Jump to content

Jak zrobić artefakt maskę


Mithrandir

Recommended Posts

@Mithrandir,

o tworzeniu artefaktu maski p-gaz był już temat, który jednak - jak sam twierdzisz jest niedostępny (dość nietypowy problem)...dlatego napiszę jeszcze raz z tą uwagą aby administracja nie usunęła wątku. Poprzednio podałem sposób na tworzenie artefaktu w wersji uproszczonej - bez hud'a maski przeciwgazowej, tym razem będzie inaczej a całość podzielę na 2 części wykonawcze - uproszczoną i zaawansowaną.

 

I. Część uproszczona.

[ 1 ]. W katalogu [gamedataconfigmisc] - odnajdujesz plik artefacts.ltx

[ 2 ]. Robisz kopię w/w pliku oraz plików, które zamierzasz modyfikować (zwłaszcza jeśli planujesz usprawnić jakiś mod).

[ 3 ]. Na samym dole pliku artefacts.ltx dodaj poniższy wpis, który podłączy nowy plik z artefaktami (maski p-gaz) do gry.

#include "art_gasmask.ltx"

w oryginalnym pliku z patcha 1.0004, wpis dodałem w linijce nr. 1373. Wpis nie powinien przerywać sekcji konfigurującej dany artefakt, dlatego najlepiej dodać go na samym dole pliku.

[ 4 ]. Utwórz plik .ltx (zmiana rozszerzenia z .txt) o nazwie j/w czyli. art_gasmask.ltx, który umieszczasz w katalogu [misc]. W pliku tym utworzymy artefakty-maski p-gaz w ilości 3 szt. Dlaczego tyle? - ponieważ skrypt dodający hud autorstwa Thunder Freak'a jest skonfigurowany na 3 rodzaje masek p-gaz, co nie oznacza, że można mieć w grze tylko 3 maski, jednakże chcąc wprowadzić nowe sekcje trzeba zmodyfikować pliki skryptu.

[ 5 ]. W nowo utworzonym pliku, dodajesz nowy artefakt, który stworzysz np. w oparciu o już istniejący np. af_fuzz_kolobok - artefakt Kulebiak. Możesz skopiować poniższe wpisy do tego pliku. - opisałem wszystkie parametry w postaci komentarza (polecam zapoznać się z opisem). Poniżej sekcje 3 masek p-gaz dla pliku art_gasmask.ltx :

; Artefakt maska pgaz/ sekcja 1[af_pgaz1]:af_baseGroupControlSection   = spawn_group$spawn		  = "artifactsfuzz kolobok"$npc		   = on   ; option for Level Editor;$prefetch	  = 3cform		  = skeletonclass		  = ARTEFACT visual		  = equipmentsgasmask3.ogf  ; model .ogf artefaktu - w tym przypadku ścieżka do modelu maski.description	 = enc_zone_artifact_af-fuzz-kolobox  ; opis artefaktuinv_name	   = af_mask_1 ; skrócona nazwa w ekwipunkuinv_name_short  =inv_weight	  = 0.35 ; waga artefaktu [kg] inv_grid_x	  = 12  ; współrzędna osi X na siatce pliku z ikonamiinv_grid_y	  = 23  ; współrzędna osi Y na siatce pliku z ikonamicost		   = 9500 ; cena bazowa artefaktu/przedmiotu.jump_height	 = 0.0  ; wysokość na jaką artefakt "podskakuje" po wyrzuceniu. ;particles	  = anomaly2artefactartefact_puxx  ; efekt wizualny - usunięty dla maski.lights_enabled  = false	 ; poświata artefaktu, blask ;Poniżej znajdują się sekcje odpowiedzialne za regenerację zdrowia, przyrost radiacji etc.health_restore_speed   = 0.0   ; odzyskiwanie zdrowia		   radiation_restore_speed = -0.003 ; tempo usuwania radiacji, wartość ujemna usuwa, dodatnia - zwiększa radiację.satiety_restore_speed  = 0.0   ; parametr odpowiedzialny za sytość.power_restore_speed	 = -0.001 ; tempo regeneracji energii, wartość ujemna zwiększa zmęczenie postaci.bleeding_restore_speed  = 0.0   ; parametr odpowiedzialny za krwawieniehit_absorbation_sect   = af_pgaz1_absorbation   ;Dla poniższych wartości, 0 = max ochrona, 1 = brak ochrony[af_pgaz1_absorbation]burn_immunity		  = 1.0  ; odporność na ogień    strike_immunity	   = 1.0  ; odporność na uderzenieshock_immunity		 = 1.0  ; odporność na porażeniewound_immunity		 = 1.0  ; odporność na zadrapanie, uszkodzenia mechaniczne	  radiation_immunity	 = 0.9  ; odporność na radiacjętelepatic_immunity	 = 1.0  ; odporność na telepatięchemical_burn_immunity = 0.7  ; odporność na korozję chemicznąexplosion_immunity	 = 1.0  ; odporność na wybuchfire_wound_immunity   = 1.0  ; odporność na ostrzał; Artefakt maska pgaz/ sekcja 2[af_pgaz2]:af_baseGroupControlSection   = spawn_group$spawn		  = "artifactsfuzz kolobok"$npc		   = on   ; option for Level Editor;$prefetch	  = 3cform		  = skeletonclass		  = ARTEFACT visual		  = equipmentsgasmask1.ogf  ; model ogf artefaktu - w tym przypadku ścieżka do modelu maski.description	 = enc_zone_artifact_af-fuzz-kolobot  ; opis artefaktuinv_name	   = af_mask_2 ; skrócona nazwa w ekwipunkuinv_name_short  =inv_weight	  = 0.25 ; waga artefaktu [kg] inv_grid_x	  = 13  ; współrzędna osi X na siatce pliku z ikonamiinv_grid_y	  = 23  ; współrzędna osi Y na siatce pliku z ikonamicost		   = 4000 ; cena bazowa artefaktu/przedmiotu.jump_height	 = 0.0  ; wysokość na jaką artefakt "podskakuje" po wyrzuceniu. ;particles	  = anomaly2artefactartefact_puxx  ; efekt wizualnylights_enabled  = false	 ; poświata artefaktu, blask ;Poniżej znajdują się sekcje odpowiedzialne za regenerację zdrowia, przyrost radiacji etc.health_restore_speed   = 0.0   ; odzyskiwanie zdrowia		   radiation_restore_speed = -0.002 ; tempo usuwania radiacji, wartość ujemna usuwa, dodatnia - zwiększa radiację.satiety_restore_speed  = 0.0   ; parametr odpowiedzialny za sytość.power_restore_speed	 = -0.001 ; tempo regeneracji energiibleeding_restore_speed  = 0.0   ; parametr odpowiedzialny za krwawieniehit_absorbation_sect   = af_pgaz2_absorbation   ;Dla poniższych wartości, 0 = max ochrona, 1 = brak ochrony[af_pgaz2_absorbation]burn_immunity		  = 1.0  ; odporność na ogień    strike_immunity	   = 1.0  ; odporność na uderzenieshock_immunity		 = 1.0  ; odporność na porażeniewound_immunity		 = 1.0  ; odporność na zadrapanie, uszkodzenia mechaniczne	  radiation_immunity	 = 0.9  ; odporność na radiacjętelepatic_immunity	 = 1.0  ; odporność na telepatięchemical_burn_immunity = 0.7  ; odporność na korozję chemicznąexplosion_immunity	 = 1.0  ; odporność na wybuchfire_wound_immunity   = 1.0  ; odporność na ostrzał; Artefakt maska pgaz/ sekcja 3[af_pgaz3]:af_baseGroupControlSection   = spawn_group$spawn		  = "artifactsfuzz kolobok"$npc		   = on   ; option for Level Editor;$prefetch	  = 3cform		  = skeletonclass		  = ARTEFACT visual		  = equipmentsgasmask3.ogf  ; model ogf artefaktu - w tym przypadku ścieżka do modelu maski.description	 = enc_zone_artifact_af-fuzz-kolobor  ; opis artefaktuinv_name	   = af_mask_3 ; skrócona nazwa w ekwipunkuinv_name_short  =inv_weight	  = 0.35 ; waga artefaktu [kg] inv_grid_x	  = 12  ; współrzędna osi X na siatce pliku z ikonamiinv_grid_y	  = 23  ; współrzędna osi Y na siatce pliku z ikonamicost		   = 12000 ; cena bazowa artefaktu/przedmiotu.jump_height	 = 0.0  ; wysokość na jaką artefakt "podskakuje" po wyrzuceniu. ;particles	  = anomaly2artefactartefact_puxx  ; efekt wizualnylights_enabled  = false	 ; poświata artefaktu, blask ;Poniżej znajdują się sekcje odpowiedzialne za regenerację zdrowia, przyrost radiacji etc.health_restore_speed   = 0.0   ; odzyskiwanie zdrowia		   radiation_restore_speed = -0.004 ; tempo usuwania radiacji, wartość ujemna usuwa, dodatnia - zwiększa radiację.satiety_restore_speed  = 0.0   ; parametr odpowiedzialny za sytość.power_restore_speed	 = -0.001 ; tempo regeneracji energiibleeding_restore_speed  = 0.0   ; parametr odpowiedzialny za krwawieniehit_absorbation_sect   = af_pgaz3_absorbation   ;Dla poniższych wartości, 0 = max ochrona, 1 = brak ochrony[af_pgaz3_absorbation]burn_immunity		  = 1.0  ; odporność na ogień    strike_immunity	   = 1.0  ; odporność na uderzenieshock_immunity		 = 1.0  ; odporność na porażeniewound_immunity		 = 1.0  ; odporność na zadrapanie, uszkodzenia mechaniczne	  radiation_immunity	 = 0.8  ; odporność na radiacjętelepatic_immunity	 = 1.0  ; odporność na telepatięchemical_burn_immunity = 0.7  ; odporność na korozję chemicznąexplosion_immunity	 = 1.0  ; odporność na wybuchfire_wound_immunity   = 1.0  ; odporność na ostrzał


