Jump to content

Opis configa broni


Recommended Posts

Witam po długiej nieobecności na forum. 
Chciałbym przedstawić opis configa broni mojego autorstwa, z pewną pomocą Egzodawa oraz Marcusa Polonusa. 

========================================BROŃ========================================
[wpn_abakan]:weapon_probability,default_weapon_params         ;nazwa "użytkowa" oraz odnośniki do plików czy innych broni
$npc                                               = on
$prefetch                                          = 8
$spawn                                             = "weapons\abakan"
ammo_class                                         = ammo_5.45x39_fmj, ammo_5.45x39_ap       ;amunicją jaką broń używa
ammo_current                                       = 180       ;multiplayer
ammo_elapsed                                       = 30        ;nie działa                
ammo_limit                                         = 210          ;multiplayer    
ammo_mag_size                                      = 30          ;wielkość magazynka 
animation_slot                                     = 2              ;slot używany przez broń 1-pistolety, 2-długa
base_dispersioned_bullets_count                    = 2       ;?
base_dispersioned_bullets_speed                    = 900         ;?
bullet_speed                                       = 900           ;prędkość wylotowa

cam_dispersion                                     = 0.0           ;odrzut pierwszego strzału
cam_dispersion_frac                                = 1.0         ;wartość, o którą odrzut się zwiększa
cam_dispersion_inc                                 = 0.04           ;iloczyn odrzutu cam_dispersion*cam_dispersion_frac +- cam_dispersion*(1-cam_dispersion_frac)
cam_max_angle                                      = 10           ;maksymalny kąt pionowy odrzutu
cam_max_angle_horz                                 = 50           ;maksymalny kąt poziomy odrzutu
cam_step_angle_horz                                = 1.0           ;"odrzut boczny" jak bardzo broń lata na boki
cam_return                                         = 0            ;automatyczny powrót kamery po strzale
cam_relax_speed                                    = 12           ;prędkość powrotu celownka do neutralnej pozycji
cam_relax_speed_ai                                 = 120.75         ;prędkość powrotu celownka do neutralnej pozycji u ai


zoom_cam_dispersion                                = 0.1              ;odrzut pierwszego strzału przy celowaniu
zoom_cam_dispersion_frac                           = 0.6            ;wartość, o którą odrzut przy celowaniu się zwiększa
zoom_cam_dispersion_inc                            = 0.02             ;iloczyn odrzutu przy celowaniu cam_dispersion*cam_dispersion_frac +- cam_dispersion*(1-cam_dispersion_frac)
zoom_cam_max_angle                                 = 5.0              ;maksymalny kąt pionowy odrzutu przy celowaniu
zoom_cam_max_angle_horz                            = 50.0            ;maksymalny kąt poziomy odrzutu przy celowaniu
zoom_cam_step_angle_horz                           = 0.5              ;"odrzut boczny" jak bardzo broń lata na boki przy celowaniu
zoom_cam_relax_speed                               = 13                  ;prędkość powrotu celownka do neutralnej pozycji przy celowaniu
zoom_cam_relax_speed_ai                            = 120.75              ;prędkość powrotu celownka do neutralnej pozycji u ai przy celowaniu
zoom_dof                                           = 0.5, 1.0, 150             ;? 
zoom_enabled                                       = true              ;czy w ogóle można przycelować
zoom_rotate_time                                   = 0.20                 ;mnożnik prędkości poruszania/obracania się celując

tri_state_reload                                   = on              ;ładowanie każdego pocisku oddzielnie (WYMAGANE przy granatniku)
auto_spawn_ammo                                    = false              ;blokuje autospawn następnego pocisku (rpg)

cform                                              = skeleton
class                                              = WP_AK74          ; klasa broni, od tego zależy jakie musi mieć animacje, dostępne tryby ognia itp 
cost                                               = 14500              ;wartość broni

condition_queue_shot_dec                           = 0.00025           ;zużycie broni przy strzalaniu seriami/auto
condition_shot_dec                                 = 0.000125              ;zużycie broni przy strzale pojedyńczym 

control_inertion_factor                            = 1.35f              ;bezwładność broni przy obrocie
crosshair_inertion                                 = 6.65             ;prędkość zmian wielkości krzyża z biodra

cycle_down                                         = true              ;szybkostrzelność zwalnia po określonej serii strzałów (dla zmodyfikowanego silnika)

