Jump to content

WYLOT NA KORDONIE


Recommended Posts

Witam mam taki wylot na Kordonie , jak można to rozwiązać.

Spoiler

[01.12.19 12:03:21.380] FATAL ERROR
[01.12.19 12:03:21.380]  
[01.12.19 12:03:21.380] [error]Expression    : fatal error
[01.12.19 12:03:21.380] [error]Function      : xrServer::Process_update
[01.12.19 12:03:21.380] [error]File          : xrServer_process_update.cpp
[01.12.19 12:03:21.380] [error]Line          : 39
[01.12.19 12:03:21.380] [error]Description   : <no expression>
[01.12.19 12:03:21.380] [error]Arguments     : Beer from the creator of 'O_ACTOR ', version of object = 127
[01.12.19 12:03:21.380]  
[01.12.19 12:03:21.380] 
[01.12.19 12:03:21.380] stack trace:
[01.12.19 12:03:21.380] 
[01.12.19 12:03:41.694] *** break by StackWalk ***
[01.12.19 12:03:41.694] stack trace:
[01.12.19 12:03:41.694] 
[01.12.19 12:03:41.694]      0023:6C2AED6B (0x6C2C3930 0x6C2C393C 0x110F9050 0x00000000) xrCore.dll, xrDebug::backend(), s:\xrcore\xrdebugnew.cpp, 295
[01.12.19 12:03:41.694]      0023:6C2AF4FF (0x6C2DC200 0x6B12A534 0x00000027 0x6B12A550) xrCore.dll, xrDebug::fatal(), s:\xrcore\xrdebugnew.cpp, 428
[01.12.19 12:03:41.694]      0023:6AF6F6A2 (0x110FD884 0x00000001 0x00000000 0x00000000) xrGame.dll, xrServer::Process_update(), s:\xr_3da\xrgame\xrserver_process_update.cpp, 39
[01.12.19 12:03:41.694]      0023:6AF04DF7 (0x110FD884 0x00000001 0x6AE409F3 0xA5ED2D70) xrGame.dll, xrServer::OnMessage(), s:\xr_3da\xrgame\xrserver.cpp, 500
[01.12.19 12:03:41.694]      0023:6ADC956D (0x110FD884 0x00000002 0x00000000 0xFBA60000) xrGame.dll, CLevel::Send(), s:\xr_3da\xrgame\level_network.cpp, 252
[01.12.19 12:03:41.694]      0023:6ADC9E7B (0x08570090 0x110FF934 0x6C2B6690 0x00E50227) xrGame.dll, CLevel::ClientSend(), s:\xr_3da\xrgame\level_network.cpp, 186
[01.12.19 12:03:41.694]      0023:6ADC9396 (0x6B1D46B8 0x110FF998 0x00E6FB8C 0x6C2B66A0) xrGame.dll, CLevel::net_Update(), s:\xr_3da\xrgame\level_network.cpp, 272
[01.12.19 12:03:41.694]      0023:6AA68C27 (0x6C2B66A0 0x00000014 0x00EB644F 0x584E6410) xrGame.dll, _NetworkProcessor::OnFrame(), s:\xr_3da\xrgame\level_network.cpp, 287
[01.12.19 12:03:41.694]      0023:00E6FB8C (0x584E6410 0x00000000 0x104EBAE0 0x00EB63E0) XR_3DA.exe, CRegistrator<pureRender>::Process(), s:\xr_3da\pure.h, 77
[01.12.19 12:03:41.694]      0023:00EB644F (0x00000000 0x10573088 0x6C29E760 0x10573088) XR_3DA.exe, mt_Thread(), s:\xr_3da\device.cpp, 138
[01.12.19 12:03:41.694]      0023:6C29E78A (0x104EBAE0 0xE9C763C8 0x705B9DC0 0x705B9DC0) xrCore.dll, thread_entry(), s:\xrcore\_math.cpp, 337
[01.12.19 12:03:41.694]      0023:705B9E15 (0x10573088 0x774469F0 0x3F5AD98E 0x110FF9F4) ucrtbase.DLL, crt_at_quick_exit()
[01.12.19 12:03:41.694]      0023:77446A14 (0x10573088 0x2369F2B7 0x00000000 0x00000000) KERNEL32.DLL, BaseThreadInitThunk()
[01.12.19 12:03:41.694]      0023:77B1AD8F (0xFFFFFFFF 0x77B000DB 0x00000000 0x00000000) ntdll.dll, RtlInitializeExceptionChain()
[01.12.19 12:03:41.695]      0023:77B1AD5A (0x705B9DC0 0x10573088 0x00000000 0x00000000) ntdll.dll, RtlInitializeExceptionChain()
 

 

Link to comment
Share on other sites

Zabicie psa i gadka z praporem... Jakieś randomowe te wyloty. I dziwne że aż musisz resetować kompa. ja tak nie miałem.

Na moje oko może masz za dużo zapisów w folderze moda. Przenieś je poza folder z modem (zostawiając sobie ostatnie) i wtedy zobacz. Ewentualnie zmniejsz ustawienia i wtedy możliwe że wyloty ustąpią.

Link to comment
Share on other sites

4 godziny temu, kanon1022 napisał:

Mam zadanie od Sidora w Zapomnianym Lesie na jakiś schowek i artefakt ,ale nic nie mogę odszukać to chyba ciąg dalszy zadania na chipy na Kordonie . Jak to rozwiązać.

A czy to przypadkiem nie jest zadanie na art Inferno od Sidora? Jaki masz z tym problem? Opisuj dokładniej. I napisz o tym w ogólnej dyskusji o Op 2.1 bo ten temat jest do czego innego tzn wylotów:)

Link to comment
Share on other sites

Witam wszystkich mam problemy na Kordonie i nie wiem czy reinstal moda czy tylko nowa gra . Wykasowałem zapisy gry , zmniejszyłem ustawienia i nadal się przycina i wywala.