[ 6 ]. Warto poświęcić trochę czasu na opis przedmiotu. W pliku w/w wprowadzono nowe opisy, które pierwotnie nie występują w grze, są to następujące sekcje:

description	 = enc_zone_artifact_af-fuzz-kolobox

jest to opis artefaktu o identyfikatorze af_pgaz1

description	 = enc_zone_artifact_af-fuzz-kolobot

jest to opis artefaktu o identyfikatorze af_pgaz2

description	 = enc_zone_artifact_af-fuzz-kolobor

jest to opis artefaktu o identyfikatorze af_pgaz3

Powyższe wpisy są zmodyfikowaną wersją opisu art. Kulebiak. Aby każda z masek p-gaz posiadała unikalny opis, należy dodać odpowiednie wpisy - zgodnie z parametrem description do pliku string_table_enc_zone.xml [gamedataconfigtextpol], zatem wprowadzam doń następujące sekcje:

   <string id="enc_zone_artifact_af-fuzz-kolobox">	      <text>Maska przeciwgazowa to podstawowy element wyposażenia stalkerów - jako pierwszy stopień ochrony dróg oddechowych przed toksynami i radiacją. Jej wadą jest szybszy przyrost zmęczenia z uwagi na ograniczoną przepustowość cyrkulacji powietrza.</text>   </string>   <string id="enc_zone_artifact_af-fuzz-kolobot">	      <text>Maska przeciwgazowa SzM-41M (typ "Słoń") jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych wśród systemów ochrony dróg oddechowych z uwagi na przystępną cenę. Warto zaopatrzyć się w nią podczas eksploracji radioaktywnych obszarów Zony.</text>   </string>   <string id="enc_zone_artifact_af-fuzz-kolobor">	      <text>%c[255,255,1,1]Ulepszona wersja maski MP-6.</text>   </string>

identyfikatory opisu tj. string id muszą być zgodne z wprowadzonymi parametrami description znajdującymi się w pliku art_gasmask.ltx. Oczywiście - można wprowadzić dowolny opis przedmiotu - ja dałem przykładowy opis masek.

Aby skrócona nazwa artefaktu wyświetlała się prawidłowo, należy dodać do pliku string_table_enc_zone.xml opis zgodny z parametrem inv_name, są to sekcje następujące:

<string id="af_mask_1">      <text>Maska p-gaz typ MP-6</text>   </string>   <string id="af_mask_2">      <text>Maska p-gaz SzM-41M</text>   </string>   <string id="af_mask_3">      <text>Maska p-gaz SzM-41M</text>   </string>

[ 7 ]. Mając opis, dodać należy teksturę w ekwipunku zgodną z wprowadzonym modelem gasmask3.ogf, przydatny w tym celu okaże się ten poradnik.

