Jump to content

Sigerous Mod - dyskusja


Recommended Posts

Super mod, pobieram i instaluje CoP'a :).

EDIT 1: Ej, ja próbuje w??czy? now? gr? to si? wczytuje i wczytuje a pod ko?cówk? po prostu wyrzuca do pulpitu bez ?adnego ostrze?enia, zero raportach o b?edach i w ogól?, na prawd? chc? zagra? na tym modzie, a nie mog?, mam wersj? 1.6.0.1. Pomocy.

Edit 2:

Konfiguracja:

Windows: 7 32 bity

Procesor: AMD Phenom™ 8750 Triple-Core 2.40 GHz

RAM: 4GB

Link to comment
Share on other sites

Mia?em instalator, ale musia?em tam zmieni? w fsgame(czy jako? tak), ale nie zadzia?a?o. Dobra, zainstaluje 1.6.0.2, mo?e zadzia?a.

?ci?gn??em patch i zrobi?em co trzeba, w??czy?em now? gr? i zadzia?a?a (co najwa?niejsze, zauwa?y?em, i? napis w lewej dolnej cz??ci ekranu dalej by?o napisane 1.6.0.1), pó?niej zainstalowa?em moda, zmieni?em, to co trzeba w fsgame i spróbowa?em w??czy? now? gr?, ale i tak nic nie da?o. Mo?e jak spróbuje na ruskim wszystko, to mo?e mi si? uda?

Nie pisz posta pod postem troch? porz?dku zachowajmy LD

Link to comment
Share on other sites

?ci?gn??em, zagra?em i przyznaj? mod jest ?wietny. Wreszcie mo?na pogra? w CoP bo podstawka ssie. ?mieszne ?e jak raz strzeli?em w mi?sacza to oko mu odpa?o i le?a?o ko?o niego :) ale mod nie dla ludzi o s?abych nerwach :) jak si? par? razy wdepnie w pu?apk? to a? chce si? monitor przez okno wywali? :)

Poza tym zapomnia?e? doda? ?e mod ten ma mas? dodatków jeszcze np nowe lokacje...

Powiniene? uzupe?ni? temat o link do nowego spolszczenia i dodatki.

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

Polecam po??czenie tego moda i dodatku do niego- BRAZ ,szkoda ?e kole? który pracowa? nad spolszczeniem zrezygnowa? i teraz najnowsza wersja jest nie spolszczona.

EDIT (Yurek):

??czenie SGM w wersji 1.7 z BRAZem NIE JEST MO?LIWE - mody niekompatybilne :D

Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...
 • 1 month later...

Jestem na finiszu polonizacji Sigerous moda (wersja 1.7), mo?e przyda si? wszystkim spragnionym ma?a zmiana scenerii ?:D

Zosta?o mi dos?ownie kilkana?cie linijek tekstu i kilka zmian w pozosta?ych plikach. Mam du?o ?atwiejsz? robot?, bo korzystam z bardzo dobrej polonizacji 1.6 Lukass'a i Mroka.

Zmian w nowej wersji 1.7 jest do?? sporo, ale zdecydowan? wi?kszo?? ju? ogarn??em confused.gif

Jak tylko b?dzie gotowa wrzuc? w tym temacie linka do pobrania.

Na razie szukam ewentualnych ch?tnych do przetstowania mojej wersji polonizacji pod 1.7

PS - nie wiem czy b?dzie to chodzi? razem z BRAZem, do testowania dla tych co si? wyzwa? nie boj? :P

Link to comment
Share on other sites

Ma mo?e kto? informacje na temat wer. 1.7, jak dzia?a, jakie s? ewentualne wyloty

A po co si? martwi? na zapas czy ci uruchomi czy nie?

