Jump to content

Recommended Posts

Witam po długiej nieobecności na forum. 
Chciałbym przedstawić opis configa broni mojego autorstwa, z pewną pomocą Egzodawa oraz Marcusa Polonusa. 

========================================BROŃ========================================
[wpn_abakan]:weapon_probability,default_weapon_params         ;nazwa "użytkowa" oraz odnośniki do plików czy innych broni
$npc                                               = on
$prefetch                                          = 8
$spawn                                             = "weapons\abakan"
ammo_class                                         = ammo_5.45x39_fmj, ammo_5.45x39_ap       ;amunicją jaką broń używa
ammo_current                                       = 180       ;multiplayer
ammo_elapsed                                       = 30        ;nie działa                
ammo_limit                                         = 210          ;multiplayer    
ammo_mag_size                                      = 30          ;wielkość magazynka 
animation_slot                                     = 2              ;slot używany przez broń 1-pistolety, 2-długa
base_dispersioned_bullets_count                    = 2       ;?
base_dispersioned_bullets_speed                    = 900         ;?
bullet_speed                                       = 900           ;prędkość wylotowa

cam_dispersion                                     = 0.0           ;odrzut pierwszego strzału
cam_dispersion_frac                                = 1.0         ;wartość, o którą odrzut się zwiększa
cam_dispersion_inc                                 = 0.04           ;iloczyn odrzutu cam_dispersion*cam_dispersion_frac +- cam_dispersion*(1-cam_dispersion_frac)
cam_max_angle                                      = 10           ;maksymalny kąt pionowy odrzutu
cam_max_angle_horz                                 = 50           ;maksymalny kąt poziomy odrzutu
cam_step_angle_horz                                = 1.0           ;"odrzut boczny" jak bardzo broń lata na boki
cam_return                                         = 0            ;automatyczny powrót kamery po strzale
cam_relax_speed                                    = 12           ;prędkość powrotu celownka do neutralnej pozycji
cam_relax_speed_ai                                 = 120.75         ;prędkość powrotu celownka do neutralnej pozycji u ai


zoom_cam_dispersion                                = 0.1              ;odrzut pierwszego strzału przy celowaniu
zoom_cam_dispersion_frac                           = 0.6            ;wartość, o którą odrzut przy celowaniu się zwiększa
zoom_cam_dispersion_inc                            = 0.02             ;iloczyn odrzutu przy celowaniu cam_dispersion*cam_dispersion_frac +- cam_dispersion*(1-cam_dispersion_frac)
zoom_cam_max_angle                                 = 5.0              ;maksymalny kąt pionowy odrzutu przy celowaniu
zoom_cam_max_angle_horz                            = 50.0            ;maksymalny kąt poziomy odrzutu przy celowaniu
zoom_cam_step_angle_horz                           = 0.5              ;"odrzut boczny" jak bardzo broń lata na boki przy celowaniu
zoom_cam_relax_speed                               = 13                  ;prędkość powrotu celownka do neutralnej pozycji przy celowaniu
zoom_cam_relax_speed_ai                            = 120.75              ;prędkość powrotu celownka do neutralnej pozycji u ai przy celowaniu
zoom_dof                                           = 0.5, 1.0, 150             ;? 
zoom_enabled                                       = true              ;czy w ogóle można przycelować
zoom_rotate_time                                   = 0.20                 ;mnożnik prędkości poruszania/obracania się celując

tri_state_reload                                   = on              ;ładowanie każdego pocisku oddzielnie (WYMAGANE przy granatniku)
auto_spawn_ammo                                    = false              ;blokuje autospawn następnego pocisku (rpg)

cform                                              = skeleton
class                                              = WP_AK74          ; klasa broni, od tego zależy jakie musi mieć animacje, dostępne tryby ognia itp 
cost                                               = 14500              ;wartość broni

condition_queue_shot_dec                           = 0.00025           ;zużycie broni przy strzalaniu seriami/auto
condition_shot_dec                                 = 0.000125              ;zużycie broni przy strzale pojedyńczym 

control_inertion_factor                            = 1.35f              ;bezwładność broni przy obrocie
crosshair_inertion                                 = 6.65             ;prędkość zmian wielkości krzyża z biodra

cycle_down                                         = true              ;szybkostrzelność zwalnia po określonej serii strzałów (dla zmodyfikowanego silnika)

description                                        = st_wpn_abakan_descr              ;opis broni w pliku st_item_weapons 
                                                                          
