Jump to content

Atlas Anomalii Solianki


MiedzianeJaja

Recommended Posts

Udało mi się z kilkuminutowym tylko opóźnieniem (miał być tydzień a od paru minut już jest sobota) skończyć atlas anomalii do Solianki.

ATLAS ANOMALII Народная солянка
Opracowanie: Miedziane Jaja
Wydanie I
Kraków 2011

DYM Z OGNISKA...
Dołączona grafika
Anomalia "Dym z ogniska". Ma charakterystyczny wygląd lokalnej białej mgły, ścielącej się po ziemi. Przyczyna powstawania tej anomalii - nieznana.
Istnieje domniemanie, że jest to tylko "kondensat" mieszaniny trujących oparów, tworzących się w miejscu istnienia dwóch i więcej anomalii. Przy wpadnięciu żywego obiektu w obszar
oddziaływania - powoduje oparzenia. Oprócz tego obniża widzialność praktycznie do zera z powodu bezpośredniego wpływu na organ wzroku.
Tworzone rodzaje artefaktów: brak danych.
Typ urazów: uderzenie.

ELEKTRA (elektro)...
Dołączona grafika
Anomalna formacja średnicy około 10 metrów, magazynująca elektryczność statyczną. Podrażniona anomalia wybucha dziesiątkami mini-błyskawic, przy czym
porażenie elektryczne dla dowolnej istoty żywej prawie zawsze jest śmiertelne. Niekiedy występuje w formie przemieszczających się regularnie wyładowań elektrycznych.
Charakterystyczną cechą "Elektry" jest widoczna nad nią niebieskawa mgiełka. Nocą łatwo wykrywalna.
Tworzone rodzaje artefaktów: "Świecidełko", "Błysk”, "Blask księżyca".
Typ urazów: porażenie elektryczne

EMISJA(zwarcie)...
Dołączona grafika
Energia kumulująca się w całej strefie zony znajduje okresowo ujście w tzw. „Emisjach”.Jest to rodzaj krótkotrwałej burzy podczas której nagromadzona energia zostaje gwałtownie uwolniona.
Następuje olbrzymi skok promieniowania i wzrost stężenia szkodliwych pierwiastków. Zjawisko to szybko przemija ale jest śmiertelnie niebezpieczne dla organizmów przebywających na otwartej przestrzeni.
W przypadku wystąpienia symptomów zbliżającej się „Emisji” należy bezwzględnie jak najszybciej ukryć się w budynku lub innym dostępnym schronie.
Często ostrzeżenia o zbliżającym się „Zwarciu” podawane są przez naukowców lub innych stalkerów na otwartym kanale.
Typ urazów: promieniowanie.

ENERGIA...
Dołączona grafika
Prawdopodobnie kolejna odmiana anomalii „Pulsar” (str. 17). Świadczyć o tym może zachowanie przy uderzeniu śrubą (mały jasny okrąg) oraz impulsy grawitacyjne podnoszące w około kłęby kurzu.
Aktywna anomalia nie powoduje jednak świecenia cząstek powietrza (błyszczących drobin unoszących się nad aktywnym „pulsarem”). W stanie nieaktywnym „Energia” przypomina bańkę wypełnioną dymem.
Metalowe przedmioty które przeleciały przez „Energię” po upadku generują przez krótki okres czasu wyładowania nieznanego rodzaju, nieszkodliwe dla zdrowia.
Tworzone rodzaje artefaktów: brak danych.
Typ urazów: uderzenie.

FONTANNA...
Dołączona grafika
Anomalia "Fontanna". Wiadomo, że sama anomalia znajduje się pod ziemią, a ponad powierzchnią zauważalny jest tylko jej wierzchołek, który w zależności od głębokości położenia centrum anomalii, może mieć różne rozmiary. Zadziwiająco podobna do prawdziwej fontanny - zarówno z koloru, jak i wydawanego dźwięku. W stanie nieaktywnym posiada wygląd mnóstwa "wylatujących" spod ziemi malutkich
białych kostek, w stanie aktywnym silne anomalie mają wygląd prawdziwej fontanny, słabsze - nie zmieniają pierwotnego wyglądu, ale powodują urazy od wyładowań elektrycznych.
Wszystkie anomalie tego typu niszczą pancerze i wywołują urazy, powodujące krwawienia.
Tworzone rodzaje artefaktów: brak danych.
Typ urazów: porażenie elektryczne

