Jump to content

Odbić więźnia Monolitowi


Recommended Posts

Zadanie od Kota, na Agropromie, jak tylko zbli?? si? do miejsca z Monolitowcami i wi??niami zaczyna si? strzelanina pomi?dzy Monolitem i ?o?nierzami a wi??niowie gin? i zadanie - nie wykonane... Napisz? jeszcze, ?e wcze?niej nie odda?em teczki dla majora spod mostu w Kordonie cho? j? zdoby?em. Nie odda?em mu jej... bo sam go rozwali?em. Wiem, ?e b??d ale tak jako? wysz?o... ?o?nierze z oddzia?u który pilnowa? tych dokumentów ci?gle po wzi?ciu teczki wa??saj? si? w tej dolince nawaleni a ja nie mia?em serca ich wcze?niej odstrzeli? i teraz jest pat. Co tu dalej zrobi??

Link to comment
Share on other sites

Po wielu próbach wreszcie si? uda?o. Poszed?am w dolink? w nocy ubrany w SKAT15. Jeszcze dobrze nie doszed?em na odleg?o?? strza?u jak zacz??a si? palba w dolince. Teraz w zale?no?ci od szcz??cia: - albo Pat i Pataszon szybko gin? - ginie jeden ale zadanie jest nie zaliczone - prze?ywaj? pierwsze strza?y Je?eli prze?ywaj?, trzeba wpa?? w ?rodek walki ?eby ?ci?gn?? na siebie ogie? ?o?nierzy i Monolitu i eliminowa? wrogów. Ja cz?sto zapisywa?em w dolince savy i jako? si? uda?o. Droga do centralnego kompleksu z Patem i Pataszonem to koszmar...

Link to comment
Share on other sites

Heh, to tu wyst?puj? te postaci Pat i Pataszon... Podczas t?umaczenia nie mam faktycznie poj?cia, gdzie dane postaci b?d? wyst?powa?. Te imiona nada?em z rozp?du, poniewa? w oryginale to by?y imiona równie? pewnej pary bohaterów - Czuk i Gek. Zastanawiam si? teraz, czy nie lepiej by?o zostawi? jak w oryginale. Co o tym s?dzisz? Zawsze mog? jeszcze przywróci? to oryginalne brzmienie imion, polonizacja jest ci?gle na poziomie RC, a do tego jest dopa... A co do samej akcji - czyta?em wiele o trudno?ciach z jej wykonaniem. Tam musisz podkra?? si? niepostrze?enie, bo na pierwszy twój widok rozpoczyna si? akcja. I problem polega na tym, ?e je?li jeste? na tyle blisko, ?eby po akcji obszuka? trupy i mie? spory ?up, ci co maja prze?y? s? w niebezpiecze?stwie. A jak zaczniesz zdejmowa? przeciwników z dala, to po akcji nie zd??ysz dobiec, kiedy ci co prze?yli ob?upia trupy z wszelkiego dobra... W tym s? szybcy...

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.