dispersion_start                                   = 2 ;? 
ef_main_weapon_type                                = 2             ;\ wartości odpowadające za typ broni dla AI
ef_weapon_type                                     = 7                 ;/

fire_dispersion_base                               = 0.1               ;podstawowy rozrzut broni, 0.002 to 1cm na 100m
fire_dispersion_condition_factor                   = 2               ;mnożnik kondycyjny rozrzutu 
fire_distance                                      = 1000                  ;dystans po jakim pocisk znika
fire_modes                                         = 1, 2, -1                ;tryby ognia: -1 auto; 1 pojedyńczy; 2, 3 seria
fire_point                                         = 0, 0.228, 0.713               ;położenie punktu, z którego wylatuje ogień wylotowy
fire_point2                                        = 0, 0, 153.608               ;położenie punktu, z którego wylatuje ogień wylotowy przy celowaniu
flame_particles                                    =                                ;cząsteczni ognia wylotowego

grenade_launcher_status                            = 2                         ;status dodatków: granatnika, tłumika i lunety; 0-nie ma/nie można podłączyć
silencer_status                                    = 0 ;                                                                                                          1-dodatek permanentny
scope_status                                       = 1 ;                                                                                                          2-można podłączac i odłączać

grenade_class                                      = ammo_vog-25, ammo_vog-25p, ammo_vog-25_t               ;granaty używane przez granatnik podlufowy
grenade_flame_particles                            = weapons\generic_shoot_00                                           ;cząsteczki ognia wylotowego granatnika
grenade_launcher_name                              = wpn_addon_grenade_launcher                                   ;nazwa podlufowego granatnika 
grenade_launcher_x                                 = 118                                                                                  ;współrzędne ikonki granatnika naklejanej na broń w ui_icon_equipment.dds
grenade_launcher_y                                 = 24
grenade_vel                                        = 76             ;prędkość wylotowa granatów
GroupControlSection                                = spawn_group                      ;?

hand_dependence                                    = 1                                      ;?zależne od rąk?

hit_power                                          = 0.42                     ;czysta wartość obrażeń zadawanych przez broń, podlega wielu czynnikom
hit_impulse                                        = 15                       ;siła fizycznego impulsu kuli
hit_type                                           = fire_wound                      ;rodzaj obrażeń: fire_wound (postrzał), telepatic, explosion,
                                                                                                   burn, chemical_burn, slash, strike, shock, radiation

hit_probability_gd_master                          = 1.0                  ;prawdopodobieństwo trafienia ?nie działa?
hit_probability_gd_novice                          = 1.0                  ;~~
hit_probability_gd_stalker                         = 1.0                   ;~~
hit_probability_gd_veteran                         = 1.0                  ;~~

holder_fov_modifier                                = 1.00                   ;?efektywny zasięg widzenia ai? 
holder_range_modifier                              = 1.00                 ;?pole widzenia ai 1.0=180st?

hud                                                = wpn_abakan_hud           ;nazwa sekcji hud
installed_upgrades                                 =                                ; zainstalowane od razu ulepszenia

inv_grid_height                                    = 2                        ;współrzędne i rozmiary ikonki broni w ui_icon_equipment.dds
inv_grid_width                                     = 5 ;
inv_grid_x                                         = 27 ;
inv_grid_y                                         = 15 ;
inv_name                                           = st_wpn_abakan                       ;pełna nazwa broni w pliku st_item_weapons 
                                                                                                             LUB bezpośrednio w cudysłowiu np "Karabin Abakan"  

inv_name_short                                     =  st_wpn_abakan_s                      ;krótka nazwa broni w pliku st_item_weapons LUB bezpośrednio w cudysłowiu np "Abakan"  

inv_weight                                         = 4.08                           ;masa broni w ekwipunku (nie załadowana)

kill_msg_height                                    = 32                     ;?współrzędne i rozmiary ikonki broni do trybu multiplayer
kill_msg_width                                     = 93                       ;?
kill_msg_x                                         = 119                         ;?
kill_msg_y                                         = 199                        ;?

