Jump to content

Pierwszy problem...


Recommended Posts

To nie jest problem polonizacji, to jest problem Soljanki. Mnie t?? si? zdarzy?o mie? 100 strza?ow? sajg?, a gdybym mia? wi?cej amunicji, to mog?aby by? nawet 1000 strza?owa. Przegrywa? wstecz... Albo doczeka? do emisji, czasem pomaga.

Link to comment
Share on other sites

Mo?e dziwne pytanie ale z ciekawo?ci pobra?em save(zamieszczone wy?ej) i kuriozum, by?em pewny ?e kampania

jest poci?gni?ta mocniej do przodu bo ju? kto? jest na ATP a tu nawet w X16 nie by?.

Poradnika nie czyta?em bo spoilerowa? sobie te? nie chce no ale dobra.

Czyli nie musz? wcale ci?gn?? g?ównej kampanii(jestem w magazynach i lec? wy??czy? zw?glacz) aby w pewnym

momencie udost?pni?a mi si? nowa lokacja(jak np przej?cie do magazynów).

My?la?em ?e b?d? do g?ównej kampanii dodane zadania i z nich b?dzie wynika?a potrzeba dostania si? na nowe

mapy a tu nie.

No wi?c jak chce dosta? si? na nowe mapy to musz? gada? z NPC aby dosta? zadania poboczne i by? mo?e

z nich wyniknie ?e trzeba znale?? drog? na nowe mapy np ATP.

Bo nawet nie wiedzia?em ?e przej?cie do ATP jest obok Baru... dobrze g?ówkuje??

No bo jestem ju? 1/2 kampanii i nawet na oczy nowych map nie widzia?em czyli zaczynam podejrzewa? ?e co?

jest nie tak lub robie co? ?le.

Link to comment
Share on other sites

Soljanka z zasady jest nieliniowa i nie ma jednoznacznie powiedziane, ?e trzeba i?? konkretn? wytyczona ?cie?k?. Ale. Niektóre kwesty wynikaj? z poprzednich, jest kilka nitek scenariusza niezb?dnych dla uko?czenia gry, ale czasem zap?dzenie si? za daleko mo?e spowodowa?, ?? nie b?dziesz wiedzia? jak wróci? :). Wtedy pozostaje tylko przegrywanie z wcze?niejszych sejwów.

Twierdzisz, ?e jeste? ju? w 1/2 kampanii. Nie wiem co rozumiesz przez 'kampani?', ale musz? cie u?wiadomi?, ?e ATP to jeszcze bliskie rejony i praktycznie dopiero ZA Radarem zaczynaj? si? nowe w stosunku do SoC kwesty. Informacje o przej?ciach mi?dzy lokacjami mozna zdobywa? w trakcie kwestów albo kupowa? u Informatora w Barze - nie robi ró?nicy. Ale je?li np, info o przej?ciu na ATP kupisz, to nie b?dziesz dysponowa? informacj?, jak stamt?d wróci? :). Tak czy inaczej, my wszyscy kr?c?cy si? pomi?dzy Kordonem, Wysypiskiem, Agrpromem, Jantarem, DM i nawet ATP jeste?my jeszcze ci?gle w przedsionku g??bokiej Zony.

Naprawd?, warto czasem zajrze? do PORADNIKA, chocia? jest i tak jeszcze mocno niekompletny

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.