Spoiler

[03.12.19 08:14:52.085] FATAL ERROR
[03.12.19 08:14:52.085]  
[03.12.19 08:14:52.085] [error]Expression    : fatal error
[03.12.19 08:14:52.085] [error]Function      : CScriptEngine::lua_error
[03.12.19 08:14:52.085] [error]File          : script_engine.cpp
[03.12.19 08:14:52.085] [error]Line          : 79
[03.12.19 08:14:52.085] [error]Description   : <no expression>
[03.12.19 08:14:52.085] [error]Arguments     : LUA error: ...\op-2.1\op-2.1\gamedata\scripts\death_manager.script:299: bad argument #2 to 'random' (interval is empty) 
[03.12.19 08:14:52.085]      
[03.12.19 08:14:52.085] stack traceback:
[03.12.19 08:14:52.085]     [C]: in function 'iterate_inventory_simple'
[03.12.19 08:14:52.085]     ...\op-2.1\op-2.1\gamedata\scripts\death_manager.script:414: in function 'create_release_item'
[03.12.19 08:14:52.085]     ...\op-2.1\gamedata\scripts\binders\bind_stalker.script:368: in function <...\op-2.1\gamedata\scripts\binders\bind_stalker.script:346> 
[03.12.19 08:14:52.085]  
[03.12.19 08:14:52.085] 
[03.12.19 08:14:52.085] stack trace:
[03.12.19 08:14:52.085] 
[03.12.19 08:15:12.893] *** break by StackWalk ***
[03.12.19 08:15:12.893] stack trace:
[03.12.19 08:15:12.893] 
[03.12.19 08:15:12.893]      0023:6C35ED6B (0x6C373930 0x6C37393C 0x01034E78 0x00000000) xrCore.dll, xrDebug::backend(), s:\xrcore\xrdebugnew.cpp, 295
[03.12.19 08:15:12.893]      0023:6C35F4FF (0x6C38C200 0x6B498334 0x0000004F 0x6B498318) xrCore.dll, xrDebug::fatal(), s:\xrcore\xrdebugnew.cpp, 428
[03.12.19 08:15:12.893]      0023:6B156AF9 (0x0FFF0018 0x0FFF0018 0x0001294A 0x6B156A80) xrGame.dll, CScriptEngine::lua_error(), s:\xr_3da\xrgame\script_engine.cpp, 79
[03.12.19 08:15:12.893]      0023:6AC5F647 (0x0103534C 0x010352F4 0x6B55D601 0x010352F4) xrGame.dll, luabind::detail::proxy_functor_void_caller<boost::tuples::tuple<CScriptGameObject * const *,boost::tuples::null_type,boost::tuples::null_type,boost::tuples::null_type,boost::tuples::null_type,boost::tuples::null_type,boost::tuples::null_type,boost::tuples::null_type,boost::tuples::null_type,boost::tuples::null_type> >::~proxy_functor_void_caller<boost::tuples::tuple<CScriptGameObject * const *,boost::tuples::null_type,boost::tuples::null_type,boost::tuples::null_type,boost::tuples::null_type,boost::tuples::null_type,boost::tuples::null_type,boost::tuples::null_type,boost::tuples::null_type,boost::tuples::null_type> >(), s:\sdk\luabind\luabind\luabind\functor.hpp, 290
[03.12.19 08:15:12.893]      0023:6B13F00A (0x0FFF0018 0x0FFF0018 0x0001294A 0x52744278) xrGame.dll, CScriptGameObject::IterateInventorySimple(), s:\xr_3da\xrgame\script_game_object_inventory_owner.cpp, 301
[03.12.19 08:15:12.893]      0023:6AD9DFFA (0x6B13EE70 0x00000000 0x0FFF0018 0x00000000) xrGame.dll, luabind::detail::returns<void>::call<CScriptGameObject,CScriptGameObject,luabind::detail::null_type,luabind::functor<void> >(), s:\sdk\luabind\luabind\luabind\detail\call.hpp, 288
[03.12.19 08:15:12.893]      0023:6AD9D3F4 (0x6B13EE70 0x00000000 0x0FFF0018 0x00000000) xrGame.dll, luabind::detail::call<CScriptGameObject,CScriptGameObject,luabind::detail::null_type,void,luabind::functor<void> >(), s:\sdk\luabind\luabind\luabind\detail\call.hpp, 407
[03.12.19 08:15:12.893]      0023:6AD9C1FD (0x06079630 0x0FFF0018 0x0FFF0090 0x189AA578) xrGame.dll, boost::detail::function::function_obj_invoker1<luabind::detail::mem_fn_callback<void (__thiscall CScriptGameObject::*)(luabind::functor<void>),CScriptGameObject,luabind::detail::null_type>,int,lua_State *>::invoke(), s:\sdk\boost_1_30_0\boost\function\function_template.hpp, 117
[03.12.19 08:15:12.894]      0023:6C2C3CE4 (0x0FFF0018 0x527441A8 0x0FFF0018 0x52744188) xrLua.dll, boost::function1<int,lua_State *,std::allocator<boost::function_base> >::operator()(), s:\sdk\boost_1_30_0\boost\function\function_template.hpp, 319
[03.12.19 08:15:12.894]      0023:6C2F9EAD (0x0FFF0018 0x527440A8 0x00000000 0x0FFF0018) xrLua.dll, luabind::detail::class_rep::function_dispatcher(), s:\xrlua\luabind\class_rep.cpp, 755
[03.12.19 08:15:12.894]      0023:6C2D9167 (0x0FFF0018 0x527440A8 0x00000000 0x0FFF0018) xrLua.dll, luaD_precall(), s:\xrlua\src\ldo.c, 280
[03.12.19 08:15:12.894]      0023:6C2D9480 (0x00000000 0x6C2D90EC 0x0FFF0018 0x01035530) xrLua.dll, luaD_call(), s:\xrlua\src\ldo.c, 380
[03.12.19 08:15:12.894]      0023:6C2CEA02 (0x0FFF0018 0x01035530 0x00000000 0x706F5C29) xrLua.dll, f_call(), s:\xrlua\src\lapi.c, 821
