Jump to content

Shot Team - Modning S.T.A.L.K.E.R.


om3n499

Recommended Posts

Witajcie, nie wiedzia?em gdzie napisa? wi?c pisze tutaj (je?eli z?y dzia? prosz? o przeniesienie), na wst?pie tego tematu chcia?bym zapyta? co by?cie powiedzieli aby stworzy? zespó? który zrobi? by modyfikacje do stalkera soc gdzie lokacje, dialogi, d?wi?ki itp by?y by nowe oraz i nowa fabu?a, czyli krótko mówi?c now? gr? stalker. Postanowi?em co? takiego utworzy? lecz sam du?o nie zdzia?am wi?c postanowi?em poszuka? ludzi którzy byli by ch?tni do wspó?tworzenia takiego projektu, 3-6 osób do tworzenia lokacji, 2-4 osób do dialogów, d?wi?ku 3-5 osób do innych modyfikacji oraz 2-3 osób do stworzenia fabu?y, niektórym pewnie si? wyda ?e jest to bardzo ma?o jak na tworzenie na nowo stalkera, lecz na pocz?tek to wystarczy z czasem jak by si? powodzi?o mo?na by?o by powi?kszy? ekip? przy czym fabu?a by?a by d?u?sza i wi?cej innych rzeczy by zosta?o utworzonych. Pewnie pomy?licie sobie a co ja b?d? wnosi? do projektu, otó? dopiero si? ucz? tworzenia obiektów/lokacji, ale jestem wstanie da? swoje umiej?tno?ci webmaster'skie a takie uk?ada? dialogi do misji, d?wi?k i do tworzenia fabu?y, a ponadto jestem w stanie u?yczy? swojego g?osu do gry (pewnie pomy?licie ?e ka?dy mo?e po polsku par? zda? powiedzie?, tu macie racie ?e ka?dy lecz nie ka?dy po rosyjsku).

Tak wi?c je?eli jest kto? ch?tny do wspó?tworzenia takiego projektu i posiada do?wiadczenie w modyfikowaniu, to niech napisze do mnie:

PW , GG (w profilu), E-mail

Jestem po rozmowie z administratorem S.T.A.L.K.E.R TEAM i jest on naszym patronem jak wypali projekt.

Pozdrawiam.

Licz? na wasze opinie pozytywne jak i negatywne.

Link to comment
Share on other sites

Raczej nie wykorzystamy wszystkich lokacji z cz??ci stalkera, moim za?o?eniem jest stworzenie nowych lokacji. Na pewno wykorzystane by by?o elektrownia, wysypisko itp, ale po ich zmianie czyli od?wie?enie tekstur itp. Wi?kszo?? modów jakich widzia?em to by?a zwyczajna zmiana tekstur d?wi?ków i fabu?y, no i postaci. Ja osobi?cie nie lubi? takich rzeczy gdzie tylko par? rzeczy si? zmienia, jak ju? robi? moda to porz?dnie.

Link to comment
Share on other sites

Kolego, a masz ty poj?cie czym si? robi nowe mapy i czym robili je twórcy gry w swoim czasie ? 3DMaxem. SDK s?u?y ju? do nanoszenia na nie elementów interaktywnych. Dlatego wszystkie mody wygl?daj? "tak samo", a ró?ni? si? fabu??. Dobrym pomys?em jest robi? historie, które omijaj? te znane z fabu?y podstawki, albo id? jako? równolegle z nimi. Np. - Strie?ok atakowa? Agroprom by zdoby? dokumenty, a my - nasz unikalny gieroj (nie Strie?ok, wrrr, cholerka jasna ;) tylko nie Strie?ok znowu, a je?li Strie?ok to w modzie z historiami kompletnie nieznanymi nam - co? w stylu SOC 0.5 albo SOC 1.5)