description                                        = st_wpn_abakan_descr              ;opis broni w pliku st_item_weapons 
                                                                          
dispersion_start                                   = 2 ;? 
ef_main_weapon_type                                = 2             ;\ wartości odpowadające za typ broni dla AI
ef_weapon_type                                     = 7                 ;/

fire_dispersion_base                               = 0.1               ;podstawowy rozrzut broni, 0.002 to 1cm na 100m
fire_dispersion_condition_factor                   = 2               ;mnożnik kondycyjny rozrzutu 
fire_distance                                      = 1000                  ;dystans po jakim pocisk znika
fire_modes                                         = 1, 2, -1                ;tryby ognia: -1 auto; 1 pojedyńczy; 2, 3 seria
fire_point                                         = 0, 0.228, 0.713               ;położenie punktu, z którego wylatuje ogień wylotowy
fire_point2                                        = 0, 0, 153.608               ;położenie punktu, z którego wylatuje ogień wylotowy przy celowaniu
flame_particles                                    =                                ;cząsteczni ognia wylotowego

grenade_launcher_status                            = 2                         ;status dodatków: granatnika, tłumika i lunety; 0-nie ma/nie można podłączyć
silencer_status                                    = 0 ;                                                                                                          1-dodatek permanentny
scope_status                                       = 1 ;                                                                                                          2-można podłączac i odłączać

grenade_class                                      = ammo_vog-25, ammo_vog-25p, ammo_vog-25_t               ;granaty używane przez granatnik podlufowy
grenade_flame_particles                            = weapons\generic_shoot_00                                           ;cząsteczki ognia wylotowego granatnika
grenade_launcher_name                              = wpn_addon_grenade_launcher                                   ;nazwa podlufowego granatnika 
grenade_launcher_x                                 = 118                                                                                  ;współrzędne ikonki granatnika naklejanej na broń w ui_icon_equipment.dds
grenade_launcher_y                                 = 24
grenade_vel                                        = 76             ;prędkość wylotowa granatów
GroupControlSection                                = spawn_group                      ;?

hand_dependence                                    = 1                                      ;?zależne od rąk?

hit_power                                          = 0.42                     ;czysta wartość obrażeń zadawanych przez broń, podlega wielu czynnikom
hit_impulse                                        = 15                       ;siła fizycznego impulsu kuli
hit_type                                           = fire_wound                      ;rodzaj obrażeń: fire_wound (postrzał), telepatic, explosion,
                                                                                                   burn, chemical_burn, slash, strike, shock, radiation

hit_probability_gd_master                          = 1.0                  ;prawdopodobieństwo trafienia ?nie działa?
hit_probability_gd_novice                          = 1.0                  ;~~
hit_probability_gd_stalker                         = 1.0                   ;~~
hit_probability_gd_veteran                         = 1.0                  ;~~

holder_fov_modifier                                = 1.00                   ;?efektywny zasięg widzenia ai? 
holder_range_modifier                              = 1.00                 ;?pole widzenia ai 1.0=180st?

hud                                                = wpn_abakan_hud           ;nazwa sekcji hud
installed_upgrades                                 =                                ; zainstalowane od razu ulepszenia

inv_grid_height                                    = 2                        ;współrzędne i rozmiary ikonki broni w ui_icon_equipment.dds
inv_grid_width                                     = 5 ;
inv_grid_x                                         = 27 ;
inv_grid_y                                         = 15 ;
inv_name                                           = st_wpn_abakan                       ;pełna nazwa broni w pliku st_item_weapons 
                                                                                                             LUB bezpośrednio w cudysłowiu np "Karabin Abakan"  

inv_name_short                                     =  st_wpn_abakan_s                      ;krótka nazwa broni w pliku st_item_weapons LUB bezpośrednio w cudysłowiu np "Abakan"  

inv_weight                                         = 4.08                           ;masa broni w ekwipunku (nie załadowana)

kill_msg_height                                    = 32                     ;?współrzędne i rozmiary ikonki broni do trybu multiplayer
kill_msg_width                                     = 93                       ;?
kill_msg_x                                         = 119                         ;?
kill_msg_y                                         = 199                        ;?