Je?li po uruchomieniu wyst?pi? t? b??dy o których pisa?em to usuniesz te linie i po problemie. Widz? ?e ty to zamiast gra? , zamartwiasz si? czy bedzie chodzi? , ile b?dzie wa?y? ? Najpierw zainstaluj, zagraj a pó?niej ewentualnie b?dziesz walczy? z b??dami.

//

Nawet nie gra?e?, to sk?d wiesz ?e Ci b?dzie nie dzia?a?. Je?li masz zamiar gra?, to pobierz najnowsz? wersj? i poczekaj na Spolszczenie 1.7 od Yurka.

Link to comment
Share on other sites

Poprawi?em niedzia?aj?cy w moim po?cie link do fixa - ju? chodzi.

Wszystkie linki w moim po?cie dzia?aj?.

W sprawie zmian w stosunku do wersji 1.6 odsy?am do pliku readme w pobranym pakiecie - tam wszystko jest obja?nione po kolei - troch? tego jest :P

Link to comment
Share on other sites

?ci?ga mod 3 godzin i jeszcze dwie godziny szacuje do ko?ca...

Pewnie pobierasz za pomoc? jakiego? menagera pobierania.Spróbuj pobra? bezpo?rednio z przegl?darki.Pobiera?em 10 minut temu i chodzi.Fix oczywi?cie.Podstawka niestety nie do ruszenia.U mnie trzy godziny

Link to comment
Share on other sites

Nie mog? nawet uruchomi? (wersja 1.6 dzia?a?a bez zarzutu):

FATAL ERROR


[error]Expression	: false

[error]Function	 : CXml::Load

[error]File		 : D:\prog_repository\sources\trunk\xrXMLParser\xrXMLParser.cpp

[error]Line		 : 87

[error]Description  : XML file:text\pol\sgm_xml_dialogs.xml value: errDescr:Error reading end tag.stack trace:

Link to comment
Share on other sites

@ korn06

Razem z Kobalem dokonali?my poprawek, tak by wersja dzia?a?a - pobierz patcha spod tematu B??DY SGM by Yurek, lub pobierz nowy plik polonizacji.

B??dy poprawione.

Mod w wersji 1.7 z polonizacj? odpala teraz bez problemów (dzi?ki Kobal !).

Obecnie prosz? zg?asza? ewentualne b??dy tekstów.

Link to comment
Share on other sites

Instaluj? prawid?owo i znowu b??dy, wracam do wersji 1.6:

FATAL ERROR


[error]Expression	: false

[error]Function	 : CXml::Load

[error]File		 : D:\prog_repository\sources\trunk\xrXMLParser\xrXMLParser.cpp

[error]Line		 : 87

[error]Description  : XML file:text\pol\sgm_xml_dialogs.xml value: errDescr:Error reading end tag.stack trace:

Link to comment
Share on other sites

FATAL ERROR

[error]Expression  : false

[error]Function	 : CXml::Load

[error]File		 : D:\prog_repository\sources\trunk\xrXMLParser\xrXMLParser.cpp

[error]Line		 : 87

[error]Description  : XML file:text\pol\sgm_xml_dialogs.xml value: errDescr:Error reading end tag.

Instalowa?e? patcha 0.3 z tematu "b??dy polonizacji SGM" czy now? wersj? z linka w tym temacie ?

Je?li nie próbowa?e? patcha, to spróbuj. Mo?e ja co? przy ?onglowaniu plikami pochrzani?em ...

Link to comment
Share on other sites

Mi?o mi to s?ysze? :P

Ciesz? si? niezmiernie z tego powodu.

Mam nadziej?, ?e potem w trakcie gry nie b?dziesz mia? ju? ?adnych problemów, a ewentualne b??dy tekstu wy?wietlanego prosz? o zg?aszanie ze screenem w temacie "B??dy polonizacji SGM by Yurek"

Wygl?da na to, ?e b?dziesz pierwszy (razem z Kobalem) testowa? now? polonizacj?, wi?c b?d? czujny, w Zonie nigdy nic nie wiadomo :D

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.