Jump to content

Najlepsza Broń.


Recommended Posts

  • 2 weeks later...

W ZP nie ma AK Strieloka... jest SGI jego, a to zachodnia bro?,znajduje si? w cementowni a raczej pod ni?.

A wed?ug mnie najlepsz? broni? jest ''Burza'' czyli Groza zmodyfikowana kupiona u ?wawego, po maksymalnym ulepszeniu, do??czeniu do tego celownika i t?umika..bro? jest jedn? z najlepszych w grze.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
  • 1 month later...
  • 1 month later...
  • 4 weeks later...

Moj? ulubion? broni? jest...(tu was zaskocz?) Eliminator (prawdziwa nazwa Protecta).Strzelba ta jest ?wietna zw?aszcza po ulepszeniu. Gdy strzela ogniem automatycznym ?aden mutant nie ma szans.Niestety d?ugo si? j? prze?adowuje a naboje znikaj? w mgnieniu oka.Na drugim miejscu SWD po ulepszeniach ;) .

Link to comment
Share on other sites

Kilkakrotnie jak gra?em w CoP, to i tak za ka?dym razem ko?czy?o sie na tym, ?e SGI Strie?oka by? karabinem podstawowym, a Protecta by?a na mutki - taki uk?ad broni po prostu sprawdza? mi si? najlepiej w podstawce ;) .

SGI Strieloka gdzie le?y ? Niby gdzie? ko?o rozbitego samolotu. I czy to prawda ?e si? tak szybko psuje ?

Link to comment
Share on other sites

O ile pami?tam (to by?o dawno temu) SGI Strie?oka dostawa?o si? w ostatniej z trzech skrytek Strie?oka. Trzeba by?o znale?? wszystkie i by? w tej ostatniej niezale?nie która to by?a. Zdaje si? ?e ja trafi?em w Jupiterze w fabryce pod jak?? taka konstrukcj? metalow?. By? tam jeszcze trup kumpla mechanika z Jupitera. Co do niszczenia to nie wiem bo ma?o si? nim bawi?em. Jak odkry?em gdzie jest wintar w Zatonie to ju? wi?cej do szcz??cia mi nie brakowa?o. Jako? fascynuje mnie ta bro? i mimo ?e mia?em te? wypasionego na maksa GP to i tak u?ywa?em wintoreza.

Link to comment
Share on other sites

Dzisiaj(dopiero) odkry?em ,,Burz?" od ?wawego. Po ulepszeniu na maxa + celownik optyczny z noktowizj? lub zwyk?ym nie ma sobie równych

Potwierdzam, to chyba najlepszy karabin szturmowy w tej grze, ale tak jak wi?kszo?? unikatów ma s?ab? odporno?? na uszkodzenia. Tak wi?c przede wszystkim i w pierwszej kolejno?ci nale?y u mechanika ulepszy? niezawodno?? Burzy.

Link to comment
Share on other sites

We wszystkich stalkerach podstawowa bro? to zawsze akm. Twierdze ?e to najlepsza bro?.

To dobra,niezawodna bro? zw?aszcza po ulepszeniu.Mi szczególnie przypad?a do gustu wersja z Czystego Nieba któr? mia?y oddzia?y Czystego Nieba w Lima?sku.W Zewie z AK korzysta?em tylko na samym pocz?tku gry bo od razu znalaz?em L85.Tylko mi amunicji do niego brakowa?o.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

A ja u?ywa?em VSS Vintorez oczywi?cie ulepszony jak si? da. Chocia? w CoP Spodoba? mi si? G36 ulepszony- Zmniejszony odrzut i szybkostrzelno??, zwi?kszona celno?? i obra?enia. Jako drug? nosz? Eliminatora w automacie- jak wy?ej kolega napisa? "najlepsze na mutanty". A pistolet to na pocz?tku Desert Eagle a potem jak trzeba wi?cej miejsca to Colt .45 spokojnie starcza :(

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

I ciekawi mnie czy na najni?szym poziomie mo?na z nim gr? sko?czy?, jak my?licie?

JA uwa?am ?? spokojnie mo?na sko?czy? z nim gr?(tak?e na wy?szych poziomach trudno?ci).Troche ,,tuningu" u mechanika + granatnik i luneta i powinien sie dobrze spisywa? do ko?ca gry.

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.