[03.12.19 08:15:12.894]      0023:6C2D90EC (0x01035530 0x0FFF0018 0x00000000 0x01035538) xrLua.dll, luaD_rawrunprotected(), s:\xrlua\src\ldo.c, 120
[03.12.19 08:15:12.894]      0023:6C2D94F5 (0x01035530 0x000000C0 0x00000000 0x00000004) xrLua.dll, luaD_pcall(), s:\xrlua\src\ldo.c, 463
[03.12.19 08:15:12.894]      0023:6C2FF4BA (0x0FFF0018 0x00000003 0x00000000 0x0FFF0018) xrLua.dll, luabind::detail::pcall(), s:\xrlua\luabind\pcall.cpp, 41
[03.12.19 08:15:12.894]      0023:6AC7483A (0x00000004 0x00000002 0x00A8E460 0xA267B328) xrGame.dll, luabind::detail::proxy_functor_caller<bool,boost::tuples::tuple<luabind::object const *,CScriptGameObject * const *,CScriptGameObject * const *,boost::tuples::null_type,boost::tuples::null_type,boost::tuples::null_type,boost::tuples::null_type,boost::tuples::null_type,boost::tuples::null_type,boost::tuples::null_type> >::~proxy_functor_caller<bool,boost::tuples::tuple<luabind::object const *,CScriptGameObject * const *,CScriptGameObject * const *,boost::tuples::null_type,boost::tuples::null_type,boost::tuples::null_type,boost::tuples::null_type,boost::tuples::null_type,boost::tuples::null_type,boost::tuples::null_type> >(), s:\sdk\luabind\luabind\luabind\functor.hpp, 87
[03.12.19 08:15:12.894]      0023:6AE36F59 (0x56CD4AD0 0x5820A990 0x01035660 0x01380000) xrGame.dll, CScriptCallbackEx<void>::operator()<CScriptGameObject *,CScriptGameObject *>(), s:\xr_3da\xrgame\script_callback_ex_generators.h, 19
[03.12.19 08:15:12.894]      0023:6B1BC5BB (0x72C11060 0xA4825110 0x5BFD5AF8 0x010396FC) xrGame.dll, CEntityAlive::Die(), s:\xr_3da\xrgame\entity_alive.cpp, 314
[03.12.19 08:15:12.894]      0023:6B07BF05 (0x72C11060 0x00A8E5D4 0x6AA3842E 0x2E8512A7) xrGame.dll, CCustomMonster::Die(), s:\xr_3da\xrgame\custommonster.cpp, 619
[03.12.19 08:15:12.894]      0023:6B0F387E (0x72C11060 0x00000001 0x1249B1D0 0x00000006) xrGame.dll, CAI_Stalker::Die(), s:\xr_3da\xrgame\ai\stalker\ai_stalker.cpp, 293
[03.12.19 08:15:12.894]      0023:6B1BB752 (0x0103B8A4 0x00000006 0xA4825110 0x0103B844) xrGame.dll, CEntity::OnEvent(), s:\xr_3da\xrgame\entity.cpp, 70
[03.12.19 08:15:12.894]      0023:6B07B428 (0x0103B8A4 0x00000006 0x0590F8A0 0x00000000) xrGame.dll, CCustomMonster::OnEvent(), s:\xr_3da\xrgame\custommonster.cpp, 726
[03.12.19 08:15:12.894]      0023:6B11E211 (0x0103B8A4 0x00000006 0x00A8E5D4 0x00000000) xrGame.dll, CAI_Stalker::OnEvent(), s:\xr_3da\xrgame\ai\stalker\ai_stalker_events.cpp, 28
[03.12.19 08:15:12.894]      0023:6B17511F (0x0000E916 0x00000006 0x0103B8A4 0x00010000) xrGame.dll, CLevel::cl_Process_Event(), s:\xr_3da\xrgame\level.cpp, 381
[03.12.19 08:15:12.894]      0023:6B174FFE (0x00000000 0x000000FA 0x00000000 0x3F7E386B) xrGame.dll, CLevel::ProcessGameEvents(), s:\xr_3da\xrgame\level.cpp, 484
[03.12.19 08:15:12.894]      0023:6B1747BE (0x0860E8E2 0x0522E100 0x00A163B4 0x00252AC4) xrGame.dll, CLevel::OnFrame(), s:\xr_3da\xrgame\level.cpp, 550
[03.12.19 08:15:12.894]      0023:009CFB8C (0x00252AC4 0x0000003C 0x00A8E460 0x3D0A455F) XR_3DA.exe, CRegistrator<pureRender>::Process(), s:\xr_3da\pure.h, 77
[03.12.19 08:15:12.894]      0023:00A163B4 (0x00000000 0x00A91930 0xFF21F000 0x00000008) XR_3DA.exe, CRenderDevice::FrameMove(), s:\xr_3da\device.cpp, 350
[03.12.19 08:15:12.894]      0023:00A16895 (0x00A91930 0xFFFFFFFF 0x0103FD58 0x009E0D50) XR_3DA.exe, CRenderDevice::Run(), s:\xr_3da\device.cpp, 245
[03.12.19 08:15:12.894]      0023:009E113A (0x00000000 0x00A91930 0x00000000 0x00000000) XR_3DA.exe, Startup(), s:\xr_3da\x_ray.cpp, 291
[03.12.19 08:15:12.894]      0023:009E0D50 (0x00980000 0x00000000 0x013823A6 0x00000001) XR_3DA.exe, WinMain_impl(), s:\xr_3da\x_ray.cpp, 719
[03.12.19 08:15:12.894]      0023:009E0960 (0x00980000 0x00000000 0x013823A6 0x00000001) XR_3DA.exe, WinMain(), s:\xr_3da\x_ray.cpp, 777
[03.12.19 08:15:12.894]      0023:009DB6CB (0xFF21F000 0x74B269F0 0x4CE5CC94 0x0103FE44) XR_3DA.exe, __scrt_common_main_seh(), f:\dd\vctools\crt\vcstartup\src\startup\exe_common.inl, 253
[03.12.19 08:15:12.894]      0023:74B26A14 (0xFF21F000 0xA4650253 0x00000000 0x00000000) KERNEL32.DLL, BaseThreadInitThunk()
[03.12.19 08:15:12.894]      0023:7703AD8F (0xFFFFFFFF 0x770200C0 0x00000000 0x00000000) ntdll.dll, RtlInitializeExceptionChain()
[03.12.19 08:15:12.894]      0023:7703AD5A (0x009DB73D 0xFF21F000 0x00000000 0x00000000) ntdll.dll, RtlInitializeExceptionChain()
 

