Jump to content

Nastawienie Frakcji oraz Mutantów


Recommended Posts

Zmieniamy nastawienie wrogich dla nas frakcji oraz mutantów.

 

Zmiana nastawienia Frakcji...(sposób dla Solijanki*).

Wchodzimy do pliku...gamedata/config/creatures/game_relationes .ltx...i szukamy sekcji... [communities_relations]

 

[communities_relations]; |actor |act_dol|act_fre|stalker|monolit|militar|killer |ecolog |dolg |freedom|bandit |zombied|strange|trader |arena_enemy|;================================================================================================actor     = 0, 0, 0, 0, -5000, -5000, -5000, 0,  0,  0,   -5000, -5000, 0, 0, -5000actor_dolg  = 0, 0, 0, 0, -5000, -500, -5000, 5000, 600, -5000, -5000, -5000, 0, 0, -5000actor_freedom = 0, 0, 0, 0, -5000, -5000, -5000, -1500, -5000, 5000, 0, -5000, 0, 0, -5000stalker    = 0, 0, 0, 0, -5000, -5000, -5000, 0, 0, 0, -5000, -5000, 0, 0, -5000monolith   = -5000, -5000, -5000, -5000, 5000, -5000, -5000, -5000, -5000, -5000, 5000, 5000, -5000, 0, -5000military   = -5000, -5000, -5000, -5000, -5000, 5000, -5000, 0, -5000, -5000, -5000, -5000, 0, 0, -5000killer    = -5000, -5000, 0, -5000, -5000, -5000, 5000, -5000, -5000, -5000, 0, -5000, -5000, 0, -5000ecolog    = 0, 600, -5000, 0, -5000, 1000, -5000, 5000, 500, -5000, -500, -5000, 0, 0, 0dolg     = 0, 600, -5000, 0, -5000, -500, -5000, 5000, 5000, -5000, -5000, -5000, 0, 0, 0freedom    = 0, -5000, 600, 0, -5000, -5000, -5000, -1500, -5000, 5000, 0, -5000, 0, 0, 0bandit    = -5000, -5000, 0, -5000, -5000, -500, 0, -5000, -5000, 0, 0, -5000, -5000, 0, -5000zombied    = -5000, -5000, -5000, -5000, 5000, -5000, -5000, -5000, -5000, -5000, -5000, 5000, -5000, 0, -5000stranger   = 0, 0, 0, 0, -5000, -5000, -5000, 0, 0, 0, -500, -5000, 0, 0, 0trader    = 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0arena_enemy  = -5000, -5000, -5000, -5000, -5000, -5000, 0, 0, 0, -5000, -5000, 0, 0, 0, 0

* zawiera nowe mutanty jak np. bibliotekarz.

Teraz małe wyjaśnienie dla zawartości:

actor - GG

actor dolg - GG w powinności

actor freedom - GG w wolności

stalker - stalkerzy

monolith - monolit

military - wojskowi

killer - najemnicy

ecolog - ekolodzy

dolg - powinność

freedom - wolność

bandit - bandyci

zombied - uzombifikowani stalkerzy

stranger - unikatowe postacie

trader - handlarz

arena_enemy - przeciwnicy na arenie

Wartości:

Minusowe - Wróg

Zerowe - Neutralność

Dodatnie - Przyjaciel

Jeżeli chcemy aby np. monolit był naszym przyjacielem zmieniamy np. przy actor wartość która jest pod frakcją monolit...

Jak ktoś potrafi to lepiej wytłumaczyć proszę niech mnie poprawi Dołączona grafika. Dokładne objaśnienie sposobu wykonania zmian w poście nr 4.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zmiana nastawienia mutantów.

Wchodzimy do pliku.....gamedata/config/creatures/game_relationes .ltx...i szukamy sekcji... [monster_relations]

 

