Jump to content

Obroń myśliwych...Sepator


Recommended Posts

Mam pytanko poniewa? mia?em porozmawia? z Sepatorem w starym elewatorze (wskazuje na baz? wojskowych) (misja od Fermana) i obroni? jaki? my?liwych. Lecz wojskowi s? wrogo do mnie nastawieni wiec ich wyt?uk?em, tam nikogo nie by?o, znalaz?em tam dokumenty potem jeszcze jedn? i walizk?. Poszed?em do Sida a on mia? misj? na zniszczenie wojskowych wiec j? sobie wzi??em dopiero teraz i odrazu odda?em mu walizk?. kaza? zanie?? mi ja do Barmana...ale co z tym sepatorem??? nie rozumiem... zreszt? te? mam kilka bugów na likwidacj? grup bo nie mam do wyboru ?adnych dialogów po odbiór nagrody

Link to comment
Share on other sites

Miejsce tej akcji znajduje si? w opuszczonej fabryce na Kordonie, na zachód od drogi przy mo?cie kolejowym. Trzech my?liwych z Bagien oczekuje na Twoja pomoc przy przekazaniu worka z 'cz??ciami zapasowymi' mutantów a ko?czy si? to odparciem ataku najemników. Najemnicy atakuj? spoza drogi, od strony ATP, ale kilku zachodzi równie? od tylu fabryki, od strony w?wozu. W wyniku akcji Sepator musi prze?y?, z?by po rozmowie przekaza? Ci worek z 'cz??ciami' mutantów. Worek spawnuje si? na dachu fabryki od strony wioski kotów. Niestety, w czasie walki mysliwi biegaja ppo terenie jak oparzeni i bywa czasem trudno ich ochroni?. Za pomoc otrzymujesz od Sepatora kusz? z celoenikiem optycznym (noktowizyjnym - do walki noc?) - mniam mniam - cicha i silna bro?.

Link to comment
Share on other sites

Mam pytanko co z tym woreczkiem który mam odnie?? do Zachara czy jak mu tam....? Bo Sepator zgin?? Oni mi nic nie dali oprócz kuszy.

ps. wybroni?em ich po 20sejwach i 30 próbach /// ale i tak Sepator pad?.. bo zawsze nadchodzi emisja i ci??ko jest ich wybroni? jeszcze oni maja mnie prawie na strza?a...

Link to comment
Share on other sites

Musi prze?y? dwóch my?liwych ...Separator i jeden z obstawy ...Po walce porozmawiaj z Separatorem .Worek z cz??ciami mutantów musi by? na dachu . Wskocz na traktor lub cystern? ,a potem na dach i poszukaj ....Separator daje tylko kusz? przed walk? nic wi?cej. Najemnicy w Dziczy nic do tego kwesta nie maj? . Ja te? zrobi?em rund? do Sachara bo nie wiedzia?em o worku , koledzy podpowiedzieli ...wróci?em ,a worek na mnie czeka? .Odnosisz cz??ci do Sachara i kwest si? zaliczy ...

Link to comment
Share on other sites

Na traktor?? heh my?la?em, ?e to na tym stryszku gdzie by? schowek .

//Malakas

Nic dziwnego wszyscy tam szukaj? , ja te? przekopa?em ca?? fabryczk? , a na dach nie wlaz?em ;) Worek jest od strony Wioski kotów. Poszukaj dobrze to znajdziesz i amunicj? w pode?kach ,, rozwal i pozbieraj na dole .

Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...

w opisie stoi, ?e worek jest na " ma?ym daszku" na terenie fabryki, to bardzo potrafi zmyli?

na bandziorów dzia?aj? granaty jest tam kilku z "wa?ami" ?atwo si? do bozi przenie??

wydaje si? ?e nadchodz? trzema falami

pierwsza od g?ównej bramy oko?o 2-3-4 typów i z boku od strony wioski kotów 3 typów

potem od strony tunelu z elektro kilku obchodzi dooko?a ca?y budynek

je?li od razu po rozmowie z Separatorem sprintem wyleci si? z fabryki ( ?atwo polec)

to je?li dobrze sie trafi granatami jeden przed siebie jeden w prawo to nieraz prawie mozna nawet bez dalszej walki mo?na pobiec na ty?y, tam skasowa? ze 2, znowu na przód i ze 3 potem ju? bieganina dooko?a budynku lub czajenie si? w ?rodku

tym sposobem nikt mi nie zgin?? z ekipy ?owców a nawet sami ze 2 za?atwili przy dziurze w ?cianie

Link to comment
Share on other sites

w opisie stoi, ?e worek jest na " ma?ym daszku" na terenie fabryki,

Henio gdzie jest ten opis, mo?e da si? poprawi?...je?eli nie ma w poradniku to si? dopisze... te? wraca?em po ten chory worek nie wiedzia?em gdzie jest...:P