Za współrzędne ikony odpowiadają wpisy (poniżej sekcje już edytowane dla potrzeb modyfikacji):

dla maski o identyfikatorze: af_pgaz1/af_pgaz3 (obie maski wykorzystują tę samą ikonę)

inv_grid_x	  = 12  ; współrzędna osi X na siatce pliku z ikonamiinv_grid_y	  = 23  ; współrzędna osi Y na siatce pliku z ikonami

dla maski o identyfikatorze: af_pgaz2

inv_grid_x	  = 13  ; współrzędna osi X na siatce pliku z ikonamiinv_grid_y	  = 23  ; współrzędna osi Y na siatce pliku z ikonami

zatem, zgodnie z w/w parametrami należy umieścić właściwą ikonę przedmiotu w pliku ui_icon_equipment.dds [gamedatatexturesui].

Aby ułatwić kwestie spojrzenia na obliczanie współrzędnych na siatce ekwipunku - screen z naniesioną numeracją przy ustawieniu oczka siatki 50x50 px.

Dołączona grafika

 

W Cieniu Czarnobyla znajdują się 3 modele maski przeciwgazowej, które nie zostały wykorzystane przez twórców. Znaleźć je można w [gamedatameshesequipments], są to modele:

gasmask1.ogf
gasmask2.ogf
gasmask3.ogf
dlatego nie trzeba dodawać modeli maski do [gamedata], chyba że chcesz wyciąć z moda maskę przeciwgazową o określonym wyglądzie, wówczas należy umieścić go zgodnie ze ścieżką określoną parametrem "visual" w pliku konfigurującym artefakt, który to parametr opisałem w tymże pliku.

Na tym można zakończyć część uproszczoną, która nie dodaje widoku hud'a maski p-gaz, jednakże maska przeciwgazowa posiada wszelkie parametry zdefiniowane w pliku art_gasmask.ltx i nadaje się do zakładania na pas z uwagi na wykorzystanie konfiguracji artefaktu.

 

 

II. Część zaawansowana - dodawanie hud'a maski.

Ta część modyfikacji dodaje widok maski p-gaz wraz z efektami oddechu, krwawienia, zmęczenia - czyli efektów zwiększających poziom realizmu w grze.

[ 1 ]. Do folderu [gamedatascripts] dodajemy plik skryptu odpowiedzialnego za hud maski p-gazowej.  Jest to plik hud.script autorstwa Thunder Freak'a - poniżej zawartość w wersji ze spolszczonymi komunikatami oraz parametrami dostosowanymi do identyfikatorów wprowadzonych masek p-gaz (af_pgaz1/af_pgaz2/af_pgaz3):

