Jump to content

Gra zawiesza się podczas zwarcia


Recommended Posts

Podczas zwarcia gra zawiesza się i mogę jedynie zrestartować komputer. próbowałem przejść na inną lokację (wcześniej Bar teraz ATP) ale jest to samo. Jestem zaawansowany w grze właśnie oddałem profesorowi jego torbę z CHES. Na CHES włączyła się czasówka a ponieważ nie chciałem wejść jeszcze do Sarkofagu uciekłem przed tym potężnym zwarciem do Prypeci a potem kontynuowałem poboczne wątki w grze. Nie wiem czy to odłożenie wizyty w Sarkofagu pomimo rozpoczęcia odliczania powoduje zawieszenie podczas zwarcia na innych lokacjach, czy jest inny powód? Ponieważ nie wyrzuca mnie do pulpitu tylko muszę restartować komputer nie jestem pewny czy ten log jest odpowiedzialny za mój problem ale jest ostatnim zapisem jaki widnieje w pliku loga:

* Detected CPU: AuthenticAMD , F15/M3/S3, 2605.00 mhz, 8-clk 'rdtsc'
* CPU Features: RDTSC, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2

Initializing File System...
using fs-ltx fsgame.ltx
FS: 40947 files cached, 7132Kb memory used.
Init FileSystem 12.716472 sec
'xrCore' build 3116, Aug 15 2007

