 bip01_r_forearm = 1.0, 0.69 bip01_r_hand = 1.0, 0.69 bip01_l_thigh = 1.0, 0.69 bip01_l_calf = 1.0, 0.69 bip01_l_foot = 1.0, 0.69 bip01_r_thigh = 1.0, 0.69 bip01_r_calf = 1.0, 0.69 bip01_r_foot = 1.0, 0.69 [body_nano_damage] bip01_pelvis = 1.0, 0.75 bip01_spine = 1.0, 0.75 bip01_spine1 = 1.0, 0.75 bip01_spine2 = 1.0, 0.75 bip01_l_clavicle = 1.0, 0.75 bip01_l_upperarm = 1.0, 0.75 bip01_l_forearm = 1.0, 0.75 bip01_l_hand = 1.0, 0.75 bip01_r_clavicle = 1.0, 0.75 bip01_r_upperarm = 1.0, 0.75 bip01_r_forearm = 1.0, 0.75 bip01_r_hand = 1.0, 0.75 bip01_l_thigh = 1.0, 0.75 bip01_l_calf = 1.0, 0.75 bip01_l_foot = 1.0, 0.75 bip01_r_thigh = 1.0, 0.75 bip01_r_calf = 1.0, 0.75 bip01_r_foot = 1.0, 0.75 [/code] Po linii: ;*************************************************************** ; HEAD SECTIONS ;*************************************************************** Dopisujemy następujące: [code] [head_nano_damage] bip01_neck = 1.0, 0.45 bip01_head = 1.0, 0.45 eyelid_1 = 1.0, 0.45 eye_left = 1.0, 0.45 eye_right = 1.0, 0.45 jaw_1 = 1.0, 0.45 [/code] A po linii: ;*************************************************************** ; FULL SECTIONS ;*************************************************************** Dopisujemy następujące: [code] [speed_helmet_damage]:body_nano_damage,head_nano_damage hit_fraction = 0.05 [nano_helmet_damage]:body_nano_damage,head_nano_damage hit_fraction = 0.05
Link to comment
Share on other sites

Przepraszam, że piszę posta w tym miejscu, ale gdzie indziej nie zostanie zauważony przez osoby, które chcą dodać swój kombinezondo Solianki.

Pod ŻADNYM pozorem NIE WOLNO wam użyć w pliku "outfit.ltx" (w trakcie pisania kodu nowego pancerza) jakichkolwiek dużych liter.

Tam wszystko piszemy z małych - zrobicie inaczej - będzie błąd :D

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.