--[[------------------------------------------------------------------------------------------------ File	  : invasion_hud.script Description: HUD Masken Script mit abnehmbaren Masken, Bluteffekten und Blureffekte Copyright  : Thunder Freak (c) 2009, Rudix (c) 2008, Russo (c) 2008 Author	 : Thunder Freak (c) 2009 Last edit  : 21.05.2009 (by atonium2027 & Thunder Freak) Skrypt skonfigurowany na 3 maski przeciwgazowe: af_pgaz1/af_pgaz2/af_pgaz3--]]------------------------------------------------------------------------------------------------local current_suithudlocal mycurrent_suithudlocal suit_conditionlocal suitfirstrun = "yes"local actor_last_health = 0local bloodtime = 0local bloodtimeb = 0local isbleeding = "no"local countblood = 0local m_blood = nillocal isactcondset = "false"local radeffect = "false"local blurs = nillocal blurval = 0local blurlt = 0local blurcyctime = 0local blurlastphase = 0local suittypes = {  exo = "hud_exo",  scientific = "hud_sci",  ecolog = "hud_sci",  protection = "hud_sci",  military = "hud_mil",  specops = "hud_mil",  killer = "hud_gas",  cs_heavy = "hud_kill",  bandit = "hud_bandit",  cs_light = "hud_bandit"}local xrbelt = nillocal info_send = 0local breath_timelocal init_breath = falselocal heartbeat_setlocal verschnaufpause = {   [0] = "Potrzebny odpoczynek.",   [1] = "Stary, jestem wyczerpany.",   [2] = "W tej masce trudno biec z ekwipunkiem.",   [4] = "Chwila na odpoczynek."}function checkmysuithud()   local suithudtype, suithudname   if db.actor ~= nil then      bleedcondition()      atmen()      suithudtype = nil            local csuithud = db.actor:get_current_outfit()            if csuithud ~= nil then suithudname = csuithud:section() end      if suithudname ~= nil then         suit_condition = check_current_suit_condition()               if suit_condition ~= nil then               for i,v in pairs(suittypes) do               if string.find(suithudname, i) then                  suithudtype = v .. "_" .. suit_condition                  xrbelt = nil               end            end                  end      end            if suithudtype == nil then         check_mask_on_belt()         xrbelt = inventory.belt["af_pgaz1"]         if xrbelt == nil then xrbelt = inventory.belt["af_pgaz2"] end         if xrbelt == nil then xrbelt = inventory.belt["af_pgaz3"] end                  if xrbelt ~= nil and suit_condition ~= nil then suithudtype = "hud_gasmask_" .. suit_condition end      end            setmysuithud(suithudtype)      init_blurs()      blood()      set_blood()   endendfunction check_mask_on_belt()   local beltset = 0   local x1belt = inventory.belt["af_pgaz1"]   local x2belt = inventory.belt["af_pgaz2"]   local x3belt = inventory.belt["af_pgaz3"]   if x1belt == nil and x2belt == nil and x3belt == nil then return end   if x1belt ~= nil then      if x1belt == 1 then         beltset = 1      elseif x1belt > 1 then         beltset = 10      end   end   if x2belt ~= nil then      if x2belt == 1 then         beltset = beltset + 1      elseif x2belt > 1 then         beltset = 10      end   end   if x3belt ~= nil then      if x3belt == 1 then         beltset = beltset + 1      elseif x3belt > 1 then         beltset = 10      end   end      if info_send == 1 and beltset == 1 then info_send = 0 end      if beltset > 1 and info_send == 0 then      local text = "Przez ile masek chcesz oddychac, hmm? - jedna nie wystarczy?"      db.actor:give_game_news(text, "uiui_icon_gasmask", Frect():set(x,y,83,47), 1000, 5000)         info_send = 1   endendfunction check_current_suit_condition()   local suitname   local csuithud = db.actor:get_current_outfit()   if csuithud ~= nil then suitname = csuithud:section() end   if suitname ~= nil then      suit_condition = ""      local curcond = csuithud:condition()      if curcond >= 0.95 then         suit_condition = "blue"      elseif curcond >= 0.85 and curcond < 0.95 then         suit_condition = "green"      elseif curcond >= 0.70 and curcond < 0.85 then         suit_condition = "yellow"      elseif curcond >= 0.50 and curcond < 0.70 then         suit_condition = "red"      elseif curcond >= 0.27 and curcond < 0.50 then         suit_condition = "red2"      elseif curcond < 0.27 then         suit_condition = "red3"      end   end   return suit_conditionendfunction setmysuithud(hudtype)   local chud = get_hud():GetCustomStatic(mycurrent_suithud)   if chud ~= nil and mycurrent_suithud ~= nil and hudtype == nil then      get_hud():RemoveCustomStatic(mycurrent_suithud)      mycurrent_suithud = nil   end   if hudtype == nil and mycurrent_suithud == nil then return end   local new_hud = get_hud():GetCustomStatic(hudtype)   if new_hud == nil then      get_hud():RemoveCustomStatic(mycurrent_suithud)      get_hud():AddCustomStatic(hudtype)        	 if suit_condition ~= "green" and suit_condition ~= "blue" then         local snd_obj = xr_sound.get_safe_sound_object([[materialglassglass_fall03hl]])         snd_obj:play_no_feedback(db.actor, sound_object.s2d, 0, vector(), 9.0)  	 end      mycurrent_suithud = hudtype   end   --invasion_mags.show_mags_on_mask()endlocal info2_send = falsefunction atmen()   local vol = 0   local ausdauer = db.actor.power   if init_breath == false then      breath_time = time_global() + 2300      heartbeat_set = time_global() + 7800      init_breath = true   end   if time_global() > breath_time and ausdauer < .7 then      if ausdauer < .7 and ausdauer >= .6 then         vol = 0.5      elseif ausdauer < .6 and ausdauer >= .5 then         vol = 1.0      elseif ausdauer < .5 and ausdauer >= .35 then         vol = 1.5      elseif ausdauer < .35 and ausdauer >= .2 then         vol = 2.0      elseif ausdauer < .2 then         vol = 2.5      end            local snd_obj = xr_sound.get_safe_sound_object([[characters_voicehuman_03stalkerstatesbreathbreath_1]])      snd_obj:play_no_feedback(db.actor, sound_object.s2d, 0, vector(), vol)      breath_time = time_global() + 2300   end   if ausdauer < .3 and time_global() > heartbeat_set then      local snd_obj = xr_sound.get_safe_sound_object([[heart2]])      snd_obj:play_no_feedback(db.actor, sound_object.s2d, 0, vector(), 3.0)      heartbeat_set = time_global() + 7800   end   if ausdauer < .2 and info2_send == false then      db.actor:give_game_news(verschnaufpause[math.random(1, 4)], "uiui_iconstotal", Frect():set(0,0,83,47), 2000, 6000)         info2_send = true   end   if ausdauer > .2 then info2_send = false endendfunction init_blurs()   if mycurrent_suithud ~= nil and db.actor.power < .7 then      local zoom = 67.5 / device().fov      zoom = (zoom - 1) * 1.5 + 1      if zoom < 1.001 then         zoom = 1.001      end      local stretchy = 0.75 / (math.floor(device().aspect_ratio * 1000) / 1000)      if stretchy < 1 then stretchy = 1 end      local rect = {x = -768 * zoom + 768, y = (-512 * zoom + 512) * stretchy - (stretchy - 1) * 300, w = 1024 * zoom, h = 768 * zoom * stretchy}            set_blurs(true, rect)   else      set_blurs(false)   endendfunction set_blurs(enabled,rect)   if (not blurs) or get_hud():GetCustomStatic("hud_blur1") == nil then      blurs = {}      for i = 1, 5 do         get_hud():AddCustomStatic("hud_blur" .. i)         blurs[i] = get_hud():GetCustomStatic("hud_blur" .. i):wnd()         blurs[i]:SetWidth(0)      end   end      if not enabled then      for i = 1, 5 do         blurs[i]:SetWidth(0)      end      return   end   local power = db.actor.power   local period = 1.0 + power * power * 1.0   local expirt = 0.3   local breathpower = 3   local delta = (time_global() - blurlt) / 1000   local phase = (time_global() - blurcyctime) / 1000      blurlt = time_global()   if phase > period then      phase = phase % period      blurcyctime = blurlt - phase * 1000   end   if blurlastphase > phase then      blurlastphase = 0   end   local blurdelta = delta * -0.7   if blurlastphase < expirt and phase < expirt then      blurdelta = blurdelta + (phase - blurlastphase) * breathpower   elseif blurlastphase < expirt then      blurdelta = blurdelta + (expirt - blurlastphase) * breathpower   end   blurlastphase = phase   blurval = blurval + blurdelta   if blurval > 0.999 then      blurval = 0.999   elseif blurval < 0 then      blurval = 0   end   local tm = math.floor(blurval * 3)   local tmn = (tm + 1)   local v = blurval * 3 - math.floor(blurval * 3)   v= 1 - v   local v1 = 1 - v   if tm ~= 0 then      blurs[tm]:SetColor(GetARGB(v * 255, 255, 255, 255))   end   if tmn ~= 0 then      blurs[tmn]:SetColor(GetARGB(v1 * 255, 255, 255, 255))   end   for i = 1,4 do      if i == tm or i == tmn then         blurs[i]:SetWndRect(Frect():set(rect.x, rect.y, rect.w, rect.h))      else         blurs[i]:SetWndRect(Frect():set(rect.x, rect.y, 0, 0))      end   endendfunction blood()   local radwidth = db.actor.radiation   if db.actor ~= nil and radwidth == 0 then      if db.actor:alive() then         local current_health = math.floor(db.actor.health * 100)         local cbloodtime = time_global()         if cbloodtime > bloodtime and isbleeding == "stopit" then            for i=1,5 do               if get_hud():GetCustomStatic("hud_blood" .. i) ~= nil then                  get_hud():RemoveCustomStatic("hud_blood" .. i)                  isbleeding = "no"               end            end         end         if cbloodtime > bloodtime then            bloodtime = time_global() + 1500            if actor_last_health > current_health and actor_last_health ~= 0 then isbleeding = "yes" end            actor_last_health = math.floor(db.actor.health * 100)         end      end   endendfunction set_blood()   local radwidth = db.actor.radiation   local cbloodtimed = time_global()   if db.actor ~= nil and cbloodtimed > bloodtimeb and isbleeding == "yes" and radwidth == 0 then      bloodtimeb = time_global() + 170      m_blood = {}      countblood = countblood + 1      get_hud():AddCustomStatic("hud_blood" .. countblood)      m_blood[countblood] = get_hud():GetCustomStatic("hud_blood" .. countblood):wnd()      local chudblood = "hud_blood" .. countblood      if countblood == 4 then         isbleeding = "stopit"         countblood = 0      end   endendfunction bleedcondition()   if db.actor.health < 0.31 and isactcondset ~= "true" then      level.add_pp_effector ("alcohol.ppe", 2012, true)      isactcondset = "true"   end   if db.actor.health > 0.30 and isactcondset ~= "false" then      level.remove_pp_effector (2012)      isactcondset = "false"   end   if db.actor.radiation > 0.3 and radeffect ~= "true" then      level.add_pp_effector ("alcohol.ppe", 2013, true)      radeffect = "true"   end   if db.actor.radiation == 0 and radeffect ~= "false" then      level.remove_pp_effector (2013)      radeffect = "false"   endendfunction check_blood()endlocal logf_console = nilfunction logf( fmt, ... )   logf_console = get_console()   logf = logf_main   logf_main( fmt, ... )endfunction logf_main( fmt, ... )   local c = select( "#", ... )   if c <= 0 then -- nothing to format	  logf_console:execute( ":" .. string.gsub( fmt, " ", "160" ) )   else	  logf_console:execute( ":" .. string.gsub( fmt, " ", "160" ) )   endend