Initializing Engine...
Executing config-script "user.ltx"...
[c:\documents and settings\all users\dokumenty\stalker-shoc\user.ltx] successfully loaded.
Starting INPUT device...
Loading DLL: xrRender_R1.dll
Loading DLL: xrGame.dll
* [win32]: free[1988464 K], reserved[27312 K], committed[81312 K]
* [ D3D ]: textures[0 K]
* [x-ray]: crt heap[15350 K], process heap[623 K], game lua[0 K], engine lua[0 K], render[0 K]
* [x-ray]: economy: strings[8204 K], smem[0 K]
Executing config-script "d:\stalker soljanka\s.t.a.l.k.e.r. - shadow of chernobyl\gamedata\config\default_controls.ltx"...
! cant convert dik_name for dik[144], prop=[Poprzednia 
[d:\stalker soljanka\s.t.a.l.k.e.r. - shadow of chernobyl\gamedata\config\default_controls.ltx] successfully loaded.
Executing config-script "user.ltx"...
Executing config-script "d:\stalker soljanka\s.t.a.l.k.e.r. - shadow of chernobyl\gamedata\config\rspec_extreme.ltx"...
! Unknown command: r__dtex_range
! Unknown command: r__ssa_glod_end
! Unknown command: r__ssa_glod_start
! Unknown command: r__wallmark_ttl
! Unknown command: rs_detail
! Unknown command: rs_skeleton_update
! Unknown command: vid_bpp
[d:\stalker soljanka\s.t.a.l.k.e.r. - shadow of chernobyl\gamedata\config\rspec_extreme.ltx] successfully loaded.
Executing config-script "d:\stalker soljanka\s.t.a.l.k.e.r. - shadow of chernobyl\gamedata\config\default_controls.ltx"...
[d:\stalker soljanka\s.t.a.l.k.e.r. - shadow of chernobyl\gamedata\config\default_controls.ltx] successfully loaded.
[c:\documents and settings\all users\dokumenty\stalker-shoc\user.ltx] successfully loaded.
SOUND: OpenAL: enumerate devices...
SOUND: OpenAL: EnumerationExtension Present
devices Generic Hardware
SOUND: OpenAL: system default SndDevice name is Generic Hardware
SOUND: OpenAL: default SndDevice name set to Generic Software
SOUND: OpenAL: All available devices:
1. Generic Hardware, Spec Version 1.1 
2. Generic Software, Spec Version 1.1 (default)
SOUND: OpenAL: SelectBestDevice is Generic Software 1.1
SOUND: OpenAL: Required device: Generic Software. Created device: Generic Software.
* sound: EAX 2.0 extension: absent
* sound: EAX 2.0 deferred: absent
* sound : cache: 32773 kb, 3805 lines, 8820 bpl
Starting RENDER device...
* GPU [vendor:10DE]-[device:600]: NVIDIA GeForce 8800 GTS 512
* GPU driver: 6.14.12.5896
* CREATE: DeviceREF: 1
* Vertex Processor: PURE HARDWARE
*   Texture memory: 992 M
*     DDI-level: 9.0
* GPU shading: vs(fffe0300/3.0/30), ps(ffff0300/3.0/30)
* GPU vertex cache: unrecognized, 16
* DVB created: 1536K
* DIB created: 512K
count of .thm files=8
load time=183 ms
* distortion: used, dev(30),need(14)
* SSample: 1280x1024
* SSample: enabled
- r__tf_aniso 1
- r1_tf_mipbias 0.
Starting engine...
Loading DLL: xrGameSpy.dll
! Invalid ogg-comment version, file: d:\stalker soljanka\s.t.a.l.k.e.r. - shadow of chernobyl\gamedata\sounds\music\terrapack-empty_noise_l.ogg
! Invalid ogg-comment version, file: d:\stalker soljanka\s.t.a.l.k.e.r. - shadow of chernobyl\gamedata\sounds\music\terrapack-empty_noise_r.ogg
* DVB created: 1536K
* DIB created: 512K
- r__tf_aniso 1
- r1_tf_mipbias 0.
* SSample: 1280x1024
* SSample: enabled
* GPU shading: vs(fffe0300/3.0/30), ps(ffff0300/3.0/30)
* GPU vertex cache: recognized, 24
*** RESET [85 ms]
"d:\stalker soljanka\s.t.a.l.k.e.r. - shadow of chernobyl\bin\xr_3da.exe" 
* phase time: 0 ms
* phase cmem: 103917 K
Ładowanie obiektów...
Loading objects...
Loading models...
* [prefetch] time:  16339 ms
* [prefetch] memory: 84915Kb
* phase time: 16431 ms
* phase cmem: 186300 K
SERWER: Rozpoczynanie...
* phase time: 274 ms
* phase cmem: 186500 K
SERWER: Wczytywanie symulatora Alife...
* phase time: 45 ms
* phase cmem: 186500 K
Wczytywanie zapisanej gry "e.sav"...
* Loading spawn registry...
* 14300 spawn points are successfully loaded
* Loading objects...
* 32602 objects are successfully loaded
* Game e is successfully loaded from file 'c:\documents and settings\all users\dokumenty\stalker-shoc\savedgames\e.sav' (10.069s)
* phase time: 10031 ms
* phase cmem: 281222 K
SERVER: Łączenie...
MaxPlayers = 32
* phase time: 159 ms
* phase cmem: 281222 K
KLIENT: Łączenie z localhost...
Player not found
* client : connection accepted - <>
* phase time: 13 ms
* phase cmem: 281246 K
Otwieranie strumienia...
* phase time: 28 ms
* phase cmem: 281246 K
Wczytywanie CFORM...
* phase time: 3709 ms
* phase cmem: 326163 K
Wczytywanie shaderów...
* phase time: 548 ms
* phase cmem: 327008 K
Wczytywanie danych geometrycznych...
* [Loading VB] 65435 verts, 2044 Kb
* [Loading VB] 65236 verts, 2038 Kb
* [Loading VB] 65530 verts, 2047 Kb
* [Loading VB] 65534 verts, 2047 Kb
* [Loading VB] 65535 verts, 2047 Kb
* [Loading VB] 65532 verts, 2047 Kb
* [Loading VB] 65535 verts, 2047 Kb
* [Loading VB] 65534 verts, 2047 Kb
* [Loading VB] 65535 verts, 2047 Kb
* [Loading VB] 65533 verts, 2047 Kb
* [Loading VB] 65535 verts, 2047 Kb
* [Loading VB] 57122 verts, 1785 Kb
* [Loading VB] 65535 verts, 2047 Kb
* [Loading VB] 65533 verts, 2047 Kb
* [Loading VB] 65534 verts, 2047 Kb
* [Loading VB] 65534 verts, 2047 Kb
* [Loading VB] 65535 verts, 2047 Kb
* [Loading VB] 43641 verts, 1363 Kb
* [Loading IB] 1048575 indices, 2047 Kb
* [Loading IB] 1048575 indices, 2047 Kb