 

Edited by kanon1022
Link to comment
Share on other sites

 @tom3kb Wersja 2.1 final p8.2  coś tam wrzucałem już dokładnie nie wiem zmieniałem udźwig , nie mam wypakowanej gry .Pobrałem plik binders od @boberm gdzie go wkleić. Próbuję dostać się na  Kordonie  po te chipy na posterunek wojaków i cały czas wyloty chwile pogram i wylot czy strzelam do wojskowych czy do śmigłowców.

Spoiler

[03.12.19 09:03:39.626] FATAL ERROR
[03.12.19 09:03:39.626]  
[03.12.19 09:03:39.626] [error]Expression    : fatal error
[03.12.19 09:03:39.626] [error]Function      : xrServer::Process_update
[03.12.19 09:03:39.626] [error]File          : xrServer_process_update.cpp
[03.12.19 09:03:39.626] [error]Line          : 39
[03.12.19 09:03:39.626] [error]Description   : <no expression>
[03.12.19 09:03:39.626] [error]Arguments     : Beer from the creator of 'O_ACTOR ', version of object = 127
[03.12.19 09:03:39.626]  
[03.12.19 09:03:39.626] 
[03.12.19 09:03:39.626] stack trace:
[03.12.19 09:03:39.626] 
[03.12.19 09:03:40.016] *** break by StackWalk ***
[03.12.19 09:03:40.016] stack trace:
[03.12.19 09:03:40.016] 
[03.12.19 09:03:40.016]      0023:6C35ED6B (0x6C373930 0x6C37393C 0x12E28E60 0x00000000) xrCore.dll, xrDebug::backend(), s:\xrcore\xrdebugnew.cpp, 295
[03.12.19 09:03:40.016]      0023:6C35F4FF (0x6C38C200 0x6B4DA534 0x00000027 0x6B4DA550) xrCore.dll, xrDebug::fatal(), s:\xrcore\xrdebugnew.cpp, 428
[03.12.19 09:03:40.016]      0023:6B31F6A2 (0x12E2D694 0x00000001 0x00000000 0x00000000) xrGame.dll, xrServer::Process_update(), s:\xr_3da\xrgame\xrserver_process_update.cpp, 39
[03.12.19 09:03:40.016]      0023:6B2B4DF7 (0x12E2D694 0x00000001 0xA3E78450 0xA3E78580) xrGame.dll, xrServer::OnMessage(), s:\xr_3da\xrgame\xrserver.cpp, 500
[03.12.19 09:03:40.016]      0023:6B17956D (0x12E2D694 0x00000002 0x00000000 0xF7250000) xrGame.dll, CLevel::Send(), s:\xr_3da\xrgame\level_network.cpp, 252
[03.12.19 09:03:40.016]      0023:6B179E7B (0x0FFF0090 0x12E2F744 0x6C366690 0x009B0227) xrGame.dll, CLevel::ClientSend(), s:\xr_3da\xrgame\level_network.cpp, 186
[03.12.19 09:03:40.016]      0023:6B179396 (0x6B5846B8 0x12E2F7A8 0x009CFB8C 0x6C3666A0) xrGame.dll, CLevel::net_Update(), s:\xr_3da\xrgame\level_network.cpp, 272
[03.12.19 09:03:40.016]      0023:6AE18C27 (0x6C3666A0 0x00000033 0x00A1644F 0x54227C90) xrGame.dll, _NetworkProcessor::OnFrame(), s:\xr_3da\xrgame\level_network.cpp, 287
[03.12.19 09:03:40.016]      0023:009CFB8C (0x54227C90 0x00000000 0x05CB8930 0x00A163E0) XR_3DA.exe, CRegistrator<pureRender>::Process(), s:\xr_3da\pure.h, 77
[03.12.19 09:03:40.016]      0023:00A1644F (0x00000000 0x123C4310 0x6C34E760 0x123C4310) XR_3DA.exe, mt_Thread(), s:\xr_3da\device.cpp, 138
[03.12.19 09:03:40.016]      0023:6C34E78A (0x05CB8930 0xD17D0EA2 0x6FAD9DC0 0x6FAD9DC0) xrCore.dll, thread_entry(), s:\xrcore\_math.cpp, 337
[03.12.19 09:03:40.016]      0023:6FAD9E15 (0x123C4310 0x74B269F0 0xAB2472A4 0x12E2F804) ucrtbase.DLL, crt_at_quick_exit()
[03.12.19 09:03:40.016]      0023:74B26A14 (0x123C4310 0xCEFFD383 0x00000000 0x00000000) KERNEL32.DLL, BaseThreadInitThunk()
[03.12.19 09:03:40.016]      0023:7703AD8F (0xFFFFFFFF 0x770200A0 0x00000000 0x00000000) ntdll.dll, RtlInitializeExceptionChain()
[03.12.19 09:03:40.016]      0023:7703AD5A (0x6FAD9DC0 0x123C4310 0x00000000 0x00000000) ntdll.dll, RtlInitializeExceptionChain()
 

 

Edited by kanon1022
Link to comment
Share on other sites

On 01.12.2019 at 13:55, kanon1022 said:

Arguments     : Beer from the creator of 'O_ACTOR ', version of object = 127

Неверный класс у объекта. Универсального исправления нет. Найти и исправить конфиг в ручную.

Покажите строки выше FATAL_ERROR. Там больше информации.

Google Translator;

Nieprawidłowa klasa dla obiektu. Nie ma uniwersalnej poprawki. Znajdź i napraw konfigurację ręcznie.

Pokaż powyżej wierszy FATAL_ERROR.  Jest więcej informacji.

 

  • Positive 1
Link to comment
Share on other sites

@olodkav Proszę , bo chyba reinstal,lub nowa gra.

Spoiler

 Detected CPU: GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i7-4710HQ CPU @ 2.50GHz, F6/M60/S3 Counts: 8
* CPU Features: RDTSC, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2