[ 2 ]. Do tego samego folderu j/w dodaję plik inventory.script, poniżej zawartość pliku dostosowana do utworzonych masek p-gaz :

-- This script taken from Soljanka. They appear to add duplicate artifact removal.-- The original source code appears to be Thunderfreaks "gasmask mod".-- Altered by Nuor 8/20/2010, for flexibility, now items and belt quanities can be customized. belt = {}belt_id = {}belt_status = falsetbl = {} local need_update = truelocal inventory_open = falselocal separator_spawned = falselocal separator = "separator"local belt_limit_enabled = truelocal debug = falselocal flag function update()		 if (need_update == false) then return end		 if debug == true and belt_status == true then get_console():execute("belt_status=false") end	   belt_status = false		 -- Spawn separatora	   if (separator_spawned == false) then			   alife():create(separator,					   db.actor:position(),					   db.actor:level_vertex_id(),					   db.actor:game_vertex_id(),					   db.actor:id())			   separator_spawned = true			   if debug == true then get_console():execute("separator_spawned") end			   return	   end		 belt = {}	   belt_id = {}	   flag = 0		 -- Usunięcie asortymentu	   db.actor:inventory_for_each(scan_inv)	   need_update = false		 -- Usunięcie separatora	   db.actor:inventory_for_each(del_separator)	   separator_spawned = false		 if debug == true and belt_status == false then get_console():execute("belt_status=true") end	   belt_status = true		 if debug == true then			   for i,k in pairs(belt) do					   get_console():execute(i.."="..k)			   end	   end	   if belt_limit_enabled == true then remove_excess() endend -- Skanowanie przedmiotów w ekwipunkufunction scan_inv(item)		 if tbl and tbl ~= {} then			   for k,v in pairs(tbl) do					   if item:id() == k then							   level.object_by_id(k):set_condition(v)  -- reset condition of transferred items							   tbl[k] = nil					   end			   end	   end		 local section = item:section()		 if section == separator then			   flag = 1			   return	   end		 if flag == 1 then			   if slot_item(item) ~= nil then					   flag = 2			   else					   insert_to_table(belt, section)					   belt_id[item:id()] = true			   end	   endend -- Dodawanie tabelifunction insert_to_table(tbl, section)	   if tbl[section] == nil then			   tbl[section] = 1	   else			   tbl[section] = tbl[section] + 1	   endend -- Skasowanie separatorafunction del_separator(item)	   if item:section() == separator then			   alife():release(alife():object(item:id()), true)			   if debug == true then get_console():execute("separator_removed") end	   endend -- Ustalenie czy obiekt znajduje się w slociefunction slot_item(item)	   for i=0,12 do			   local obj = db.actor:item_in_slot(i)			   if obj and item:id() == obj:id() then					   return i			   end	   end		 return nilend -- Podniesienie przedmiotufunction on_item_take(item)	   if item:section() == separator then return end		 if (inventory_open == false) then			   if (separator_spawned == true) then					   db.actor:inventory_for_each(del_separator)					   separator_spawned = false			   end				 need_update = true			   if debug == true then get_console():execute("item_take") end	   endend -- Wyrzucenie przedmiotufunction on_item_drop(item)	   if item:section() == separator then return end		 if (inventory_open == false) then			   if (separator_spawned == true) then					   db.actor:inventory_for_each(del_separator)					   separator_spawned = false			   end				 need_update = true			   if debug == true then get_console():execute("item_drop") end	   endend -- Ekwipunek Zamykanie/Otwieraniefunction on_inventory_info(info_id)	   if info_id == "ui_inventory" then			   inventory_open = true			   if debug == true then get_console():execute("inventory_open") end		 elseif info_id == "ui_inventory_hide" then			   inventory_open = false			   need_update = true			   if debug == true then get_console():execute("inventory_close") end	   endend -- move any excess artifacts from belt to inventoryfunction remove_excess()	   local t = check_excess()	   if t == nil then return end	   for k, v in pairs(belt_id) do			   local obj = level.object_by_id(k)			   local sect = obj:section()			   if t[sect] ~= nil then					   if t[sect] > 0 then							   t[sect] = t[sect] - 1					   elseif t[sect] <= 0 then							   local cond = obj:condition()							   alife():release(alife():object(k), true)							   local n_sobj = alife():create(sect, db.actor:position(), db.actor:level_vertex_id(), db.actor:game_vertex_id(), db.actor:id())							   tbl[n_sobj.id] = cond					   end			   end	   endend -- sets item slot max-- returns a table of the form [Section] = <allowed slot amount>-- storage variables <art_lim..#> store the number of bonus slots for each of the 5 categories; "" and 1-4function check_excess()	   local art_limit =			   {			   af_pgaz1 = 1,			   af_pgaz2 = 1,			   af_pgaz3 = 1			   }	   local result = {}	   local belt_limit = nil	   for k, v in pairs(belt) do			   belt_limit = art_limit[k]			   if check_for_suit(k) == true then belt_limit = 0 end			   if belt_limit then					   result[k] = belt_limit			   end	   end	   return resultend -- When wearing a suit with mask no gasmasks are allowedfunction check_for_suit(item)	   local suit_types = {"exo", "scientific", "ecolog", "protection", "military", "specops", "killer", "cs_heavy"}	   local check,suit = false,nil	   if item:find("gasmaske") then			   for k,v in pairs(suit_types) do					   suit = _i.get_suit_stats("name")					   if suit ~= nil then							   if suit:find(v) then									   check = true									   break							   end					   end			   end	   end	   return checkend

Plik ten odpowiada za usuwanie maski z pasa - jeśli chcemy tam przenieść więcej niż jedną szt. tego samego rodzaju (patrz filmik od 1:37). Skrypt wymaga jeszcze uzupełnienia, ponieważ powinien usuwać więcej niż jedną maskę z pasa. Na chwilę obecną - aby nie psuć realizmu, można ograniczyć ilość noszonych na pasie masek p-gaz.

