Jump to content

Recommended Posts

Dlaczego innej opcji nie ma? Zobacz i zobaczcie, jak zajebi?cie manipulowano fabu?? i tymi sprawami w poprzednich epizodach. Gdyby nie tak poryta fabu?a, zawi?a jak sznurowad?o, ta gra nie odnios?aby sukcesu. Ja sie spodziewam czego? równie dziwnego, co to mo?na by?o zobaczy? wcze?niej, ew. przeci?gania pa?y dalej, ?eby kase zarobi?. Mam nadziej?, ?e na tym "1st" si? sko?czy.

Link to comment
Share on other sites

Przecie? twórcy DOPIERO zapowiedzieli ?e podejm? prac? nad stalkerem 2..wi?c takich informacji jak wczytywanie lokacji na pewno nie podadz?, pierwsze screeny zapewne uka?? si? za pó? roku, a trailer za pó?tora roku..poza tym maj? ca?e dwa lata pracy, a to sporo czasu.. gra musi by? naprawd? dobra.

Link to comment
Share on other sites

Cz??? druga, go?ciu. Nowy i lepszy silnik. Najpewniej generacja x-ray 2.0. A tak pozatym- mapy by?y na tyle du?e, ?e nie by?o co si? o loading martwi? (a jedynie co o zawieche). Sprawa jeszcze jedna- SoC robili 6 czy 7 lat, wi?c te 2 lata jako? mnie bardziej martwi? ni? raduj?... pewnie przesun? o kawa? czasu premier?. I pl0x, nie mówcie o fabule w CoP, bo tej cz??ci nie przeszed?em, i chc? sam pozna? ca?? tajemnic?. Mo?ecie info na temat fabu?y oznacza? spojlerami?

Link to comment
Share on other sites

W stalkerze 2 mogliby?my pozna? historie ?wiadomo?ci z i powstania frakcji monolit.

To ja ci opowiem zamiast GSC. Monolit to by?a frakcja oczywi?cie nie tak si? nazywa?a. By?a pokroju Bandytów. Rozrabia?a w Strefie i nagle bum, ca?a frakcja ruszy?a do Elektrowni. Znikn??a na par? miesi?cy a pó?niej masz ci los. S? fanatykami wierz?cymi w monolit. I z tym si? ??czy jako? ?wiadomo?? Z.

Link to comment
Share on other sites

Ogólnie powiem wam ?e nowy silnik ( tak mi si? zdaje ) przyniesie znów dla modderów wiele tygodni nauki. Ale wracaj?c do tematu. Ja chc? Nowego Cienia Czarnobyla. Jak ju? kto? wspomnia? niech b?dzie ta sama grafa gdy? ona daje klimat. Clear Sky zrobi?o si? za kolorowe a o Zewie Prypeci nie wspomn?.

Link to comment
Share on other sites

Grafika dla mnie mo?e i by? z samego cienia czarnobyla, ale g?ównie mi chodzi o klimat. Aby by? wielki teren do poruszania si?..co? jak w falloucie 3.Fabu?a rozbudowana i ciekawsza..wi?cej elementów RPG, szczegó?ów wi?cej..i zada? pobocznych. I najwa?niejsze...wszystko niech si? dzieje w zimie.

Link to comment
Share on other sites

Tak.. tylko ?eby z tego realistycznie nie zrobi?o si? a? za bardzo. To nie ma by? jaki? symulator hehe..co do tej zimy jeszcze.. to by?o by genialne..wszystko musieli by robi? nowe, anomalie, mutanty, efekty zwi?zane z pogod? w zimie. Co? wspania?ego. Oby tylko nie wyd?u?ali daty wydania gry..bo to by by?a kl?ska, i tak trzeba czeka? dwa lata.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Owszem, Zona powinna by? du?a. Ba, powinna by? 10 razy wi?ksza, ni? obecnie, bardziej szczegó?owa i z du?o wi?ksz? liczb? dost?pnych lokacji. Mi?o by by?o, gdyby mo?na by?o explorowa? np. ka?dy budynek, a nie jak w CoP - gdzie wi?kszo?? bloków by?a pozamykana na amen..

Przyda?a by sie te? lepsza reakcja ró?nych obiektów na fizyczne oddzia?ywanie - wal?c z granatnika w budynek chcia?bym widzie?, jak doznaje on uszkodze?. A po wej?ciu w anomali? - chcia?bym - skoro mn? kr?ci trzy metry nad ziemi? - by krajobraz zachowywa? si? stosownie - czyli te? kr?ci?.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.