Jump to content

Emisje w Zonie


Recommended Posts

Chodzi?o mi jednak o to czy kto? z was napotka? emisje bo ja jak przechodzi?em z Kordonu na Z?omowisko i z powrotem i tak kilka razy co przej?cie mia?em zwarcia. Na z?omowisku musia?em si? ukrywa? w tunelu ko?o poci?gu.

Link to comment
Share on other sites

Racja, troch? tutaj g?upoty jest. Bo np. przed Emisj? nie mo?na si? schowa? w bezpiecznym miejscu jak np. piwniczka gdzie bandyci nas okradaj?, bo tam nas zabije..ale ju? za gruzami pchliego targu nie. Szczerze mówi?c Emisja to chyba jedna z najbardziej denerwuj?cych mnie rzeczy w zonie.

Link to comment
Share on other sites

Co do rozszerzania si?, jest powiedziane ?e po ka?dej emisji zona si? rozszerza. Co do chowania si? u mnie stalkerzy wiali gdzie tylko mogli by si? schowa?, podczas emisji w??cza si? skrypt który ukrywa wszystkie npc. A czemu posta? tak ?atwo ginie? Poniek?d jest to wyt?umaczone na pocz?tku

Link to comment
Share on other sites

I jest nie realna ... Jak by?a by taka emisja to na luzie za tereny Strefy by wyst?pi?a a ona tylko w Strefie.

Emisja jest realna w Zonie - a nie jest poza jej granicami. To taka specyfika. W ko?cu i sama Zona jest czym? dziwnym i w?a?ciwie nierzeczywistym dla wszystkich poza perymetrem. A czy si? rozszerza - tu zdania s? podzielone. Nie ma pewno?ci. S? tacy którym by to odpowiada?o, a s? tez tacy, którzy nad tym aktywnie pracuj? (nie b?d? zdradza? szczegó?ów scenariusza ;) ).

Masz racje Wiewiórka Emisja jest dziwna bo nie zabija innych tylko naszego bohatera cho? inni w ogóle si? nie ukrywaj?.

To ju? nie ca?kiem tak. Z racji konieczno?ci kontroli spolszczenia czasem chodz? w "god mode" i widzia?em kilka razy stalkera który nie zd??y? do schronienia. By?y fanty... NPC-e ruszaj? do ukrycia dopiero w ostatniej chwili, wst?pne objawy Emisji na nich nie dzia?aj?. No i czasem który? nie zd??y - a wtedy kaplica. Natomiast je?li chodzi o mutanty - to tylko wrony dostaj? w kuper, inne zwierzaki biegaj? bez szkody.

Link to comment
Share on other sites

Ja mia?em sposób na to ?eby omin?c emisje. Podczas przechodzenia na inny obszar zawsze jest wykonywany autozapis.Gdy widzia?em informacje o emisji od razu wczytywa?em gre z tego autozapisu po kilku próbach nie wy?wietli?o si? powiadomienie o tym zagro?eniu ;) .Wygl?da na to ?e emisje generowane s? losowo.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
  • 3 months later...

Uda?o mi si? kilka razy, emisj? ?atwo wywo?a? poprzez ci?g?e przechodzenie z jednej lokacji do drugiej no: Wysypisko-Kordon-Wysypisko, i zale?y te? ile mamy czasu na ukrycie si? ;p. Nie powiem, jest to denerwuj?ce bo zabiera troche czasu z gry. Albo inna sytuacja, jak zdarzy nam si? emisja w Kordonie, a my chcemy si? schowa? w Neutralnej Bazie, to jest jedna denerwuj?ca rzecz, m.in. w przejsciu jak sie wchodzi do budynku gdzie s? NPC, to stalkerzy s? tam nawaleni w jednym miejcu tak, ?e nie da si? przej?? i na gwa?t trzeba szuka? innego schronienia.

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.