Initializing File System...
using fs-ltx d:\program files (x86)\op-2.1\op-2.1\fsgame.ltx
CLocatorAPI::_initialize, FS: 78630 files cached, 20110Kb memory used.
Init FileSystem 1.149696 sec
[03.12.19 09:33:44.046] 'xrCore' build 7445, Jun 25 2019
[03.12.19 09:33:44.046] OP 2.1 Engine ver 1.0f patch ver 8.2
[03.12.19 09:33:44.046] 
[03.12.19 09:33:44.298] - Found HUDs [ advancer asket asket_v2 cop cop_v2 cop_v3 default heroin_zero heroin_zero_v2 modern neoclassic oracle_new overhaul overhaul_2 overhaul_light pda serafim stalker_shoc ]
[03.12.19 09:33:44.299] Initializing Engine...
[03.12.19 09:33:44.300] - Create user-defined param [ amk_option_hud amk_option_mus amk_option_treasure autochange_difficulty autograb_body autosave_enable
[03.12.19 09:33:44.300]  buy_item death_counter dynamic_bioradar ext_animations fast_respawn invalid_objects new_sms pause_on_load pause_on_load_call_sound
[03.12.19 09:33:44.300]  transparent_treasure user_name ]
[03.12.19 09:33:44.300] Loading  config for renderer 
[03.12.19 09:33:44.300] Executing config-script "user.ltx"...
[03.12.19 09:33:44.300] [d:\program files (x86)\op-2.1\op-2.1\userdata\user.ltx] successfully loaded.
[03.12.19 09:33:44.300] Starting INPUT device...
[03.12.19 09:33:44.307] Loading DLL: xrRender_R2.dll
[03.12.19 09:33:44.316] Loading DLL: xrGame.dll
[03.12.19 09:33:44.317] 'xrGame' build Jun 25 2019 12:48:47
[03.12.19 09:33:44.372] * [win32]: free[4032716 K], reserved[41412 K], committed[120112 K]
[03.12.19 09:33:44.372] * [ D3D ]: textures[0 K]
[03.12.19 09:33:44.372] * [x-ray]: crt heap[31512 K], process heap[31512 K], game lua[0 K], engine lua[0 K], render[0 K]
[03.12.19 09:33:44.372] * [x-ray]: economy: strings[count: 37168, lengths: 1019 K, overhead: 1161 K, saved: 14731 K]
[03.12.19 09:33:44.372] * [x-ray]: economy: smem[count: 0, lengths: 0 K, overhead: 0 K, saved: 0 K]
[03.12.19 09:33:44.372] Executing config-script "d:\program files (x86)\op-2.1\op-2.1\gamedata\config\default_controls.ltx"...
[03.12.19 09:33:44.372] [d:\program files (x86)\op-2.1\op-2.1\gamedata\config\default_controls.ltx] successfully loaded.
[03.12.19 09:33:44.372] Executing config-script "user.ltx"...
[03.12.19 09:33:44.372] Executing config-script "d:\program files (x86)\op-2.1\op-2.1\gamedata\config\rspec_default.ltx"...
[03.12.19 09:33:44.372] [d:\program files (x86)\op-2.1\op-2.1\gamedata\config\rspec_default.ltx] successfully loaded.
[03.12.19 09:33:44.372] Executing config-script "d:\program files (x86)\op-2.1\op-2.1\gamedata\config\default_controls.ltx"...
[03.12.19 09:33:44.373] [d:\program files (x86)\op-2.1\op-2.1\gamedata\config\default_controls.ltx] successfully loaded.
[03.12.19 09:33:44.373] - Maximum allowed affinity mask: 0xFF, current: 0xFE
[03.12.19 09:33:44.373] [d:\program files (x86)\op-2.1\op-2.1\userdata\user.ltx] successfully loaded.
[03.12.19 09:33:44.373] SOUND: OpenAL: enumerate devices...
[03.12.19 09:33:44.373] SOUND: OpenAL: EnumerationExtension Present
[03.12.19 09:33:44.373] devices OpenAL Soft
[03.12.19 09:33:44.373] SOUND: OpenAL: system  default SndDevice name is OpenAL Soft
[03.12.19 09:33:44.385] SOUND: OpenAL: All available devices:
[03.12.19 09:33:44.385] 1. OpenAL Soft, Spec Version 1.1 (default)
[03.12.19 09:33:44.385] SOUND: OpenAL: SelectBestDevice is OpenAL Soft 1.1
[03.12.19 09:33:44.389] SOUND: OpenAL: Required device: OpenAL Soft. Created device: OpenAL Soft.
[03.12.19 09:33:44.390] * sound: EAX 2.0 extension: absent
[03.12.19 09:33:44.390] * sound: EAX 2.0 deferred: absent
[03.12.19 09:33:44.391] * sound : cache: 32773 kb, 3805 lines, 8820 bpl
[03.12.19 09:33:44.396] Starting RENDER device...
[03.12.19 09:33:44.401] * GPU [vendor:8086]-[device:416]: Intel(R) HD Graphics 4600
[03.12.19 09:33:44.401] * GPU driver: 10.18.10.3574
[03.12.19 09:33:45.757] * CREATE: DeviceREF: 1
[03.12.19 09:33:45.757] *     Texture memory: 1783 M
[03.12.19 09:33:45.757] *          DDI-level: 9.0
[03.12.19 09:33:45.788] * GPU shading: vs(fffe0300/3.0/30), ps(ffff0300/3.0/30)
[03.12.19 09:33:45.788] * GPU vertex cache: recognized, 32
[03.12.19 09:33:45.788] * DVB created: 4096K
[03.12.19 09:33:45.788] * DIB created: 512K
[03.12.19 09:33:45.803]  Version conflict in shader [def_shaders\def_aref]. CLSID Comment [LEVEL: defer-base-aref], CLSID version:[0], chunk version:[1]
[03.12.19 09:33:45.803]  Version conflict in shader [def_shaders\def_aref_noblend]. CLSID Comment [LEVEL: defer-base-aref], CLSID version:[0], chunk version:[1]
[03.12.19 09:33:45.803]  Version conflict in shader [def_shaders\def_aref_v]. CLSID Comment [LEVEL: defer-base-aref], CLSID version:[0], chunk version:[1]
[03.12.19 09:33:45.803]  Version conflict in shader [def_shaders\def_trans]. CLSID Comment [LEVEL: defer-base-aref], CLSID version:[0], chunk version:[1]
[03.12.19 09:33:45.803]  Version conflict in shader [def_shaders\def_trans_v]. CLSID Comment [LEVEL: defer-base-aref], CLSID version:[0], chunk version:[1]
[03.12.19 09:33:45.803]  Version conflict in shader [def_shaders\def_trans_v_tuchi]. CLSID Comment [LEVEL: defer-base-aref], CLSID version:[0], chunk version:[1]
[03.12.19 09:33:45.803]  Version conflict in shader [def_shaders\lod_old]. CLSID Comment [LEVEL: defer-base-aref], CLSID version:[0], chunk version:[1]
[03.12.19 09:33:45.803]  Renderer doesn't support blender 'effects\shadow_world'
[03.12.19 09:33:45.803]  Version conflict in shader [effects\watertest-1]. CLSID Comment [LEVEL: defer-base-aref], CLSID version:[0], chunk version:[1]
[03.12.19 09:33:45.891] load time LTX=87 ms
[03.12.19 09:33:45.899] count of .thm files=3228
[03.12.19 09:33:45.970] load time THM=79 ms
[03.12.19 09:33:45.970] * NULLRT supported
[03.12.19 09:33:45.970] * ...and used
[03.12.19 09:33:45.970] * HWDST/PCF supported and used
[03.12.19 09:33:46.312] - r__tf_aniso 4
[03.12.19 09:33:46.312] - r2_tf_mipbias 0.