// niez?a akcja z granatami, wypróbuj? przy okazji...dodany wpis lokalizacji worka dla Zachara w poradniku...Odpowiedzi na cz?sto zadawane pytania cz1....Kordon

http://www.stalkerteam.pl/Thread-Cz???-4-PRZEWODNIKA-ODPOWIEDZI-na-cz?sto-zadawane-pytania-i-inne

Link to comment
Share on other sites

To jest jedyny kwest (poza tymi z g?ównego w?tku), który u mnie zosta? wpisany do niezaliczonych ;)

Niestety Sepator mi zgin?? podczas strzelaniny :D (nie wiedzia?em, ?e to w?a?nie on MUSI prze?y?, by kwest zaliczy?o pozytywnie)

Nie mia?em ju? sejwa, by to naprawi?, wi?c po odniesieniu zawarto?ci worka z dachu do Zachara nieco si? zdziwi?em, ?e kwest trafi? do niezaliczonych ...

Nie dajcie si? zmyli?, bo po odparciu ataku je?li prze?yje wam cho? jeden z my?liwych, pojawia si? zielona kropka przy zadaniu w PDA, która sugeruje, ?e wszystko posz?o OK i przy rozmowie z Zacharem (przyjmuje on fanty z worka) pojawia si? czerwona kropka przy zadaniu w PDA - "przeka? worek Zacharowi" i w konsekwencji mimo wykonania zadania nie zalicza nam kwestu.

Moim zdaniem tre?? zadania powinna by? zmieniona w spolszczeniu - zamiast "obro? my?liwych" powinno by? "obro? Sepatora" - bo tak naprawd? to tylko on ?ywy wystarczy do pozytywnego zaliczenia kwestu.

EDIT:

Poniewa? nie zaliczy?o mi tego kwestu, wi?c nie mog? jednoznacznie powiedzie?, czy sam Sepator do tego wystarczy.

Z informacji od malakasa wynika JEDNOZNACZNIE, ?e oprócz Sepatora musi prze?y? conajmniej jeden z My?liwych :P

Link to comment
Share on other sites

Henio gdzie jest ten opis, mo?e da si? poprawi?...je?eli nie ma w poradniku to si? dopisze... te? wraca?em po ten chory worek nie wiedzia?em gdzie jest...:P

// niez?a akcja z granatami, wypróbuj? przy okazji...dodany wpis lokalizacji worka dla Zachara w poradniku...Odpowiedzi na cz?sto zadawane pytania cz1....Kordon

http://www.stalkerteam.pl/Thread-Cz???-4-PRZEWODNIKA-ODPOWIEDZI-na-cz?sto-zadawane-pytania-i-inne

Witam

to ?e worek jest na daszku mówi sam separator w momencie kiedy daje nam kusz? przed walk? z bandytami, to bardzo myli bo nijak tego

daszyska nie mo?na nazwa? daszkiem:) no ale to kwestia ju? osobistych preferencji mo?e dla separatora to jest maciupki daszek mo?e

widywa? du?o wi?ksze ju? w swoim ?yciu

w sumie to w?a?ciwie ?le to okre?li?em mianem opisu(zbyt potocznie) mo?e myli? to dialog a nie opis zadania, ?eby zmieni? pewno wystarczy da? wyszukaj w pliku tekst "daszku",w gamedacie i samo znajdzie i plik dialogów i odpowiednie linijki

Link to comment
Share on other sites

Mo?e Separator tak to widzi, ?e dla niego to daszek

tych daszków nie jest tam du?o, nie jest to jaka? tragedia

a podanie niemal?e koordynatów troch? odkoloruje' "wybladzi" smaczek odnalezienia go.

Mo?e nie ma co zmienia?.

Albo nawet zrobi? z tego zagadk? - np. "Worek ukry?em w fabryce,taki idealista z g?ow? w chmurach jak ty, ?atwo go znajdzie

Albo " Jest blisko, nie szukaj pod nogami,a b?dzie twój"

Link to comment
Share on other sites

W?a?ciwie masz racj?. Teraz b?zie tak:

Dzi?kuj?, ?e pomog?e?. Worek musia?em tymczasem schowa?, patrz w gór?, to znajdziesz - a zawarto?? odnie? Zacharowi

My?l?, ?e to powinno wystarczy?. Poprzednio by?o o plecaku, a to prawdopodobnie wprowadza?o w b??d. Jednoczesne poruszona jest sprawa innego problemu, bo nie bierze si? ca?ego worka/plecaka, a tylko zawarto??, a to te? nie do wszystkich dociera?o.