GALARETA...
Dołączona grafika
Anomalia nieznanego pochodzenia. Ma średnicę 2-3 metrów i wygląd bulgoczącej żółtozielonej lub niebieskawej galarety. Duże jej skupiska można zobaczyć w piwnicach i podziemiach. Obrażenia jakie zadaje są porównywalne do oparzeń wywołanych silnym kwasem. Anomalia ta jest doskonale widoczna nawet w ciemnościach (świeci).
Tworzone rodzaje artefaktów: „Śluz”, „Ślimak”, „ Mika”.
Typ urazów: oparzenie chemiczne.

GWIAZDA...
Dołączona grafika
Twór o nie do końca poznanej naturze. Przy kontakcie z ciałem powoduje urazy, podobne do efektu oddziaływania silnego kwasu. Wyjątkowo niebezpieczna, ponieważ w stanie niepobudzonym znajduje się pod ziemią i, w związku z tym, jest niewidoczna. W momencie aktywacji pojawia się na powierzchni, oświecając zielonkawym światłem obszar o średnicy do 10 metrów i gwałtownie spowalniając poruszenia ofiary.
Zadawane urazy są praktycznie śmiertelne i zależą od czasu ekspozycji. Rozpoznawalna przy pomocy elitarnych detektorów. Istnieją niepotwierdzone pogłoski jakoby w czasie aktywacji gwiazdy rozlegał się głośny dźwięk przypominający okrzyk „Szto eto ?”
Tworzone rodzaje artefaktów: "Śluz", "Ślimak", "Mika".
Typ urazów: oparzenie chemiczne.

IMPULS...
Dołączona grafika
Jak twierdzą niektórzy uczeni - jest to typowy, ale lokalny impuls elektromagnetyczny. Pozostaje zagadką, jak taka strefa może istnieć lokalnie, i pozostawać odizolowana przez długi czas. Powstaje jak typowy impuls
elektromagnetyczny po Emisji. Miejsca występowania - wzdłuż linii wysokiego napięcia, linii telegraficznych, skupisk metalu i innych struktur, ale spotykana jest także ponad wodą
i w pieczarach. Zadaje poważne uszkodzenia tak żywym istotom, jak też technice i przyrządom. Przy wpadnięciu w strefę oddziaływania wywołuje silny zawrót głowy, a po pewnym czasie powoduje urazy od impulsów
elektromagnetycznych. Na szczęście dla stalkerów, jest pewien krótki czas, żeby zdążyć wydostać się z anomalii, zanim uformuje się impuls.
Tworzone rodzaje artefaktów: brak danych.
Typ urazów: porażenie elektryczne.

KARUZELA...
Dołączona grafika
Nazwa jest wynikiem efektu podniesienia w powietrze dowolnej istoty żywej z następującym rozkręceniem do ogromnej prędkości. Istota "Karuzeli" na razie nie jest zbadana do końca. Anomalia ta Wykrywalna po lekkim wichrze pyłowym i rozrzuconych fragmentach ciał wokoło. Ważne jest nie przegapić momentu rozpoczęcia wciągania w anomalny wir i nie wpaść w strefę maksymalnie silnego efektu w centrum - tylko wtedy
jest szansa otrzymania minimalnych obrażeń. Uderzenie metalowym przedmiotem wywołuje efekt identyczny z tym który powstaje w przypadku „Lejka” (str. 14), jednak ta anomalia nie generuje pulsującej poświaty. Naruszenie strefy anomalii przez obiekt wielkości człowieka powoduje wygenerowanie pyłowego wiru wysokości około 3-4 metrów, który przed zanikiem generuje w powietrzu impuls grawitacyjny.
Tworzone rodzaje artefaktów: "Kamienna krew", "Kotlet”, "Dusza".
Typ urazów: uderzenie.

