Jump to content

Ulubiona frakcja


Recommended Posts

Tutaj b?dziemy dyskutowa? o frakcjach. Jaka jest wasza ulubiona i dlaczego.

Je?eli chodzi o mnie to najbardziej lubi? Bandytów, za to ?e to ludzie z charakterem i ogólny pogl?d na ?ycie. Nikt im nie rozkazuje co maj? robi? i nie ma porannych musztr jak w powinno?ci, nie uwa?aj? jak wolno?? ?e dost?p do strefy powinien mie? ca?y ?wiat. Bandyci stanowi? ?wiat przest?pczy i okradaj?, zabijaj? innych stalkerów dla w?asnych zysków. Zazwyczaj s? s?abo wyposa?eni jednak po?ród nich mo?na spotka? prawdziwych mistrzów – weteranów kryminalnego rzemios?a, którzy nie maj? sumienia dla innych, wiedz? jak przetrwa? w zonie i s? w niej nie od jednego dnia. Ci ludzie mog? si? mierzy? z ekspertami z innych frakcji. Bandyci to frakcja która b?dzie zawsze i nie da jej si? zniszczy?..stalkerzy zawsze do niej do??czali i b?d? do??cza?.

Link to comment
Share on other sites

Ka?da frakcja ma swoje minusy.

Samotnicy - to raczej nie frakcja a samotni stalkerzy którzy nie trac? czasu na musztry i tego podobne rzeczy. To oni s? jednymi z najlepszych stalkerów, poniewa? nic i nikt ich nie ogranicza. Mog? robi? co chc?, ale trzymaj? si? razem jak rodzina. Ludzie którzy chc? tylko zarobi? i prze?y? a przy tym zazna? ?ycia bogacza.

Link to comment
Share on other sites

Mo?ecie mnie potraktowa? jako kogo? "innego", ale moj? ulubion? frakcj? od kiedy zapozna?em si? z t? gr? by? MONOLIT, tak Monoliciarze byli moimi idolami, dzielni fanatycy, którzy nie boj? si? nikogo i niczego(oczywi?cie oprócz monolitu :) ).

Link to comment
Share on other sites

Ja lubi? samotników.. ale nie jako sam? ogó?em frakcj?.. bo s? najmniej moim zdaniem zorganizowani, ale lubi? samotnych stalkerów którzy w pojedynk? chodz? po zonie, trzeba mie? nerwy ze stali i do?wiadczenie. Najemnicy te? s? ciekaw? frakcj?. ale wiele od bandytów si? nie ró?ni?..praktycznie zawsze z kim? maja na pie?ku, no chyba tylko w clear sky nie.

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

W Cieniu chyba nie by?o oficjalnej frakcji Stalkerzy. Ogólnie powstanie takiej frakcji w Czystym Niebie jest nieporozumieniem, bo stalker to stalker, skoro ma by? wolnym stalkerem, to nie przynale?y do ?adnej frakcji. A z frakcji które wyst?pi?y w Cieniu najbardziej upodoba?em sobie Powinno??. Powód jest prosty: interesuje si? wojskiem, a Powinno?? by?a frakcj? wzorowan? na armii.

Taka ciekawostka: nie uwa?acie ?e skoro istnia?a frakcja Najemnicy, to kto? musia? to nadzorowa?? No bo gdyby to byli najemnicy w sensie wolni strzelcy, nie powinni by? wpisani do ?adnej frakcji, a jednak mieli t? frakcje wypisan? w grze, oraz dzia?ali razem, tak samo uzbrojeni. My?l? ?e by?a jaka? "firma" zajmuj?ca si? werbowaniem i szkoleniem ludzi do dzia?a? w Zonie. Co? na styl Xe Services (kiedy? pod nazw? Blackwater Worldwide) jednak przystosowane na walki w Zonie.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Czy ja wiem..wed?ug mnie najemnicy to zwykli niegdy? stalkerzy którzy stworzyli ugrupowanie o nazwie Najemnicy. Sama nazwa wskazuje,?e trudzili si? w zarabianiu kasy na zleceniach..nie wa?ne jakie, aby trzepa? kas?. St?d zapewne wzi??a si? wrogo?? innych frakcji do nich. Maj? dobry sprz?t co ?wiadczy ?e utrzymuj? kontakty z kim? poza zony, mo?liwe ?e wielu cz?onków by?a wyszkolona do dzia?a? w zonie..

Link to comment
Share on other sites

  • 7 months later...

Frakcjia Naukowcy poniewa? z nimi by?o najtrudniej , najciekawsze zadania .

Inne frakcje bazowa?y na id? zabij kogo? , zabierz co? i przynie?. Naukowcy za to mieli ciekawe misie i w dodatku przedstawia?y prawdziw? zone.

Walka z z?biakami , snorkami czy innym byd?em , promieniowanie psioniczne i podziemna maszyna z wielkim mózgiem na szczycie , przeprawa a krug?ovem przez dzicz , Doktorek za pomoc da? mi zielony strój naukowca , mój ulubiony strój ;)

Do tego Jantar by? do?? ponury i zniszczonym ?wiatem a tam w?a?nie stacjonowali naukowcy w oby dwóch ods?onach gry .

Link to comment
Share on other sites

  • 7 years later...

@Chlebczarow Sam się opatrzył, to może walczyć dalej. Kule też samoróbki, z kości niewiernych, próbujących przeszkodzić mu w obronie Monolitu. @gawron Ma 100% racji ;) Przenieśliśmy go z pierwszej linii frontu na dach Elektrowni, co by mógł służyć dalej bez przeszkód. W wolnych chwilach gotuje nam bigos. Fanatyk, nie-fanatyk - żreć coś trzeba :D

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.

Comunity