[monster_relations]; [1] äđóă, [0] íĺéňđŕë, [-1] âđŕă, [-2] çëĺéřčé âđŕă; actor, human, arena_monstr, boar, bloodsucker, flesh, dog, pseudodog, cat, chimera, giant, zombie, burer, controller, poltergeist, snork, fracture, bird, rat, tushkano, dogfrend, bibliofrend;===================================================================================================================================================actor = 1, 1, -2, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, -1, -1, 1, 0human = 0, 1, 0, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -2, 0, 0, -1, 1, 1arena_monstr = -2, 0, 0, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0boar = -2, -2, 0, 1, -1, 0, -1, -1, 0, -1, -1, 0, 0, -1, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -2bloodsucker = -2, -2, 0, -1, 1, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -2flesh = -2, -1, 0, 0, -1, 1, -1, -1, 0, -1, -1, 0, 0, -1, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -2dog = -2, -1, 0, -1, 0, -1, 1, 0, -2, 0, -1, 0, -1, -1, -1, 0, 0, 0, -1, 0, 0, -2pseudodog = -2, -1, 0, -1, 0, -1, 0, 1, 0, 0, -1, 0, -1, 0, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -2cat = -2, -1, 0, -1, 0, -2, -2, 0, 1, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -2, -1, 0, -2chimera = -2, -1, 0, -1, 0, -1, 0, 0, -1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, -1, 0, -2giant = -2, -1, 0, -1, 0, -1, -1, -1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 0, 0, -2zombie = -2, -2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -2burer = -2, -2, 0, -1, 0, -1, -1, -1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -2controller = -2, -2, 0, -1, 0, -1, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, -1, 0, 0, 0, 0, 0, -2poltergeist = -2, -1, 0, -1, 0, -1, -1, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -2snork = -2, -1, 0, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 0, 1, 0, 0, -1, 0, 0, -2fracture = -2, -2, 0, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, -2bird = 0, 0, 0, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0rat = -2, 0, 0, 0, 0, 0, -1, -1, -2, -1, -1, 0, 0, 0, 0, -1, 0, 0, 1, 0, 0, 0tushkano = -2, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0dogfrend = 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0bibliofrend = 0, 1, -2, -2, -2, -2, -2, -2, -2, -2, -2, -2, -2, -2, -2, -2, -2, 0, 0, 0, 0, 1

Zawartość sekcji mutanty...

actor - GG

human - ludzie

arena monstr - Mutant na arenie

boar - dzik

snork - snork

bloodsucker - pijawka

pseudodog - nibypies

chimera - chimera

giant - nibyolbrzym

zombie - zombie

burer - karzeł

controller - kontroler

bird - ptak

rat - szczur

tushkano - chomik

dog - pies

biblofrend - bibliotekarz

Wartości:

-1, -2 wróg

0 neutralny

1 przyjaciel

Wykonujemy tę samą czynność co przy frakcjach. Sposób ten działa we wszystkich częściach gry S.T.A.L.K.E.R.

 • Positive 4
Link to comment
Share on other sites

 • 6 months later...

Ponieważ ostatnio w temacie był przypadek, że kolega miał kłopoty ze zmianą nastawienia frakcji dodam mały przykład by nie było wątpliwości...

Fragment sekcji z gry...

[communities_relations]
; |actor |act_dol|act_fre|stalker|monolit|militar|killer |ecolog |dolg |freedom|bandit |zombied|strange|trader |arena_enemy|
;============================================================================================
actor = 0, 0, 0, 0, -5000, -5000, -5000, 0, 0, 0, -5000, -5000, 0, 0, -5000

Całość jest bardzo prosta i działa na zasadzie tabeli i współrzędnych tylko przestrzenie między wpisami tego nie pokazują. Gdyby rozciągnąć to wszystko to wygląda tak...

;......... | actor | act_dol | act_fre | stalker | monolit | ...militar |... killer |.. ecolog |..dolg | freedom | ..bandit | ..zombied | strange | trader | arena_enemy |

;===============================================================================================================

actor = ...0,......... 0, .......0, ..........0, ........-5000,..... -5000, ..-5000, ......0, ..........0, .........0, .......-5000, ......-5000, .......0, ..........0,........ -5000

Linia to nastawienie GG do wszystkich frakcji w grze. Jak widać naszymi wrogami są ...Monolit, Wojsko, Najemnicy, Bandyci, Zombi i Wrogowie na arenie ...co jest zgodne z realiami gry.

Teraz widać dokładnie jakie dane odpowiadają poszczególnym pozycjom w górnej linii...Kropki są tutaj poglądowe i nie wolno ich wstawiać do pliku. W oryginale wystarczy odszukać pozycję dla której chcemy zmienić parametr najprościej odliczając od pozycji ...actor..i dokonać zmiany. Ten sam sposób dotyczy zmiany nastawienia mutantów.

Link to comment
Share on other sites

Ja sobie ustawiłem wrogość wszystkich mutantów między sobą i do ludzi teraz mam spokój , piorą się aż miło, oczywiście jak wejdę im w drogę to na mnie cała ekipa...ale nie ma już przypadków jak w Prypeci ,gdy w TS2 odbijamy plac z rąk najemników , monoliit i najemnicy krążą między snorkami i chimerą, a te nic...dopiero wszyscy ruszają na mnie jak ja wychodzę . Przesada. Niedogodnością jest to że trzeba zacząć nową grę.

//

Witam.

Mam nadzieję że się mylisz co do konieczności rozpoczęcia nowej gry bo to by znaczyło że dalej mogą się wydarzyć błędy których usunięcie będzie trudne.

Jednak w moim przypadku wystarczyło usunąć zapisy i po poprawieniu stosunków z Handlarzami wejść ponownie na lokację. Co dalej zobaczymy.

Możliwe , że po wejściu na lokację nastawienie się aktualizuje do skryptu. Ja miałem problem z napadaniem , bez przyczyny, przez wojsko na wioskę kotów , a nie było czasu wyjsć z lokacji.

 • Positive 1
Link to comment
Share on other sites

 • Meta locked this topic
Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.