[03.12.19 09:33:46.324] Script debugger succesfully restarted.
[03.12.19 09:33:48.128] - Gamedata version: [Wersja 2.1 final p.8k.2]
[03.12.19 09:33:48.164] ~ WARNING User-defined param [respawn_type] not found!
[03.12.19 09:33:48.210] Starting engine...
[03.12.19 09:33:48.285] GMLib loaded at 72 msec
[03.12.19 09:33:48.735] Game_Globals loaded at 450 msec
[03.12.19 09:33:48.852] App_Start loaded at 116 msec
[03.12.19 09:33:48.861] ui_core loaded at 9 msec
[03.12.19 09:33:48.888] Loading DLL: xrGameSpy.dll
[03.12.19 09:33:49.029] Main_Menu loaded at 167 msec
[03.12.19 09:33:54.682] * DVB created: 4096K
[03.12.19 09:33:54.682] * DIB created: 512K
[03.12.19 09:33:54.896] - r__tf_aniso 4
[03.12.19 09:33:54.896] - r2_tf_mipbias 0.
[03.12.19 09:33:54.896] * GPU shading: vs(fffe0300/3.0/30), ps(ffff0300/3.0/30)
[03.12.19 09:33:54.896] * GPU vertex cache: recognized, 32
[03.12.19 09:33:54.896] *** RESET [336 ms]
[03.12.19 09:33:54.905] "d:\program files (x86)\op-2.1\op-2.1\bin\xr_3da.exe" -nointro
[03.12.19 09:33:54.905] Begin load
[03.12.19 09:33:54.906] * phase time: 0 ms
[03.12.19 09:33:54.947] * phase cmem: 197743 K
[03.12.19 09:33:54.947] Prefetching objects...
[03.12.19 09:33:54.992] * Objects loaded in 0 ms
[03.12.19 09:33:55.871] * Models loaded in 878 ms
[03.12.19 09:33:55.913] * Prefetch memory:  659631Kb
[03.12.19 09:33:55.916] * phase time: 1009 ms
[03.12.19 09:33:55.957] * phase cmem: 820653 K
[03.12.19 09:33:55.957] Starting server...
[03.12.19 09:33:55.984] - Gamedata version: [Wersja 2.1 final p.8k.2]
[03.12.19 09:33:56.007] ~ WARNING User-defined param [respawn_type] not found!
[03.12.19 09:33:56.031] * phase time: 115 ms
[03.12.19 09:33:56.073] * phase cmem: 818505 K
[03.12.19 09:33:56.073] Loading alife simulator...
[03.12.19 09:33:56.073] * phase time: 41 ms
[03.12.19 09:33:56.114] * phase cmem: 818505 K
[03.12.19 09:33:56.114] Loading savegame...
[03.12.19 09:33:56.145]  d:\program files (x86)\op-2.1\op-2.1\userdata\savedgames\re save.sav save created on DEVELOPER mode!
[03.12.19 09:33:56.145] * Loading key-value pairs...
[03.12.19 09:33:56.181] * 17 key-value pairs were successfully loaded (0.036s)
[03.12.19 09:33:56.181] * Loading spawn registry...
[03.12.19 09:33:58.291] * 25177 spawn points were successfully loaded (2.110s)
[03.12.19 09:33:58.292] * Loading objects...
[03.12.19 09:33:59.056] * 42502 objects were successfully loaded (0.765s) 42502
[03.12.19 09:33:59.573] * Loading quick slots data...
[03.12.19 09:33:59.573] * Start objects on_register'ed...
[03.12.19 09:34:01.371] * 42502 objects on_register'ed (1.798s)
[03.12.19 09:34:01.371] * Game re save is successfully loaded from file 'd:\program files (x86)\op-2.1\op-2.1\userdata\savedgames\re save.sav' (5.298s)
[03.12.19 09:34:01.371] * phase time: 5298 ms
[03.12.19 09:34:01.450] * phase cmem: 970233 K
[03.12.19 09:34:01.450] Connecting...
[03.12.19 09:34:01.476] MaxPlayers = 32
[03.12.19 09:34:01.533] * phase time: 161 ms
[03.12.19 09:34:01.610] * phase cmem: 989293 K
[03.12.19 09:34:01.610] Connecting to...
[03.12.19 09:34:01.614]  Player not found. New player created.
[03.12.19 09:34:01.614] * client : connection accepted - <>
[03.12.19 09:34:01.630] * phase time: 97 ms
[03.12.19 09:34:01.706] * phase cmem: 989319 K
[03.12.19 09:34:01.706] Reading level info...
[03.12.19 09:34:01.707] * phase time: 77 ms
[03.12.19 09:34:01.784] * phase cmem: 989319 K
[03.12.19 09:34:01.784] Loading object space...
[03.12.19 09:34:02.040] * object space load: 256 ms
[03.12.19 09:34:02.041] * phase time: 334 ms
[03.12.19 09:34:02.117] * phase cmem: 1062002 K
[03.12.19 09:34:02.117] Loading shaders (R2)...
[03.12.19 09:34:02.447] * phase time: 405 ms
[03.12.19 09:34:02.525] * phase cmem: 1063898 K
[03.12.19 09:34:02.525] Loading geometry (R2)...
[03.12.19 09:34:02.593] * phase time: 146 ms
[03.12.19 09:34:02.671] * phase cmem: 1132424 K
[03.12.19 09:34:02.671] Loading visuals (R2)...
[03.12.19 09:34:02.712] * phase time: 119 ms
[03.12.19 09:34:02.793] * phase cmem: 1137912 K
[03.12.19 09:34:02.793] Loading details (R2)...
[03.12.19 09:34:02.821] * [DETAILS] VertexConsts(256), Batch(61)
[03.12.19 09:34:02.821] * [DETAILS] 40687 v(20), 26352 p
[03.12.19 09:34:02.821] * [DETAILS] Batch(61), VB(794K), IB(154K)
[03.12.19 09:34:02.822] * phase time: 110 ms
[03.12.19 09:34:02.902] * phase cmem: 1138924 K
[03.12.19 09:34:02.902] Loading sectors (R2)...
[03.12.19 09:34:02.904] * Loading HOM: d:\program files (x86)\op-2.1\op-2.1\gamedata\levels\l01_escape\level.hom
[03.12.19 09:34:02.906] * Loading environment modificator: d:\program files (x86)\op-2.1\op-2.1\gamedata\levels\l01_escape\level.env_mod
[03.12.19 09:34:02.906] * phase time: 84 ms
[03.12.19 09:34:02.986] * phase cmem: 1139099 K
[03.12.19 09:34:02.986] Loading AI objects...
[03.12.19 09:34:02.988] - Loading music tracks from 'l01_escape_musics'...
[03.12.19 09:34:02.992] * phase time: 85 ms
[03.12.19 09:34:03.071] * phase cmem: 1139047 K
[03.12.19 09:34:03.071] Loading PH world...
[03.12.19 09:34:03.216] - Game configuring : Started 
[03.12.19 09:34:03.234] - Game configuring : Finished 
[03.12.19 09:34:03.388] * phase time: 396 ms
[03.12.19 09:34:03.470] * phase cmem: 1206715 K
[03.12.19 09:34:03.470] Loading textures...
[03.12.19 09:34:04.173] * t-report - base: 1549, 918284 K
[03.12.19 09:34:04.173] * t-report - lmap: 7, 7168 K
[03.12.19 09:34:04.173] * phase time: 784 ms
[03.12.19 09:34:04.257] * phase cmem: 1453145 K
[03.12.19 09:34:04.257] Synchronizing...
[03.12.19 09:34:04.257] Save created on [Engine 1.0f p 8.2]
[03.12.19 09:34:04.257] Save date and time [Tue Dec  3 08:31:24 2019]
[03.12.19 09:34:04.277] * phase time: 104 ms
[03.12.19 09:34:04.362] * phase cmem: 1453145 K
[03.12.19 09:34:04.627] * [win32]: free[2161140 K], reserved[84672 K], committed[1948428 K]
[03.12.19 09:34:04.627] * [ D3D ]: textures[925453 K]