KŁĄB DYMU...
Dołączona grafika
Obłok trującego dymu. Ten typ anomalii ma wygląd niepozornego, małego obłoczka szarego dymu, który, przy wpadnięciu w zasięg oddziaływania dowolnego obiektu, szybko powiększa objętość, znacznie pogarszając widoczność i zadając urazy różnego typu, przede wszystkim - krwawienie i duszenie. Strefa oddziaływania jest praktycznie śmiertelna dla człowieka, pomimo obecności maski, hełmu lub maski
gazowej. Tylko kombinezon ochronny z pełnym autonomicznym obiegiem powietrza może ochronić przez nieokreślony okres czasu. Wiadomo, że gaz, znajdujący się w anomalii, potrafi przenikać przez ścisłe materiały z powodu wyjątkowo małych rozmiarów cząsteczek. Ten typ anomalii spotyka się stosunkowo rzadko.
Tworzone rodzaje artefaktów: brak danych.
Typ urazów: nieznany

KŁUJĄCY PUCH (spalony puch)...
Dołączona grafika
Anomalnie przekształcona roślinność. Przy szybkim zbliżaniu się istoty żywej wyrzuca obłok cząsteczek, które w przypadku kontaktu z odkrytą lub słabo zabezpieczoną skórą poważnie ją uszkadza.
Na wolno poruszające się obiekty nie reaguje.
Tworzone rodzaje artefaktów: "Kolczatka", "Kryształowa kolczatka", "Morski jeż".
Typ urazów: oparzenie chemiczne

LEJEK (wir)...
Dołączona grafika
Anomalia prawdopodobnie grawitacyjnej natury. W chwili aktywacji z potworną siłą wciąga w siebie wszystko, co znajduje się w promieniu 10-15 metrów. Przy wpadnięciu w centrum "Lejka" nie ma szans przeżycia: ciało i zwierzęcia, i człowieka zostanie sprasowane w twardą grudę, a następnie rozerwane w chwili tak zwanego rozładowania. W całym okresie swojego istnienia - średnio około tygodnia - anomalia nie zmienia miejsca swojego występowania; za dnia może być zlokalizowana po charakterystycznym falowaniu powietrza nad nią, krążącym liściom, fragmentom rozerwanych ofiar i charakterystycznemu ciemnemu piętnu na ziemi w centrum.
W miejscu uderzenia metalowego przedmiotu anomalia na dużej powierzchni zmienia kolor. Można też zaobserwować jak wrzucony do wnętrza obiekt (śruba) zmienia tor lotu i zostaje z dużą siłą wyrzucony poza obszar działania anomalii. Przy podstawie swojego grawitacyjnego „bąbla” „Lejek” generuje słabą, nieregularnie pulsującą, jasną poświatę dobrze widoczną w nocy.
Tworzone rodzaje artefaktów: "Skrętak", "Grawi", "Złota rybka".
Typ urazów: uderzenie.

PĘCHERZ (sfera)...
Dołączona grafika
Anomalia "Pęcherz". Ma wygląd przezroczystej półkuli. Prawdopodobnie ta anomalia jest odmianą anomalii "Elektra", i odróżnia się od niej tym, że sama anomalia zamknięta jest w powłoce, po wpadnięciu, w którą następuje porażenie wyładowaniem elektrycznym. Oprócz tego, w odróżnieniu od "Elektry", "Pęcherz" posiada możliwość wciągnięcia i utrzymania obiektu w swoim wnętrzu. Wiadomo także, że czasem ta powłoka oddziela się od zasadniczej anomalii i przekształca się w odmianę anomalii "Teleport" i przyjmując formę prawidłowej kuli.
Tworzone rodzaje artefaktów: brak danych.
Typ urazów: porażenie elektryczne

PULSAR...
Dołączona grafika
Anomalia charakteru magnetyczno-grawitacyjnego, powstające na zmianach pól magnetycznych i grawitacyjnych. Zasadnicze oddziaływanie: deformacja obiektu lub istoty. Po wpadnięciu obiektu w obszar działania, anomalia wytwarza silne impulsy, którym towarzysza fale sinego kołysania powietrza i tworzy się czasowo zielonkawa poświata. Impulsy rozprzestrzeniają sie koncentrycznie od centrum anomalii do peryferii, stopniowo słabnąc, jednakże na tyle nierównomiernie, że można to z łatwością określić - w kierunku odpowiadającym najsilniejszej fali pojawia się charakterystyczne świecenie powietrza. W miejscu uderzenia śrubą można zaobserwować na powierzchni anomalii niewielki okrąg jasnej barwy a następujące po chwili impulsy grawitacyjne podnoszące w około kłęby kurzu pozwalają na jej łatwą identyfikację. Anomalia jest niebezpieczna i zadaje poważny
uszczerbek na zdrowiu i amunicji.
Tworzone rodzaje artefaktów: brak danych.
Typ urazów: uderzenie.

