Jump to content

Nowa dopa 14.08.2010


trurl3

Recommended Posts

Nowe dope?nienie juz jest. Poniewa? s? znaczne zmiany w skryptach, trzeba b?dzie dok?adnie sprawdzi? róznice i prawdopodobnie przet?umasczy? sporo tekstów. Poni??j podaje przet?umaczone readme z dopy. Warto sie zapozna?.

UWAGA!! Konieczna Nowa Gra

Dope?nienie z 14.08.10

Ca?y ten cyrk instalujemy na czyst? wersj? soli z 19.04.10.

Kto zapomnia? - tu sa linki do cz??ci oryginalnej wersji:

1 cz??? http://narod.ru/disk/19901394000/%D1%81 ... 4.001.html

2 cz??? http://narod.ru/disk/19903921000/%D1%81 ... 4.002.html

3 cz??? http://narod.ru/disk/19906116000/%D1%81 ... 4.003.html

4 cz??? http://narod.ru/disk/19907011000/%D1%81 ... 4.004.html

5 cz??? http://narod.ru/disk/19907850000/%D1%81 ... 4.005.html

6 cz??? http://narod.ru/disk/19909327000/%D1%81 ... 4.006.html

7 cz??? http://narod.ru/disk/19941332000/%D1%81 ... 4.007.html

8 cz??? http://narod.ru/disk/19943146000/%D1%81 ... 4.008.html

W?a?ciciele panoramicznych, owalnych, trójkatnych i innych monitorów, rózni?cych sie roizdzielczo?cia od 1280?1024 musz? przed instalacja zapisa? swój plik S.T.A.L.K.E.R\gamedata\config\ui\ui_custom_msgs i r?cznie doda? na jego ko?cu taka lini? po #include: "ui\ui_custom_msgs_doc_viewer.xml":

#include "ui\ui_custom_msgs_stco.xml"

W?a?cicieli s?abych graf, którzy korzystali z adaptacji plików ikonek pod s?abe karty graficzne musz? przestrzec - globalna karta Zony zosta?a znacznie powiekszona w zwi?zku z nowymi lokacjami i jak b?dzie z jej pokazywaniem u was - nie mam poj?cia.... Sorry.

Zasiedlone jest tylko Mrtwe Misato. B?dzie bonusowe przej?cie do Zatonu - dla zaznajomienia si? z lokacj?. Co wi?cej - na pozosta?e lokacje przej?? na razie nie robi?em.... Kwestów nie tak wiele...

Niestety - konieczna nowa gra.

Od razu powiem - je?li ze swoj? skleroz? o kim? zapomnia?em - poprawcie... Stara?em sie pokazywa? autorów w konfigach i nazwach modeli i innych...

Podziekowania, wdzi?czno??, uznanie i inne niezwi?zane uczucia:

================================================================================

Dla forum, jego adminów, moderów, kuratorów tym i innym szefom, szefowym, i szefi?tkom - za to, ?e macie cierpliwo?c do soljanki, która tylko zajmuje miuejsce. _AND_ - indywidualne podziekowania.

================================================================================

??? - bez komentarzy

================================================================================

HitmanNew - g?ówna robota z map? MArtwego Miasta

================================================================================

KD87 - pod?aczanie lokacji. Przej?cia AI. Oddazielny dzienks dla D1mon i combat1st - wiedz? za co

================================================================================

Sapsan, Shadowman - skripting, optymalizacja, porady, stracony czas i nerwy.

===============================================================================

lsclon :

Ca?kowicie przerobione (wszystkie) ukrycia od emisji, dodano wiele nowych, w tym na problematycznych lokacjach. Przerobiona si?a, efekty, d?wieki emisji w zalezno?ci od odleg?o?ci od CEA wed?ug promieniu. Praktycznie w pe?ni przerobiona dynamika anomalii - a to nie byle co, ka?dy kto robi mody o tym wie... Taka pere?ka... Czuj?, ?e raz dwa przechwyc? ja inne zespo?y...