launch_speed                                       = 76                       ;prędkość wylotowa granatów
light_color                                        = 0.6, 0.5, 0.3                      ;parametry blasku broni po wystrzale (RGB)
light_disabled                                     = false                             ;wyłączenie poświaty ognia wylotowego
light_range                                        = 5                                    ;długość promienia światła ognia wylotowego
light_time                                         = 0.2                                  ;czas trwania promienia światła ognia wylotowego
light_var_color                                    = 0.05
light_var_range                                    = 0.5

max_radius                                         = 50                                ;odległości, z których AI będzie używać danej broni
min_radius                                         = 30

misfire_end_condition                              = 0.1                          ;stan broni, w którym szansa zacięcia przestaje rosnąć
misfire_end_prob                                   = 0.05                           ;najwyższa szansa na zacięcie
misfire_probability                                = 0.005                           ;szansa zacięcia w ogóle (chyba nie działa)
misfire_start_condition                            = 0.6                             ;stan broni, w którym szansa na zacięcia rośnie
misfire_start_prob                                 = 0.0037                          ;początkowa szansa na zacięcie

position                                           = -0.026, -0.178, 0                 ;pozycja modelu broni w rękach NPC
orientation                                        = 0,0,0                                ;orientacja modelu broni w rękach NPC
parent_section                                     = wpn_abakan                                ;(mody na bazie AO, STCoP) sekcja wspólna dla broni z różnymi celownikami

PDM_disp_accel_factor                              = 2.0                            ;mnożniki wielkości krzyża z biodra  w zależnosci od postawy i ruchu gracza
PDM_disp_base                                      = 1.0                               ;podstawowa wielkość krzyża z biodra 
PDM_disp_crouch                                    = 0.5                            ;wielkość krzyża z biodra przy kucaniu
PDM_disp_crouch_no_acc                             = 0.5                        ;wielkość krzyża z biodra
PDM_disp_vel_factor                                = 2.0

ph_mass                                            = 4                     ;masa broni dla silnika fizycznego

reload_dof                                         = 0, 0.5, 5, 2                  ;?

rpm                                                = 600                       ;szybkostrzelność na minutę
rpm_empty_click                                    = 200                        ;zawsze 200
rpm_mode_2                                         = 1800                        ;szybkostrzelność drugiego trybu ognia (dla zmodyfikowanego silnika)

scheduled                                          = off                       ;?
scope_zoom_factor                                  = 1                    ;przybliżenie, zależne od gry/moda i fov
scopes                                             = 1p29, kobra, pso, ekp                           ;(mody na bazie AO, STCoP) rodzaje lunet/celowników możliwych do przyczepienia 

shell_dir                                          = 0, 0, 0.4
shell_particles                                    = weapons\545x39                  ;cząsteczki łusek po wystrzale
shell_point                                        = 0.02,0.04,0.5

silencer_bullet_speed                              = 900                         ;prędkośc kuli z założonym tłumikiem
silencer_fire_distance                             = 1000                        ;dystans po jakim pocisk znika z założonym tłumikiem
silencer_hit_impulse                               = 15                            ;siła fizycznego impulsu kuli z założonym tłumikiem
silencer_hit_power                                 = 0.42                          ;czysta wartość obrażeń zadawanych przez broń z tłumikiem, podlega wielu czynnikom
silencer_light_color                               = 0.6, 0.5, 0.3
silencer_light_range                               = 0.01
silencer_light_time                                = 0.2
silencer_light_var_color                           = 0.05
silencer_light_var_range                           = 0.5
silencer_name                                      = wpn_addon_silencer                        ;nazwa tłumika, który można przyczepić
silencer_smoke_particles                           = amik\weapons\smoke_particles\silencer_smoke_particles_00                      ;cząsteczki dymu przy wystrzale z tłumikiem
silencer_x                                         = 236                         ;współrzędne ikonki tłumika naklejanej na ikonkę broni w ui_icon_equipment.dds
silencer_y                                         = 15

single_handed                                      = 0                     ;czy jest jednoręczna
slot                                               = 2

smoke_particles                                    = weapons\generic_shoot_00                ;cząsteczki dymu

;dźwięki broni   
snd_bore                                           = $no_sound
snd_close                                          = weapons\generic_close
snd_draw                                           = weapons\abakan\abakan_draw
snd_empty                                          = weapons\abakan\abakan_empty,    0.7
snd_holster                                        = weapons\rifle_holster
snd_reload                                         = weapons\abakan\abakan_reload
snd_reload_grenade                                 = weapons\gp30\gp30_grenload,    1.0, 0.8
snd_shoot                                          = wpn_abakan_snd_shoot
snd_shoot_grenade                                  = weapons\gp30\GP30_grenshoot
snd_silncer_shot                                   = wpn_abakan_snd_silncer_shot
snd_switch                                         = $no_sound

startup_ammo                                       = 90               ;do multiplayer

strap_bone0                                        = bip01_spine2                      ;nazwy kości modelu NPC trzymających broni na plecach
strap_bone1                                        = bip01_spine1                      ;nazwy kości modelu NPC trzymających broni na plecach
strap_orientation                                  = -15, -9, 110                       ;orientacja modelu broni na plecach NPC
strap_position                                     = -0.26, -0.11, 0.25                ;pozycja modelu broni na plecach NPC
time_to_aim                                        = 0 ;?