[ 3 ]. Aby wspomniane pliki skryptu tj. hud.script oraz inventory.script były wykorzystane w grze, należy podłączyć je do pliku bind_stalker.script [gamedatascripts] - dodaję zatem wpisy następujące:
w sekcji:

function actor_binder:info_callback(npc, info_id)

dodaję odnoszący się do nazwy skryptu wpis (skopiuj poniższy wiersz):

inventory.on_inventory_info(info_id)

następny wpis dodaję w sekcji:

function actor_binder:on_item_take (obj)

jest to kolejne odwołanie do pliku inventory.script (skopiuj poniższy wiersz):

inventory.on_item_take(obj)

ostatni z wpisów umieścić należy w sekcji:

function actor_binder:update(delta)

jest to następujące odwołanie do dodanych plików (skopiuj poniższy wiersz) :

hud.checkmysuithud()inventory.update()

całość można sprawdzić za pomocą programu WinMerge - na końcu posta wstawię pliki do pobrania.

[ 4 ]. W pliku escape_dialog.script [gamedatascripts] dodaję nowe przedmioty, które otrzymamy po rozmowie z Wilkiem - poniżej zmodyfikowana wersja funkcji:

function give_weapon_to_actor (trader, actor)   dialogs.relocate_item_section(trader, "wpn_pm", "in")   dialogs.relocate_item_section(trader, "ammo_9x18_fmj", "in")   dialogs.relocate_item_section(trader, "ammo_9x18_fmj", "in")   dialogs.relocate_item_section(trader, "wpn_knife", "in")   dialogs.relocate_item_section(trader, "af_pgaz1", "in")   dialogs.relocate_item_section(trader, "af_pgaz2", "in")   dialogs.relocate_item_section(trader, "af_pgaz3", "in")end

W wyniku rozmowy otrzymujemy maski przeciwgazowe o identyfikatorze af_pgaz1/af_pgaz2/af_pgaz3 - patrz plik art_gasmask.ltx

[ 5 ]. Do pliku items.ltx [gamedataconfigmisc] dodaję (na samym końcu pliku) sekcję odpowiedzialną za separator zdefiniowany w skrypcie inventory.script. Nie będę zagłębiał się w niuanse funkcji tegoż pliku, jednakże nie można pominąć tego wpisu dla prawidłowego działania modyfikacji :

[separator]:breadinv_grid_width      = 0inv_grid_height     = 0inv_weight         = 0

[ 6 ]. Do pliku ui_custom_msgs.xml [gamedataconfigui] dodać należy wpis konfigurujący tekstury Hud'a :