PUŁAPKA...
Dołączona grafika
Anomalia "Pułapka". Swoją nazwę otrzymała w środowisku stalkerów, dlatego, że ten typ anomalii, przy wpadnięciu w nią dowolnego obiektu, chwyta go przy pomocy swoich "wyrostków" w centrum anomalii i przytrzymuje, powodując głębokie urazy w postaci silnego krwawienia. Następuje również całkowite zniszczenie pancerza i broni. Ruch żywych obiektów w centrum takiej anomalii jest znacznie spowolniony. Natura tego typu anomalii jest słabo poznana, ale jest oczywiste, że należy ona do kategorii bioanomalii. Uważa się, że pochodzi od zwykłego krzaku, który uległ anomalnej transformacji pod oddziaływaniem jakichś wpływów Zony (być może, podziemnych anomalii). Szczęściem w nieszczęściu jest fakt, że te anomalie są statyczne, i doświadczeni stalkerzy zaznaczają w swoich PDA ich położenie. Rozpoznawalna zaawansowanym detektorem. Maskuje się w trawie i jest mało widoczna.
Tworzone rodzaje artefaktów: brak danych.
Typ urazów: oparzenie chemiczne

RADIOAKTYWNOŚĆ...
Dołączona grafika
Strefa podwyższonego poziomu - ponad 50 mkR/h - radiacji. Obszary te są sygnalizowane początkowo przez licznik Geigera, później poprzez stopniowo rozjaśniający się obraz.
Dłuższe przebywanie w takim obszarze nawet w kombinezonie z dobrą ochroną przeciwpromienną jest bardzo niebezpieczne.
Tworzone rodzaje artefaktów: brak danych.
Typ urazów: promieniowanie.

RADIONOWY OBŁOK...
Dołączona grafika
Anomalia "Radionowy obłok", nazywana przez mieszkańców zony "Monolit". Nazwa ta wzięła się z powodu niezwykłego świecenia, kolorem i formą przypominającego, jak słuchy chodzą, legendarny Monolit - Spełniacz życzeń. Posiada wyraźne psi-oddziaływanie. Przy wpadnięciu w strefę oddziaływania anomalii u człowieka pojawiają się silne zawroty głowy i następuje dezorientacja przestrzenna. Zasięg oddziaływania zależy od siły anomalii.
Tworzone rodzaje artefaktów: brak danych.
Typ urazów: telepatia.

RUCHOMA MGIEŁKA...
Dołączona grafika
Należy do zjawisk pół-anomalnych. Uważa się, że taka zdolna do przemieszczania się mgła powstaje w miejsce niektórych anomalii typu dymu z ogniska lub kłębu dymu, przekształcających się po emisjach, ale składa się z drobniejszych i lżejszych cząsteczek, które są podnoszone w powietrze i rozwiewane przez wiatr. Wykazuje szkodliwość podobną do oparzeń od oparów kwasów.
Posiada właściwość samoczynnego rozwiewania się z czasem, lub pod wpływem deszczu czy emisji.
Tworzone rodzaje artefaktów: brak danych.
Typ urazów: nieznany

SPALACZ...
Dołączona grafika
W nieaktywnym stanie anomalia ta wygląda jak ledwo widoczny obłok gorącego powietrza, a przy naruszeniu strefy działania przez dowolny przedmiot lub żywą istotę wyrzuca słup ognia, rozgrzany do temperatury około 1500K. Nocą ciężko ją dostrzec. Do jej wykrycia w ciemnościach zaleca się używanie czułego detektora lub rzucanie przed siebie metalowych przedmiotów.
Tworzone rodzaje artefaktów: "Kropla", "Ognista kula", "Kryształ".
Typ urazów: oparzenie.

