Jump to content

Powinność vs Wolność


Recommended Posts

Powinno?? ma wi?ksz? dyscyplin? w swoich oddzia?ach przez co jest bardziej zabójcza, co mogli?my zobaczy? cho?by w magazynach wojskowych (chodzi mi o oddzia? powinno?ci w egzoszkieletach), A wolno?? ma doskona?? atmosfer? wewn?trz i reszta stalkerów moim zdaniem ch?tniej popar?aby wolno?? i wspomog?a ich

Link to comment
Share on other sites

Moim zdaniem si?y s? na tyle wyrównane, ?e otwarta wojna doprowadzi?aby do wyniszczenia obydwu frakcji. Nie s?dz?, ?eby niezale?ni stalkerzy chetnie w??czali si? do walki po czyjejkolwiek stronie. Na pewno by?yby jednostki, ale wi?kszo?? raczej by si? nie anga?owa?a. Poza tym zarówno Powinno?c jak i Wolno?? maja swoich zwolenników. I tak naprawd? zwierzchnictwo obydwu frakcji zdaje sobie z tego spraw?, wi?c otwarta wojna raczej nam nie grozi.

Link to comment
Share on other sites

Tak na prawd?, to mnie si? wydaj?, ?e obydwie frakcje by toczy?y d?ug?, wyrównan? wojn?, ale po na prawd? d?ugim czasie, obie by si? zm?czy?y i nie mia?y ju? takiego zapa?u, by?oby mniej wi?cej tak, ?e "Wolno??" nie mia?aby ju? ludzi, a "Powinno??" Dobrych broni i pancerzy. W ka?dym razie, takie jest moje zdanie i nie ka?dy musi si? z nim liczy?.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Gdyby naprawd? dosz?o do wojny pomi?dzy tymi frakcjami..szczerze mówi?c nie wiem kto by wygra?, bo si?y s? bardzo wyrównane..obie frakcje maj? do?wiadczonych bojowników..obie maj? plusy i minusy np.

-Powinno?? ma dobr? dyscyplin? co daje wysokie morale w oddzia?ach, ponadto ich same oddzia?y szturmowe s? ?wietnie wyposa?one.

-Wolno?? ma dobrych strzelców na wie?ach i ogó?em s? dobrze ufortyfikowani w bazie.

Ja osobi?cie obstawiam wolno??, bo powinno?? puki by wkroczy?a poza mury..zostali by zdziesi?tkowani przez strzelców, nast?pnie ich si?y nie mog?y by kontynuowa? operacji z braku ludzi. Tak wi?c.. krwaw? wojn?..wolno?? by zatriumfowa?a. By? mo?e sami stalkerzy neutralni by wspomogli któr?? frakcj?.. ale na to nie licz?.

Link to comment
Share on other sites

Nawet nie ma nad czym sie zastanawiac. W owtartej wojnie, czy umuwionej w jakims miejscu (napad na czyjas baze to najglupszy blad jaki mozna popelnic) powinnosc rozpizgala bz wolnosc w drzazgi. Dlaczego? Bo oni sa cwiczeniu to walki, maja doswiadczenie bojowe duzo wieksze od wolnosci, lepszy sprzet, pomoc wojska i naukowcow... nie ma co sie namyslac- powinnosc jest mocniejsza.

Link to comment
Share on other sites

natomiast na d?u?szy dystans - Wolo?? jest liczebniejsza i ma sympatie niezale?nych stalkerów, którzy w razie konfliktu raczej stan?li by po jej stronie. Przy wojnie na d?u?sza met? Powinno?c mia?aby mocne punkty swoich baz, a reszta terenów nale?a?a by do Wolno?ci. Tak czy inaczej - w konsekwencji totalne wyniszczenie obydwu frakcji.

Link to comment
Share on other sites

Ale my?l? ?e mogli by si? wyr?n?? do ostatniego. I znikn??by te frakcje po prostu. Trudno jest oceni? gdy? nie widzieli?my otwartej wojny mi?dzy nimi. Szanse s? równe ale to tylko moje zdanie. Czo?gi powinno?ci oraz snajperzy wolno?ci wys?ali by do nieba przeciwników. Chocia? nie wiem jak by?o by to z wojskiem. Bo rzeczywi?cie Powinno?? ma wtyki w wojsku.

Link to comment
Share on other sites

Wojna ma to do siebie, ?e jak ju? wybuchnie i to na Twoim terenie, to dotyczy ka?dego - nie da si? za?o?y? r?k i powiedzie?: "To nie moja sprawa" bo za chwile mo?esz przypadkiem dosta? rykoszetem. A co do sprz?tu - pomy?l tylko co si? dzieje w Afganistanie ... Ruscy sobie z?by po?amali, a teraz amerykanie przechodz? przez to samo, a i my przy okazji dostajemy w dup?, bo si? pchali?my mi?dzy drzwi. A czy Ameryka wygra?a w Wietnamie? A jaki maja sprz?t...

Link to comment
Share on other sites

Zona nie jest znowu taka mala- potrzebny bylyby co najmniej liczace kilka setek ludzi armie (powiedzmy 600+), aby walki toczyly sie w calej zonie. A dodatkowo- nie byloby po co isc do kordonu, na wysypiska ani do jantaru, wiec tam stalkerzy mieliby duzo spokoju. Jedyna frakcja, jaka miala by dodatkowy udzial w tej walce, to bandyci- poszliby grabic i sabotowac, zeby dostac od frakcji sprzet. I to mi podsuwa mysl, ze bandyci mogliby stac sie najmocniejsza frakcja w zonie...

Link to comment
Share on other sites

Mo?na tak dyskutowa? w niesko?czono??...ka?dy popiera t? stron? któr? woli-proste.

Wojsko nie by? bym taki pewny czy by si? zgodzi?o od razu z pro?by powinno?ci na atak na wolno??, sami walczyli ze sob? nie raz..to po pierwsze a po drugie.. po co mieli by nara?a? ?ycie tylu dobrych ludzi aby pokaza? kto w zonie kontroluje wi?kszo?? terenów ?

A co do tego ?e neutralni poprali by wolno?? to nie by? bym taki pewien..powinno?? te? dobrze p?aci za wykonywane misje, poza tym najwi?ksz? siedzib? stalkerów jest bar i przy okazji baza powinno?ci..tak wi?c stalkerzy samotni i sama powinno?? si? ''z?yli''. A wolno??.. sam nie wiem kogo mogli by poprosi? do pomocy..za du?o wrogów sobie narobili, jedyni jeszcze w miar? neutralni do nich to bandyci.. ale oni raczej nie pomogli by, sami maj? k?opoty .. ze wszystkimi.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.

Comunity