   <hud_blood1 x="0" y="0" width="1024" height="768" stretch="1">	  <texture>hudblood1</texture>   </hud_blood1>   <hud_blood2 x="0" y="0" width="1024" height="768" stretch="1">	  <texture>hudblood2</texture>   </hud_blood2>   <hud_blood3 x="0" y="0" width="1024" height="768" stretch="1">	  <texture>hudblood3</texture>   </hud_blood3>   <hud_blood4 x="0" y="0" width="1024" height="768" stretch="1">	  <texture>hudblood4</texture>   </hud_blood4>   <hud_blood5 x="0" y="0" width="1024" height="768" stretch="1">	  <texture>hudblood5</texture>   </hud_blood5>  <hud_gas_blue x="0" y="0" width="1024" height="768" stretch="1" light_anim="ui_slow_blinking_alpha" la_cyclic="1" la_texture="0" la_text="1" la_alpha="1">	 <texture>hudhud_gas1</texture>  </hud_gas_blue>  <hud_gas_green x="0" y="0" width="1024" height="768" stretch="1" light_anim="ui_slow_blinking_alpha" la_cyclic="1" la_texture="0" la_text="1" la_alpha="1">	 <texture>hudhud_gas2</texture>  </hud_gas_green>  <hud_gas_yellow x="0" y="0" width="1024" height="768" stretch="1" light_anim="ui_slow_blinking_alpha" la_cyclic="1" la_texture="0" la_text="1" la_alpha="1">	 <texture>hudhud_gas3</texture>  </hud_gas_yellow>  <hud_gas_red x="0" y="0" width="1024" height="768" stretch="1" light_anim="ui_slow_blinking_alpha" la_cyclic="1" la_texture="0" la_text="1" la_alpha="1">	 <texture>hudhud_gas4</texture>  </hud_gas_red>  <hud_gas_red2 x="0" y="0" width="1024" height="768" stretch="1" light_anim="ui_slow_blinking_alpha" la_cyclic="1" la_texture="0" la_text="1" la_alpha="1">	 <texture>hudhud_gas5</texture>  </hud_gas_red2>  <hud_gas_red3 x="0" y="0" width="1024" height="768" stretch="1" light_anim="ui_slow_blinking_alpha" la_cyclic="1" la_texture="0" la_text="1" la_alpha="1">	 <texture>hudhud_gas6</texture>  </hud_gas_red3>  <hud_kill_blue x="0" y="0" width="1024" height="768" stretch="1" light_anim="ui_slow_blinking_alpha" la_cyclic="1" la_texture="0" la_text="1" la_alpha="1">   <texture>hudhud_merc1</texture>  </hud_kill_blue>  <hud_kill_green x="0" y="0" width="1024" height="768" stretch="1" light_anim="ui_slow_blinking_alpha" la_cyclic="1" la_texture="0" la_text="1" la_alpha="1">   <texture>hudhud_merc2</texture>  </hud_kill_green>  <hud_kill_yellow x="0" y="0" width="1024" height="768" stretch="1" light_anim="ui_slow_blinking_alpha" la_cyclic="1" la_texture="0" la_text="1" la_alpha="1">   <texture>hudhud_merc3</texture>  </hud_kill_yellow>  <hud_kill_red x="0" y="0" width="1024" height="768" stretch="1" light_anim="ui_slow_blinking_alpha" la_cyclic="1" la_texture="0" la_text="1" la_alpha="1">   <texture>hudhud_merc4</texture>  </hud_kill_red>  <hud_kill_red2 x="0" y="0" width="1024" height="768" stretch="1" light_anim="ui_slow_blinking_alpha" la_cyclic="1" la_texture="0" la_text="1" la_alpha="1">   <texture>hudhud_merc5</texture>  </hud_kill_red2>  <hud_kill_red3 x="0" y="0" width="1024" height="768" stretch="1" light_anim="ui_slow_blinking_alpha" la_cyclic="1" la_texture="0" la_text="1" la_alpha="1">   <texture>hudhud_merc6</texture>  </hud_kill_red3>   <hud_sci_blue x="0" y="0" width="1024" height="768" stretch="1" light_anim="ui_slow_blinking_alpha" la_cyclic="1" la_texture="0" la_text="1" la_alpha="1">	 <texture>hudhud_sci1</texture>  </hud_sci_blue>  <hud_sci_green x="0" y="0" width="1024" height="768" stretch="1" light_anim="ui_slow_blinking_alpha" la_cyclic="1" la_texture="0" la_text="1" la_alpha="1">	 <texture>hudhud_sci2</texture>  </hud_sci_green>  <hud_sci_yellow x="0" y="0" width="1024" height="768" stretch="1" light_anim="ui_slow_blinking_alpha" la_cyclic="1" la_texture="0" la_text="1" la_alpha="1">	 <texture>hudhud_sci3</texture>  </hud_sci_yellow>  <hud_sci_red x="0" y="0" width="1024" height="768" stretch="1" light_anim="ui_slow_blinking_alpha" la_cyclic="1" la_texture="0" la_text="1" la_alpha="1">	 <texture>hudhud_sci4</texture>  </hud_sci_red>  <hud_sci_red2 x="0" y="0" width="1024" height="768" stretch="1" light_anim="ui_slow_blinking_alpha" la_cyclic="1" la_texture="0" la_text="1" la_alpha="1">	 <texture>hudhud_sci5</texture>  </hud_sci_red2>  <hud_sci_red3 x="0" y="0" width="1024" height="768" stretch="1" light_anim="ui_slow_blinking_alpha" la_cyclic="1" la_texture="0" la_text="1" la_alpha="1">	 <texture>hudhud_sci6</texture>  </hud_sci_red3>   <hud_nano_blue x="0" y="0" width="1024" height="768" stretch="1" light_anim="ui_slow_blinking_alpha" la_cyclic="1" la_texture="0" la_text="1" la_alpha="1">	 <texture>hudhud_nano1</texture>  </hud_nano_blue>  <hud_nano_green x="0" y="0" width="1024" height="768" stretch="1" light_anim="ui_slow_blinking_alpha" la_cyclic="1" la_texture="0" la_text="1" la_alpha="1">	 <texture>hudhud_nano2</texture>  </hud_nano_green>  <hud_nano_yellow x="0" y="0" width="1024" height="768" stretch="1" light_anim="ui_slow_blinking_alpha" la_cyclic="1" la_texture="0" la_text="1" la_alpha="1">	 <texture>hudhud_nano3</texture>  </hud_nano_yellow>  <hud_nano_red x="0" y="0" width="1024" height="768" stretch="1" light_anim="ui_slow_blinking_alpha" la_cyclic="1" la_texture="0" la_text="1" la_alpha="1">	 <texture>hudhud_nano4</texture>  </hud_nano_red>  <hud_nano_red2 x="0" y="0" width="1024" height="768" stretch="1" light_anim="ui_slow_blinking_alpha" la_cyclic="1" la_texture="0" la_text="1" la_alpha="1">	 <texture>hudhud_nano5</texture>  </hud_nano_red2>  <hud_nano_red3 x="0" y="0" width="1024" height="768" stretch="1" light_anim="ui_slow_blinking_alpha" la_cyclic="1" la_texture="0" la_text="1" la_alpha="1">	 <texture>hudhud_nano6</texture>  </hud_nano_red3>  <hud_mil_blue x="0" y="0" width="1024" height="768" stretch="1" light_anim="ui_slow_blinking_alpha" la_cyclic="1" la_texture="0" la_text="1" la_alpha="1">	 <texture>hudhud_mil1</texture>  </hud_mil_blue>  <hud_mil_green x="0" y="0" width="1024" height="768" stretch="1" light_anim="ui_slow_blinking_alpha" la_cyclic="1" la_texture="0" la_text="1" la_alpha="1">	 <texture>hudhud_mil2</texture>  </hud_mil_green>  <hud_mil_yellow x="0" y="0" width="1024" height="768" stretch="1" light_anim="ui_slow_blinking_alpha" la_cyclic="1" la_texture="0" la_text="1" la_alpha="1">	 <texture>hudhud_mil3</texture>  </hud_mil_yellow>  <hud_mil_red x="0" y="0" width="1024" height="768" stretch="1" light_anim="ui_slow_blinking_alpha" la_cyclic="1" la_texture="0" la_text="1" la_alpha="1">	 <texture>hudhud_mil4</texture>  </hud_mil_red>  <hud_mil_red2 x="0" y="0" width="1024" height="768" stretch="1" light_anim="ui_slow_blinking_alpha" la_cyclic="1" la_texture="0" la_text="1" la_alpha="1">	 <texture>hudhud_mil5</texture>  </hud_mil_red2>  <hud_mil_red3 x="0" y="0" width="1024" height="768" stretch="1" light_anim="ui_slow_blinking_alpha" la_cyclic="1" la_texture="0" la_text="1" la_alpha="1">	 <texture>hudhud_mil6</texture>  </hud_mil_red3>   <hud_exo_blue x="0" y="0" width="1024" height="768" stretch="1" light_anim="ui_slow_blinking_alpha" la_cyclic="1" la_texture="0" la_text="1" la_alpha="1">	 <texture>hudhud_exo1</texture>  </hud_exo_blue>   <hud_exo_green x="0" y="0" width="1024" height="768" stretch="1" light_anim="ui_slow_blinking_alpha" la_cyclic="1" la_texture="0" la_text="1" la_alpha="1">	 <texture>hudhud_exo2</texture>  </hud_exo_green>   <hud_exo_yellow x="0" y="0" width="1024" height="768" stretch="1" light_anim="ui_slow_blinking_alpha" la_cyclic="1" la_texture="0" la_text="1" la_alpha="1">	 <texture>hudhud_exo3</texture>  </hud_exo_yellow>   <hud_exo_red x="0" y="0" width="1024" height="768" stretch="1" light_anim="ui_slow_blinking_alpha" la_cyclic="1" la_texture="0" la_text="1" la_alpha="1">	 <texture>hudhud_exo4</texture>  </hud_exo_red>   <hud_exo_red2 x="0" y="0" width="1024" height="768" stretch="1" light_anim="ui_slow_blinking_alpha" la_cyclic="1" la_texture="0" la_text="1" la_alpha="1">	 <texture>hudhud_exo5</texture>  </hud_exo_red2>   <hud_exo_red3 x="0" y="0" width="1024" height="768" stretch="1" light_anim="ui_slow_blinking_alpha" la_cyclic="1" la_texture="0" la_text="1" la_alpha="1">	 <texture>hudhud_exo6</texture>  </hud_exo_red3>  <hud_gasmask_blue x="0" y="0" width="1024" height="768" stretch="1" light_anim="ui_slow_blinking_alpha" la_cyclic="1" la_texture="0" la_text="1" la_alpha="1">	 <texture>hudhud_gasmask1</texture>  </hud_gasmask_blue>  <hud_gasmask_green x="0" y="0" width="1024" height="768" stretch="1" light_anim="ui_slow_blinking_alpha" la_cyclic="1" la_texture="0" la_text="1" la_alpha="1">	 <texture>hudhud_gasmask2</texture>  </hud_gasmask_green>  <hud_gasmask_yellow x="0" y="0" width="1024" height="768" stretch="1" light_anim="ui_slow_blinking_alpha" la_cyclic="1" la_texture="0" la_text="1" la_alpha="1">	 <texture>hudhud_gasmask3</texture>  </hud_gasmask_yellow>  <hud_gasmask_red x="0" y="0" width="1024" height="768" stretch="1" light_anim="ui_slow_blinking_alpha" la_cyclic="1" la_texture="0" la_text="1" la_alpha="1">	 <texture>hudhud_gasmask4</texture>  </hud_gasmask_red>  <hud_gasmask_red2 x="0" y="0" width="1024" height="768" stretch="1" light_anim="ui_slow_blinking_alpha" la_cyclic="1" la_texture="0" la_text="1" la_alpha="1">	 <texture>hudhud_gasmask5</texture>  </hud_gasmask_red2>  <hud_gasmask_red3 x="0" y="0" width="1024" height="768" stretch="1" light_anim="ui_slow_blinking_alpha" la_cyclic="1" la_texture="0" la_text="1" la_alpha="1">	 <texture>hudhud_gasmask6</texture>  </hud_gasmask_red3>  <hud_blur1 x="0" y="0" width="1024" height="768" stretch="1" light_anim="ui_slow_blinking_alpha" la_cyclic="1" la_texture="0" la_text="1" la_alpha="1">	 <texture>hudbreath1</texture>  </hud_blur1>  <hud_blur2 x="0" y="0" width="1024" height="768" stretch="1" light_anim="ui_slow_blinking_alpha" la_cyclic="1" la_texture="0" la_text="1" la_alpha="1">	 <texture>hudbreath2</texture>  </hud_blur2>  <hud_blur3 x="0" y="0" width="1024" height="768" stretch="1" light_anim="ui_slow_blinking_alpha" la_cyclic="1" la_texture="0" la_text="1" la_alpha="1">	 <texture>hudbreath3</texture>  </hud_blur3>  <hud_blur4 x="0" y="0" width="1024" height="768" stretch="1" light_anim="ui_slow_blinking_alpha" la_cyclic="1" la_texture="0" la_text="1" la_alpha="1">	 <texture>hudbreath4</texture>  </hud_blur4>  <hud_blur5 x="0" y="0" width="1024" height="768" stretch="1" light_anim="ui_slow_blinking_alpha" la_cyclic="1" la_texture="0" la_text="1" la_alpha="1">	 <texture>hudbreath5</texture>  </hud_blur5>