ŚNIEŻNA...
Dołączona grafika
Anomalia nieznanego pochodzenia. Część naukowców stawia tezę że może być to pochodna anomalii „Karuzela” (str. 11) , która pod wpływem nieznanych czynników przyjmuje taka właśnie formę. Potwierdzeniem ma być sposób w jaki reaguje na naruszenie strefy oddziaływania niewielkim przedmiotem (śruba). Podobnie jak „Karuzela” w miejscu uderzenia na dużej powierzchni zmienia kolor i tor lotu obiektu.
Ma średnicę 2-3 metrów i wygląd unosząc ych się w powietrzu jasnych płatków. Występuje z reguły na powierzchni. Duże obiekty które dostaną się do wnętrza anomalii powodują w końcowej fazie jej aktywacji wygenerowanie w kilku kierunkach promieni niebieskiego światła. Zadaje poważne obrażenia.
Tworzone rodzaje artefaktów: brak danych.
Typ urazów: uderzenie.

TELEPORT...
Dołączona grafika
Anomalia przestrzenna. Zasada jej działania nie została do końca zbadana, wiadomo jednak że potrafi przemieszczać obiekty (w tym także ludzi) na duże odległości.
W miejscu występowania formuje ruchome jasno świecące kręgi zbiegające się w kształt lejka o średnicy początkowej do 1.5 metra. Nie powoduje negatywnych skutków dla zdrowia, jednak zalecana jest ostrożność, szczególnie jeżeli nie znamy docelowego miejsca przemieszczenia.
Tworzone rodzaje artefaktów: brak danych.
Typ urazów: brak.

TORNADO...
Dołączona grafika
Anomalia "Tornado". W stanie nieaktywnym ledwo zauważalna na ziemi w postaci dwóch wirujących strumieni powietrza ciemno-szarego koloru. Przy zbliżeniu na odległość poniżej 5 metrów wywołuje złudzenie optyczne w postaci białego świecenia i obniżenia widoczności. W stanie aktywnym ma wygląd tornado - w postaci trąby powietrznej podnosi w powietrze pył i liście, znacznie pogarszając widoczność w promieniu do 15 metrów.
Nie jest wstanie podnosić cięższych obiektów. Powoduje silny krwotok - zarówno od działania gazu, wchodzącego w skład tej anomalii, jak i od radioaktywnego pyłu.
Tworzone rodzaje artefaktów: brak danych.
Typ urazów: uderzenie.

TRAMPOLINA...
Dołączona grafika
Jedna z pierwszych poznanych anomalii. Powoduje urazy od uderzeń wywołane zmiennym polem grawitacyjnym. W tym samym miejscu pozostaje około tygodnia, zmieniając w tym czasie siłę swojego oddziaływania. Konsekwencje spotkania z"Trampoliną" mogą być różne - od niewielkich siniaków i stłuczeń do natychmiastowej śmierci. Za dnia dość łatwo zauważalna dzięki zniekształceniom powietrza nad anomalią, krążącym liściom, a także charakterystycznym, czerwono-burym piętnom na ziemi. Wykrywana przez każdy rodzaj detektora, a także przy pomocy rzucanych w nią różnych przedmiotów. W miejscu uderzenia śrubą obserwujemy na powierzchni tej anomalii jedynie niewielki okrąg jasnej barwy.
Tworzone rodzaje artefaktów: "Meduza", "Kryształowy kwiat", "Wieczorna gwiazda".
Typ urazów: uderzenie.

WINDA...
Dołączona grafika
Nieszkodliwa dla zdrowia anomalia grawitacyjna, pozwalająca na jakiś czas zapomnieć o prawie grawitacji. W lokalnej objętości o średnicy kilku metrów przyciąganie ziemskie jest znacznie obniżone. Niewidoczna i niczym niezdradzająca swojej obecności.Dużo zależy od siły samej anomalii - słabsze po prostu naruszają koordynację ruchową lub zmieniają tor ruchu żywego obiektu, mocniejsze - podnoszą go na różną wysokość i trzymają w powietrzu przez określony czas. Zagrożenie występuje tylko kiedy winda skieruje nas do w stronę niebezpiecznej anomalii. W trakcie badań, skok w obniżonej grawitacji
„Windy” jednego z testerów zakończył się lądowaniem w centrum anomalii „Elektro”. Na szczęście specjalny kombinezon badawczy zapobiegł tragedii.
Tworzone rodzaje artefaktów: „Błona”.
Typ urazów: brak