[03.12.19 09:34:04.627] * [x-ray]: crt heap[1451618 K], process heap[1451618 K], game lua[190116 K], engine lua[265 K], render[0 K]
[03.12.19 09:34:04.627] * [x-ray]: economy: strings[count: 179273, lengths: 9296 K, overhead: 5602 K, saved: 22805 K]
[03.12.19 09:34:04.627] * [x-ray]: economy: smem[count: 0, lengths: 0 K, overhead: 0 K, saved: 0 K]
[03.12.19 09:34:04.627] * Starting measure
[03.12.19 09:34:35.384]  [LUA] SCRIPT RUNTIME ERROR
[03.12.19 09:34:35.384]  [LUA] ...\op-2.1\gamedata\scripts\binders\bind_monster.script:177: attempt to call field 'cleanup' (a nil value)
[03.12.19 09:34:35.384]  
[03.12.19 09:34:35.384] FATAL ERROR
[03.12.19 09:34:35.384]  
[03.12.19 09:34:35.384] [error]Expression    : fatal error
[03.12.19 09:34:35.384] [error]Function      : CScriptEngine::lua_error
[03.12.19 09:34:35.384] [error]File          : script_engine.cpp
[03.12.19 09:34:35.384] [error]Line          : 79
[03.12.19 09:34:35.384] [error]Description   : <no expression>
[03.12.19 09:34:35.384] [error]Arguments     : LUA error: ...\op-2.1\gamedata\scripts\binders\bind_monster.script:177: attempt to call field 'cleanup' (a nil value) 
[03.12.19 09:34:35.384]      
[03.12.19 09:34:35.384] stack traceback: 
[03.12.19 09:34:35.384]  
[03.12.19 09:34:35.384] 
[03.12.19 09:34:35.384] stack trace:
[03.12.19 09:34:35.384] 
[03.12.19 09:34:35.566] *** break by StackWalk ***
[03.12.19 09:34:35.566] stack trace:
[03.12.19 09:34:35.566] 
[03.12.19 09:34:35.566]      0023:6C41ED6B (0x6C433930 0x6C43393C 0x0039A9E8 0x00000000) xrCore.dll, xrDebug::backend(), s:\xrcore\xrdebugnew.cpp, 295
[03.12.19 09:34:35.566]      0023:6C41F4FF (0x6C44C200 0x6B368334 0x0000004F 0x6B368318) xrCore.dll, xrDebug::fatal(), s:\xrcore\xrdebugnew.cpp, 428
[03.12.19 09:34:35.566]      0023:6B026AF9 (0x126F0018 0x6B340630 0x0039AE70 0x00000000) xrGame.dll, CScriptEngine::lua_error(), s:\xr_3da\xrgame\script_engine.cpp, 79
[03.12.19 09:34:35.566]      0023:6AC4909F (0x126F0018 0x0039AE70 0xA9293801 0xA92914F8) xrGame.dll, luabind::detail::proxy_member_void_caller<boost::tuples::tuple<unsigned int const *,boost::tuples::null_type,boost::tuples::null_type,boost::tuples::null_type,boost::tuples::null_type,boost::tuples::null_type,boost::tuples::null_type,boost::tuples::null_type,boost::tuples::null_type,boost::tuples::null_type> >::~proxy_member_void_caller<boost::tuples::tuple<unsigned int const *,boost::tuples::null_type,boost::tuples::null_type,boost::tuples::null_type,boost::tuples::null_type,boost::tuples::null_type,boost::tuples::null_type,boost::tuples::null_type,boost::tuples::null_type,boost::tuples::null_type> >(), s:\sdk\luabind\luabind\luabind\detail\call_member.hpp, 255
[03.12.19 09:34:35.566]      0023:6AFFCDF4 (0x000003E8 0x01420D40 0xA919F0C4 0xA9291490) xrGame.dll, CScriptBinderObjectWrapper::shedule_Update(), s:\xr_3da\xrgame\script_binder_object_wrapper.cpp, 87
[03.12.19 09:34:35.566]      0023:6AF532AA (0x000003E8 0x85AB9F70 0xA919F0C4 0x0039CED8) xrGame.dll, CScriptBinder::shedule_Update(), s:\xr_3da\xrgame\script_binder.cpp, 184
[03.12.19 09:34:35.566]      0023:6B09432A (0x000003E8 0x85AB9F70 0x00000000 0x00000000) xrGame.dll, CGameObject::shedule_Update(), s:\xr_3da\xrgame\gameobject.cpp, 920
[03.12.19 09:34:35.566]      0023:6B08AF5C (0x000003E8 0xA923E610 0x4EDB20D0 0x0039CF0C) xrGame.dll, CEntity::shedule_Update(), s:\xr_3da\xrgame\entity.cpp, 329
[03.12.19 09:34:35.566]      0023:6B08C395 (0x000003E8 0x01000534 0x4EDBD110 0x00000425) xrGame.dll, CEntityAlive::shedule_Update(), s:\xr_3da\xrgame\entity_alive.cpp, 205
[03.12.19 09:34:35.566]      0023:6AF4F99E (0x000003E8 0x8C631FB0 0xA919F0C4 0x0039D0FC) xrGame.dll, CCustomMonster::shedule_Update(), s:\xr_3da\xrgame\custommonster.cpp, 305
[03.12.19 09:34:35.566]      0023:6AF594B5 (0x000003E8 0x01420D40 0x00000001 0x00000014) xrGame.dll, CBaseMonster::shedule_Update(), s:\xr_3da\xrgame\ai\monsters\basemonster\base_monster.cpp, 125
[03.12.19 09:34:35.566]      0023:013735C3 (0x00000002 0x0141E5D4 0x0039D688 0x0141E460) XR_3DA.exe, CSheduler::ProcessStep(), s:\xr_3da\xrsheduler.cpp, 371
[03.12.19 09:34:35.566]      0023:01373228 (0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000) XR_3DA.exe, CSheduler::Update(), s:\xr_3da\xrsheduler.cpp, 478
[03.12.19 09:34:35.566]      0023:6B041999 (0x08A9E591 0x044F37E0 0x013A63B4 0x00252AC4) xrGame.dll, CGamePersistent::OnFrame(), s:\xr_3da\xrgame\gamepersistent.cpp, 468
[03.12.19 09:34:35.566]      0023:0135FB8C (0x00252AC4 0x0000003C 0x0141E460 0x3D12FC98) XR_3DA.exe, CRegistrator<pureRender>::Process(), s:\xr_3da\pure.h, 77
[03.12.19 09:34:35.566]      0023:013A63B4 (0x00000000 0x01421930 0xFE7CF000 0x00000008) XR_3DA.exe, CRenderDevice::FrameMove(), s:\xr_3da\device.cpp, 350
[03.12.19 09:34:35.566]      0023:013A6895 (0x01421930 0xFFFFFFFF 0x01421930 0x0039F9DC) XR_3DA.exe, CRenderDevice::Run(), s:\xr_3da\device.cpp, 245
[03.12.19 09:34:35.566]      0023:0137113A (0x00000000 0x01421930 0x00000000 0x00000000) XR_3DA.exe, Startup(), s:\xr_3da\x_ray.cpp, 291
[03.12.19 09:34:35.566]      0023:01370D50 (0x01310000 0x00000000 0x007323A6 0x00000001) XR_3DA.exe, WinMain_impl(), s:\xr_3da\x_ray.cpp, 719
[03.12.19 09:34:35.566]      0023:01370960 (0x01310000 0x00000000 0x007323A6 0x00000001) XR_3DA.exe, WinMain(), s:\xr_3da\x_ray.cpp, 777
[03.12.19 09:34:35.566]      0023:0136B6CB (0xFE7CF000 0x74B269F0 0xAAEF4FD1 0x0039FAC8) XR_3DA.exe, __scrt_common_main_seh(), f:\dd\vctools\crt\vcstartup\src\startup\exe_common.inl, 253
[03.12.19 09:34:35.566]      0023:74B26A14 (0xFE7CF000 0x00EEE4D8 0x00000000 0x00000000) KERNEL32.DLL, BaseThreadInitThunk()
[03.12.19 09:34:35.566]      0023:7703AD8F (0xFFFFFFFF 0x770200DE 0x00000000 0x00000000) ntdll.dll, RtlInitializeExceptionChain()
[03.12.19 09:34:35.566]      0023:7703AD5A (0x0136B73D 0xFE7CF000 0x00000000 0x00000000) ntdll.dll, RtlInitializeExceptionChain()
 