launch_speed                                       = 76                       ;prędkość wylotowa granatów
light_color                                        = 0.6, 0.5, 0.3                      ;parametry blasku broni po wystrzale (RGB)
light_disabled                                     = false                             ;wyłączenie poświaty ognia wylotowego
light_range                                        = 5                                    ;długość promienia światła ognia wylotowego
light_time                                         = 0.2                                  ;czas trwania promienia światła ognia wylotowego
light_var_color                                    = 0.05
light_var_range                                    = 0.5

max_radius                                         = 50                                ;odległości, z których AI będzie używać danej broni
min_radius                                         = 30

misfire_end_condition                              = 0.1                          ;stan broni, w którym szansa zacięcia przestaje rosnąć
misfire_end_prob                                   = 0.05                           ;najwyższa szansa na zacięcie
misfire_probability                                = 0.005                           ;szansa zacięcia w ogóle (chyba nie działa)
misfire_start_condition                            = 0.6                             ;stan broni, w którym szansa na zacięcia rośnie
misfire_start_prob                                 = 0.0037                          ;początkowa szansa na zacięcie

position                                           = -0.026, -0.178, 0                 ;pozycja modelu broni w rękach NPC
orientation                                        = 0,0,0                                ;orientacja modelu broni w rękach NPC
parent_section                                     = wpn_abakan                                ;(mody na bazie AO, STCoP) sekcja wspólna dla broni z różnymi celownikami

PDM_disp_accel_factor                              = 2.0                            ;mnożniki wielkości krzyża z biodra  w zależnosci od postawy i ruchu gracza
PDM_disp_base                                      = 1.0                               ;podstawowa wielkość krzyża z biodra 
PDM_disp_crouch                                    = 0.5                            ;wielkość krzyża z biodra przy kucaniu
PDM_disp_crouch_no_acc                             = 0.5                        ;wielkość krzyża z biodra
PDM_disp_vel_factor                                = 2.0

ph_mass                                            = 4                     ;masa broni dla silnika fizycznego

reload_dof                                         = 0, 0.5, 5, 2                  ;?

rpm                                                = 600                       ;szybkostrzelność na minutę
rpm_empty_click                                    = 200                        ;zawsze 200
rpm_mode_2                                         = 1800                        ;szybkostrzelność drugiego trybu ognia (dla zmodyfikowanego silnika)

scheduled                                          = off                       ;?
scope_zoom_factor                                  = 1                    ;przybliżenie, zależne od gry/moda i fov
scopes                                             = 1p29, kobra, pso, ekp                           ;(mody na bazie AO, STCoP) rodzaje lunet/celowników możliwych do przyczepienia 

shell_dir                                          = 0, 0, 0.4
shell_particles                                    = weapons\545x39                  ;cząsteczki łusek po wystrzale
shell_point                                        = 0.02,0.04,0.5

silencer_bullet_speed                              = 900                         ;prędkośc kuli z założonym tłumikiem
silencer_fire_distance                             = 1000                        ;dystans po jakim pocisk znika z założonym tłumikiem
silencer_hit_impulse                               = 15                            ;siła fizycznego impulsu kuli z założonym tłumikiem
silencer_hit_power                                 = 0.42                          ;czysta wartość obrażeń zadawanych przez broń z tłumikiem, podlega wielu czynnikom
silencer_light_color                               = 0.6, 0.5, 0.3
silencer_light_range                               = 0.01
silencer_light_time                                = 0.2
silencer_light_var_color                           = 0.05
silencer_light_var_range                           = 0.5
silencer_name                                      = wpn_addon_silencer                        ;nazwa tłumika, który można przyczepić
silencer_smoke_particles                           = amik\weapons\smoke_particles\silencer_smoke_particles_00                      ;cząsteczki dymu przy wystrzale z tłumikiem
silencer_x                                         = 236                         ;współrzędne ikonki tłumika naklejanej na ikonkę broni w ui_icon_equipment.dds
silencer_y                                         = 15

single_handed                                      = 0                     ;czy jest jednoręczna
slot                                               = 2

smoke_particles                                    = weapons\generic_shoot_00                ;cząsteczki dymu