Link to comment
Share on other sites

@ trurl3

Jakby? jeszcze w opisie zadania zaznaczy? jako?, ?e Sepator i przynajmniej jeden z my?liwych powinien prze?y?, to by?oby super. Podczas gry wcale nie jest jasne to, ?e Sepator jest jak?? postaci? szczególn?, a tymczasem jego zgon powoduje w ostatecznym rozrachunku niezaliczenie kwestu ;)

OFFTOP:

Na razie Twoje t?umaczenie testowe z grudnia sprawuje si? bardzo dobrze :P Dotychczas ?adnych b??dów (ostatnio zbada?em wszystkie kwesty na NT). Przej?cie Radar - Warlab i Warlab - X16 pojawi?o si? na mapie.

Link to comment
Share on other sites

Dzi?ki za wsparcie - ciesze si?, ?e wszystko dzia?a. A z zadaniem na obron? my?liwych, uwa?am ?e w tym dialogu wi?cej nie mo?na ju? powiedzie? wi?cej. Co innego gdzie? w jakim? opisie kwesta. Ale nie wiem gdzie. Je?li znajdziesz jakie? miejsce, gdzie mówi si? o tym, daj zna?. Mo?e przy braniu kwesta? Tam mo?na by doda? s?ówko. A czy jeste? na 100% pewien, ?e zadania nie da si? zaliczy?, je?li nikt z grupy Sepatora nie prze?yje? Tam jest taka rozmowa z Zacharem gdzie pyta, czy rozmawia?e? z Sepatorem po bitwie a tak?e czy Sepator prze?y?. Co? jest na rzeczy...

Link to comment
Share on other sites

Mo?na by w zadaniu w PDA w spolszczeniu zamiast: "Obro? My?liwych", napisa?:"Obro? Sepatora i My?liwych". My?l?, ?e przeci?tnemu Stalkerowi wystarczaj?co da to zna?, ?e Sepator to wa?na persona i ma prze?y? :)

Nie trzeba zmienia? nic w dialogach (tam i tak nie jest powiedziane nic poza tym, ?e Sepator jest dowódc? grupy na Kordonie i, ?e to z nim mamy pogada?) - wa?ne jest i tak to co w PDA, bo ostatecznie to tam jako gracz najcz??ciej zagl?dasz do zak?adki ZADANIA, by zobaczy? czego od ciebie si? wymaga ;)

Na 100% zadanie jest niezaliczone je?li:

1. gin? wszyscy My?liwi i Sepator

2. ginie Sepator (w tym przypadku ilo?? ?ywych My?liwych nie ma znaczenia)

3. prze?yje sam Sepator (info od malakasa)

Zadanie zaliczone jest je?li:

1. Prze?yje Sepator i conajmniej jeden z My?liwych

W moim przypadku prze?y? tylko jeden My?liwy - Korn, i kwest niezaliczony.

Co do tej rozmowy z Zacharem - odbywa si? ona po powrocie do Baru z zawarto?ci? worka z Kordonu i to wtedy w?a?nie ja si? dowiedzia?em, ?e Sepator mia? prze?y?, troch? za pó?no, co nie ?

Link to comment
Share on other sites

Je?eli Trurl3 mo?e zmieni? zadanie na ...Obro? Sepatora i my?liwych ...to dobry pomys?, ale nic poza tym dodawa? nie nale?y.

Je?eli chodzi o worek ...nie psujcie tajemniczo?ci kwesta...wystarczaj?cy opis jest w poradniku troch? ch?ci i wszystko jasne. Szare komórki do czego? s? stworzone...;)

Zalet? tego moda jest konieczno?? my?lenia, nie psujcie tej opcji. Podanie wszystkiego na tacy nie jest dobrym rozwi?zaniem.

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Mnie si? worek zespawnowa? mimo i? Sepator zgin??. Szczerze mówi?c nawet nie wiem kiedy pad?, bo panowie lataj? jak kot z p?cherzem, masakra. Niemniej wydaje mi si?, ?e worek jest dost?pny od pewnego momentu gry, trzeba zd??y? przed ?mierci? Sepatora.

Potem zrobi?am ten kwest jeszcze raz, inaczej ale z workiem by?o tak samo.

A panowie z nasypu byli jednak do odstrzelenia tym razem, w??cznie z Kuzniecowem.

Link to comment
Share on other sites

Z tego co pamietam mimo i? b?dziesz mia?a worek a raczej towar z worka zadanie nie zaliczy sie je?li Separator zgin??.Ale o tym dowiesz sie dopiero u Zachara.Je?li masz tak? mo?liwo?? powtarzaj questa tak d?ugo a? Separator prze?yje.A o worku mówi nam Separator zaraz przed akcj? i zapewne od tego momentu jest dost?pny.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.