* [Loading IB] 1048575 indices, 2047 Kb
* [Loading IB] 1048575 indices, 2047 Kb
* [Loading IB] 1048575 indices, 2047 Kb
* [Loading IB] 1048575 indices, 2047 Kb
* [Loading IB] 780369 indices, 1524 Kb
* phase time: 952 ms
* phase cmem: 327196 K
Wczytywanie przestrzennej bazy danych...
* phase time: 316 ms
* phase cmem: 329004 K
Wczytywanie detali...
* [DETAILS] VertexConsts(256), Batch(61)
* [DETAILS] 40687 v(20), 26352 p
* [DETAILS] Batch(61), VB(794K), IB(154K)
* phase time: 119 ms
* phase cmem: 329046 K
Wczytywanie stref i portali...
* Loading HOM: d:\stalker soljanka\s.t.a.l.k.e.r. - shadow of chernobyl\gamedata\levels\l05_bar\level.hom
* phase time: 33 ms
* phase cmem: 329307 K
Wczytywanie obiektów SI...
* phase time: 94 ms
* phase cmem: 329327 K
KLIENT: Odradzanie...
- Game configuring : Started 
- Game configuring : Finished 
* phase time: 868 ms
* phase cmem: 364296 K
Wczytywanie tekstur...
* t-report - base: 996, 385331 K
* t-report - lmap: 8, 8193 K
* phase time: 6345 ms
* phase cmem: 364298 K
KLIENT: Synchronizacja...
* phase time: 37 ms
* phase cmem: 364298 K
* [win32]: free[832576 K], reserved[214272 K], committed[1050240 K]
* [ D3D ]: textures[393524 K]
* [x-ray]: crt heap[364296 K], process heap[542711 K], game lua[41560 K], engine lua[254 K], render[0 K]
* [x-ray]: economy: strings[13394 K], smem[28220 K]
* Log file has been saved successfully!
* MEMORY USAGE: 435912 K
* Saving spawns...
* Saving objects...
* 32498 objects are successfully saved
* Game Luca_autosave.sav is successfully saved to file 'c:\documents and settings\all users\dokumenty\stalker-shoc\savedgames\luca_autosave.sav'
- Disconnect
- Destroying level
* DVB created: 1536K
* DIB created: 512K
- r__tf_aniso 1
- r1_tf_mipbias 0.
* SSample: 1280x1024
* SSample: enabled
* GPU shading: vs(fffe0300/3.0/30), ps(ffff0300/3.0/30)
* GPU vertex cache: recognized, 24
*** RESET [142 ms]
"d:\stalker soljanka\s.t.a.l.k.e.r. - shadow of chernobyl\bin\xr_3da.exe" 
* phase time: 5 ms
* phase cmem: 335257 K
SERWER: Rozpoczynanie...
* phase time: 230 ms
* phase cmem: 333553 K
SERWER: Wczytywanie symulatora Alife...
* phase time: 24 ms
* phase cmem: 333553 K
Wczytywanie zapisanej gry "luca_autosave.sav"...
* Loading spawn registry...
* 14300 spawn points are successfully loaded
* Loading objects...
* 32498 objects are successfully loaded
* Game luca_autosave is successfully loaded from file 'c:\documents and settings\all users\dokumenty\stalker-shoc\savedgames\luca_autosave.sav' (9.403s)
* phase time: 9402 ms
* phase cmem: 394111 K
SERVER: Łączenie...
MaxPlayers = 32
* phase time: 56 ms
* phase cmem: 394111 K
KLIENT: Łączenie z localhost...
Player not found
* client : connection accepted - <>
* phase time: 34 ms
* phase cmem: 394135 K
Otwieranie strumienia...
* phase time: 39 ms
* phase cmem: 394135 K
Wczytywanie CFORM...
* phase time: 3840 ms
* phase cmem: 442047 K
Wczytywanie shaderów...
* phase time: 701 ms
* phase cmem: 442748 K
Wczytywanie danych geometrycznych...
* [Loading VB] 65521 verts, 2047 Kb
* [Loading VB] 65535 verts, 2047 Kb
* [Loading VB] 65532 verts, 2047 Kb
* [Loading VB] 65276 verts, 2039 Kb
* [Loading VB] 6768 verts, 211 Kb
* [Loading VB] 65534 verts, 2047 Kb
* [Loading VB] 65534 verts, 2047 Kb
* [Loading VB] 65534 verts, 2047 Kb
* [Loading VB] 65527 verts, 2047 Kb
* [Loading VB] 65530 verts, 2047 Kb
* [Loading VB] 65530 verts, 2047 Kb
* [Loading VB] 4905 verts, 153 Kb
* [Loading VB] 65522 verts, 2047 Kb
* [Loading VB] 65363 verts, 2042 Kb
* [Loading VB] 13748 verts, 429 Kb
* [Loading IB] 1048572 indices, 2047 Kb
* [Loading IB] 1048572 indices, 2047 Kb
* [Loading IB] 1048572 indices, 2047 Kb
* [Loading IB] 1048572 indices, 2047 Kb
* [Loading IB] 1048575 indices, 2047 Kb
* [Loading IB] 1048572 indices, 2047 Kb
* [Loading IB] 984543 indices, 1922 Kb
* phase time: 742 ms
* phase cmem: 443035 K
Wczytywanie przestrzennej bazy danych...
* phase time: 451 ms
* phase cmem: 444991 K
Wczytywanie detali...
* [DETAILS] VertexConsts(256), Batch(61)
* [DETAILS] 37515 v(20), 24278 p
* [DETAILS] Batch(61), VB(732K), IB(142K)
* phase time: 107 ms
* phase cmem: 445001 K
Wczytywanie stref i portali...
* Loading HOM: d:\stalker soljanka\s.t.a.l.k.e.r. - shadow of chernobyl\gamedata\levels\atp_for_test22\level.hom
* phase time: 33 ms
* phase cmem: 445047 K
Wczytywanie obiektów SI...
- Loading music tracks from 'atp_for_test22_musics'...
* phase time: 133 ms
* phase cmem: 445114 K
KLIENT: Odradzanie...
- Game configuring : Started 
- Game configuring : Finished 
* phase time: 32 ms
* phase cmem: 448464 K
Wczytywanie tekstur...
* t-report - base: 1235, 587604 K
* t-report - lmap: 4, 4096 K
* phase time: 3821 ms
* phase cmem: 448465 K
KLIENT: Synchronizacja...
* phase time: 16 ms
* phase cmem: 448465 K
* [win32]: free[376328 K], reserved[255124 K], committed[1465636 K]
* [ D3D ]: textures[591700 K]
* [x-ray]: crt heap[448463 K], process heap[783416 K], game lua[41178 K], engine lua[243 K], render[1617 K]
* [x-ray]: economy: strings[54464 K], smem[31372 K]
* Log file has been saved successfully!
! Cannot find saved game ~~~ object 'atp_sedoy_delete_restrictor': section 'sr_idle': field 'on_npc_in_zone': there is no object with story_id '9993'
* Log file has been saved successfully!
* MEMORY USAGE: 413567 K
 