[ 7 ]. Na końcu dodajemy tekstury, które należy umiescić w [gamedatatextureshud] - patrz sfinalizowana postać [gamedata] do pobrania.

spis wykorzystywanych tekstur:

blood1.dds, blood2.dds, blood3.dds, blood4.dds, blood5.dds, breath1.dds, breath2.dds, breath3.dds, breath4.dds, breath5.dds, hud_gasmask1.dds, hud_gasmask2.dds, hud_gasmask3.dds, hud_gasmask4.dds, hud_gasmask5.dds, hud_gasmask6.dds

Ktoś zapyta - po co podawać nazwy tekstur? Umieszczona na końcu wersja do pobrania będzie dostępna przez 30 dni na bezpłatnym hostingu plików, jeśli link wygaśnie - na podstawie podanych configów można będzie odtworzyć modyfikację, natomiast tekstury o podanej nazwie można pobrać z dowolnego moda dodającego hud - stąd ich wykaz.

[ 8 ]. Ostatnim plikiem jaki trzeba dodać jest ui_icon_gasmask.dds, należy umieścić go w [gamedatatexturesui] zgodnie ze skryptem hud.script.

 

Wersja sfinalizowana przygotowana w oparciu o pliki z patcha 1.0004 do niemodowanej wersji gry: download 1

________

1 pliki będą dostępne przez 30 dni.

Całość prezentuje się następująco:

 

http://www.youtube.com/watch?v=MMoylWlfXX0

 

Mam nadzieję,  że informacje przydadzą się również innym forumowiczom - jak zwykle wyszedł mini-tutorial z posta, ale dzięki temu można odtworzyć moda samodzielnie. W razie problemów - pisz w temacie. Całość testowana bez jakichkolwiek błędów. 

 • Positive 4
Link to comment
Share on other sites

Jeśli chcesz połączyć ten mod z innym - dodającym hud do kombinezonu, wówczas trzeba dostosować skrypt. W wersji uproszczonej (bez hud'a) pliki nie powinny kolidować z innymi (pomijam tu podstawową kwestię dostosowania moda). Sprawdzałem modyfikację na "czystej" wersji Shoc'a, trudno mi zatem stwierdzić jak wygląda sprawa ewentualnych błędów przy połączeniu z inną modyfikacją ingerującą w hud, w każdym razie wszystko jest rozpisane "od A do Z", więc osoby zainteresowane zaimplementowaniem moda w większej modyfikacji będą miały ułatwione zadanie.

Link to comment
Share on other sites

 • Meta locked this topic
Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.