ŻAR...
Dołączona grafika
Anomalia "Żar". Otrzymała swoją nazwę od charakterystycznych obrażeń termicznych, zadawanych wpadającym w zasięg jej działania obiektom. Zewnętrznie anomalia przybiera dwie formy - podnoszących się z ziemi owalnych "kłębów" gorącego, skompresowanego powietrza lub po prostu - nagrzanego i podnoszącego się w górę powietrza zlokalizowanego ponad żółtawą, "gotującą się" masą podstawy anomalii.
Wizualny efekt aktywnej anomalii zmienia się w zależności od siły. Anomalia powoduje znaczne szkody od ognia, niszczy broń i wyposażenie. Jedyne zabezpieczenie przed anomalią - tak zwany "Kombinezon Strażaka".
Tworzone rodzaje artefaktów: brak danych.
Typ urazów: oparzenie

Podziękowania:
W niniejszym opracowaniu zebrałem oprócz własnych wniosków i wyników badań,również cenne fragmenty notatek i prac wielu doświadczonych badaczy zony. Gdyby nie
one, całość nie była by tak obszerna i dokładna.
Malakasowi (moderatorowi Stalker Team) za podsunięcie idei która skutecznie na tydzień wyłączyła mnie z życia. Nie zapomnę Ci tego .. Dołączona grafika
Moim dzieciom za wyjazd na ferie zimowe.
Użyta czcionka STRIELOKv2 jest autorstwa Foxh0und-a (Forum Stalker).
Można sobie pierwszą wersję pobrać i bezlitośnie skrytykować po przejrzeniu.
http://hotfile.com/d...nki1_1.rar.html"
9,47Mb format .pdf

  • Positive 7
Link to comment
Share on other sites

Super atlas !

W zasadzie niezbędna rzecz dla każdego stalkera w Zonie. Wykonanie i opisy bardzo staranne i na najwyższym poziomie.

Mała prośba - jeśli możesz popraw nazwę anomalii POGORZELISKO na ŚNIEŻNA (bo pod taka nazwą figuruje wszędzie (np.: recepty na transmutacje) i na detektorach ma oznaczenie płatkiem śniegu :D.

Prośba druga - jeśli możesz dopisz do anomalii PUŁAPKA ostrzeżenie, że ta anomalia NATYCHMIASTOWO NISZCZY całkowicie każdy ubrany przez GG pancerz lub kombinezon :@ .

Wielki szacun za zrobienie tego atlasu i punkt reputacji dla Ciebie ;).

Link to comment
Share on other sites

  • 11 months later...

Dziś przeglądałem ten atlas przy okazji postu metek na temat spisu różnych rzeczy i jedno co mogę powiedzieć Miedziany wykonał profesjonalną robotę. Już dawno uzgodniłem z Miedzianym że go rozpakuję, ale jakoś nie było okazji. Postanowiłem więc teraz rozpakować ten PDF i pojawi się na forum. Uważam, że w pełni na to zasługuje. Postaram się dodać również fotki. Otwarty atlas dodam do postu Miedziane Jaja. Format pdf prezentuje się o wiele lepiej i jest zapisany jako kolorowa książka z ilustracjami które są dużo większe niż te w temacie, ale nie chcę obciążać froum. Kto chce większe obrazki może pobrać pdf, a powiem że warto.

Link to comment
Share on other sites

Po obejrzeniu Twojego atlasu i Yurka, nie muszę nic tworzyć, to już jest i w takiej postaci, o jakiej marzyłem. Gratulacje dla Yurka i Ciebie malakas. Do tego wystarczy dokładać propozycje do akceptacji i będzie się to nam rozrastać, co da wszystkim zainteresowanym oczywiste korzyści. Mam tylko małą uwagę, dobrze by było wpisywać też rosyjską nazwę przetłumaczonej nazwy. Tłumacze i ciekawscy mogliby niejasne nazwy porównywać do znalezionych u siebie. A tak to jest super.

//Edit: Sorki Miedziany... nie byłem dobrze poinformowany i dziś doznałem olśnienia. To mnie powaliłeś umiejętnościami tworzenia ciekawego zestawienia anomalii wraz z ich opisami. Może plusik złagodzi twoje cierpienie, na jakie Cię skazałem, przypisując komu innemu to piękne dzieło. Gratuluję.

Edited by metek58
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.

Comunity