Jump to content

Ulubiona frakcja


Recommended Posts

Tutaj b?dziemy dyskutowa? o frakcjach. Jaka jest wasza ulubiona i dlaczego.

Je?eli chodzi o mnie to najbardziej lubi? Bandytów, za to ?e to ludzie z charakterem i ogólny pogl?d na ?ycie. Nikt im nie rozkazuje co maj? robi? i nie ma porannych musztr jak w powinno?ci, nie uwa?aj? jak wolno?? ?e dost?p do strefy powinien mie? ca?y ?wiat. Bandyci stanowi? ?wiat przest?pczy i okradaj?, zabijaj? innych stalkerów dla w?asnych zysków. Zazwyczaj s? s?abo wyposa?eni jednak po?ród nich mo?na spotka? prawdziwych mistrzów – weteranów kryminalnego rzemios?a, którzy nie maj? sumienia dla innych, wiedz? jak przetrwa? w zonie i s? w niej nie od jednego dnia. Ci ludzie mog? si? mierzy? z ekspertami z innych frakcji. Bandyci to frakcja która b?dzie zawsze i nie da jej si? zniszczy?..stalkerzy zawsze do niej do??czali i b?d? do??cza?.

Link to comment
Share on other sites

Ka?da frakcja ma swoje minusy.

Samotnicy - to raczej nie frakcja a samotni stalkerzy którzy nie trac? czasu na musztry i tego podobne rzeczy. To oni s? jednymi z najlepszych stalkerów, poniewa? nic i nikt ich nie ogranicza. Mog? robi? co chc?, ale trzymaj? si? razem jak rodzina. Ludzie którzy chc? tylko zarobi? i prze?y? a przy tym zazna? ?ycia bogacza.

Link to comment
Share on other sites

Mo?ecie mnie potraktowa? jako kogo? "innego", ale moj? ulubion? frakcj? od kiedy zapozna?em si? z t? gr? by? MONOLIT, tak Monoliciarze byli moimi idolami, dzielni fanatycy, którzy nie boj? si? nikogo i niczego(oczywi?cie oprócz monolitu :) ).

Link to comment
Share on other sites

Ja lubi? samotników.. ale nie jako sam? ogó?em frakcj?.. bo s? najmniej moim zdaniem zorganizowani, ale lubi? samotnych stalkerów którzy w pojedynk? chodz? po zonie, trzeba mie? nerwy ze stali i do?wiadczenie. Najemnicy te? s? ciekaw? frakcj?. ale wiele od bandytów si? nie ró?ni?..praktycznie zawsze z kim? maja na pie?ku, no chyba tylko w clear sky nie.

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

W Cieniu chyba nie by?o oficjalnej frakcji Stalkerzy. Ogólnie powstanie takiej frakcji w Czystym Niebie jest nieporozumieniem, bo stalker to stalker, skoro ma by? wolnym stalkerem, to nie przynale?y do ?adnej frakcji. A z frakcji które wyst?pi?y w Cieniu najbardziej upodoba?em sobie Powinno??. Powód jest prosty: interesuje si? wojskiem, a Powinno?? by?a frakcj? wzorowan? na armii.

Taka ciekawostka: nie uwa?acie ?e skoro istnia?a frakcja Najemnicy, to kto? musia? to nadzorowa?? No bo gdyby to byli najemnicy w sensie wolni strzelcy, nie powinni by? wpisani do ?adnej frakcji, a jednak mieli t? frakcje wypisan? w grze, oraz dzia?ali razem, tak samo uzbrojeni. My?l? ?e by?a jaka? "firma" zajmuj?ca si? werbowaniem i szkoleniem ludzi do dzia?a? w Zonie. Co? na styl Xe Services (kiedy? pod nazw? Blackwater Worldwide) jednak przystosowane na walki w Zonie.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Czy ja wiem..wed?ug mnie najemnicy to zwykli niegdy? stalkerzy którzy stworzyli ugrupowanie o nazwie Najemnicy. Sama nazwa wskazuje,?e trudzili si? w zarabianiu kasy na zleceniach..nie wa?ne jakie, aby trzepa? kas?. St?d zapewne wzi??a si? wrogo?? innych frakcji do nich. Maj? dobry sprz?t co ?wiadczy ?e utrzymuj? kontakty z kim? poza zony, mo?liwe ?e wielu cz?onków by?a wyszkolona do dzia?a? w zonie..

Link to comment
Share on other sites

  • 7 months later...

Frakcjia Naukowcy poniewa? z nimi by?o najtrudniej , najciekawsze zadania .

Inne frakcje bazowa?y na id? zabij kogo? , zabierz co? i przynie?. Naukowcy za to mieli ciekawe misie i w dodatku przedstawia?y prawdziw? zone.

Walka z z?biakami , snorkami czy innym byd?em , promieniowanie psioniczne i podziemna maszyna z wielkim mózgiem na szczycie , przeprawa a krug?ovem przez dzicz , Doktorek za pomoc da? mi zielony strój naukowca , mój ulubiony strój ;)

Do tego Jantar by? do?? ponury i zniszczonym ?wiatem a tam w?a?nie stacjonowali naukowcy w oby dwóch ods?onach gry .

Link to comment
Share on other sites

  • Meta locked this topic
Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.