 

Link to comment
Share on other sites

@kanon1022, дайте мне гамедата и сохранение перед вылетом. Попробую установить причину. Плохие правки и играть вы с ними не сможете.

Daj mi gamedata i oszczędzaj zapis przed wylotem. Spróbuję ustalić przyczynę. Złe zmiany ( czity) i nie możesz  się  z nimi bawić  grać.

Spoiler

Taka funkcja:
[clsid.burer_s] = {
func = funkcja (jaźń)
self: burer_attack ()
end
Ta funkcja ma dla ciebie wartość zerową. Dowiedz się, dlaczego nie jest to możliwe bez gry.

 

Edycja kondotiera: Poprawiłem tylko znaczące przekłamania translatora.

 

  • Positive 1
Link to comment
Share on other sites

@kanon1022, переустановка не исправит проблему, она записана в сохранении. 
Если не хотите сделать как прошу тогда вам только начинать новую игру и не ставить плохие правки.

Ponowna instalacja nie rozwiąże problemu, jest on zapisywany w zapisie.
Jeśli nie chcesz robić tego, o co proszę, musisz tylko rozpocząć nową grę i nie wprowadzać złych zmian.

Link to comment
Share on other sites

18 minutes ago, kanon1022 said:

odmowa dostępu.

Musi być dozwolone. Nie zrobię tego na twoim komputerze.
Ale nawet jeśli zainstalujesz poprawnie, nie możesz kontynuować od starego zapisu, napisałem ci, że twoje błędy muszą zostać naprawione w grze, nawet programiści nie będą w stanie odgadnąć przyczyny.

Prześlij folder save i gamedata do chmury i podaj mi link.

Spoiler

Нужно разрешить. Я это не сделаю на вашем компьтере.
Но, даже если вы установите правильно не сможете продолжать со старого сохранения, я вам писал что ваши ошибки нужно исправлять в игре, угадать причину не смогут даже разработчики.

Загрузите сохранение и папку gamedata на облако и дайте мне ссылку.

 

Edited by olodkav
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.