Jump to content

BŁĄD W PARAMETRACH ARTEFAKTÓW


Recommended Posts

Po pewnym czasie grania zauwa?y?em , ?e parametry wszystkich artefaktów obni?aj?cych promieniowanie zmieni?y warto?? z normalnej na -1. Przegl?daj?c inne fora na temat solijanki natrafi?em na ten b??d u innych graczy lecz nie by?o porady jak go naprawi? . Mo?e tutaj ktos wie jak ten b??d naprawi??

Link to comment
Share on other sites

Chodzi ci o to ?e po pewnym czasie artefakty tak jakby s?abn? ?? Je?li tak to na samym pocz?tku gry dostajesz wiadomo?? chyba od Archary ?e mu wszystkie artefakty w kocie ?by si? zamieni?y, mo?e tak jest w soljance ?e z czasem artefakty s?abn? a? zamieni? si? w kamienie

Link to comment
Share on other sites

Dok?adnie ja moj? pierwsza awari? mia?em pó?no bo dopiero na Bagnach , a by?em tam niezbyt wcze?nie. I rzeczywi?cie jest to raptowne dzia?anie, a taka ciekawostka ja wam zamieni np. 4 arty to zróbcie wczytanie do ost sejwa mo?e b?dzie mniej ja mia?em najpierw 4, a po serjwie 2 tylko zamienione.

Link to comment
Share on other sites

Widz? ?e mój problem zosta? b??dnie zinterpretowany. Nie chodzi mi o Kocie ?by. W opisach artefaktów zmieni?y mi si? tylko warto?ci promieniowania, inne warto?ci pozosta?y bez zmian (np. kryszta? : promieniowanie -1 , wytrzyma?o?? -27; morski je?: primieniowanie -1, krwawienie +100).

Link to comment
Share on other sites

Do actor.ltx dosz?em metod? prób i b??dów. Utworzy?em now? gamedate z gr?(solyanka19.04+spolszczenie). Sprawdzi?em gr? na starym save i by?o ok. Dodawa?em nast?pnie dodatki(21 artefaktów, inteligentne wypadanie cz??ci mutantow) i ka?dorazowo sprawdza?em. Gdy doda?em witamin? na 500kg pojawi? si? b??d. Podmieni?em plik actor.ltx istandartowo zmieni?em warto?ci w: max_item_mass i max_walk_weight na te z witaminy i pomog?o. Zesz?o mi z tym par? godzin ale by?o warto.

Link to comment
Share on other sites

@wasyl - mam pro?b?. Je?li to nie k?opot, pobierz poprawiona wersj? Witaminy i sprawd?, czy teraz jest w porz?dku. Chcia?bym mie? pewno??. De facto wzi??em tak jak ty oryginalny plik i zmieni?em tylko wpisy dotycz?ce ud?wigu. A by?o rzeczywi?cie troch? wi?cej zmian, chocia? ju? sam nie wiem sk?d. Mo?e to si? pomiesza?y wersje...

Poprawiona witamina jest w tym samym miejscu co poprzednia - zmieni?em link.

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.