FATAL ERROR
 
[error]Expression  : m_available_count
[error]Function   : CID_Generator::tfGetID
[error]File     : e:\stalker\patch_1_0004\xr_3da\xrgame\id_generator.h
[error]Line     : 92
[error]Description  : Not enough IDs
 

stack trace:

[warnbox]Pełne logi tylko w tagu code - portals [/warnbox]

Link to comment
Share on other sites

Nie wklejaj całego logu wystarczy końcówka ....Fatal Error ten błąd masz często , czy wystąpił tylko raz ..? to ważne i na jakiej lokacji ..? Miałem już ten błąd i sobie z nim poradziłem swoim sposobem . Nie resetujemy PC tylko robimy CTR+ALT+DEL by wywołać Menadżer zadań ..tam możesz zamknąć grę.

Link to comment
Share on other sites

Błąd pojawił się dopiero teraz i uniemożliwia dalszą grę. Lokacja na której dopada mnie zwarcie to Bar, ponieważ wczytanie savu z przed zwarcia nie pomaga gdy nieuchronnie zwarcie jednak następuje - zmieniłem lokację na ATP i jest ten sam problem. - Wszystko działa ok. do momentu zwarcia i ... zwiecha. Od dzisiaj robię jak każecie - tzn. nie wklejam całego tekstu loga.

Link to comment
Share on other sites

Powiem Ci jak ja poradzilem sobie z tym błędem dwukrotnie w grze . Ten błąd jest trudny do obejścia....wyślę Ci plik , a potem napisz na PW wytłumaczę Ci jak masz to zrobić . Na forum dużo pisania ...Jeżeli u Ciebie też zadziała opis dam na forum jako solucje dla tego błędu. // wysłałem też do Ciebie PW w innej sprawie...chodzi o plik bind_stalker....jak możesz to odpowiedz

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.