Jump to content

Metro 2033


Lukasikov

Recommended Posts

Ksi??ka napisana przez Dmitrija Glukhovskiego. Opowiada o ?yciu ludzi w metrze w roku 2033 jak mo?na si? domy?li?. By?a III wojna ?wiatowa, atomówki posz?y w ruch i bum. Ci, co ukryli si? metrze prze?yli, Ci co zostali na zewn?trz, zgin?li. W metrze po kilku latach pojawia si? nowe zagro?enie, któremu bohater ksi??ki - Artem, b?dzie musia? sprosta?. Troch? wnerwiaj?ce jest to, ?e zako?czenie by?o takie... dziwne. Ksi??ka zaskakuje w ka?dym rozdziale. Polecam dodatkowo zagra? w gr?, poniewa? to doskona?e uzupe?nienie.

Link to comment
Share on other sites

Przeczyta?em bo czytam prawie wszystko co nowe w tym temacie, ale mam mieszane uczucia. Sama akcja, rozgrywka, poszukiwania i w?drówki g?ównego bohatera uk?adaj? si? w znanym schemacie drogi i samotnego bohatera. Czyta si? dobrze, ciekawe pomys?y, nastrój. Tylko zako?czenie mnie rozczarowuje i jak widz?, nie jestem w tym odczuciu osamotniony. Chocia? dramatyczne, to moim zdaniem niekonsekwentne. Je?li g?ówny bohater w ostatnim momencie uzyska? przeb?ysk zrozumienia i wi?zi z nowa ras?, to dlaczego przez ca?y czas akcji traktowa? ich jak wrogów pozosta?o?ci ludzkiej rasy i robi? wszystko aby ich zniszczy?? Skoro by? tym wybranym który mia? szans? nawi?za? kontakt to dlaczego nie zrobi? tergo wcze?niej? No, ale wiadomo, na ko?cu musia?o nast?pi? dramatyczne spi?trzenie i nieoczekiwany zwrot akcji. Mo?e poczucie ogromnego zawodu z powodu zaprzepaszczonej szansy ludzko?ci zepsu?o mi troch? rado?? czytania tej ksi??ki. Nie mniej jednak polecam ka?demu fanowi postapokalipsy. Obraz ?wiata ludzi, który skurczy? si? do wymiaru tuneli i korytarzy moskiewskiego metra jest bardzo sugestywny

Link to comment
Share on other sites

Faktycznie zako?czenie te? mi si? nie spodoba?o ale i tak jest lepsze ni? w pierwszej wersji gdzie Artom umiera?.

Czekam na 2034 po Polsku,bo po Rosyjsku to tylko z translatorem :)

Rozumiem, ?e mówisz o grze? Trudno mi powiedzie? na ile jest wierna ksi??ce. Zreszt? nawet nie wiem co by?o pierwsze :)

Link to comment
Share on other sites

Je?li g?ówny bohater w ostatnim momencie uzyska? przeb?ysk zrozumienia i wi?zi z nowa ras?, to dlaczego przez ca?y czas akcji traktowa? ich jak wrogów pozosta?o?ci ludzkiej rasy i robi? wszystko aby ich zniszczy?? Skoro by? tym wybranym który mia? szans? nawi?za? kontakt to dlaczego nie zrobi? tergo wcze?niej?

Poniewa? ba? si? ich i nic nie rozumia?. Dopiero na ko?cu [oczywi?cie] skapowa?, ?e oni nie s? wrodzy.

Faktycznie zako?czenie te? mi si? nie spodoba?o ale i tak jest lepsze ni? w pierwszej wersji gdzie Artom umiera?.

O ile dobrze pami?tam, Artem nie umiera? ani w ksi??ce, ani w grze.

I je?eli wiecie jaka to piosenka na stronie Metra, to powiedzcie, bo jest zajebiaszcza. W?a?nie takie momenty w grach i ksi??kach lubi? najbardziej. S? tak wspania?e, ?e trudno je okre?li? s?owami - jak ta piosenka na tle strony Metra ;]

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
  • 2 weeks later...
  • 2 weeks later...

Mam pytanie odno?nie ksi??ki i gry; co jest lepszym pomys?em- najpierw przej?? gr?, czy przeczyta? ksi??k?? Na 100% kupuje obie pozycje, ale nie wiem, czy nie zepsuj? sobie wra?enia, je?li nie zalicz? tych dzie? w odpowiedniej kolejno?ci...

Prosz? o odpowied? cz?owieka, który dobrze (ale na prawd? dobrze)zrozumia? i gr?, i ksi??k?.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
  • 3 weeks later...
  • 2 months later...
Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.