Jump to content

Plecak Kałmuka


Recommended Posts

Na Bagnach dostajemy zadanie od tamtejszego mechanika na ma??, ma?? ma Ka?muk ale wymusza na nas odnalezienie i przyniesienie zawarto?ci plecaka. Plecak znajduje si? pomi?dzy anomaliami teleport. miejsce z anomaliami odnalaz?em ale plecaka nie widz? - kr??? tam i z powrotem raz na kilkana?cie razy podchodz? do trzcin na wysepce ale plecaka nie widz? nadal. Jak si? do niego dobra? skoro jest niewidoczny i jeszcze te anomalie...?

W?a?nie tych zdj?? nie mog? znale?? w poradniku, jest info ale bez screena, widocznie nie szuka?em uwa?nie. Jak zwykle dzi?ki za szybk? pomoc, jak wróc? na Bagna z gratami dla Dana i Czystoniebców b?d? szuka?, póki co poszukam tych zdj?? w solucji. jeszcze raz dzi?ki.

Link to comment
Share on other sites

Plecak Ka?muka le?y na ko?cu d?ugiego pó?wyspu . Dost?pu broni anomalia 'teleport'. Ale jest w teleporcie jedno przej?cie - bardzo w?skie. Musisz 'atakowa?' centrum zaznaczonego na mapie obszaru podchodz?c z ró?nych stron. W ko?cu uda ci si? wej??. A tam ju? znajdziesz ten plecak.

Zdj?cia niewiele ci dadz? - po prostu kawa?ek krajobrazu bagien nie do rozpoznania bez znacznika na mapie. W PDA masz zaznaczony obszar, a plecak jest w jego centrum. Jak zaczniesz si? zbli?a? do centrum - zadzia?a teleport i b?dzie cie odrzuca? zawsze w to samo miejsce. Musisz podchodzi? z ro?nych stron do centrum obszaru, ?eby trafi? na przej?cie w teleporcie. To wszystko.

Link to comment
Share on other sites

Nie widz? plecaka. Jestem we w?a?ciwym miejscu ale plecaka nie widz?, wi?c nie wiem do którego miejsca konkretnie mam podej??. Anomalie s? rzeczywi?cie w centrum obszaru zaznaczonego ko?em na mapie. Po teleportowaniu kilka metrów dalej od miejsca (nazwijmy) X - odwracaj?c si? o 180 stopni widz? w dali wierz? obserwacyjn?, a po lewej stronie kilkana?cie metrów dalej jest obszar pokryty anomali? przypominaj?c? nisko po?o?on? mg??. Wy widzieli?cie ten plecak na tym miejscu czy podobnie jak ja szli?cie na macanego?

Link to comment
Share on other sites

Ufff.... Jest plecak, wreszcie znalaz?em. Dzi?kuj? za pomoc, bo traci?em ju? cierpliwo??. Napisz? co i jak dla tych którzy mieli podobne problemy.

Plecak le?y na wysepce w centrum obszaru zaznaczonego ko?em na mapie. Jak ju? zostaniecie pierwszy raz odrzuceni przez teleport, to obró?cie si? 0 180 stopni i w na wprost w oddali b?dzie widoczna wie?a obserwacyjna a po lewej stronie jakie? kilkana?cie metrów dalej od w?a?ciwej wysepki jest anomalia przypominaj?ca nisko po?o?on? mg??. Teraz trzeba i?? na wprost zaraz po linii brzegowej i na wysoko?ci trzcin po prawej stronie odwróci? si? w ty?. Powinni?cie teraz widzie? plecaczek, trzeba si? cofn?? kilka metrów i mamy kontener dla Ka?muka.

Link to comment
Share on other sites

Ufff.... Jest plecak, wreszcie znalaz?em. Dzi?kuj? za pomoc, bo traci?em ju? cierpliwo??. Napisz? co i jak dla tych którzy mieli podobne problemy.

Plecak le?y na wysepce w centrum obszaru zaznaczonego ko?em na mapie.

Wszystko si? zgadza poza tym ?e nie jest to wysepka, a przed?u?enie tego samego pó?wyspu, na który odrzuca cie teleport. Ale to drobny szczegó?. Najwa?niejszy jest sposób znalezienia przej?cia. Ciekaw jestem, czy to przej?cie jest stale w tym samym miejscu, czy zmienia po?o?enie. W moim przypadku linia ??cz?ca ?rodek kr?gu z przej?ciem by?a odchylona o jakie? 120 stopni od linii ??cz?cej ?rodek z miejscem, gdzie odrzuca teleport, czyli po teleportowaniu trzeba obróci? si? twarz? do ?rodka okr?gu, by?o obej?? teleport o 1/3 obwodu lew? stron? i wtedy obróci? si? twarz? do ?rodka okr?gu. Tam powinno by? przej?cie.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.