================================================================================

TREWKO - gamemtl, awansem za Darkskejp

================================================================================

Wykorzystano modele i prace szanownych mistrzów:

Chabarycz (nie ma co wylicza? - bardzo du?o), DanekSTALKER - modele snajperów i przedstawicieli Ostatniego Dnia, model kontrolera), 22ff, Scarabay, gauss z Crizisa autor ????, CAHCAHbl4 - model mi?sacza, karaluchów

;AKS-74 "kobra"

;Model: ARMA

;Pokrycia: Aaz

;Animacja: Holden_McClure/KingFriday, poprawki animacji Aaz

;Kompilacja: Aaz

;Tekstury, d?wieki strza?ów, prze?adowania, t?umika: PSUEUDO.T.A.L.K.E.R.

================================================================================

Grawistrzelba od Malandrinus, Kirag

==============================================================================

Mapa globalna - Chabarycz

================================================================================

Detektor kordynatów:

Wersja: 0.7.1 (04.12.2009).

Genezis: idea - ToposNoetos; reralizacja - 7.9 przy udziale Malandrinus i kstn.

================================================================================

Poprawa i dopracowanie tekstur - chorik

================================================================================

V92 - znaczniki na mapie i wszystko, co z tym zwi?zane

================================================================================

Dzieciakom z tematu ud?wiekowienia i dopracowania

aktorzy ostatniego zespo?u:

?.???????, ?.?????, ?.?????????, ?. ????????, ?. ??????, ?. ?????????

nagranie i zmiksowanie ?.?????????

przetworzenia na ogg - D1mon

================================================================================

Pomys?y, krytyka, podtrzymanie - wszyscy lubi?cy i nie lubi?cy

================================================================================

Za porady, pomys?y, pomidory i jab?ka w PM-ach - osobne podzi?kowania wszystkim.

================================================================================

proper70 - za ilo?c pomys?ów w PM-ach. Ja bym tak dok?adnie nie umia?....

================================================================================

Ray - wzi?ty ?redni wariant rebalansu artów

================================================================================

Archara - z tego co wyliczone wy?ej dla mnie nie zosta?o nic do roboty, tylko doadawa? b??dy i troche testow?

================================================================================

Kilka zalece?: po 7-10 minutach przebywania w MM (Martwym Mie?cie), je?li zginiesz - nie mo?esz wczyta? sejwa bez wyj?cia do windowsa. Tak samo b?dzie przy przej?ciach po d?ugiej grze. Dopóki nie zginiesz - wszystko ??. Sejwy - wszystkie dzia?aj?. Z czym to jest zwi?zane, trudno powiedzie?, ale nie z brakiem pami?ci. Dlatego - wi?cej sejwów.

Co do komputera. Niezale?nie od zdania specjalistów radz?, o czym ju? nie raz sam sie przekona?em - oczy?cic system, zrobic defragmentacj? (do tego najlepiej wykorzysta? O&O Defrag). Plik wymmiany na dysku ze Stalkerem - zale?nie od systemu, ale nie mniej 4500. Jak najmniej niepotrzebnych uruchomionych procesów i programów w tle.

Link to comment
Share on other sites

Nowa dopa instaluje si? na czyst? Soljanke i nie akceptuje ani nie potrzebuje starych patchy. WYMAGA NOWEJ GRY i nie da si? tego przeskoczy?. A nowe patche ju? powstaj? , ale nie ma to nic wspólnego z poprzednimi, po prostu:

==================================================

Sejwy z poprzedniej gry odkre?lamy grub? kresk?.

Kto nie jest gotów do nowej gry, nie powinien przechodzi? na now? wersj?.

Link to comment
Share on other sites

Patrz od którego momentu mówi?. Jak ju? masz zainstalowana ?wie?? Soljanke i dop?, i zacz??e? now? gr?, top po wczytaniu patcha nie musisz gry zaczyna? od pocz?tku. To o to chodzi.

Wszystko co teraz pisz? na temat dupy i patchy do niej odnosi si? do NOWEJ GRY zacz?tej na dopie.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.