Wi?c nasz gieroj kilka dni póxniej dostaje od tamtejszego dowódcy (nowego wodka.png ) np. zlecenie na zdobycie tych dokumentów z powrotem. I po Agro chodzimy sobie spokojne, pal?c sobie papieroska i gaworz?c z jednym z wartowników o jego lasce w Kijowie. Strie?ok otworzy? wej?cie do wn?trza Zony - ty z Wolno?ci? bierzesz udzia? w jej eksploracji. Itd, itp. Sposobów na indywidualizacj? gry jest du?o. Mo?na pobawi? si? troch? spawnem jak w Priboy, zmieni? por? roku, kilka znanych, opatrzonych wszystkim tekstur, pousuwa? rzeczy ruchome, by nie le?a?y wci?? w tym samym miejscu, np. pó? roku pó?niej, skupi? wi?kszo?? fabu?y w jakich? mniej ucz?szczanych w podstawce miejscach i te mocno rozbudowa?. Nie u?ywa? kompletu map (np. darowac sbie obiegny ju? wzd?u? i wszerz Cordon), np. dorzuci? selektywnie kilka tych od Kostii. Stworzy? celowy uk?ad, fabu?y. Ale nowe mapy diablo ci??ko zrobi?. Ja jeszcze nie wiem jak. Inni pewnie te?. Zreszt? ja jeszcze nic nie wiem :P Powoli si? ucz? tego wszystkiego. Póki co mog? pomaga? z fabu??, dialogami (polonist? jestem z wykszta?cenia), pomys?ami.

A o mapach jeszcze - Mo?na np. zrobi? jedn?, dobr?. I maksymalnie j? do naszych celów wykorzysta?. Mo?na by si? te? uprze? i przenie?? Stalka na inny silnik z edytorem klockowym, gdzie machasz tereny itp. raz, dwa - np. Fallout 3.

Poza tym, po co zmienia? wszystkie tekstury wszystkiego. Przecie? s? ?wietne. Nagapi? si? na nie nie mog? :) Nowe meshe oteksturowa?, to jest fajna robota.

Link to comment
Share on other sites

@Czernobyl, silnika przy konwersjach si? raczej nie przerabia, robi si? sztuczki, by silnik dzia?a? podobnie i mia? te same funkcje. Np. Wykorzystuje si?, lub pisze jakie? skrypty, by zrobi? jedn? rzecz jak w oryginale, inne za? usuwa si? ca?kiem. Nie przeskoczy si? na pewno - przenoszenia bry?, tekstur i animacji postaci.

Link to comment
Share on other sites

Szczerze mówi?c to wszystko to piku?. Kto? ju? to kiedy? faktycznie zrobi?

http://www.moddb.com/mods/stalker-mod/images

Wi?c jest do wykonania. Resy i kolizje te? pewnie nadal maj?, gdyby ich poprosi?. Nie tylko zreszt? oni. A potem w G.E.C.K.U mo?na by robi? mapy na kilometry. Odwzorowa? caaa?? Zon?, metr po metrze. Karabiny, d?wi?ki, GUI, arty, pancerze, zubo?one staty NPC (o Vast zapomnijcie :P ) to drobiazg.

http://www.youtube.com/watch?v=MH0dL5vs_LM&feature=related

Ka?achy s? w pierwszej cz??ci tego filmiku.

Problem polega tylko na tym jak odtworzy? anomalie :) Cho?, pu?apki te? w Falloucie s?. Wystarczy je schowa? pod ziemi? i wizualnie zmieni?. Wi?c problem polega jak zrobi? im detektory ;P Hmmmm.... Trzeba wi?c chyba b?dzie napisa? detektor pu?apek :).

Ups zszed?em z tematu. Znaczy si? tak sobie tylko takie g?upoty gadam wodka.png Nikogo na nic nie nakr?cam ;)

Link to comment
Share on other sites

Mog? zajmowa? si? grafik? i chc? stworzy? fabu?? na podstawie tworzonego kiedy? komiksu S.T.A.L.K.E.R. Koegzystencja, który tworzy?em ze Sta1kerem. Narysowan? mam ok?adk? do komiksu, której mo?na by by?o u?y? w g?ównym menu po paru modyfikacjach. Mapy i inne rzeczy pozostaj? ludziom z Win XP gdy? na Vi?cie SDK si? buguje.

My_Stalker_by_Thial92.png

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.