;dźwięki broni   
snd_bore                                           = $no_sound
snd_close                                          = weapons\generic_close
snd_draw                                           = weapons\abakan\abakan_draw
snd_empty                                          = weapons\abakan\abakan_empty,    0.7
snd_holster                                        = weapons\rifle_holster
snd_reload                                         = weapons\abakan\abakan_reload
snd_reload_grenade                                 = weapons\gp30\gp30_grenload,    1.0, 0.8
snd_shoot                                          = wpn_abakan_snd_shoot
snd_shoot_grenade                                  = weapons\gp30\GP30_grenshoot
snd_silncer_shot                                   = wpn_abakan_snd_silncer_shot
snd_switch                                         = $no_sound

startup_ammo                                       = 90               ;do multiplayer

strap_bone0                                        = bip01_spine2                      ;nazwy kości modelu NPC trzymających broni na plecach
strap_bone1                                        = bip01_spine1                      ;nazwy kości modelu NPC trzymających broni na plecach
strap_orientation                                  = -15, -9, 110                       ;orientacja modelu broni na plecach NPC
strap_position                                     = -0.26, -0.11, 0.25                ;pozycja modelu broni na plecach NPC
time_to_aim                                        = 0 ;?

upgr_icon_height                                   = 100                          ;rozmiar i wspołrzędne ikonki broni w PDA oraz u mechaników
upgr_icon_width                                    = 300
upgr_icon_x                                        = 0
upgr_icon_y                                        = 0

upgrade_scheme                                     = upgrade_scheme_abakan                      ;schemat ulepszeń
upgrades                                           = up_gr_firstab_abakan, up_gr_seconab_abakan, up_gr_thirdab_abakan, up_gr_fourtab_abakan, up_gr_fifthab_abakan                    ;które linijki ze schematu

use_aim_bullet                                     = false               ;nie działa

visual                                             = dynamics\weapons\wpn_abakan\wpn_abakan.ogf              ;model broni
weapon_class                                       = assault_rifle                   ;klasa broni w multiplayerze

========================================AMUNICJA========================================

[ammo_8.58x70_jsp]:ammo_base          ;nazwa "użytkowa" oraz odnośniki do plików
$prefetch                                = 64
$spawn                                   = "weapons\ammo\ammo_8.58x70_jsp"
box_size                                 = 20              ;ilość nabojów w pudełku
buck_shot                                = 1             ;ilość śrucin 
cform                                    = skeleton
class                                    = AMMO
cost                                     = 5000               ;koszt amunicji
description                              = ammo-8.58x70_jsp_descr                ;opis amunicji w pliku st_item_weapons 
discovery_dependency                     =                            ;czy są jakieś specjalne wymagania by zaczęła występować
explosive                                = off                           ;czy jest wybuchowa, efekt tylko wizualny. 
GroupControlSection                      = spawn_group
impair                                   = 1.5                        ;mnożnik zużycia broni 
inv_grid_height                          = 1                     ;współrzędne i rozmiary ikonki broni w ui_icon_equipment.dds
inv_grid_width                           = 2
inv_grid_x                               = 20
inv_grid_y                               = 22
inv_name                                 = ammo-8.58x70_jsp                      ;pełna nazwa amunicji w pliku st_item_weapons 
                                                                                                        LUB bezpośrednio w cudysłowiu np "338 lapua" 
inv_name_short                           = ammo-8.58x70_jsp                     ;nazwa krótka występująca w niektórych sytuacjach
inv_weight                               = 0.7                                ;waga pudełka amunicji w ekwipunku 
k_air_resistance                         = 0.65                           ;upośledzona wersja współczynnika balistycznego, wpływa na 
                                                                                       trajektorię pocisku oraz na spadek obrażeń z dystansem  
k_bullet_speed                             = 1.2                           ;mnożnik prędkość wylotowej (dla zmodyfikowanego silnika)                
k_ap                                     = 1.0                                   ;przebijalność pancerzy i obiektów
k_disp                                   = 1                                     ;mnożnik rozrzutu
k_dist                                   = 1                                     ;mnożnik dystansu zniknięcia kuli 
k_hit                                    = 1.8                                   ;mnożnik obrażeń
k_impulse                                = 6.0                              ;mnożnik impulsu
k_pierce                                 = 125                              ;NIE DZIAŁA - przebijalność obiektów - NIE DZIAŁA
tracer                                   = on                                 ;czy występują pociski smugowe, w połączeniu z 4to1_tracer = off sprawia że każdy nabój to smugowy
4to1_tracer                              = off                             ;czy 1 na 4 naboje jest smugowy  
tracer_color_ID                          = 2                             ;kolor tracera, opisane w weapons.ltx  
visual                                   = dynamics\weapons\wpn_ammo\ammo_86x70_fmj                    ;model pudełka amunicji 
wm_size                                  = 0.06                          ;wielkość śladu po kuli na obiektach 

Edited by dragon von chimera
  • Super 1
  • Dodatnia 9
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.

Comunity