Jump to content

Do tłumaczy


korn06
 Share

Recommended Posts

Może ktoś przetłumaczyć? Скрипт вывода на худ иконок аптечек и антирада с указанием их кол-ва в инвентаре. Скрипт позволяет вывести подобным образом иконку и кол-во любого предмета в инвентаре ГГ. Для этого нужно просто вписать нужный вам предмет во все таблицы и указать координату по оси X для показа его иконки. Цвета вывода текста чисто экспериментальные - можете заменить их на любые другие ориентируясь на таблицы цветов (легко найти в инете). По умолчанию цвет цифр золотистый- для всех. Важно: скрипт необходимо поставить на апдейт в биндер эктора - то есть прописать вызов hud_med.HudShowMed() в функцию actor_binder:update(delta) в файле bind_stalker.script В последней версии сделал возможность настройки отображения статиков как по горизонтали - внизу, так и по вертикали - в правом верхнем углу. вот так будут выводится по вертикали - 990 - это точка отсчета по оси Х - правый верхний угол local X = true and 990 --// если true строить по вертикали в правом верхнем углу local Y = false and 725 --//если true строить по горизонтали внизу а вот так по горизонтали -- 725 - точка отсчета по оси Y - нижняя часть экрана, левее окошка патронов local X = false and 990 --// если true строить по вертикали в правом верхнем углу local Y = true and 725 --//если true строить по горизонтали внизу Также добавил вывод кол-ва водки и бинтов. Изменил шрифт цифр на более подходящий под размер иконок и шаг между крайними углами статиков с 25 на 30 пикселей.

Link to comment
Share on other sites

Tak to brzmi Wyjście skryptu do cienkich ikony zestawów i antirada z ich liczbą w inwentarzu. Skrypt pozwala na wyświetlanie ikony w ten sposób i kwotę każdej pozycji w spisie HS. Aby to zrobić, wystarczy wpisać żądany obiekt we wszystkich tabelach i określić współrzędną wzdłuż osi X, aby wyświetlić jego ikonę. Kolory wyjścia tekstowego czysto eksperymentalna - można je zastąpić każdy inny koncentrując się na tablicy kolorów (łatwe do znalezienia w internecie). Domyślnie jest to kolor złoty cyfrowy dla wszystkich. Ważne: skrypt musi zostać wprowadzone do aktualizacji do spoiwa Hektora - to jest do rejestracji połączeń hud_med.HudShowMed () w actor_binder: update (delta) w pliku bind_stalker.script W najnowszej wersji poczynił możliwość konfiguracji statycznej, zarówno poziomo - na dole, i pionowo - w prawym górnym rogu. W ten sposób będą wyświetlane pionowo - 990 - jest punktem wyjścia do osi X - prawy górny róg lokalny X = true i 990 - / / jeśli prawda budować pionowo w prawym górnym rogu lokalnych Y = false i 725 - / / jeśli prawda zbudować poziome dno ale droga przez - 725 - punkt odniesienia wzdłuż osi Y - na dole ekranu po lewej stronie wkładów okiennych lokalny X = false i 990 - / / jeśli prawda budować pionowo w prawym górnym rogu lokalnych Y = true i 725 - / / jeśli prawda zbudować poziome dno Dodano także liczbę wyjściową wódki i bandaże. Zmieniono czcionkę do bardziej odpowiedniego dane dla rozmiaru ikon, a etap między skrajnymi kątami statycznych od 25 do 30 pikseli.

  • Dodatnia 1
Link to comment
Share on other sites

Скрипт вывода на худ иконок аптечек и антирада с указанием их кол-ва в инвентаре. // Skrypt wyprowadzenia na HUD ikon apteczek i antyradów z ukazaniem ich ilości w inwentarzu.

Link to comment
Share on other sites

Skrypt wyprowadzenia na hud ikonek apteczek i antyradów ze wskazaniem ich ilości w inwentarzu. Skrypt pozwala też wyprowadzić w ten sam sposób ikonkę i ilość każdego przedmiotu w inwentarzu GG. By tego dokonać trzeba tylko wpisać potrzebny przedmiot w każdą tablicę i wskazać koordynaty na osi X aby wyświetlić jego ikonę. Wyjściowy kolor tekstu jest czysto eksperymentalny - można go zastąpić jakimkolwiek innym, korzystając z tablicy kolorów (łatwo znaleźć w internecie). Domyślnie dla wszystkich cyfr jest kolor złoty. Uwaga: skrypt musi być wprowadzony jako update do binder ektora? (może powinno być wektora) - to znaczy przypisać wezwanie hud_med.HudShowMed() do funkcji actor_binder:update(delta) w pliku bind_stalker.script W ostatniej wersji stworzyłem możliwość ustawiania wyświetlania statyków? tak poziomo - na dole, jak i w linii pionowej - w prawym górnym rogu. więc tak będą się wyświetlać w linii pionowej - 990 - to punkt wyjściowy na osi X - prawy górny róg local X = true and 990 --// jeżeli true budować w linii pionowej od prawego górnego rogu local Y = false and 725 --//jeżeli true budować w poziomie na dole a tak w poziomie -- 725 - punkt wyjściowy na osi Y - dolna część ekranu, na lewo od okienka amunicji local X = false and 990 --// jeżeli true budować w linii pionowej od prawego górnego rogu local Y = true and 725 --//jeżeli true budować w poziomie na dole Dodałem także wyprowadzenie ilości wódki i bandaży. Zmieniłem czcionkę cyfr na bardziejodpowiedni do rozmiaru ikonek i odstęp między skrajnymi rogami statyków? z 25 na 30 pikseli.

  • Dodatnia 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.

Comunity