upgr_icon_height                                   = 100                          ;rozmiar i wspołrzędne ikonki broni w PDA oraz u mechaników
upgr_icon_width                                    = 300
upgr_icon_x                                        = 0
upgr_icon_y                                        = 0

upgrade_scheme                                     = upgrade_scheme_abakan                      ;schemat ulepszeń
upgrades                                           = up_gr_firstab_abakan, up_gr_seconab_abakan, up_gr_thirdab_abakan, up_gr_fourtab_abakan, up_gr_fifthab_abakan                    ;które linijki ze schematu

use_aim_bullet                                     = false               ;nie działa

visual                                             = dynamics\weapons\wpn_abakan\wpn_abakan.ogf              ;model broni
weapon_class                                       = assault_rifle                   ;klasa broni w multiplayerze

========================================AMUNICJA========================================

[ammo_8.58x70_jsp]:ammo_base          ;nazwa "użytkowa" oraz odnośniki do plików
$prefetch                                = 64
$spawn                                   = "weapons\ammo\ammo_8.58x70_jsp"
box_size                                 = 20              ;ilość nabojów w pudełku
buck_shot                                = 1             ;ilość śrucin 
cform                                    = skeleton
class                                    = AMMO
cost                                     = 5000               ;koszt amunicji
description                              = ammo-8.58x70_jsp_descr                ;opis amunicji w pliku st_item_weapons 
discovery_dependency                     =                            ;czy są jakieś specjalne wymagania by zaczęła występować
explosive                                = off                           ;czy jest wybuchowa, efekt tylko wizualny. 
GroupControlSection                      = spawn_group
impair                                   = 1.5                        ;mnożnik zużycia broni 
inv_grid_height                          = 1                     ;współrzędne i rozmiary ikonki broni w ui_icon_equipment.dds
inv_grid_width                           = 2
inv_grid_x                               = 20
inv_grid_y                               = 22
inv_name                                 = ammo-8.58x70_jsp                      ;pełna nazwa amunicji w pliku st_item_weapons 
                                                                                                        LUB bezpośrednio w cudysłowiu np "338 lapua" 
inv_name_short                           = ammo-8.58x70_jsp                     ;nazwa krótka występująca w niektórych sytuacjach
inv_weight                               = 0.7                                ;waga pudełka amunicji w ekwipunku 
k_air_resistance                         = 0.65                           ;upośledzona wersja współczynnika balistycznego, wpływa na 
                                                                                       trajektorię pocisku oraz na spadek obrażeń z dystansem  
k_bullet_speed                             = 1.2                           ;mnożnik prędkość wylotowej (dla zmodyfikowanego silnika)                
k_ap                                     = 1.0                                   ;przebijalność pancerzy i obiektów
k_disp                                   = 1                                     ;mnożnik rozrzutu
k_dist                                   = 1                                     ;mnożnik dystansu zniknięcia kuli 
k_hit                                    = 1.8                                   ;mnożnik obrażeń
k_impulse                                = 6.0                              ;mnożnik impulsu
k_pierce                                 = 125                              ;NIE DZIAŁA - przebijalność obiektów - NIE DZIAŁA
tracer                                   = on                                 ;czy występują pociski smugowe, w połączeniu z 4to1_tracer = off sprawia że każdy nabój to smugowy
4to1_tracer                              = off                             ;czy 1 na 4 naboje jest smugowy  
tracer_color_ID                          = 2                             ;kolor tracera, opisane w weapons.ltx  
visual                                   = dynamics\weapons\wpn_ammo\ammo_86x70_fmj                    ;model pudełka amunicji 
wm_size                                  = 0.06                          ;wielkość śladu po kuli na obiektach 

Edited by dragon von chimera
  • Cool 1
  • Positive 8
Link to comment
Share on other sites

  • Meta locked this topic
Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.