Jump to content

Głównym stalker Czarnobylu


ƉƐϼД
 Share

Recommended Posts

[align=left]Co ciekawe, zdanie zawarte w motto tego tekstu został pułkownikiem milicji, osoba wykonuje przez wiele lat chronione strefy wyłączenia w Czarnobylu - Aleksander Naumow. Ten były pracownik w Czarnobylu, których dziennikarze są często nazywane "Stalker", jest częstym przedmiotem dziennikarskich na temat strefy w Czarnobylu. Naumow ma swój unikalny na wiele sposobów, spojrzeć na kształt wizyt do strefy.

Ściśle ze względu na to zdanie było wspomnieć o tym człowieku, choć, który nie był leniwy i potsedit "Internet", znajdziesz wiele ciekawych rzeczy na temat tego człowieka i jego stosunku do turystyki i inne działania w obszarze wykluczenia.

Pomimo faktu, że były oficer policji i nie jest mile widziana, gdy jest identyfikowany z pojęciem "stalker" - gazeta "The Herald Stalker" z sugestywnym hasłem "Twoja dyrygent w jednej dziedzinie (stworzona przez fanów tej samej gry), zawiera materiały chronione prawami autorskimi A." Pułkownik " wydarzeń związanych z Naumova strefy alienacji, eliminacji wypadków itp.[/align]

Dołączona grafika

Pierwszy stalker

orginalny tekst

Главный чернобыльский сталкер

Первый сталкер

Удивительно, но фраза вынесенная в эпиграф текста, была высказана полковником милиции, человеком занимавшимся много лет охраной Чернобыльской зоны отчуждения – Александром Наумовым. Сей бывший чернобыльский работник, которого журналисты часто называют «сталкером», является частым объектом журналистских материалов о чернобыльской зоне. Наумов имеет свой, во многом уникальный, взгляд на форму посещения зоны.

Собственно ради этой фразы стоило упомянуть об этом человеке, хотя, кто не поленится и «поцедит» Интернет, найдет много интересного об этом человеке и его отношению к туристической и другой деятельности в зоне отчуждения.

Несмотря на то, что бывший сотрудник МВД и не приветствует, когда его отождествляют с понятием «сталкер» – газета «Вестник Сталкера» с многозначительным слоганом «Твой проводник в зоне» (созданный поклонниками одноименной игры), содержит авторский материал А. «Полковника» Наумова о событиях связанных с зоной отчуждения, ликвидацией аварии и т.д.

sory ale nie chciało mi się tłumaczyć tekstu na polski z ruskiego i użyłem Google tłumacz ):

Myślę że zrozumiecie tekst ?

Link to comment
Share on other sites

Podaje tłumaczenie tekstu. Nie widzę w nim niczego szczególnie ciekawego... Być może wynurzenia samego Naumowia byłyby interesujące, ale nie podejmuje sie tłumaczyć artykułów z gazety. Proponowałbym na przyszłość opatrywanie takich oderwanych tekstów własnym komentarzem przez wstawiającego, bo tak naprawdę nie wiadomo co miał na myśli zamieszczając ten tekst... ---------------------------------- Główny czarnobylski stalker Pierwszy stalker To zadziwiające, ale zdanie w tytule tekstu była wypowiedziane przez pułkownika miliji, człowieka zajmującego sie przez wiele lat ochroną Czarnobylskiej strefy zamkniętej - Aleksandra Naumowa. Ten były pracownik Czarnobyla, którego dziennikarze obwołali "stalkerem", jest częstym obiektem materiałów dziennikarskich o strefie czarnobylskiej. Naumow ma własne, w dużej części unikalne, poglądy na formę odwiedzania zony. Już choćby ze względu na to zdanie warto wspomnieć o tym człowieku, chociaż jeśli kto zada sobie trud pogrzebania w internecie, znajdzie wiele interesujących rzeczy o nim i o jego odnoszeniu się do turystyki oraz innej działalności w strefie zamkniętej. Pomono tego, że jest byłym oficerem milicji i utożsamianie go z pojęciem "stalkera" wywołuje niemiły zgrzyt - gazeta "Wiadomości Stalkerskie", z wieloznacznym sloganem "Twój przewodnik w zonie" (ukutym przez fanów wiadomej gry), zamieszcza autorki materiał A. "Pułkownika" Naumowa na temat wydarzeń związanych z zamkniętą strefą, likwidacją awarii itd.

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.

Comunity